Uitgeverij Vrijdag

 • Buiten blijft het zondag

  Rita Vrancken

  • Vrijdag, uitgeverij
  • 16 Februari 2017

  Op de laatste zondag van april wordt Johanna Jordens verlamd door een auto-immuunziekte. In minder dan achtenveertig uur tijd kan ze niet meer bewegen, zelfstandig ademen, praten of slikken... Ze zit gevangen in een plaasteren lijf. Wanneer haar tienerzoon voor het eerst aan haar ziekbed verschijnt, leest ze de verbijstering in zijn ogen. Haar wilskracht is het enige dat haar nog rest. Wanneer ze na een maandenlange revalidatie min of meer terug functioneert, gaat ze - tegen het doktersadvies in - naar huis, gedreven door de illusie dat de moederrol daar als vanouds op haar wacht. Maar haar zoon heeft intussen de stap naar volwassenheid gezet. De rollen lijken omgekeerd, tot het noodlot opnieuw toeslaat.

 • Beleid op speed

  Peter Muyshondt

  • Vrijdag, uitgeverij
  • 3 September 2017

  De internationale war on drugs is een geldverslindende en verwoestende oorlog, die wordt verantwoord als goed bestuur dat gezondheid, welzijn en veiligheid hoog in het vaandel draagt.
  Vanuit zijn ervaringen als politieman en gesprekken met collega's uit binnen- en buitenland, rechters en procureurs, drugsgebruikers en activisten, toont Peter Muyshondt aan dat gezondheid en welzijn wel de minste zorg zijn van overheden. Veiligheid dient als argument bij uitstek om een wrede en uitzichtloze strijd te voeren die enkel politieke doeleinden dient.
  De auteur ontleedt wat drugsgebruik werkelijk inhoudt en laat zien waarom het van alle tijden en culturen is. Bovendien toont hij aan dat het drugsbeleid zelf veel schadelijker is dan de drugs die het beoogt te bestrijden.
  Tot slot reikt hij oplossingen aan. Ogenschijnlijk dwarse ideeën die op onbegrip zullen stuiten, maar die, los van een verblindende moraal, leiden tot een gezondere en veiligere samenleving.

 • Een tweede kans

  Aline Bauwens

  • Vrijdag, uitgeverij
  • 31 Januari 2018

  Mensen die een straf krijgen voor een zware misdaad moeten meestal de gevangenis in. Daar zitten ze soms jaren. Maar op een dag komen ze weer vrij. Ze hebben hun celstraf uitgezeten. Wat doet die vrijlating met een persoon, en met de mensen rond hem of haar? Wat voel je als je na een lange celstraf terug naar huis mag?
  Twee mannen vertellen hun verhaal. Zij zaten meer dan tien jaar in de gevangenis. Ze vertellen hoe ze hun leven na de celstraf weer proberen op te bouwen en over het belang van familie die je steunt, in goede en slechte tijden. Ze vertellen vooral over de hoop op een mooie toekomst voor iedereen en over het recht op een tweede kans.

 • Jungle

  Ann Lamon

  • Uitgeverij vrijdag
  • 4 September 2018

  Zomer 2015. De asielcrisis breekt los. Vluchtelingen belanden na een lange voettocht aan in onze regio. In het stadspark nabij de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel ontstaat een groot tentenkamp. In het noorden van Frankrijk barsten geïmproviseerde kampen uit hun voegen.
  Ann Lamon sluit zich aan bij een hulpkonvooi dat goederen brengt naar de jungle in Calais. De leefomstandigheden zijn er precair. Toch zijn heel wat mensen vastberaden om van hieruit naar het Verenigd Koninkrijk door te reizen. De situatie loopt snel uit de hand. De winter doet haar intrede, officiële hulp blijft uit.
  Het komt tot een opmerkelijke ontmoeting tussen Ann en de vrouwen op de vlucht. Ann luistert naar hun verhalen: de gruwelen van IS, mensensmokkel en de repressieve houding van de EU lieten ernstige trauma's na.
  Nooit eerder werden vanuit de rauwe realiteit van de jungle analyses opgetekend over de invloed van mensensmokkelaars, overheidsinstellingen, burger-vrijwilligers en de bewoners.

 • Vanop de frontlijn

  Bart Caron

  • Vrijdag, uitgeverij
  • 2 April 2019

  Bart Caron houdt het Vlaamse cultuurbeleid een spiegel voor. Langzaamaan eroderen de ooit bevlogen dimensies. Misschien klinken ze oubollig, zoals volksverheffing, voluntarisme, geloof in de balorigheid van de kunsten en de tegenkracht van cultuur. De oudmodische klank onthult een gestage ontwaarding. Of de brutale ruptuur met de vele plaatselijke cultuurpraktijken. De vermarkting of een overrompelend marktisme als leitmotiv. Waar ooit de cultuur, met inbegrip van media en toerisme, stonden voor enige (misschien soms bombastische) verhevenheid, werkt nu het scherpe mes van het profijt en de economische nuttigheid. De dammen tussen social en privat profit worden deskundig doorbroken. Vaak verpakt in de meest stichtende principes, gevonden bij het quasi heiligverklaarde bedrijfsleven en bij perfide systemen zoals taxshelters.

 • Grijsgedraaid

  Ann Peuteman

  • Vrijdag, uitgeverij
  • 2 Maart 2019

  Op een dag komen ze je huis binnen. Ze nemen je rijbewijs in beslag en brengen je oude Volvo naar een opkoper. Je moet een document ondertekenen waardoor je het beheer van je bankrekeningen en beleggingen afstaat. Zelf koken mag niet meer. In plaats daarvan krijg je elke dag een voedzame maaltijd aan huis geleverd. Voor jou geen frieten of pizza meer. Wil je nog vrijen, dan moet je dat zo stil en snel mogelijk doen. Er kan immers elk moment iemand binnenkomen. De misdaad die zo'n straf legitimeert? Je bent de 80 voorbij.
  In Grijsgedraaid toont journaliste Ann Peuteman hoe we oudere mensen alles uit handen nemen wat het leven leuk maakt. 80-plussers Paula D'Hondt, Fons Verplaetse en Eva Bal getuigen hoe moeilijk het daardoor is om te blijven wie je altijd al was. Al kan het ook anders.

 • Sire, er zijn geen allochtonen meer

  Youssef Kobo

  • Vrijdag, uitgeverij
  • 3 Mei 2019

  Het identiteitsdebat beheerst media en politiek in tijden van angst en polarisering. Welke impact heeft dit op minderheden in ons land en hoe moeten we als samenleving verder? Aan de hand van zijn levensverhaal verschaft Youssef Kobo de lezer een bevoorrechte inkijk in het gemiddelde Belgo-Marokkaanse huishouden.
  Kobo blikt bevlogen terug op de plaats van islam in Europa, vijftig jaar Marokkaanse-Turkse migratie in België, het
  gefaalde migratie- en integratiebeleid, de impact van 9/11, de vluchtelingencrisis, het fenomeen van de Syriëstrijders in
  Europa, zijn eigen politieke wedervaren en de opkomst van radicaal rechts-populisme in West-Europa.
  In Sire, er zijn geen allochtonen meer tackelt Kobo de oude denkkaders waarmee het multiculturaliteitsdebat gevoerd wordt en pleit hij voor meer ruggengraat, verantwoordelijkheidszin, zelfredzaamheid en ambitie.

  Youssef Kobo Aouriaghel (1988) is bekend als opiniemaker en publiek spreker over onder meer sociaal ondernemerschap en migratie. Hij is geëngageerd bij de CD&V en de Vrijdaggroep. Hij is tevens stichtend directeur van A Seat At The Table, dat kansarme jongeren helpt door te stromen naar de bedrijfswereld.

 • De eeuwige kop van Jood

  Ludo Abicht

  • Uitgeverij vrijdag
  • 9 September 2019

  'Anti-Judaïsme' en 'antisemitisme' zijn meer dan ooit delicate en beladen begrippen. 'Revisionisme' en 'antizionisme' zijn dat vandaag allicht nog meer.
  Aan de hand van een geschiedenis van de eeuwenoude en nog steeds actuele Jodenhaat ontknoopt Abicht in De eeuwige kop van Jood de verwarring met heldere en ondubbelzinnige argumenten. Abicht zoekt naar individuele en collectieve oorzaken en verklaringen voor Jodenhaat en hoopt zo een uitweg te vinden uit deze mensonterende
  en dodelijke waanzin. Een serene, zo objectief mogelijke dialoog over het antisemitisme kan waarschijnlijk meer doen tegen de opnieuw toenemende onverdraagzaamheid dan tientallen wetten en evenveel taboes.

  Ludo Abicht (1936) is filosoof en publicist. Hij doceerde en publiceerde veel over het Israëlisch-Palestijnse
  conflict, Joodse cultuur en geschiedenis, actief pluralisme, ethiek, integratie en nationalisme. Recent publiceerde hij De Bijbel: een vrijzinnige lezing en De Joden van Antwerpen.


  'Alles wat u altijd had willen weten over antisemitisme, maar nooit durfde te vragen...' - Luckas Vander Taelen

 • Uit woede en onbegrip

  Erik Vlaminck

  • Uitgeverij vrijdag
  • 10 Oktober 2019

  Woede:
  omdat het mogelijk is dat in een welvarend land kinderen met honger in schoolbanken rekensommen maken en K3-liedjes zingen.
  Omdat het mogelijk is dat in een welvarend land ouderen van de barre kou en uit schrik voor eenzaam waken hun bed niet durven te verlaten.
  Omdat het mogelijk is dat in een welvarend land een moeder haar pijn niet met een dokter durft te delen omdat de medicatiekost de schuldenberg alleen maar uitzichtlozer maakt.
  Vanwege een politiek beleid dat krampachtig huivert en buigt voor de immer op woekerwinst beluste lobby van ongrijpbare multinationale ondernemingen, die er bovendien schaamteloos in slagen om hun niet te stelpen geldhonger voor te stellen als 'algemeen belang'.
  Onbegrip:
  voor 'verkozenen des volks' die niet de minste voeling, laat staan mededogen, hebben met een groeiende groep medemensen die zich permanent zorgen moet maken om basisvoorzieningen zoals voedsel, kledij, verwarming of gewoon het hebben van een onderdak.
  voor holle slogans als 'jobs, jobs, jobs' die als axioma én als mantra gebruikt worden om al wat stinkt, vervuilt, verslaaft, uitbuit en ontmenselijkt goed te praten.

 • Het DNA van Vlaanderen

  Ivan De Vadder

  • Uitgeverij vrijdag
  • 11 Mei 2020

  Bij de Vlaamse verkiezingen van 1999 haalden de drie traditionele partijen in Vlaanderen (christendemocraten, socialisten en liberalen) nog 59%. Twintig jaar later, in 2019, zijn ze samen nog goed voor nauwelijks 38,6% van de kiezers. Er is al heel wat geschreven over de mogelijke oorzaken van die neergang, maar misschien is het gewoon eens tijd om te onderzoeken wat de Vlaming wil.

  De VRT heeft de afgelopen jaren, in samenwerking met het onderzoeksbureau Why5Research van Jan Callebaut, een grootschalig onderzoek laten verrichten. Dat toont hoe Vlaanderen veranderd is op tien jaar tijd, en hoe het DNA van de Vlaming gedurende die periode is geëvolueerd.

  'Waar ligt de Vlaming wakker van? Welke instellingen vertrouwt hij? Wat zijn de prioriteiten waarop de politici zich moeten concentreren?' Dat zijn de vragen die de ondervraagde Vlaming voorgeschoteld kreeg. Ook moest hij telkens een lijst van 'waarden', 'overtuigingen' en 'persoonlijkheidskenmerken' rangschikken.
  Blijkt dat de traditionele partijen het moeilijker hebben - in tegenstelling tot Groen, N-VA en Vlaams Belang - om aansluiting te vinden bij de zes verschillende ideaalbeelden van de Vlamingen. Misschien moeten CD&V, Open Vld en sp.a eens luisteren naar wat de Vlamingen écht willen?

  'Meningen over de politieke toestand zijn er genoeg, kennis over wat er feitelijk aan de hand is veel minder. Op basis van een fijnmazige data-analyse houden Jan Callebaut en Ivan De Vadder ons een spiegel voor: dit zijn we, zo stemmen we en dat doen we daarom. Verhelderend en ontluisterend ...' - CAROLINE PAUWELS, RECTOR VUB

  'De boeiende data en wijze inzichten die Ivan De Vadder en Jan Callebaut in dit boek samenbrengen, zijn zeer waardevol voor al wie met politiek bezig is. Duizend keer relevanter dan de wisselende pikorde in peilingen. Veel partijen zoeken zichzelf en heropstanding, met dit boek kunnen ze gefundeerde en verstandige keuzes maken.' - CARL DEVOS, UGENT

  Ivan De Vadder (1964) is politiek journalist (VRT), kent als geen ander het reilen en zeilen van de Belgische politiek en presenteert De Afspraak op vrijdag.
  Jan Callebaut (1955) richtte als specialist marktonderzoek Censydiam (Center for Systematic Diagnostics in Marketing) op. Vandaag is hij actief in Callebautcollective.com, een jong marketing ecosysteem.

 • Over morgen

  Rik Torfs

  • Uitgeverij vrijdag
  • 1 Februari 2021

  Declinisten vrezen dat de wereld om zeep is. Ecofundamentalisten wenden de klimaatcrisis aan om een vervreemdende levenswijze op te leggen. Populisten en collectivisten beweren dat een ideale wereld mogelijk is als we onze vrijheden opgeven voor hun plannen.

  Allemaal doodlopende paden. Er is behoefte aan een nieuwe denkpiste.

  We moeten het debat op een andere manier voeren, meer zelfs, we moeten het debat eindelijk écht voeren. Daaruit kan een diepmenselijk toekomstbeeld voortvloeien, het Rijnlandmodel nieuwe stijl. En een nieuw midden. Geen middenweg gekneld tussen het pad van extreemlinks en extreemrechts, maar een plein waarop verschillende wegen uitmonden zonder dat het iemands eindbestemming hoeft te zijn.

  Bent u het versteende debat van gelijkhebbers van links en rechts beu? Voelt u ook de noodzaak aan van een pragmatische
  politiek, wars van extremisme en populisme? Zoekt u ook naar oplossingen voor de uitdagingen waar
  onze samenleving voor staat? Met Over Morgen bieden Rik Torfs en Pieter Marechal u een verfrissend manifest voor de toekomst.

  RIK TORFS (1956) is hoogleraar aan de KU Leuven en een gezaghebbend mediafiguur. Hij was rector van de Leuvense universiteit (2013-2017) en christendemocratisch senator (2010-2013).

  PIETER MARECHAL (1982) is docent aan de Economische Hogeschool Tilburg, historicus en schepen in Brugge. Hij was tussen 2009 en 2012 nationaal jongerenvoorzitter van CD&V.

 • Bommen in Brussel

  Joanie De Rijke

  • Uitgeverij vrijdag
  • 16 Maart 2021

  Op 22 maart 2016 ontploffen er bommen op de luchthaven van Zaventem en in het Brusselse metrostation Maalbeek.
  Na de aanslagen in Parijs en in andere Europese steden ontkomt ook België niet aan de terreur van de Islamitische Staat (IS). De explosies kostten het leven aan 35 mensen. Er vallen meer dan driehonderd gewonden.

  Journalist Joanie de Rijke en arts Tine Gregoor gaan voor dit boek op zoek naar betrokkenen van deze zwarte dag. Brussel ging op slot, het dreigingsniveau in het land werd verhoogd van drie naar vier. Wie herinnert zich niet meer waar ie was toen het nieuws bekend raakte?
  Hoe kijken de slachtoffers en hun familie terug op deze dag? Wat vindt de Indiase stewardess Nidhi Chaphekar, wier foto na de aanslagen de wereld rondging, van België? Heeft Beatrice de Lavalette, die op zeventienjarige leeftijd haar onderbenen verloor, de draad weer kunnen opnemen? Hoe verliep de gigantische molen van de hulpverlening die na de aanslagen op gang kwam? En wat hebben de veiligheidsmensen en beleidsmakers uit het 9/11 van België geleerd? Aan de hand van tientallen gesprekken schetsen de Rijke en Gregoor zowel een terug- als een vooruitblik.
  Of hoe hellhole Brussel destijds werd gedemoniseerd en weer overeind krabbelde.

  Joanie de Rijke is (oorlogs)journalist voor o.a. Knack en De Morgen. Ze reist hiervoor regelmatig naar Syrië, Irak, Libië, Turkije en Afghanistan. Ze publiceerde eerder In handen van de taliban en Pakistan, het gevaarlijkste land ter wereld.

  Tine Gregoor is arbeidsarts bij groep IDEWE en consultatie-arts bij Kind en Gezin. Op 22 maart 2016 is ze toevallig in de buurt van metrostation Maalbeek, waar ze een MUG-team bijstaat met de verzorging van de meest zwaargewonde slachtoffers. Ze geeft lezingen over haar ervaring en ontving verschillende onderscheidingen uit erkenning voor haar inzet.

 • Ingewikkeld

  Geerdt Magiels

  • Uitgeverij vrijdag
  • 24 Februari 2016

  Sven kreeg in zijn jonge leven af te rekenen met twee psychosen. Twee periodes waarin hij geestelijk en lichamelijk niet meer functioneerde. Hij heeft zijn waanzin leren beheersen, onder andere door ze vorm te geven in kunstinstallaties en performances. Hij verwerkt zijn gevoeligheden in tuinontwerpen. Zijn werk is een ode aan de kwetsbaarheid, en tegelijk ook aan de weerbaarheid van de menselijke geest.
  Ingewikkeld vertelt het verhaal van zijn leven en hoe hij dat overleeft heeft. Dit boek verkent ondertussen de hersenen en de psyche en hoe het daarmee fout kan gaan, zoekt naar de verbanden tussen gekte en creativiteit en naar de verschillen tussen normaal en niet-normaal, schetst de stand van zaken in de psychiatrie en biedt inzicht in ziekte en
  Geerdt Magiels is bioloog en filosoof. Hij schrijft en praat over wetenschap, kunst en culinaria, over biologie, breinen en genen. Ook te horen op de radio en te lezen in de krant, schreef hij eerder Het geheim van de hersenchip, Freud & Darwin op de sofa en Paul Janssen, pionier in farma & in China. In Van zonlicht tot inzicht, de ontdekking van Jan IngenHousz verhaalt hij de ontdekking van de fotosynthese en in Recycle! beschrijft hij hoe afval grondstof wordt in een duurzame economie.
  Sven Unik-Id is conceptueel ontwerper en tuin- en landschapsarchitect. Hij heeft twee episodes van psychose overleeft, mede dankzij het maken van kunst die hem hielp een nieuwe houvast te krijgen. In die stormen van psychische chaos verloor hij zijn identiteit. Door op zoek te gaan naar de identiteit van anderen, vindt hij ook die van zichzelf terug. Zijn beeldend en conceptueel werk werd tentoongesteld in UPC Kortenberg, M Museum Leuven, KAOS Elsene, Wiels en Bozar Brussel.

 • Dossier Dutroux, de waarheid

  Jean Lambrecks

  • Uitgeverij vrijdag
  • 14 Augustus 2020

  Eefje Lambrecks en An Marchal verdwenen in de nacht van 22 op 23 augustus 1995 in Blankenberge. Het duurde een jaar en twaalf dagen vooraleer de meisjes werden teruggevonden. Dat was het gevolg van het onderzoek dat door procureur Bourlet in Neufchâteau was opgestart na de verdwijning van de toen vijftienjarige Laetitia Delhez op 9 augustus. Het onderzoek, dat zeven jaar duurde, bracht Dutroux, Martin, Lelièvre en Nihoul voor het hof van assisen. De veroordeling volgde op 22 juni 2004. Omdat het uitgebreide onderzoek de families op cruciale punten in het ongewisse heeft gelaten, blijven de vragen, de pijn en de verontwaardiging. Zeker nadat Martin en Lelièvre vervroegd werden vrijgelaten.

  De uitleg van de veroordeelden in het dossier Dutroux was vaak tegenstrijdig en niet in overeenstemming met de feitelijke gegevens. Reden genoeg voor Jean Lambrecks, de papa van Eefje, en zijn partner Els Schreurs om hun onderzoek te blijven voortzetten. De afgelopen jaren werden ze daarbij ondersteund door Jean-Pierre Adam, een van de hoofdonderzoekers van de Cel Neufchâteau.
  In dit boek hebben ze nieuwe feiten achterhaald. Handelde Dutroux op eigen houtje of maakte hij deel uit van een groter, internationaal, crimineel netwerk met onder andere vertakkingen in Nederland en Duitsland? Waarom werden een aantal voor de hand liggende pistes - het rode autootje, de connectie met hotel Brazil in Blankenberge, L'Arche de Noé - niet meteen onderzocht? Had dit groter onheil kunnen voorkomen en mensenlevens sparen?

 • Verplant

  Ann Peuteman

  • Uitgeverij vrijdag
  • 18 November 2020

  Op een dag wandel je met je rollator de lobby binnen. Bij de balie verwachten ze je al. Terwijl je je handtekening zet, krijg je ter verwelkoming een glas cava in de hand geduwd. Een knappe jongeman gaat je voor naar je afdeling, waar je nieuwe huisgenoten aan de voorbereiding van de lunch bezig zijn. Op het televisiescherm in je kamer staat een welkomstboodschap en een overzicht van de activiteiten van die dag. Een toneelopvoering, een filmquiz, seniorenyoga en een zangstonde. Het is nog even wennen, maar je weet nu al dat je je hier binnen de kortste keren thuis zal voelen. Ook al had je gezworen nooit naar een woonzorgcentrum te verhuizen.

  In 'Verplant' onderzoekt Ann Peuteman waarom haast niemand vandaag in een woonzorgcentrum wil wonen en hoe we dat kunnen veranderen. Op basis van gesprekken met tientallen bewoners, onder wie Roger Lybaert en Lutgart Simoens, ontwerpt ze het rusthuis waar ze zelf wil intrekken. Over een jaar of veertig toch.

  Ann Peuteman is journaliste bij Knack en verdiept zich al jaren in het leven van
  tachtigplussers. Eerder publiceerde ze 'Voelt ú zich wel goed, dokter?' en 'Grijsgedraaid - Waarom we bang moeten zijn om oud te worden'.

 • Sterven is klote

  Martine Wolfaert

  • Vrijdag, uitgeverij
  • 26 Februari 2013

  Een hospice is een verpleeghuis voor palliatieve zorgen, met centraal de huiselijke sfeer en de individuele begeleiding van de gasten. Coda ligt op een paar stappen van het wervelende, zoevende leven. Mensen komen er terecht op het moment dat ze opzij gezet worden uit dat leven. Ze leven er het laatste stuk van hun verhaal.

  In palliatieve zorg gaat het zelden over hoogdravende dingen. Het gaat over het allerzachtste kussen. Over één gekookte aardappel als je geen puree meer kunt zien. Het gaat over stilte. Over een zoon die na jaren een zoen aan zijn moeder geeft.

  Mensen laten hun afdrukken na op elkaar, op de dingen rondom hen. Leven, vallen, opstaan. Of blijven liggen.

  Martine Wolfaert (1962) begon 15 jaar geleden als verpleegkundige in het hospice van Coda. Voor het eerst schrijft ze in relaas, column en verhaal over de belevenissen en gebeurtenissen tijdens dit anderhalve decennium.

 • Weg van mobiliteit

  Kris Peeters

  • Uitgeverij vrijdag
  • 21 Mei 2014

  Hoe gaat het met u? Wedden dat u `drukdrukdruk antwoordt? Omdat het waar is natuurlijk. Maar ook omdat het nu eenmaal goed staat. Iemand die `maar stilletjes antwoordt, is een loser. In onze samenleving is bewegen beter dan stilzitten en veel verkeer een teken van economische groei en dus vooruitgang. Toch? Als u daar ook wel eens aan twijfelt (wakker liggend van het verkeerslawaai of angstig wachtend op het verlossende moment dat uw tiener thuiskomt), dan is dit boek er voor u. Kris Peeters zet doel en middel weer op zn plaats en de puntjes op de i.
  Samen met u maakt hij een ontdekkingsreis langs roddelmobiliteit, de trampoline van het Goede Leven en het mysterie van het Verdwijnend Verkeer, op zoek naar een antwoord op de vraag hoe mobiliteit ons (weer) gelukkig kan maken.
  Fasten your seatbelts voor een polemische rollercoaster van ideeën waarin pretparken niet toevallig een prominente rol spelen.
  Kris Peeters is politicoloog en antropoloog. Zijn eerdere boeken 'Het voorruitperspectief' en 'De file voorbij' kenden veel bijval, zijn opiniebijdragen gelden als landmarks voor ons mobiele denken.

 • Verdwaald in het geheugenpaleis

  Nathalie Carpentier

  • Vrijdag, uitgeverij
  • 13 September 2012

  In België wordt het aantal mensen met dementie geschat op negen procent van alle vijenzestigplussers. Van alle vrouwen ouder dan 85 is dertig procent dement. Verwacht wordt dat in 2030 dementie de duurste ziekte zal zijn. Onthutsend. Maar, achter die cijfers bevinden zich menselijke verhalen. Verhalen over ziekte, maar ook over hoop en liefde, over je niet zomaar gewonnen geven.
  Nathalie Carpentier heeft een jaar lang mensen met dementie gevolgd. In haar boek schrijft ze beklijvende verhalen.

 • Amerika zoals het is

  Tom Vandyck

  • Vrijdag, uitgeverij
  • 18 Oktober 2011

  Elke 34 seconden komt er in de Verenigde Staten een immigrant het land binnen. In 2004 was dat De Morgen-journalist en columnist Tom Vandyck. Sinds april van dat jaar is hij getrouwd met een Amerikaanse. Hij bekijkt het land met een verfrissende mengeling van verwondering en liefde. Hij ziet de lelijkheid van de gignatische Mall of America, vlak bij Minneapolis, maar gaat er tegelijk graag op bezoek.

 • Ongenaakbare tornadojager

  Annette Boon

  • Uitgeverij vrijdag
  • 23 April 2015

  'Op 9 juli 2012 stierf mijn zoon Marnix aan een wurgspel. Hij was
  vijftien, hoogbegaafd, introvert en waande zich onaantastbaar.
  Jammer genoeg ontbrak het hem aan de natuurlijke reflex om de
  dood niet te tarten.
  Ik ben deze biografie beginnen schrijven uit angst, bang om alle
  mooie momenten te vergeten en enkel die telefoon van mijn huilende
  schoonmoeder te herinneren die zei: 'Hij heeft zich opgehangen.'
  Het 'jeu du foulard' of de 'rêve indien' blijkt van alle tijden te zijn. Mijn doelpubliek is niet de groep van nieuwsgierige experimenterende
  jongeren, tenzij iemand in hun omgeving stierf door 'accidentele
  zelfdoding'. Het is een boek voor een breed volwassen publiek dat
  zich moet informeren.
  Mijn zoon was speciaal. Ongenaakbaar. Het was boeiend om over hem
  te kunnen schrijven.' - Annette Boon

 • Ik verander

  Marc Brants

  • Uitgeverij vrijdag
  • 1 Juni 2015

  Marc Brants is een levenskunstenaar. Hij smijt zich er in, smult met goesting, en lacht. In het onderwijs en als coach wil hij vernieuwen en het denken prikkelen. Daarnaast lanceert hij vele projecten, voor hem zijn het belevenissen.
  Twee jaar geleden krijgt hij de diagnose ALS: boem! Tegenslag! Het houdt hem niet tegen verder te (be)leven. Zijn hersenspinsels over zijn zoektocht naar
  verandering en hoe hij nu zelf gedwongen wordt te veranderen, deelt hij in dit boek. Vechtend met de tijd schrijft hij pregnant en neemt de lezer mee in zijn vaart.

 • Met gesloten vuisten

  Johan Verstreken

  • Uitgeverij vrijdag
  • 20 Oktober 2015

  In een onthullend relaas blikt Johan Verstreken, ex-televisiepresentator en Vlaams volksvertegenwoordiger, terug op de pijnlijke echtscheiding van zijn ouders, zijn armoedige jeugd en hoe hard het leven in de mediawereld en de politiek kan zijn.
  Een pakkend emotioneel levensverhaal, opgetekend door Carlos Alleene, waarin Verstreken, na jaren van twijfel, over zijn ware gevoelens vertelt.
  Johan Verstreken (°1964) verwierf landelijke bekendheid als omroeper, radio- en TV-presentator. Hij zetelt momenteel als volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement

 • Dansen in het luchtledige

  Patrick Reyntiens

  • Uitgeverij vrijdag
  • 25 November 2015

  30 jaar geleden, aan het begin van de aidsepidemie in Europa, werd bij Patrick Reyntiens hiv vastgesteld. Hij kroop door het oog van de naald, en heeft zijn leven ingericht om als eerste persoon met hiv in België zijn verhaal te vertellen, om de duizenden die na hem besmet werden te laten zien dat het ook met hiv mogelijk is om van het leven te genieten. Als veelgevraagd spreker over deze chronische aandoening en de hindernissen, tegenwerkingen en beproevingen van allerlei slag die ermee gepaard gaan, toont hij hoe men kan leven zonder geheimen, discriminatie of stigmatisering.

 • Valkuilen van de progressieve frontvorming

  Jos Geysels

  • Vrijdag, uitgeverij
  • 24 September 2016

  'Groen en sp.a zouden beter samen opkomen in plaats van elkaar vliegen af te vangen'. '1 + 1 = 3.' Progressieve frontvorming, samen sterker: klinkt goed en lijkt vanzelfsprekend.
  Jos Geysels en Herman Lauwers plaatsen daar vraagtekens bij. Zij zijn er immers niet van overtuigd dat dit altijd en overal een goede strategie is. 1 plus 1 zou minder dan 2 kunnen zijn. Wil de progressieve zijde groeien, dan moeten beide partijen grondig nadenken over hun programma en hun doelpubliek. De twee huidige kiezersgroepen kunnen niet zomaar opgeteld en bijeengebracht worden. Elkaar vliegen afvangen is geen optie, samenwerking op het terrein is een must, maar er zijn andere mogelijkheden om progressief Vlaanderen groter te maken.

empty