Frank Cuppen

 • Holy Smoke

  Frank Cuppen

  Vervolg op de bestsellers
  De Messiaanse Erfenis en De Geheime Leer

  Rembrandt van Rijn, Helena Blavatsky en Nicolas Poussin waren activistische voorlopers van een esoterische onderstroom die nooit is verdwenen. De urgentie zelf na te denken en niet mak te luisteren naar wat politieke en religieuze machthebbers ons voorschrijven, gold altijd al. Maar deze is actueler dan ooit.

  Een kunstenaar van vandaag uit Nederland, zowel schimmig als licht, gaat verder waar anderen stoppen en lijkt antwoorden te hebben die helderheid verschaffen in duistere materie. Bestaat er zoiets als een spiritueel higgsdeeltje? Wat is bovenzinnelijke meteorologie? Hoe kunnen mensen vrijer leven? Wat heeft een kasteel in België met dit alles te maken?

  Het ondenkbare mogelijk maken. Is dat het? De kunst is het mysterie te ontrafelen.

empty