Terug

eBooks in Spiritualiteit

Yoga voor peuters en kleuters (eBook) Yoga voor peuters en kleuters, Marjolein Smit

In Yoga voor peuters en kleuters presenteert Marjolein Smit materiaal waarmee je op een speelse en tegelijk verantwoorde manier yoga kunt doen met kinderen vanaf de peuterleeftijd. Yogaoefeningen ondersteunen peuters en kleuters bij het ontdekken van hun eigen ik en hebben...

Lees meer

€7,99
Vermaning van de ziel (eBook) Vermaning van de ziel, Hermes Trismegistos

Een tekst, toegeschreven aan Hermes Trismegistus,""de driemaal grote Hermes"" uit de voor-christelijke mysteriescholen, waarin de lezer wordt gevraagd eeuwige beginselen te integreren in zijn wezen, zodat ze hem tot eigendom worden. Dan zal hij tot innerlijk schouwen worden...

Lees meer

€5,00
Kabbala (eBook) Kabbala, Joseph Dan

In Kabbala biedt Joseph Dan, een autoriteit op het gebied van de joodse mystiek, een fascinerend overzicht van de ontwikkelingsgeschiedenis van de kabbala, de joodse mystieke leer die vanaf de late middeleeuwen opkwam. Hij beschrijft de verschillende kabbalistische denksystemen...

Lees meer

€4,99
He ik daar..?! (eBook) He ik daar..?!, Daniel Ofman

LET OP - dit boek is niet geschikt voor zwart-wit e-readers! Wist je al: - dat iedereen van nature een aantal kernkwaliteiten heeft? - dat jouw kernkwaliteiten alles `kleuren wat je doet en ziet? - dat je kernkwaliteiten jouzelf en anderen inspireren? - dat problemen...

Lees meer

€12,99
Tekst als troost (eBook) Tekst als troost, Beatrijs Hofland

Dit boek is voor iedereen die te maken heeft met verlies en verdriet. Voor wie zoekt naar woorden om het zware wat lichter te maken. Verwacht geen hulpboek met taken en fasen waar je doorheen zou moeten, maar gedichten, meditaties, overdenkingen om te troosten. Je vindt...

Lees meer

€9,95

Nieuwe eBooks

Tekst als troost (eBook) Tekst als troost, Beatrijs Hofland

Dit boek is voor iedereen die te maken heeft met verlies en verdriet. Voor wie zoekt naar woorden om het zware wat lichter te maken. Verwacht geen hulpboek met taken en fasen waar je doorheen zou moeten, maar gedichten, meditaties, overdenkingen om te troosten. Je vindt hier hoop, troost, kracht in woorden. Als je iemand verliest, lijkt het soms of dat je leven voorgoed verandert. Alles waar je zeker van was, waar je op hoopte of waar je op kon vertrouwen, staat op losse schroeven. Heb je dit meegemaakt, dan vertel ik je nu niets nieuws. Wat misschien wel nieuw voor je is, is dat verdriet zich soms laat verzachten. Door middel van woorden. Als iemand de juiste woorden voor je vindt, woorden die hun betekenis krijgen doordat ze jou gegeven worden, kan dat troosten.

Lees meer

€9,95
Je mag vertrouwen houden (eBook) Je mag vertrouwen houden, Anselm Grun

Anselm Grün Je mag vertrouwen houden. Woorden van troost in tijden van ziekte De omgang met ziekte - bij jezelf of iemand anders - is een flinke uitdaging, vooral wanneer het gaat om chronische of levensbedreigende ziekte. Anselm Grün wijst in dit boek een weg om mentaal, maar ook praktisch, met behulp van rituelen en meditatie met ziekte om te kunnen gaan, ze te leren accepteren en ermee te leven. Dit boek kan ook gezins- en familieleden erbij helpen om goed om te gaan met de zieken, zonder hen al te overdreven te helpen, maar juist te troosten. Anselm Grün is monnik in de Abdij Münsterschwarzach en een van de bekendste spirituele auteurs van Europa. Zijn boeken zijn bestsellers. Over de grenzen van confessies heen is hij voor velen een gids en spiritueel pionier.

Lees meer

€8,95
Openbaringen van Maria Magdalena, Jezus en Maria (eBook) Openbaringen van Maria Magdalena, Jezus en Maria, Gabriela Gaastra-Levin

De spirituele meesters Maria Magdalena, Jezus en Maria reiken de mensheid via het Argentijns/Nederlandse medium Gabriela Gaastra-Levin hedendaagse inzichten aan om gelukzalige mensen te worden die zich bewust zijn van hun Goddelijke essentie. Naast de basisprincipes van de Goddelijkheid van de mens komen onderwerpen aan de orde zoals: zonde bestaat niet - Jezus is niet voor onze zonden gestorven - de ware betekenis van de kruisiging - Maria Magdalena is de gelijkwaardige partner van Jezus - Maria maakt duidelijk dat zij het kind Jezus niet als maagd heeft ontvangen en dat seksualiteit heilig is - de mens draagt de drie-eenheid Vader, Zoon en Heilige Geest in zichzelf en de mens zelf is ook Goddelijk.'De Goddelijkheid van de mens - Deel I' omvat vele nieuwe leringen voor zelfontwikkeling die de mensen helpen om hun Goddelijkheid ook op Aarde te ervaren. Maria Magdalena, Jezus en Maria:"De laatste tweeduizend jaar zijn jullie met ons bezig geweest en met een gelimiteerde versie van onze leringen. Er ontbraken om diverse redenen bepaalde wezenlijke aspecten in de leringen. Zoals de Goddelijke essentie van alles wat bestaat en van de mens in het bijzonder, de gelijkwaardigheid van vrouw en man, de aanwezigheid van de Christusenergie in elk hart, de mogelijkheid van de mens om een meester te zijn en een reeks van andere aspecten die jullie bij het lezen van dit boek tegenkomen."'De Goddelijkheid van de mens - Deel I' is niet alleen een leesboek. De vele oefeningen, meditaties en gebeden maken het ook tot een praktisch werk. Men kan aan de slag om een duidelijker beeld over zichzelf te scheppen en te voelen, om zich met de spirituele wereld te verbinden en om een bewustzijn te creëren dat de eigen Goddelijkheid bevestigt en het hart doet openen om een liefdevoller mens te worden, voor zichzelf, voor de medemens en voor de wereld. Drs. Gabriela Gaastra-Levin (1960) studeerde medicijnen met de specialisatie psychiatrie en psychotherapie aan de Universiteit van Buenos Aires. Na haar studie begon zij in 1986 een eigen praktijk als antroposofisch arts en psychotherapeute in de Argentijnse hoofdstad. Op dertigjarige leeftijd vertrok zij, na een periode van een half jaar in India, naar Nederland waar zij zich in 1990 vestigde. Ze bekwaamde zich in Chinese geneeskunde, reiki en de Indische geneeswijze Ayurveda. Zij heeft een praktijk als Ayurvedisch geneeskundige en psychotherapeute. Als medium, trainer en auteur geeft zij vorm aan de'Mary Magdalene and Jesus World School' en'Follow Your Heart Publishing'. In het voorjaar van 2017 kozen de lezers van Paravisie Gabriela tot'Medium van het Jaar'. Mr. Reint Gaastra (1956) studeerde rechten aan de Universiteit van Utrecht. Na afronding van zijn studie trad hij in 1981 in dienst bij Centraal Beheer Verzekeringen (Achmea). In 1988 maakte hij de overstap naar de uitgeverij. Bij Kluwer Bedrijfsinformatie werd hij in 1991 hoofdredacteur van ELAN, magazine voor directeuren en commissarissen. Sinds 1997 is hij zelfstandig werkzaam als congresvoorzitter, journalist, columnist en hoofdredacteur van magazines. Reint is nu bovenal trainer en coach bij de'Mary Magdalene and Jesus World School' en redacteur en uitgever bij'Follow Your Heart Publishing'.

Lees meer

€11,95
The Divinity Of Mankind / Part 1 (eBook) The Divinity Of Mankind / Part 1, Gabriela Gaastra-Levin

Jesus did not die for our sins - The true meaning of the crucifixion - Mary Magdalene has always been Jesus' partner - Mary states clearly that she did not conceive her child Jesus as a virgin and that sexuality is sacred - Mankind carries the trinity of the Father, the Son and the Holy Spirit in itself and man is Divine. This amazing book, that the Argentinian/Dutch spiritual medium Gabriela Gaastra-Levin received from the Holy family, contains these and many more controversial Revelations of Mary Magdalene, Jesus and Mary.'The Divinity of Mankind' comprises many new teachings of the spiritual masters; not only for Christians but for every person on Earth. It builds a bridge between the Christian body of thought, other spiritual movements and New Age ideas. The 25 Revelations are so innovative that you will need time to give them a place in your head and heart. For instance, Mary Magdalene explains her special role for mankind. Mary states that Jesus was conceived through physical contact between Joseph and herself and that there is no such thing as the'holy virgin'. Jesus divulges that sins do not exist in his view. They also state that every person chooses his or her own life and thus his or her own parents prior to conception and that the human soul incarnates regularly on Earth. They also explain what happens to the soul when the body dies.'The Divinity of Mankind' is not only a book that provides exclusive insights, it is also an exercise and'feel' book. Through the exercises and prayers you can'sense' or'feel' a clearer picture of yourself in order to connect with the spiritual world and thus create an energy of the heart that substantiates your own Divine nature and opens your heart in order to become a more loving person for yourself, for your fellow man and for the world. Gabriela Gaastra-Levin (b. 1960) studied medicine, specialising in psychiatry and psychotherapy, at the University of Buenos Aires. In 1983, after graduating, she started her own practice as an anthroposophic doctor and psychotherapist in Argentina's capital city. In 1990, at the age of thirty and after spending six months in India, she settled in the Netherlands. She studied Chinese medicine, reiki and the Indian method of treatment called Ayurveda. She practices as an Ayurvedic physician and psychotherapist. Apart from her medium ship, author and training skills, she has a practice for holistic healing in which she helps people from the vision of'The Divinity in Mankind' with their physical, energetic, emotional, mental and spiritual process. Gabriela is now primary active as education innovator, trainer, teacher and medium for the Mary Magdalene and Jesus World School and as writer for Follow Your Heart Publishing. Reint Gaastra (b. 1956) studied law at the University of Utrecht in the Netherlands. Upon completing his studies he joined Achmea, an insurance company, in 1981. In 1988 he switched over to a publishing house, Wolters Kluwer, where in 1991 he was appointed editor in chief of ELAN, a magazine for company managers and commissioners. Since 1997 he has worked as an independent communication trainer and conference chairman in addition to his main activities as a journalist, columnist and part time and interim editor in chief of magazines. He's now primary active as manager, coach and trainer for the Mary Magdalene and Jesus World School and as publisher and editor by Follow Your Heart Publishing.

Lees meer

€11,95
De spirituele dimensie van de ziekte van Lyme (eBook) De spirituele dimensie van de ziekte van Lyme, Willem Jacobs

In De spirituele dimensie van de ziekte van Lyme onderzoekt Willem Jacobs de achtergronden van de ziekte van Lyme en doet hij een oproep tot verdieping. Want de ziekte begint binnen onze westerse cultuur een epidemie te worden, met ernstige proporties. Ernstig, omdat veel Lymepatiënten helemaal niet kunnen genezen en de ziekte bij hen chronisch wordt. Willem Jacobs kijkt kritisch naar de huidige behandeling, zowel regulier en alternatief. Ook stelt hij vragen die medisch niet erg gangbaar zijn. Welke mensen krijgen Lyme? Hoe hangt hun aard en karakter samen met de ziekte? Wat voor een type ziekte is het eigenlijk? Hij gaat in op hoe deze agressieve ziekte, nog maar kort geleden (in de jaren'70 van de vorige eeuw) is ontstaan. Door deze vragen te stellen wordt duidelijk dat Lyme ook een andere'dimensie' dan alleen een lichamelijke heeft. Om Lyme te kunnen begrijpen en te kunnen behandelen moeten we de ziekte ook spiritueel opvatten. Daar komt nog bij dat Lyme op een intensieve manier met geestelijke veranderingen in onze tijd samenhangt. Om chronische Lyme goed te kunnen behandelen - en in de toekomst te kunnen voorkomen - zal volgens Willem Jacobs, veel in de behandeling - die tot nu toe altijd alleen op het fysieke lichaam gericht was - moeten veranderen.

Lees meer

€9,99
Het Godsbewijs (eBook) Het Godsbewijs, Hans Siepel

In Het Godsbewijs ontvouwt Hans Siepel aan de hand van een poëtische vertelling de universele wijsheid. Een wijsheid die uiterst actueel is en antwoorden geeft op actuele vraagstukken. De auteur toont aan dat we in een bijzonder tijdsgewricht leven waar aloude profetieën bewaarheid worden. Met deze vertelling hoopt hij een nieuw, andersoortig ‘groot verhaal’ te presenteren, waar zoveel mensen in dit onstuimig en onzeker tijdsgewricht naar opzoek zijn. Hij laat zien dat de wereldwijde crisis waar de mensheid op tal van fronten in te rechtgekomen is, de crisis van de Verlichting is en een oproep om ‘wakker’ te worden en de geest welkom te heten. Daarnaast reikt deze vertelling een gemeenschappelijke verhaal en fundament aan voor al die mensen en maatschappelijke groepen die nu nog als ‘alternatief’ worden weggezet.

Lees meer

€9,99
Leven (eBook) Leven, Thich Nhat Hanh

In‘Leven’werpt Thich Nhat Hanh een nieuw licht op ons bestaan, onze relaties en onze verbondenheid met de wereld, alles rijkelijk voorzien van persoonlijke ervaringen. Ook in dit boek staat mindfulness centraal. Volgens Thich Nhat Hanh geeft het beoefenen van mindfulness antwoord op onze diepstevragen. Zijn zeven meditaties gaan bijvoorbeeld over zelfonderzoek en compassie, heilzaam voor ons sociale leven. Zo kunnen we geluk en vrijheid ervaren, zelfs als het levenseinde nadert.

Lees meer

€9,99
Boek van het Scheppen (eBook) Boek van het Scheppen, Willem Glaudemans

Met'Boek van het Scheppen' voltooit Willem Glaudemans zijn achtdelige Biblosserie. We zijn scheppers in een constant scheppend universum, dat is de centrale gedachte van dit boek. We kunnen niet anders dan scheppen, want leven betekent scheppen. Ik schep, dus ik ben. Van het bereiden van een maaltijd, het maken van een schilderij, tot het organiseren van een evenement of het neuriën van een melodie, het is allemaal schepping. Ieder schept op zijn eigen wijze en niveau. We staan in die voortdurende stroom van creatieve energie waaruit we op elk moment kunnen tappen. Scheppen is liefde uitbreiden. Het is vreugde. Dit boek gaat diep in op het fenomeen scheppen, zowel in het groot, de Schepping, als in ons dagelijks leven. Het is zowel praktisch als poëtisch.

Lees meer

€9,99
Een kleine inleiding in het boeddhisme (eBook) Een kleine inleiding in het boeddhisme, Edel Maex

Het boeddhisme is goed op weg om een van de invloedrijkste levensbeschouwingen in de Westerse wereld te worden. De vele verschillende stromingen binnen de boeddhistische traditie maken het echter niet altijd eenvoudig het hart van deze leer te vatten. Zenbeoefenaar Edel Maex voelde de nood aan een bevattelijk en handig basisboekje over het boeddhisme.Zowel lezers die voor het eerst kennismaken met de boeddhistische leer als beoefenaars van het boeddhisme die meer inzicht willen krijgen in de wortels en basisbegrippen van hun beoefening vinden inEen kleine inleiding in het boeddhisme een handige gids.

Lees meer

€11,99
Wat mindfulness niet is (eBook) Wat mindfulness niet is, Edel Maex

'Het begon met mensen die in hun meditatiepraktijk een manier gevonden hadden om met pijn om te gaan, met verdriet, met al die dingen die het leven ons ongevraagd brengt. Het kreeg de naam mindfulness. De eerste jaren moesten we moeite doen om uit te leggen wat dat was. Toen kwam de hype, met alle misverstanden en valse verwachtingen van dien. Nu moeten we vooral moeite doen om uit te leggen wat mindfulness niet is.'In dit verfrissende en uitdagende boek keert Edel Maex terug naar de kern van mindfulness. Stap voor stap onderscheidt hij zin van onzin, ondersteund door de speelse cartoons van Ardan Timmer. Een absolute must-read voor iedereen die zin en onzin over mindfulness van elkaar wil onderscheiden en de essentie ervan wil terugvinden.

Lees meer

€11,99
Onze website werkt niet zonder cookies. We vragen je om je toestemming om cookies te kunnen blijven gebuiken. Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Of kies: Het is OK. Ik snap het