• De fietser op de hei

  Peter J. van Koppen

  • Boom uitgevers den haag
  • 2 Mei 2022

  In augustus 1998 verdween de 11-jarige Nicky Verstappen tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Kort na de vondst van zijn lichaam in een kerstbomenperceel op de hei passeerde een fietser uit Simpelveld. Die fietser, Jos B., werd op 28 januari 2022 door het Hof 's-Hertogenbosch veroordeeld voor het ontvoeren en misbruiken van Nicky met zijn dood tot gevolg. In de jaren daartussen had de politie, na een problematisch begin, met veel inzet en toewijding onderzoek gedaan en bewijs verzameld. Toch komt in het arrest van het hof slechts een klein deel van het bewijs dat het omvangrijke politieonderzoek opleverde aan de orde. In dit boek wordt een analyse gegeven van al het relevante bewijs in de zaak tegen Jos B. en de mogelijke scenario's over hetgeen Nicky is overkomen. Die analyse levert, in het licht van de rechterlijke beslissing, op verschillende punten onverwachte resultaten op.

 • Outlaw motorcycle gangs in the Meuse Rhine Euregion Nieuw

  Anglais Outlaw motorcycle gangs in the Meuse Rhine Euregion

  Kim C.P. Geurtjens

  • Eleven international publishing
  • 20 Juni 2022

  Outlaw motorcycle gangs (OMCGs) have been increasingly viewed as a threat to society. Members have been associated with disturbances of public order as well as various forms of organized crime. In response, the authorities in the Netherlands, Germany, and Belgium have each implemented their own zero-tolerance strategies to prevent and repress
  outlaw biker crime and deviance. In the cross-border Meuse Rhine Euregion, where the three countries intersect, the national borders may provide opportunities to outlaw bikers while at the same time limiting authorities in their response. In examining the role of the border, this book deals with the history of OMCGs and the responses in each country, the authorities involved in the response, and contemporary problems in the Meuse Rhine Euregion.

  This book is intended for policy makers and practitioners working in the field of organized crime and public disorder committed by outlaw bikers, especially those working in cross-border regions.

 • Violent Encounters Nieuw

  Anglais Violent Encounters

  Marieke Liem

  • Eleven international publishing
  • 30 Mei 2022

  This text was presented as inaugural speech, held on the occasion of accepting the chair of Social Resilience and Security with a study focus on Violence and Interventions at Leiden University on May 30, 2022.

 • 'Vechten met het leven Nieuw

  'Vechten met het leven

  Richard Staring

  • Boom criminologie
  • 15 Juni 2022

  `Vechten met het leven' beschrijft de dagelijkse problematiek op het gebied van huisvesting, inkomen, gezondheid en sociale inbedding van de oudere langdurig verblijvende ongedocumenteerden in Nederland. Het rapport laat op soms onthutsende wijze zien hoe de ouderen, die vaak wel bij de overheid bekend zijn, een gemarginaliseerd bestaan leiden in de Nederlandse samenleving.

  Dit sociaalwetenschappelijke onderzoek naar de leefsituatie van oudere ongedocumenteerden maakt deel uit van een tweeluik samen met de Juridische Verkenning van het Recht op Voorzieningen en Verblijf van Ongedocumenteerde Ouderen in Nederland. Beide rapporten werden opgesteld op verzoek van De Regenboog Groep.

  De Regenboog Groep wil met deze twee onderzoeken een nationale discussie stimuleren over de onhoudbaarheid van het restrictieve vreemdelingenbeleid voor de groep oudere, langdurig in Nederland verblijvende ongedocumenteerden en de noodzaak om tot een duurzame oplossing te komen.

 • Narrating organised crime stories and Aristotelian principles of drama Nieuw

  Anglais Narrating organised crime stories and Aristotelian principles of drama

  • Eleven international publishing
  • 21 Juni 2022

  This volume contains the contributions of the 21st Cross-Border Crime Colloquium webinar hosted by the Norwegian Police University College, Kongsvinger and organised 22-24 August 2021. Despite the pandemic, the Colloquium Group decided to return to the `criminal normal' and the related research on (cross-border) organised crime, corruption, labour exploitation, fraud, ecological crime and the search for criminal revenues. These are partly old themes, some getting renewed attention, such as the hidden wealth of corrupt political elite, whether Nigerian godfathers or Russian oligarchs.

  A criminal theme with global implications is the growing `greencriminality' or crime against the nature. Forests are illegally cut clear in Eastern Europe to satisfy the hunger of the European furniture industry: cheap furniture from stolen wood from the Carpathian or further east leaving behind devastated landscapes. Also, criminal waste traffi cking
  from industrialised farming fi nding its way through criminal channels is a recognised cross-border organised crime.

  In peer reviewed contributions international experts present a broad range of criminal phenomena and policies: from a 25-year review of organised crime in The Czech Republic, labour exploitation and Nigerian organised crime in Italy, Middle-Eastern criminal clans in Germany, and international fuel fraud to criminal asset recovery policy in the Netherlands.

 • Antropologie van de godsdienst

  Valeer Neckebrouck

  • Universitaire pers leuven
  • 1 September 2008

  Met een bijzonder omvangrijke kennis van zaken en een indrukwekkende eruditie wijdt Valeer Neckebrouck de lezer van dit boek in in het domein van de godsdienstantropologie. De auteur beoogt het studieobject te beschrijven, hij bespreekt de grondleggers van de discipline en analyseert de voornaamste tendensen. In elk van de hoofdstukken wordt een uitstekend inzicht geboden in de grote thema's zoals de definitie van religie. De auteur toont aan de hand van talloze bronnen aan hoe diverse auteurs in de loop van de geschiedenis en in diverse taalgebieden een eigen antwoord hebben geformuleerd. Deze antwoorden worden op een eerlijke en heldere wijze voorgesteld en kritisch doorgelicht. Antropologie van de godsdienst biedt een schat aan bibliografische gegevens, referenties en citaten. Het is niet alleen een inleiding, maar ook een onmisbaar naslagwerk voor de lezer die met kennis van zaken wil deelnemen aan het kritische debat.

 • Over grenzen en generaties heen

  Pieter d'Hoine

  • Universitaire pers leuven
  • 20 Maart 2013

  Toekomstgerichte reflecties vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines over mens, maatschappij en wetenschap

  Wetenschappelijk onderzoek kent geen slotakkoord of apotheose. Het zet zich voortdurend door. Op elk moment treden nieuwe academici in het spoor van hun leermeesters, maakt men gebruik van nieuwe methoden en ontwikkelt men nieuwe interesses. Niet alleen de aard van de navorsers en van hun methoden evolueren, ook hun onderzoeksobject verandert. Zeker in het veld van de politiek en de wereldeconomie maken we revolutionaire tijden door. De geopolitiek van de VS en Europa ten opzichte van groeilanden zoals China, India en Brazilië wijzigt drastisch en in de Arabische landen groeit het verlangen naar echte democratie. Intussen neemt de druk op de draagkracht van onze blauwe planeet verder toe. In 2050 zijn we wellicht met 9 miljard mensen. Zal er voldoende voedsel zijn? Welke energie zal aan onze toekomstige behoeften op een duurzame manier kunnen voldoen? In welk soort voertuigen zullen we ons verplaatsen? In onze eigen gemeenschap doet de vergrijzing vragen stellen over de houdbaarheid van ons pensioenstelsel en over de kwaliteit van het leven van een steeds ouder wordende bevolking.

  Wie een vinger aan de pols wil houden van de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek zal in deze publicatie opnieuw een staalkaart vinden van wat voor vandaag en voor morgen relevant is.

 • Europa, interdisciplinariteit en wetenschap

  Bart Pattyn

  • Universitaire pers leuven
  • 20 Maart 2013

  In de reeks 'Lessen voor de eenentwintigste eeuw' wordt jaarlijks op een originele en toegankelijke manier nagedacht over de grote thema's van mens, wereld en wetenschap. In deze editie ligt de nadruk op Europa als de ruimte waarbinnen wetenschappelijk onderzoek zich afspeelt. De toekomst van de Europese gedachte, tussen de wereld van de euro en de wereld van de armoede, tussen de invloed op het klimaat en het groene Europa, laat telkens andere dimensies van het Europese verhaal zien.

  Steeds nadrukkelijker wordt duidelijk dat geen enkel thema, geen enkel onderzoeksprogramma kan beperkt blijven tot de eigen knusse ruimte. Telkens opnieuw zijn Europa en de wereld de horizon waartegen de zoektocht naar kennis en inzicht plaatsvindt. Van het groene Afrika tot de waterproblematiek, van psychofarmaca tot intellectuele eigendom is er slechts één wereld, die de onze is.

 • Allemaal winnen

  Martin Bakker

  • Studio nonfixe
  • 26 April 2012

  Van 1998 tot 2011 deden Martin Bakker en Frank van Empel in en voor de provincie Noord-Brabant onderzoek naar attitudes, technologieën en methoden van besluitvorming die een duurzame ontwikkeling van economie, ecologie en samenleving naderbij brengen. Ze combineerden een uitgebreid literatuuronderzoek naar concepten met participatieve observatie en daaraan gekoppelde experimenten in de praktijk. Hun bevindingen brachten ze samen in een matrix en een werkmethode die (stads)regios en provincies een richtinggevend, conceptueel beleidskader verschaffen voor het daadwerkelijk realiseren van duurzame ontwikkelingen. Regios hebben de juiste schaalgrootte om een duurzaam ontwikkelingsbeleid uit te voeren.
  Vrije werking van het marktmechanisme leidt volgens beide promovendi tot veel goeds (economische groei, ondernemingswinsten, werkgelegenheid), maar heeft ook vernietigende bijwerkingen (luchtvervuiling, lawaai, inkomensongelijkheid, wantrouwen ten aanzien van instituties, afnemende sociale cohesie). Vanuit het perspectief duurzame ontwikkeling, duiden Bakker en Van Empel deze laatst genoemde fase aan als destructief. Om aan deze dead lock te ontkomen, moet er iets gebeuren. Het systeem moet als het ware worden ge-reset en voorzien van nieuwe software. Oude gewoonten, gebruiken en (voor)oordelen worden in deze deconstructie fase doorbroken, zodat er bij mensen en organisaties ruimte komt voor nieuwe impulsen (constructie).
  In de twaalf jaren die het onderzoek bestrijkt werd er door de provincie veel verkend en geëxperimenteerd. Het opschalen van ervaringen lukte echter nauwelijks. Een duurzame, regionale ontwikkeling in Noord-Brabant kwam daarmee maar beperkt van de grond. Een frisse, andere kijk, met tal van nieuwe begrippen (Ecolutie, Allemaal Winnen) kan hierin verandering brengen.
  Allemaal Winnen (het doel) is de ideale samenleving, de duurzame samenleving. Een samenleving waar mensen niet ten koste van een ander, of van natuur, milieu, of economie, vooruit proberen te komen, maar naar vermogen bijdragen aan het geheel en daarvan ook de vruchten plukken. Een wereld die zich evenwichtig ontwikkelt. Een wereld met louter winnaars. Ecolutie is de weg daar naar toe. De Matrix bevat de nodige clues (vingerwijzingen). Ecolutie, zou je kunnen zeggen, is een expeditie naar de toekomst, op zoek naar innovatie in gedrag, technologie en bestuur/beheer (governance) die de planeet Aarde leefbaar houden.
  De voorgestelde aanpak, die uit het onderzoek rolt, komt het best tot zijn recht in een doe democratie waarin burgers, ondernemers en andere betrokkenen zelf zoeken naar gezamenlijk geaccepteerde oplossingen voor problemen of vraagstukken en er ook samen voor zorgen dat die worden uitgevoerd.Een regionale overheid kan daarbij een rol vervullen als facilitator, inspirator of verbinder. De onderzoekers duiden dit vermogen om samen naar oplossingen te zoeken aan als governance capacity. Een regio of gemeente die dit vermogen heeft en voortdurend aanspreekt, wordt aangemerkt als een Joint Effort Society (JES).
  Het proefschrift Allemaal Winnen is op 26 april 2012 verdedigd, Erasmus Universiteit te Rotterdam. Promotoren zijn Prof. Dr. W.A. Hafkamp en Prof. Dr. D. Huisingh. Co-promotor Prof. mag. arch. ing. dr.h.c. P. Schmid.

 • Max Havelaar - Multatuli

  • Aup educatief
  • 6 September 2011

  Het hoogtepunt van de Nederlandse literatuur in speciale editie voor het voortgezet onderwijs.
  'Max Havelaar' van Multatuli wordt beschouwd als het hoogtepunt van de Nederlandse literatuur. Maar behalve een literair meesterwerk is het ook een roman met een missie, bedoeld als een harde aanklacht tegen de wantoestanden in Indië. Honderdvijftig jaar na dato heeft het boek nog niets van zijn kracht verloren. Het is geestig en ontroerend, onderhoudend en vlijmscherp. Het is prachtig gecomponeerd en geschreven in een meeslepende, virtuoze stijl.
  Deze uitgave bevat de belangrijkste passages uit het omvangrijke werk, voorzien van verbindende teksten. Wie was Multatuli eigenlijk en waarom noemde hij zich zo? Hoe zat het met de uitbuiting van de Javanen? En wat was Multatulis eigen belang bij het schrijven van dit boek? Hoe zat de koloniale samenleving in elkaar en in hoeverre heeft Max Havelaar de geschiedenis veranderd? Op dergelijke vragen geeft deze rijk-geïllustreerde publicatie een helder antwoord.
  Dit boek kwam tot stand met medewerking van Helene Hermans en Christianne Lemckert.

 • Werken aan je moraal

  Nicolien de Jong

  • Kokboekencentrum non-fictie
  • 4 Maart 2013

  Dit ebook is een PDF.

  Er wordt in de media veel geroepen dat de waarden en normen in ons land vervlakken en verharden. Moraal verschuift. Hoe is dat bij jou privé, maar ook op de werkvloer?

  Dachten we vroeger dat onze moraal vooral bepaald werd door onze ratio, inmiddels blijken het vooral onze onderbuikgevoelens te zijn die ons sturen. Veel van onze morele keuzes wie zijn onze vrienden en waaraan hebben we een hekel? maken we onbewust, zowel op de werkvloer als in onze vrije tijd. En juist ook in het omgaan met andere religies komen onze morele oordelen helder aan het licht.
  In dit boek gaat de auteur aan de hand van vragen en voorbeelden op zoek naar de verborgen moraal die we uiten in het leven van alledag om zo onze morele vaardigheden verder te ontwikkelen.

 • ?Meerderheid Nederlanders tegen versoepeling ontslagrecht.??PvdA zakt steeds verder weg in peilingen.??E n op de tien Nederlanders is racistisch.?Opiniepeilingen zijn alomtegenwoordig. Continu wordt gemeten op hoeveel zetels de politieke partijen staan. Bijna dagelijks wordt gepeild wat de burgers vinden over talloze kwesties, variërend van de veiligheid in de wijk tot de nieuwste plannen van 'Den Haag'. Belangrijke informatie, want in de ogen van velen vertellen opiniepeilingen ons tot op de procent nauwkeurig wat 'de wil van het volk' is. Maar is het vertrouwen in opinieonderzoek altijd terecht? Zijn de resultaten wel representatief? Hebben mensen echt een mening over alle zaken die hen worden voorgelegd? Of roepen ze maar wat? En is zulk onderzoek goed voor onze democratie, of maakt het de kloof tussen burger en politiek alleen maar groter? Zouden peilingen kort voor de verkiezingen verboden moeten worden? Dit prikkelende boek is bedoeld voor iedereen die wil weten wat de waarde is van al die opiniepeilingen. Aan de hand van actuele voorbeelden wordt helder uitgelegd hoe opinieonderzoek werkt en waar het fout kan gaan. Daarbij wordt uitgebreid ingegaan op de betekenis van opiniepeilingen voor democratie en politiek. Aldus vormt dit boek een spoedcursus gezonde scepsis die de lezer helpt het goede van het slechte opinieonderzoek te onderscheiden.

 • Seksualiteit van ouderen

  Aagje Swinnen

  • Aup wetenschappelijk
  • 6 September 2011

  Dit boek rekent af met het cliché dat seksualiteit en ouderdom in tegenspraak zijn door het thema te belichten vanuit de seksuologie, geneeskunde en gezondheidswetenschappen, filosofie, kunst en cultuurwetenschappen, reclame en literatuur.Dit boek rekent af met het cliché dat seksualiteit en ouderdom in tegenspraak zijn door het thema te belichten

 • Het minderhedenbeleid voorbij

  Laura Coello

  • Aup wetenschappelijk
  • 14 Februari 2014

  Minderhedenbeleid|Integratiebeleid Laura Coello is de eigenaar van Inclusive Works, een bedrijf dat advies, projecten, onderzoek en evaluaties verricht op het gebied van anti-discriminatie, diversiteit, gelijkheid en de participatie en integratie van minderheden.|Jaco Dagevos is hoofd van de onderzoeksgroep Educatie en Minderheden van het Sociaal en Cultureel Planbureau.|Chris Huinder is bestuurssecretaris en hoofd Strategie, Onderzoek en Communicatie bij Forum, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken.|Joanne van der Leun is hoogleraar Criminologie aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie, Universiteit Leiden.. Bij haar onderzoek interesseert zij zich vooral voor ongewone migratie, migratiebeleid, criminele activiteiten en activiteiten binnen de informele economie in stedelijke gebied.|Arend Odé is manager bij Regioplan Beleidsonderzoek en associate-lector bij de Hogeschool Inholland.

 • Zoals een mens denkt

  James Allen

  • Fountain of inspiration
  • 27 Mei 2015

  Het boekje "Zoals een mens denkt" (As a man thinketh) uit 1902 en geschreven door James Allen, is al sinds vele decennia een klassieker. Hij behandelt hierin de invloed van ons denkgedrag op onze eigen leven. Het is een beknopt boek, maar bevat niettemin een grote schat aan wijsheid.

 • Jongeren vandaag en de wereld morgen

  Bart Pattyn

  • Universitaire pers leuven
  • 23 Maart 2015

  Interfacultaire lessenreeks over mens, maatschappij en wetenschap.
  Wie in zijn jeugd niet op de barricade heeft gestaan, die heeft geen hart - zo wil de boutade. Toch vindt elke generatie haar eigen manier om zich maatschappelijk te engageren. Hoe kritisch zijn jongeren in het tijdperk van de sociale media? En omgekeerd: hoe ernstig neemt onze maatschappij hun bekommernissen? Elke generatie heeft ook haar eigen 'jeugd van tegenwoordig'. Welke complexe realiteit gaat er schuil achter recente cijfers inzake jeugdcriminaliteit?

  De huidige economische crisis stelt de intergenerationele solidariteit op de proef. In welke wereld komen onze jongeren morgen terecht? Hoe gehavend komt ons financieel systeem uit de bankencrisis? Hoe houden we onze gezondheidszorg performant en betaalbaar wanneer behandelingen en medicijnen steeds duurder worden? En hoe zullen we wonen, werken of reizen in de eenentwintigste eeuw? Over deze en andere vragen gaat het in de eenentwintigste bundel 'Lessen voor de 21ste eeuw'.

  Contributors:
  H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden, Stefaan Pleysier, Johan Put, Geert Deconinck, Axel Haelterman, Stan Maes, Katelijne De Nys, Guido Vanheeswijck, Dirk De Geest, Marc Dubois, Frank Delmulle, Jan van der Borg, Geert Van Hootegem, Frederic Amant en Gert Storms

 • Herdenken en vooruitgaan

  Bart Pattyn

  • Universitaire pers leuven
  • 31 Maart 2014

  Twintigste bundel van het interfacultair college Lessen voor de 21ste eeuw - Inclusief register op alle bijdragen uit de 20 volumes met auteursindex.
  Terugblikken helpt ons beter begrijpen waarom we zorg dragen voor wat we vandaag belangrijk vinden. Dit jaar herdenken we de Groote Oorlog die honderd jaar geleden begon, het verdrag van Versailles dat al de kiem van de Tweede Wereldoorlog bevatte en het ontstaan, vijfenzestig jaar geleden, van het genocideverdrag. Vandaag staat de Europese samenwerking die de ambitie had om de oude conflicten definitief op te heffen onder druk. Is de geschiedenis ertoe veroordeeld zich te herhalen of kunnen we uit onze fouten leren? Is Hegels vooruitgangsgeloof gerechtvaardigd of moeten we ons verzoenen met een tragischer perspectief op de geschiedenis? Hoe kaderen onze particuliere historische visies trouwens binnen het ruimere perspectief op het ontstaan van onze kosmos? Als mensen realiseren we ons niet alleen in confrontatie met het verleden, maar ook door te anticiperen op wat nog niet is, maar kan zijn. Vaak reikt de wetenschap ons daartoe de middelen aan. Computers die zelfstandig worden, chips die steeds kleiner en sneller zijn, of technologische innovaties in de geneeskunde: het zijn maar enkele voorbeelden van ontwikkelingen die onze toekomst mee vorm zullen geven. Over deze kwesties en veel meer gaat het in deze twintigste bundel met Lessen voor de eenentwintigste eeuw.


  Contributors:
  Sophie De Schaepdrijver, Georgi Verbeeck, Wim Dehaene & Patrick Reynaert, Thomas Coomans, Philip Dutré, Jos Vander Sloten, Gerard Govers, Stephan Parmentier, Thomas Hertog, Herman Teule, Mark Reybrouck, Karin de Boer, Wouter Devroe, Steven Van Hecke

 • Anglais How Do We Help?

  Patrick Develtere

  • Leuven university press
  • 20 Maart 2013

  The balance sheet of 50 years of development aid
  Over the past 50 years the West has invested over 3000 billion euro in development aid and already tackled many problems. Now more and more countries and organisations present themselves on the development aid scene, including China, India, and foundations such as the Bill and Melinda Gates Foundation. Companies, trade unions, co-operatives, schools and towns set up their own projects in remote African regions.

  But can each and everybody become a development worker? Who decides what is acceptable and what is not? What is the role of the developing countries themselves? Who can tell what is good aid and what is bad aid? Is it a free market allowing everybody to do what he wants? A market without rules, with a lot of competition and little cooperation?

  This book draws up the balance sheet of 50 years of development aid and provides an overview of all relevant players, of opportunities and obstacles, of successes and failures. It details numerous examples and information on development projects from all over the world. Readers may be tempted to get involved in development aid, but they will also be more cautious than before.

 • Anglais A new dawn for the second sex

  Karen Vintges

  • Aup wetenschappelijk
  • 10 Januari 2017

  To what extent is Simone de Beauvoir's study The Second Sex still relevant? From her work it emerges that patriarchy is a many-headed monster. Over the past decades, various heads of this monster have been slayed: important breakthroughs have been achieved by and for women in law, politics, and economics. Today, however, we witness movements in the opposite direction, such as a masculinist political revival in different parts of the world, the spread of the neoliberal myth of the Super Woman, the rise of transnational networks of trafficking in women and children, and a new international 'Jihadism'. This suggests that patriarchy is indeed a Hydra: a multi-headed monster that grows several new heads every time one head is cut off. Since different - often hybrid - heads of patriarchy dominate in different settings, feminism requires a variety of strategies. Women's movements all over the world today are critically creating new models of self and society in their own contexts. Drawing on notions of Beauvoir, as well as Michel Foucault, this book outlines a 'feminism in a new key' which consists of women's various freedom practices, each hunting the Hydra in their own key - but with mutual support.

 • Gezocht: Pioniers

  Sanderijn Cels

  • Boom bestuurskunde
  • 11 Mei 2017

  Illegale wietplantages, mensenhandel, XTC-labs, grootschalige fraude - de georganiseerde criminaliteit grijpt om zich heen in Nederland. Bestuurders worden geïntimideerd, ondernemers worden medeplichtig gemaakt en kwetsbare burgers worden uitgebuit. De samenleving wordt ondermijnd. Politie en justitie kunnen het probleem niet alleen aan. Conventionele methoden van opsporing en vervolging schieten te kort. Daarom zoeken medewerkers van de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en gemeenten naar strategische en innovatieve manieren om criminaliteit te bestrijden. Op tal van plekken in het land werken deze pioniers samen om criminelen te raken waar ze het meest kwetsbaar zijn.

  Maar pionieren in de publieke sector is niet eenvoudig. Hoe agendeer je bijvoorbeeld problemen die onzichtbaar en ongrijpbaar zijn? Hoe formuleer je gezamenlijke doelen, terwijl de betrokken partijen allemaal hun eigen belangen en prioriteiten hebben? Hoe krijg je toestemming voor het testen van een nieuwe aanpak waarvan het succes niet gegarandeerd is? Hoe regel je capaciteit in tijden van schaarste? En hoe weet je of een nieuwe aanpak succesvol is wanneer effecten moeilijk meetbaar zijn?

  Dit boek analyseert dergelijke strategische uitdagingen en introduceert inzichten uit de bestuurskunde en de organisatie- en managementwetenschappen om daar effectief mee om te gaan. Het bevat tientallen concrete casus uit de praktijk en handzame kaders met vragen en tips. Het is geschreven voor innovatieve professionals en managers in de publieke sector in het algemeen - en voor hen die werkzaam zijn in de veiligheids- en justitieketen in het bijzonder.

 • Focus op eer

  Janine Janssen

  • Boom criminolgie
  • 2 November 2017

  Helaas komt geweld uit naam van eer regelmatig voor in onze samenleving. Jaarlijks houdt de nationale politie in circa drieduizend zaken rekening met een geschonden eergevoel als motief voor (dreigend) geweld. Het is niet altijd eenvoudig om een eerzaak te herkennen, aangezien het schenden en herstellen van eergevoel op verschillende wijzen gestalte kan krijgen, uiteenlopend van dreigende woorden tot en met een moord. Bovendien kan het mensen in verschillende fasen van de levensloop raken. Daarnaast komen mannen en vrouwen niet alleen als slachtoffer, maar ook als verdachte in beeld.

  Dit boek is bedoeld als inleiding in de complexe wereld van eer en geweld voor politieambtenaren en andere professionals die in hun werk met deze zaken te maken krijgen. Het geeft professionals inzicht in de volgende vragen: Waarom is eergevoel zo belangrijk? Hoe kan herkend worden dat een conflict gewelddadig dreigt te escaleren? Wat kan een professional doen? Janine Janssen is als hoofd onderzoek verbonden aan het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) van de nationale politie. Tevens is zij lector Veiligheid in afhankelijkheidsrelaties bij het Expertisecentrum Veiligheid (EV) aan Avans Hogeschool.

  'Er zijn weinig zaken waarbij zo veel complexe emoties komen kijken als bij eergerelateerd geweld. Emoties die cultureel bepaald zijn en tegelijkertijd diep ingrijpen in persoonlijke levens. Een vorm van geweld die ook in de samenleving heftige emoties oproept. Dit boek geeft politiemensen en andere professionals een leidraad om dit soort zaken effectief en rechtvaardig op te pakken'.
  Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam

 • Anglais Understanding culture

  Babette Hellemans

  • Aup educatief
  • 31 Augustus 2017

  This pioneering textbook explores the theoretical background of cultural variety, both in past and present. How is it possible to study 'culture' when the topic covers the arts, literature, movies, history, sociology, anthropology and gender studies? Understanding Culture examines the evolution of a concept with varying meanings depending on changing norms. Offering a long-duration analysis of the relationship between culture and nature, this book looks at the origins of studying culture from an international perspective.

  Using examples from the several scholarly traditions in the practice of studying culture, the book is a key introduction to the area. It identifies the history of interpreting culture as a meeting point between the long-standing historical investigation of 'humanism' and 'postmodernism' and is a comprehensive resource for those who wish to further their engagement with culture as both a historical and contemporary phenomenon.

 • Anglais Cross-border evidence gathering

  Marloes C. van Wijk

  • Eleven international publishing
  • 25 Juli 2017


  In order to develop an Area of Freedom, Security and Justice, the European Union is adopting measures to enhance international cooperation in criminal matters among the police and judicial authorities of its Member States. The adopted instruments concerning evidentiary matters, such as the gathering of evidence in another EU Member State, seem to serve the main purpose of assisting the authorities in investigating and prosecuting (cross-border) crime. This raises the question to what extent the defence is also given the possibility to gather information and materials in another EU Member State with the aim of preparing and presenting its case at trial and, in particular, whether the current (EU) legal framework on cross-border evidence gathering meets the requirements of the principle of equality of arms.

  This book addresses these questions by, first of all, discussing the application of the principle of equality of arms, as enshrined in both Article 6 ECHR and Article 47 CFR, in cross-border criminal cases. Secondly, it provides an overview of the European treaties and legislation on cross-border evidence gathering to explain to what extent they give opportunities to the defence to request the assistance of foreign authorities in obtaining specific information and materials in another EU Member State, and also to participate in the execution of these requests.

  In addition, in order to understand how the European treaties and legislation on cross-border evidence gathering are applied by the EU Member States, this book includes a comparative study of three national jurisdictions: the Netherlands, England and Wales, and Italy. Furthermore, it analyses the criminal justice system of the International Criminal Court, as a potential source of inspiration for new EU legislation to strengthen the ability of the defence to obtain evidence in another EU Member State.

  This book is part of the so-called Pompe series, which contains publications by staff members of the Willem Pompe Institute for Criminal Law and Criminology in Utrecht, and by authors closely aligned to the school of thought for which the Institute is known. One of its main characteristics has always been the combination of legal and social-scientific approaches to problems of criminal law. The central theme of the Institute's research programme is the protection and enforcement of fundamental rights in a changing world. Within that programme, research focuses on the position of vulnerable groups in relation to the state and on the significance of individual human rights in an international context.

empty