Terug

Subcategorieën

Aanbiedingen

Wonderjaren (eBook) Wonderjaren, Pam van der Veen
€12,99€4,99
Actieprijs t/m 08 januari

Lees meer

Mazzel tov (eBook) Mazzel tov, Margot Vanderstraeten
€9,99€6,99
Actieprijs t/m 31 december

Lees meer

Political science and changing politics (eBook) Political science and changing politics,  
€24,95€3,99
Actieprijs t/m 31 december

Lees meer

Volwassenen onder elkaar (eBook) Volwassenen onder elkaar, Yanis Varoufakis
€14,99€6,99
Actieprijs t/m 09 januari

Lees meer

Spannende seks (eBook) Spannende seks, Ilse Nackaerts
€14,99€6,99
Actieprijs t/m 31 december

Lees meer

Samenleven met gezond verstand (eBook) Samenleven met gezond verstand, Patrick Loobuyck
€14,99€6,99
Actieprijs t/m 31 december

Lees meer

101 antwoorden op stress en burn-out (eBook) 101 antwoorden op stress en burn-out, Luc Swinnen
€14,99€6,99
Actieprijs t/m 31 december

Lees meer

Stop de rush (eBook) Stop de rush, Leen Steyaert
€14,99€6,99
Actieprijs t/m 31 december

Lees meer

Hallo witte mensen (eBook) Hallo witte mensen, Anousha Nzume
€6,99€3,99
Actieprijs t/m 31 december

Lees meer

Eindeloos ouderschap (eBook) Eindeloos ouderschap, Herman Vuijsje
€6,99€3,99
Actieprijs t/m 31 december

Lees meer

eBooks in Wetenschappelijk

Wonderjaren (eBook) Wonderjaren, Pam van der Veen

Met‘Wonderjaren’ ga je back to the future. Vanaf de jaren tachtig vulden we ons huis met spullen die nu allemaal in één smartphone passen. De walkman was supercool, de eerste computers werden het huis in gedragen. Met je cassetterecorder nam je Top 40-nummers op....

Lees meer

€12,99€4,99
Je hoeft niet gek te zijn om wereldkampioen te worden, maar het (eBook) Je hoeft niet gek te zijn om wereldkampioen te worden, maar het , Pieter Winsemius

'Je hoeft niet gek te zijn om wereldkampioen te worden,' zei meesterschaker Nigel Short ooit, en hij voegde daar meteen aan toe:'Maar het helpt wel.' Een uitspraak die bedrijfskundige, politicus en bestsellerauteur Pieter Winsemius uit het hart gegrepen...

Lees meer

€9,99
Dicht bij het einde, terug naar het begin (eBook) Dicht bij het einde, terug naar het begin, Irvin D. Yalom

Heb geen spijt van de dingen die je niet hebt gedaan. Zorg dat je tevreden bent met het leven dat je leidt. Wees goed voor jezelf en voor anderen. Dat zijn drie levenslessen die Irvin Yalom leerde in zijn lange loopbaan als psychiater en als schrijver. In zijn memoires kijkt...

Lees meer

€12,99
Ik moest alleen komen (eBook) Ik moest alleen komen, Souad Mekhennet

‘Uitmuntend. *****’de VolkskrantWat speelt zich af in de hoofden van jihadisten en waarom gaan ze tot geweld over? In dit spannend geschreven boek voertSouad Mekhennet ons mee op haar dappere en gevaarlijke zoektocht. Vande Duitse steden waar de 9/11-samenzweerders radicaliseerden...

Lees meer

€11,99
Het verhaal van onze voorouder (eBook) Het verhaal van onze voorouder, Richard Dawkins

Richard Dawkins en Yan Wong nemen ons mee op een opwindende, omgekeerde reis door vier miljard jaar evolutie, van de hedendaagse mens terug naar de microbiële oorsprong van het leven. Naast mensen komen we onderweg ook dieren, planten en bacteriën tegen, ieder met een...

Lees meer

€23,99
Tijd van woede (eBook) Tijd van woede, Pankaj Mishra

Pankaj Mishra beschrijft in‘Tijd van woede’ op een beknopte en briljante manier de geschiedenis van woede als politieke drijfveer. Met verrassende historische parallellen laat hij zien dat deze tijd niet uniek is: ook het begin van de twintigste eeuw was vol van destructiedrift,...

Lees meer

€14,99

Nieuwe eBooks

Schaduwen over de rechtshandhaving (eBook) Schaduwen over de rechtshandhaving, Hans Nelen

In dit boek wordt verslag gedaan van de bevindingen van een onderzoek naar ernstige integriteits schendingen binnen vier rechtshandhavingsorganisaties - de politie, Douane, Koninklijke Marechaussee (KMar) en Fiscale Inlichtingen- en Op sporingsdienst (FIOD) - die in verband kunnen worden gebracht met georganiseerde criminaliteit. Het onderzoek was gericht op het in kaart brengen en duiden van de aard, omvang en ernst van integriteitsschendingen binnen de genoemde rechtshandhavings- organisaties in relatie tot georganiseerde criminaliteit. Daarnaast is aandacht besteed aan de wijze waarop vanuit de rechtshandhaving wordt geprobeerd om daartegen dammen op te werpen en de weerbaarheid van de medewerkers te versterken.

Lees meer

€20,99
Arbeidsprocesrecht (eBook) Arbeidsprocesrecht, . .

Kennis van het arbeidsprocesrecht en het arbeidsbewijsrecht is cruciaal wanneer u een professional in het arbeidsrecht bent. Begrip en toepassing van deze regels bepalen immers mede de uitkomst van procedures. Uitgangspunt bij deze uitgave is het pre-KEI-recht, met een beschrijving van de wijzigingen onder KEI. Arbeidsprocesrecht geeft een beschrijving van het procesrecht en het bewijsrecht, voor zover relevant voor de arbeidsrechtelijke praktijk. Het is bedoeld voor masterstudenten, voor (beginnende) advocaten en voor (beginnende) rechters, die zich verdiepen in het arbeidsrecht. Het boek treedt in de voetsporen van de Leidse hoogleraar prof. mr. M.G. Rood. Zijn boek Procesrecht in arbeidszaken was jarenlang toonaangevend. Sinds de laatste druk daarvan (1997) is het arbeidsrecht zeer ingrijpend veranderd. Denkt u aan de Wet Flexibiliteit en zekerheid in 1999, de Wet werk en zekerheid in 2015, maar ook aan ingrijpende wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Daarom is een geheel nieuwe uitgave tot stand gekomen. Pre-KEI-recht Invoering van KEI voor de kantonrechtspraak en voor de hoger beroepsprocedure is niet vóór 2019 te verwachten. Dat geldt dus voor het overgrote merendeel van de arbeidsrechtelijke procedures. Daarom wordt in deze uitgave het huidige ¿ dat wil zeggen pre-KEI-recht ¿ tot uitgangspunt genomen. De belangrijkste wijzigingen die KEI met zich zullen brengen, zijn hierin separaat beschreven.

Lees meer

€51,37
Principles on climate obligations of enterprises (eBook) Principles on climate obligations of enterprises, Expert Group on Climate Obligations of Enterprises

Climate change is the most important challenge humankind ever faced. GHG emissions must be reduced at great pace and to a significant extent to keep global warming below 2 and preferably 1,5 degrees Celsius. This can only be achieved if the obligations of major players - States, enterprises and investors - are sufficiently clear. The Oslo Principles aimed to discern the legal obligations of States. The Principles on Climate Obligations of Enterprises focus on the obligations of enterprises and investors. They identify the reduction obligations of enterprises, and articulate a series of related obligations. Investors can and many already do play an important role to stem the tide. The Principles on Climate Change Obligations of Enterprises aim to provide a legal basis for active investment management and engagement geared at stimulating enterprises to comply with their legal obligations. An extensive commentary further explains the Principles and their legal underpinning. The members of the expert group are Thomas Pogge, Brian Preston, Tianbao Qin, James Silk, Jaap Spier (reporter), Elisabeth Steiner, Philip Sutherland and Daniël Witte.

Lees meer

€32,50
Damages for Breach of the Obligation to Arbitrate (eBook) Damages for Breach of the Obligation to Arbitrate, Lina Thieme

This work sheds light on the question of whether and under what conditions a party who files a claim before a state court instead of submitting the dispute to arbitration as agreed upon before in the arbitration agreement renders themselves liable in damages - a topic which has become increasingly important in arbitral practice in the past decades, not only due to the remarkable decisions of the European Court of Justice in West Tankers and Gazprom. In the course of the work, the author analyses the legal bases to the availability of damages in this specific case in Germany, Switzerland and England, giving due regard to the approaches followed by German, Swiss and English scholars and practitioners as well as in arbitral practice.

Lees meer

€45,00
Europees financieel toezicht (eBook) Europees financieel toezicht, Emanuel van Praag

Tot de financiële crisis van 2008 vielen financiële instellingen onder hun nationale toezichthouder. Met de intrede van de Europese toezichthoudende autoriteiten (EBA, EIOPA en ESMA) in 2011 en de overdracht van het bankentoezicht in de Eurozone naar de ECB in 2014, kregen ook deze organisaties een voorname rolbij het toezicht. In dit boek legt de auteur uit wanneer welke van de diverse toezichthouders bevoegd is en hoe zij samenwerken. Een illustratie van de vragen die de auteur beantwoordt: een beleggingsonderneming heeft voornamelijk klanten in lidstaat A, maar is gevestigd in lidstaat B, welke lidstaat heeft de leiding bij het toezicht? EBA is van oordeel, dat een nationale toezichthouder PSD II onvoldoende handhaaft, kan EBA ingrijpen? Als EBA ingrijpt, bij welke rechter kan de financiële onderneming klagen? Wat heeft de ECB te zeggen over een bijkantoor in Nederland van een Britse bank, en wat indien die bank Amerikaans is?

Lees meer

€63,00
Een duurzame toekomst in harmonie of expansie? (eBook) Een duurzame toekomst in harmonie of expansie?, Laurens Lieshout van

De mens maakt keuzes op basis van recente gegevens, die de dag van morgen bepalen. De meeste toekomstvoorspellingen gaan uit van een begrip van het heden, dat men naar de toekomst extrapoleert. Het boek‘Een duurzame toekomst in harmonie of expansie?’ neemt de toekomst als een gegeven en redeneert terug naar het heden en het verre verleden. Het verklaart waarom vele toekomstvoorspellingen niet blijken te kloppen, omdat de interpretatie van het heden gekleurd wordt door cultuurverschillen, politieke interpretaties/dogma's en'wetenschappelijke' stellingname. Het boek beschrijft tevens twee mogelijke toekomstbeelden, die onze samenleving in de toekomst kunnen vormen. Ze worden, met bronverwijzingen, uitgebreid beschreven. Met tekeningen en korte komische verhalen worden de toekomstbeelden versterkt. Vervolgens worden er een aantal trends onderzocht. Het unieke van dit schrijven is dat het een verhelderende kijk op een duurzame toekomst geeft. Het blijkt, dat door iets eenvoudig voor te stellen, en door alleen de kern - de essentie - te belichten, het eenvoudig wordt om hoofdzaken van bijzaken te scheiden. Heel het boek kan met slechts metéén zin worden onthouden. ‘Leven is groeien'

Lees meer

€9,50
Volmacht en vertegenwoordiging (eBook) Volmacht en vertegenwoordiging, . .

Met deze uitgave beschikt u over een toonaangevend commentaar op de diverse aspecten van vertegenwoordiging, waarbij de omvangrijke literatuur en jurisprudentie die sinds 2004 is verschenen, is verwerkt. Vragen rondom vertegenwoordiging spelen op een breed privaatrechtelijk en deels ook publiekrechtelijk terrein. Welke wetten en regels bepalen het actuele recht omtrent volmacht en vertegenwoordiging? En - belangrijker nog - welke kwesties brengen ze met zich mee? Asser-deel 3-II Volmacht en vertegenwoordiging biedt een doorwrocht commentaar op vele voor de rechtspraktijk relevante vragen. Gestoeld op actuele literatuur en jurisprudentie, biedt dit overzicht een ongekend complete en diepgaande behandeling van uiteenlopende onderwerpen rondom de vertegenwoordiging. Door de vele inhoudelijke raakvlakken met zowel wetenschap als praktijk, leent deze uitgave zich uitstekend als kennisbron voor advocatuur, notariaat, bedrijfsleven en rechtspraak alsmede voor academici en studenten. Actuele vertegenwoordigingskwesties Centraal staat de systematische behandeling van de volmacht en middellijke vertegenwoordiging. Verder verschaft de uitgave inzicht in specifiekere onderwerpen zoals baattrekking en vertegenwoordiging bij andere daden dan rechtshandelingen. Deze negende druk is op vele fronten herzien en is nauwlettend afgestemd op actuele jurisprudentie en literatuur. Nieuwe beschouwingen zijn gewijd aan: *het onderscheid tussen de bode en de vertegenwoordiger *de rol van het toedoenbeginsel *het risicobeginsel in geval van schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid *de rechtsfiguur van de bekrachtiging *de figuur van de onherroepelijke volmacht *is een volmacht met privatieve werking rechtens mogelijk? *de'unidentified principal' Meer dan in vorige drukken besteedt de auteur per onderwerp aandacht aan rechtsvergelijking. De nadruk ligt daarbij op de Principles of European Contract Law, de Draft Common Frame of Reference, de Unidroit Principles of International Commercial Contracts 2010 en het Verdrag inzake vertegenwoordiging bij internationale koop roerende zaken.

Lees meer

€74,20
Universele werking voor niet-EU insolventies? (eBook) Universele werking voor niet-EU insolventies?, A.J. Berends

Op 10 november 2016 vierde de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII) haar eerste lustrum. Deze jaarvergadering stond geheel in het teken van het preadvies van mr. dr. A.J. Berends:"Universele Werking voor Niet-EU insolventies?". In dit preadvies bespreekt Berends de gevolgen in Nederland van een insolventieprocedure die is geopend in een staat die geen lidstaat (meer) is van de Europese Unie. Gelet op de'Brexit', een zeer actueel en belangrijk thema. Zowel de theorie als de huidige stand van het Nederlandse recht komt aan bod, waaronder natuurlijk ook de'Yukos-arresten' van de Hoge Raad. In zijn preadvies licht Berends toe waarom hij de voorkeur geeft aan een wettelijke regeling gebaseerd op de UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency en/of Titel 10 Voorontwerp Insolventiewet van de Commissie Insolventierecht.

Lees meer

€17,99
Gezond eten voor Dummies (eBook) Gezond eten voor Dummies, Carol Ann Rinzler

'Gezond eten voor Dummies' is de one-size-fits-all gids met alle kennis die je nodig hebt om de juiste boodschappenlijstjes samen te stellen, gezond eten klaar te maken en minder calorieën te consumeren. Deze nieuwe editie bevat de recentste aanbevelingen van het Voedingscentrum die je direct kunt toepassen in je dagelijks leven. Daarnaast staat dit boek boordevol broodnodige informatie over vitaminen en supplementen, groente, fruit, noten, granen en andere plantaardige voeding. Bovendien lees je alles over het gevaar van een te hoog cholesterolgehalte, te veel suiker en obesitas. Carol Ann Rinzler heeft meer dan twintig boeken over voeding en gezondheid op haar naam staan.

Lees meer

€15,99
Accountancy en andere zaken onder de loep / 5 (eBook) Accountancy en andere zaken onder de loep / 5, Marcel Pheijffer

De laatste jaren komen accountants(organisaties) regelmatig in het nieuws. Soms positief, maar helaas ook vaak negatief. Door een toezichtsrapport van de AFM, een tuchtzaak of een alarmerende fraudekwestie. Marcel Pheijffer schrijft er graag over en doet dat in blogvorm op www.accountant.nl, hét platform voor nieuws, opinies en discussies over de accountancy. Dit is de vijfde bundel met 100 blogs die op de genoemde website zijn geplaatst. De auteur uit daarin zijn opinie, observaties, analyses, irritaties en verwondering over voor accountants relevante onderwerpen. Over actuele zakenschrijft hij scherp, kritisch, uitdagend, soms zuur, maar ook grappig. Telkens probeert de auteur zijn publiek te prikkelen en te inspireren. Daarnaast bevat de bundel zestig columns die in het Financieele Dagblad zijn verschenen. Daarin wordt meestal een breder perspectief dan de accountancy gehanteerd. Maar de rode draad is telkens dat het onderwerpen betreft die op financieel-economisch terrein van belang zijn. Bijvoorbeeld over fraude, schikkingen en rechtszaken.

Lees meer

€20,99
Onze website werkt niet zonder cookies. We vragen je om je toestemming om cookies te kunnen blijven gebuiken. Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Of kies: Het is OK. Ik snap het