Terug

Aanbiedingen

Lied der Revolutie (eBook) Lied der Revolutie, Russell Shorto
€12,99€4,99
Actieprijs t/m 08 januari

Lees meer

Che is hier (eBook) Che is hier, Bram de Graaf
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 08 januari

Lees meer

De opvolger (eBook) De opvolger, Willemijn van Dijk
€12,99€4,99
Actieprijs t/m 08 januari

Lees meer

Luther (eBook) Luther, Lyndal Roper
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 08 januari

Lees meer

Ravensbruck (eBook) Ravensbruck, Sarah Helm
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 08 januari

Lees meer

Een kleine geschiedenis van Amsterdam (eBook) Een kleine geschiedenis van Amsterdam, Geert Mak
€9,99€5,99
Actieprijs t/m 31 december

Lees meer

Auschwitz (eBook) Auschwitz, Laurence Rees
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 08 januari

Lees meer

Nieuw Amsterdam (eBook) Nieuw Amsterdam, Russell Shorto
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 08 januari

Lees meer

Via Appia (eBook) Via Appia, Fik Meijer
€16,99€6,99
Actieprijs t/m 05 januari

Lees meer

Angela Merkel (eBook) Angela Merkel, Michèle de Waard
€9,99€3,99
Actieprijs t/m 31 december

Lees meer

eBooks in Geschiedenis

Lied der Revolutie (eBook) Lied der Revolutie, Russell Shorto

In‘Lied der Revolutie’ toont Russell Shorto op prachtige wijze waarom de vrijheid vandaag de dag nog steeds moet worden bevochten en dat de idealen van de Amerikaanse Revolutie dat waard zijn. Eerder verschenen van Russell Shorto in vertaling ‘Nieuw-Amsterdam’ en...

Lees meer

€12,99€4,99
Tabé Java, tabé Indië (eBook) Tabé Java, tabé Indië, Ronald Nijboer

In 1945 melden duizenden Nederlandse jongens zich aan als oorlogsvrijwilliger om'onze Rijksgenoten in Indië te bevrijden'. Evert-Jan Nijboer, een boerenzoon met weinig toekomstperspectief en veel idealen, geeft zich op. Hoopvol begint hij aan zijn avontuur, en...

Lees meer

€13,99
What happened (eBook) What happened, Hillary Rodham Clinton

Dit is de Nederlandstalige editie van het indrukwekkende boek van Hillary Clinton over de meest onvoorspelbare presidentsverkiezingen uit de geschiedenis. Persoonlijke onthullingen over de strijd met Donald Trump, over de campagne, Russische inmenging en hoe ze het onverwachte...

Lees meer

€12,99
Kwaad (eBook) Kwaad, Joost Niemöller

Miljoenen Nederlanders zijn kwaad. Door de massamigratie veranderde de samenstelling van de bevolking, een proces waarvan het einde nog lang niet in zicht is. De meerderheid van de Nederlanders - zo blijkt uit onderzoek - ervaart dat als een negatieve ontwikkeling. Mensen...

Lees meer

€6,95
De neergang van de PvdA (eBook) De neergang van de PvdA, Wilco Boom

Diederik Samsom leidde de PvdA in 2012 naar een ongekend verkiezingsresultaat: 38 zetels! Op 15 maart 2017 leed de partij een historische nederlaag van 29 zetels. Nooit eerder verloor een partij in Nederland zo veel stemmen.Heeft de partij zich kapot geregeerd met de VVD?...

Lees meer

€11,99
De kleine Geschiedenis van Groningen (eBook) De kleine Geschiedenis van Groningen, Wessel Dijkstra

Zo kort en krachtig als de Groningers elkaar begroeten, zo beknopt is dit historische beeld van de stad Groningen. Je leest onder meer over bewoning in de steentijd, middeleeuwse kerken en steenhuizen, de universiteit, de belegering door Bommen Berend in 1672, de Tweede...

Lees meer

€7,99

Nieuwe eBooks

De neergang van de PvdA (eBook) De neergang van de PvdA, Wilco Boom

Diederik Samsom leidde de PvdA in 2012 naar een ongekend verkiezingsresultaat: 38 zetels! Op 15 maart 2017 leed de partij een historische nederlaag van 29 zetels. Nooit eerder verloor een partij in Nederland zo veel stemmen.Heeft de partij zich kapot geregeerd met de VVD? Is de nederlaag het gevolg van een sluipend proces dat zich al vele jaren geleden heeft ingezet en waarbij de PvdA langzamerhand een groot deel van haar aanhang is kwijtgeraakt aan de PVV, SP, GroenLinks, D66 en Denk? Is de PvdA in de loop van de jaren het contact met‘gewone mensen’ verloren. Twintig overtuigde PvdA’ers uit alle geledingen van de partij laten in deze interviewbundel hun gemoed de vrije loop over de problemen. Onder hen Lodewijk Asscher, Diederik Samsom, Hans Spekman, Gerdi Verbeet, Frans Timmermans en Monika Sie. Typisch PvdA: de meningsverschillen zijn heel groot, maar niemand geeft de hoop op.

Lees meer

€11,99
De kleine Geschiedenis van Nederland voor Dummies (eBook) De kleine Geschiedenis van Nederland voor Dummies, Jury Smit

Dit boekje vertelt over meer dan twintig eeuwen Nederlandse geschiedenis en geeft een duidelijk overzicht van de belangrijkste historische momenten. Je leest onder meer over Willem van Oranje, de Gouden Eeuw, de industrialisatie, de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw en immigratie in de jaren daarna en natuurlijk de eeuwige strijd tegen het water. Jury Smit is historicus en journalist. Bovenal is hij verteller en heeft hij een grote voorliefde voor verhalende geschiedenis en de daarbij horende anekdotes.

Lees meer

€7,99
Mes frères! (eBook) Mes frères!, Willem van Bennekom

Geïllustreerde uitgave voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van het geestelijk erfgoed van Nederland, en de Waalse Kerk van Amsterdam in het bijzonder. Het spirituele landschap van Amsterdam De Waalse Kerk is de op een na oudste kerk van Amsterdam, waar sinds de Hervorming onafgebroken erediensten worden gehouden. Het bedehuis is het toneel geweest van dikwijls spraakmakende gebeurtenissen die het ontstaan van het spirituele landschap van Amsterdam (en van Nederland) markeerden. Cultuurhistorische lijnen Willem van Bennekom onderzoekt in Mes frères! het verhaal vande Amsterdamse Waalse Kerk aan de hand van de grote cultuurhistorische lijnen. Figuren als de revolutionair Isaäc da Costa, de schrijvers Conrad Busken Huet en Jacques Perk, en aankomend theologiestudent en schilder Vincent van Gogh vinden zo een plek in de geschiedenis van deze kerk.

Lees meer

€14,90
De keuze van D66 (eBook) De keuze van D66,  

D66 bestaat in 2016 vijftig jaar. Hoe is iets wat begon als een politieke rebellenclub, uitgegroeid tot een toonaangevende politieke partij? De keuze van D66 biedt een overzicht van een halve eeuw democratisch denken. Ontploffing liet op zich wachten Het was niet de bedoeling dat Democraten'66 langer dan enkele jaren zou bestaan. Het bestel zou'ontploffen' en uit de puinhopen zou iets nieuws ontstaan: een opener, democratischer politiek, met een sterkere band tussen volk en volksvertegenwoordiging, en nieuwe verhoudingen tussen de partijen. Maar de ontploffing liet op zich wachten en de beweging werd een partij, met een organisatie en een achterban,én de contouren van een gedachtegoed. Elementaire teksten Deze canon bevat elementaire teksten uit de geschiedenis van D66: van grondslagendocumenten tot manifesten en toespraken van hoofdpersonen als Hans van Mierlo, Hans Gruijters, Jan Terlouw en Alexander Pechtold.

Lees meer

€14,90
Kabinetsformaties 1977-2012 (eBook) Kabinetsformaties 1977-2012, Carla van Baalen

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis geeft met dit boek een helder beeld van de achtergrond van het boeiendste en steeds controversiële onderdeel van het democratisch proces. Ondoorgrondelijk? Kabinetsformaties zijn voor het grote publiek doorgaans ondoorgrondelijke processen, met soms onvermoede uitkomsten. Waarom bijvoorbeeld kwam er in 1977 geen tweede kabinet-Den Uyl, terwijl de Partij van de Arbeid bij de verkiezingen een klinkende overwinning had behaald? En waarom trok de PvdA sowieso regelmatig aan het kortste eind in formaties? Hoe kwam het dat het CDA in 2010 na een enorme verkiezingsnederlaag en een aanvankelijk beleden'bescheidenheid' toch koos voor deelname aan het kabinet - dat bovendien gedoogd werd door de ook in eigen kring niet onomstreden PVV? En hoe is het te verklaren dat de VVD in de periode 1977-2012'de meest geliefde' coalitiepartner was? En waarom duren formaties in Nederland eigenlijk zo lang? Deze en nog veel meer vragen worden beantwoord in Kabinetsformaties 1977-2012. Nieuw archiefmateriaal Met behulp van nieuw archiefmateriaal, dagboeken van betrokkenen en tientallen interviews met voormalig (in)formateurs en onderhandelaars wordt inzicht gegeven in de kabinetsformaties van de laatste vier decennia. Duidelijk wordt op welke wijze politici, via intensieve, vaak moeizame en van de buitenwereld afgeschermde onderhandelingen, tot politieke overeenstemming kwamen. En daarbij speelden persoonlijke factoren altijd een rol. CPG Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis is een samenwerkingsverband van de Radboud Universiteit, gevestigd te Nijmegen, en de Stichting Parlementaire Geschiedenis, gevestigd te Den Haag. Het CPG publiceert onder meer de serie Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945, het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis en biografieën van oud-ministers-presidenten, zoals Piet de Jong en Dries van Agt.

Lees meer

€20,00
Liever kleine baas dan grote knecht (eBook) Liever kleine baas dan grote knecht, Tessel Pollmann

De Nederlandse middenstand 1920-1970 Dit boek geeft een meeslepend en vaak verrassend beeld van de kleine ondernemer tussen 1920 en 1970. Een grote beroepsgroep die door iedereen werd gekend, maar waar we toch zo weinig van weten. Vrouwen als ondernemer Tot de vele ontdekkingen die Tessel Pollmann deed, hoort de betekenis van vrouwen voor de kleine ondernemingen. Het boek Liever kleine baas dan grote knecht laat zien hoe vrouwen (met of zonder kinderen) onmisbaar waren voor het kleinbedrijf. Zij werkten als vrouw ván mee in het bedrijf, of werkten juist zelf als kleine ondernemer. Lang voor de tweede feministische golf van de jaren zestig waren deze vrouwen gewoon aan het werk. Ze stonden achter de toonbank, maakten de kas op en beslisten mee als de winkel vernieuwd moest worden. Iedereen helpt De kinderen waren ook erg belangrijk voor het kleinbedrijf. De (naar schoolgaande) kinderen werden regelmatig ingezet; veel kleinbedrijven zouden het zonder hun kinderen niet hebben gered. Zij werden bijvoorbeeld na school en in de vakanties op pad gestuurd om bestellingen rond te brengen. Bang om"af te zakken"? Tessel Pollmann vraagt zich in haar boek ook af of de befaamde angst om af te zakken naar een lagere klasse wel heeft bestaan onder de kleine ondernemers. Opvallend is dat de kleine zelfstandigen geen aparte klasse vormden, maar dat ze waren vermengd waren met de arbeidersklasse. Soms had de vrouw een cafeetje terwijl haar man dagloner was, of runde de vrouw van een fabrieksarbeider een tabakswinkel. Liever Kleine baas dan grote knecht laat zien hoe het winkeltje het soelaas was van de werkloze arbeider. Bronnen Liever kleine baas dan grote knecht is geschreven op basis van feitenmateriaal; de vele interviews, memoires en ego-documenten geven het boek zijn diepe, menselijke warmte.

Lees meer

€13,50
De val van Srebrenica (eBook) De val van Srebrenica, NIOD

Op verzoek van het kabinet heeft het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies een verkenning uitgevoerd van bronnen en wetenschappelijke literatuur die sinds 2002 beschikbaar zijn gekomen over de val van de enclave Srebrenica op 11 juli 1995. Deze verkenning richt zich op twee onderwerpen die recent in de publiciteit veel aandacht hebben getrokken: internationale politieke besluitvorming over het verlenen van luchtsteun, en voorkennis bij inlichtingendiensten over de Bosnisch-Servische aanval op de safe area Srebrenica en over het exacte doel van deze aanval. Tegen de achtergrond van de kennis van het grote NIOD-onderzoek uit 2002 brengt deze verkenning meer duidelijkheid over de vragen rond luchtsteun en voorkennis

Lees meer

€13,50
Nieuw Babylon in aanbouw (eBook) Nieuw Babylon in aanbouw, James Kennedy

Bijna geen land ter wereld maakte in de jaren zestig zulke ingrijpende veranderingen door als Nederland. Hoe kwam dit? Wat maakte het land zo bijzonder? James Kennedy, voormalig hoogleraar geschiedenis in Amsterdam, geeft op deze vragen antwoord. Homo ludens In 1959 bedacht Cobra-kunstenaar Constant Nieuwenhuys Nieuw Babylon, een toekomstsamenleving waarin de homo ludens ('spelende mens') zich vrijelijk zou kunnen ontplooien. Enkele jaren later diende die spelende mens zich al aan, in de vorm van een luidruchtige protestgeneratie. In minder dan een decennium veranderde Nederland van een ouderwetse natie in een samenleving met een uitzonderlijk tolerant en progressief klimaat. Een opmerkelijke ontwikkeling - die echter niet alleen te danken was aan Provo. Historicus James Kennedy laat zien dat ook de autoriteiten hierin een belangrijke rol speelden. Ze begrepen bijtijds dat een al te straf optreden averechts zou werken en wisten door een voorzichtig beleid van aanpassing te voorkomen dat de ontwikkelingen uit de hand liepen. Nieuw Babylon in aanbouw is de nieuwe uitgave van een boek dat veel discussie losmaakte toen het uitkwam in 1995. Sindsdien geldt het als standaardwerk van de Nederlandse geschiedenis. In de pers"Werpt opmerkelijk licht op de vraag hoe het komt dat in Nederland zulke ingrijpende veranderingen konden plaatsvinden zonder geweld en al te grote spanningen." - Gerard Dekker in Trouw

Lees meer

€14,99
Samen met de CIA (eBook) Samen met de CIA, Cees Wiebes

Cees Wiebes laat in Samen met de CIA. Operaties achter het IJzeren Gordijn, zien dat de Nederlandse Inlichtingendiensten, zoals de Buitenlandse Inlichtingendienst (BID) en de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) tijdens de Koude Oorlog een veel grotere rol speelden dan tot nu toe werd gedacht. Dat Nederlandse diensten tijdens de Koude Oorlog samenwerkten met de Amerikaanse CIA was wel bekend, maar dat deze diensten gezamenlijk zeer geheime operaties uitvoerden bleef onderbelicht. De Nederlandse geheime dienst en de CIA waren samen actief achter het IJzeren Gordijn, in Noorwegen en in Den Haag. Het resultaat was soms desastreus. Wat bezielde hen? Mislukte operaties Spionagedeskundige Cees Wiebes onthult op basis van recent vrijgegeven archieven hoe de operaties achter het IJzeren Gordijn meestal uitliepen op mislukkingen, waarbij tientallen geparachuteerde agenten omkwamen. De Nederlandse inlichtingendienst schroomde niet om daarvoor, net zoals de CIA en MI6, gebruik te maken van agenten die tijdens de oorlog betrokken waren bij oorlogsmisdaden en voor de SS, Gestapo of Waffen SS hadden gediend. Dubbelspel, verraad en Amerikaans amateurisme waren aan de orde van de dag. Successen Niet alle operaties liepen uit op grote mislukkingen. Wiebes bespreekt in zijn boek hoe Operatie Tom en Operatie Leunstoel wél tot intelligence leidde. De zeer clandestiene operaties worden in dit boek uitgepluisd en inzichtelijk gemaakt. Bronnen Cees Wiebes is de eerste Nederlandse onderzoeker die exclusief toegang kreeg tot de archieven van de voormalige inlichtingen- en veiligheidsdiensten in Roemenië, Bulgarije, Hongarije en Polen. Verder heeft hij zeer geheime en nooit eerder geraadpleegde documenten kunnen consulteren op het ministerie van Algemene Zaken en bij de AIVD.

Lees meer

€14,90
10 over rood 50 jaar later (eBook) 10 over rood 50 jaar later, Chris Hietland

In 1966 kwamen acht radicale socialisten in opstand tegen het establishment van de PvdA teneinde de partij tot een andere koers te bewegen. Op 3 oktober 1966 presenteerden acht jonge PvdA-leden, onder wie de latere bestuurder Han Lammers en de toekomstige partijvoorzitter en burgemeester van Rotterdam André van der Louw, het boekje 10 over rood. Uitdaging van Nieuw Links aan de PvdA. Nieuw Links pleitte voor een radicalere PvdA, die zich scherper moest opstellen tegenover de confessionele partijen en haar leden meer inspraak moest geven. Een halve eeuw later maken deskundigen en deelnemers van toende balans op.

Lees meer

€13,00
Onze website werkt niet zonder cookies. We vragen je om je toestemming om cookies te kunnen blijven gebuiken. Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Of kies: Het is OK. Ik snap het