Juridische kennisgeving

Hosting van de website https://www.ebook.nl

Sewan

R.C.S. Paris B B 799 422 126
2, Cité Paradis 75010 Paris - France

Website ontwerp https://www.ebook.nl

ePagine

R.C.S. Nanterre B 429 975 667
19 bis avenue Léon Gambetta, 92120 Montrouge - France
Tel : (0033)1 1 55 58 32 00
email : info[@]ebook.nl

Privacybeleid

15 oktober 2019

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. eBook.nl Company B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Dat betekent onder andere dat wij:

• onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens

• verwerken, via deze privacyverklaring;

• onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de

• persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

• u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken

• in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te

• beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht

• persoonsgegevens verwerken;

• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te

• bieden, te corrigeren of te verwijderen.


Intellectueel Eigendom

De elementen van deze site (architectuur, inhoud) zijn eigendom van ePagine en/of de rechthebbende die het gebruik ervan accepteert.  

 

In overeenstemming met de wetgeving inzake literaire en artistieke eigendomsrechten of naburige rechten is de reproductie en weergave van alle of een deel van de elementen waaruit de site bestaat, verboden zonder toestemming van de eigenaars.

https://www.ebook.nl  

empty