Aspekt B.V., Uitgeverij

 • Anglais Homosexuality in Africa

  Bart Luirink

  • Aspekt b.v., uitgeverij
  • 4 November 2016

  Plagues of locusts, drought and ebola. In Africa homosexuals are getting the blame for everything. It's open season. Homosexuality is called 'un-African', 'in direct conflict with its own distinctive culture', a 'western disease'. What's the motivation behind those leaders who are fighting to keep their continent 'morally pure'?
  There's another story. More and more African gays and lesbians are coming out of the closet. Equal rights activism has become a reality and a passionate debate is raging. Well-known personalities are speaking out. Anti-homosexual laws are biting the dust.
  Actions and reaction. Acceleration and obstruction. Shifting perspectives in a rapidly changing continent. What's the real situation? Where does the antipathy towards homosexuality come from? What's the role of religious fundamentalism? Does western interference help or hinder? Is Africa different or just the same?

  This book gives an illuminating insight into a world in which old and new, tradition and modernity, are colliding so uncompromisingly that the sparks have started to fly. It's unleashed a swathe of simmering tensions that has now engulfed the entire continent. Dispensing with all the platitudes and slogans, the authors uncover a conflict in which far more is at stake than just the rights of a minority.

 • Moord op Spinoza

  David Pinto

  • Aspekt b.v., uitgeverij
  • 30 November 2018

  Met "Moord op Spinoza" bedoelen wij dat het modernistische wereldbeeld dat hij introduceerde, tegenwoordig, geheel tegen alle verwachtingen in, zwaar onder druk staat. Bijna wekelijks vindt er wel een aanslag plaats die wordt opgeëist door IS of een andere islamitisch-terroristische groepering. Die aanslagen worden gemotiveerd door de terroristen zelf onder verwijzing naar een premodern, meer specifiek "theoterroristisch", wereldbeeld. Zij spreken in negatieve termen over democratie en willen die vervangen door een theocratie. Zij bekritiseren individuele rechten van de mens en komen op voor de rechten van Allah. Ook het integratiebeleid in westerse samenlevingen staat aan een voortdurende kritiek bloot. Leiders als Erdogan geven onverbloemd aan dat de Duitse Turken zich helemaal niet dienen aan te passen aan de Duitse rechtsorde. Soortgelijke opmerkingen maakt ook de koning van Marokko. Marokkanen moeten Marokkanen blijven en vooral geen "westerlingen" worden.

 • Het Binnenhof blijft verbazen

  Ronald van Raak

  • Aspekt b.v., uitgeverij
  • 8 Oktober 2019

  Waarom wordt het referendum ingevoerd, maar ook weer afgeschaft? Waarom lekken politici leugens en schrijven journalisten die op? Hoe komt het dat in naam van de vrijheid steeds vaker woorden worden verboden? Het Binnenhof blijft verbazen. Als Tweede Kamerlid loop je altijd het gevaar te vergroeien met het denken in Den Haag. Schrijven is een middel om uit de bubbel van de Haagse politiek te blijven. Het Binnenhof kent ook veel verborgen geschiedenissen, van woelige nachten in de senaat tot de martelkamers onder de Tweede Kamer. In dit boek schrijf ik over bijzondere gesprekken met agenten en opmerkelijke avonturen op de Antillen, maar ook over dichters en filosofen die mij inspireren in de politiek. Over hoe het Tassenmuseum mij nog kritischer maakte over de identiteitspolitiek en het Uitvaartmuseum mij nieuwe inzichten gaf over de zin van het leven. Door je eigen ervaringen op te schrijven kun je ook andere ideeën krijgen. Maar schrijven over politiek is bovenal leuk.

 • De staat voorbij

  Karel Beckman

  • Aspekt b.v., uitgeverij
  • 30 Oktober 2019

  De Staat is het probleem, niet de oplossing

  In De Staat Voorbij schetst Karel Beckman een toekomstvisie die een uitweg biedt uit de politieke crisis in de wereld. Hij gaat in tegen het heersende geloof - van zowel "links" als "rechts" - dat de Staat kan zorgen voor economische groei, goed onderwijs, en goede voorzieningen, en een einde kan maken aan misdaad, discriminatie, en ongewenst gedrag.

  Beckman laat zien dat staatsdwang juist de oorzaak is van onze problemen. Het is de Staat die het financiële stelsel aanstuurt en samen met de banken recessies veroorzaakt, zo concludeert de auteur. Het is de Staat die zorgt voor permanente inflatie en daarmee de pensioenen en koopkracht van burgers uitholt. Het is staatsbemoeienis die zorg en onderwijs verstikt. Het is staatsmacht die verantwoordelijk is voor corruptie, onderdrukking en oorlog in de wereld.

  Beckman stelt hier het libertarische ideaal tegenover. Een wereld zonder staatsdwang waarin mensen niet in een systeem worden gedwongen, maar hun eigen politieke stelsel kunnen kiezen. Waarin recht van onderaf tot stand komt, de aarde eerlijk wordt verdeeld en mensen niet ten koste van elkaar leven, maar bijdragen aan elkaars welvaart en welzijn.

  Volgens Beckman is dit geen utopie maar een redelijk eenvoudig te verwezenlijken ideaal, waarvoor slechts nodig is dat we anders tegen ons politieke systeem aan gaan kijken.

  Karel Beckman (1958) is journalist, mede-eigenaar en hoofdredacteur van de internationale website Energy Post. Ook is hij auteur, met Frank Karsten, van De Democratie Voorbij (Uitgeverij Aspekt, 2011), een internationale bestseller die in 20 talen is vertaald.

 • De slaap van de rede brengt monsters voort

  Fons Marien

  • Aspekt b.v., uitgeverij
  • 15 November 2021

  Wat zijn de consequenties van Darwins evolutietheorie voor ons mensbeeld?
  Wat te denken van de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen? Wat is het belang van onverschilligheid? Is de multiculturele samenleving een bedreiging of een verrijking? Wat is het lot van andersdenkenden, het 'andere' geslacht en anders geaarden binnen de islam? Wat heeft het gewelddadig jihadisme te maken met de islam? Zijn blanke mensen zich onvoldoende bewust van hun 'witte privileges'?

  In dit boek tracht de auteur deze en andere vragen kritisch te beantwoorden. Zijn denken over mens en maatschappij wil vrij zijn van religieuze en ideologische dogma's en vrij van anti- of pseudowetenschappelijke opvattingen. Dus in de geest van het Verlichtingsdenken, zoals de titel al aangeeft.

  Professor in de filosofie Johan Braeckman (UGent) over dit boek:

  "We leven in woelige tijden. Velen zijn op zoek naar een moreel kompas en naar betrouwbare richtsnoeren voor hun denken en handelen. Het boek van Fons
  Mariën laat ons op erudiete en bijzonder toegankelijke wijze kennis maken met meerdere intellectuele en levensbeschouwelijke debatten die de geesten en gemoederen beheersen. Hij bespreekt auteurs en opvattingen die niet enkel een intellectueel betrouwbaar houvast bieden, maar ons ook ethisch de weg wijzen."

 • Het extra zintuig

  Tessa Van Rossen

  • Aspekt b.v., uitgeverij
  • 23 Maart 2022

  Paranormaal... een wereld van onbegrepen mysterieuze krachten of gewoon menselijke ervaringen die men in onze westerse cultuur als 'niet normaal' beschouwt? Als de mens iets waarneemt buiten zijn vijf normale zintuigen, spreken we van een 'zesde zintuig', van paranormaal.

  Naast haar werk als psychotherapeute geeft ze in haar praktijk in Naaldwijk sessies op het paranormale vlak. Mede door haar medewerking aan het RTL4-televisieprogramma Het zesde zintuig wordt deze praktijk druk bezocht

  In Het extra zintuig zul je niets vinden over glazen bollen, wel veel over Tessa's leven als medium, hoe zij het ervaart om zo'n sterk ontwikkeld zesde zintuig te hebben, aangevuld met wonderbaarlijke, aangrijpende en leuke voorbeelden uit haar praktijk. Bijvoorbeeld over de ouders die hun gehandicapte zoon niet begrepen, of over de man die maar gebukt bleef gaan onder de opvoeding van zijn dominante, overleden vader... En wat te denken van de relatie die verstoord bleek te worden door ontrouw, of de zoekgeraakte poes die Tessa weer de weg naar huis liet vinden?

  Achterin het boek vind je veel tips en oefeningen ter bevordering van je intuïtie en hoe je aura's kunt lezen.

 • In deze studie wordt betoogd dat de liberale democratie en de daarmee verbonden vrijheid van meningsuiting het beste wordt beschermd door een religieus neutrale staat. De auteur, Dirk van der Blom, laat zien dat Nederland al een lange traditie kent in de omgang met (schijnbaar) onoverbrugbare religieuze tegenstellingen. Deze tegenstellingen, aldus de auteur, konden worden gepacificeerd door aansluiting te zoeken bij een republikeinse, seculiere traditie. Deze werd al gecultiveerd ten tijde van de Republiek en vond zijn constitutionele basis in de Bataafse tijd. Daarna stonden de ontwikkelingen van de staat in het teken van democratie, grondrechten en scheiding van kerk en staat.

  Na 1945 ontkerkelijkte Nederland. Met name vanaf de jaren '60 veranderde de identiteit en het karakter van Nederland door secularisatie, emancipatie en individualisering. Deze veranderingen zijn medeverantwoordelijk voor een brede maatschappelijke herwaardering van democratische grondbeginselen, zoals de vrijheid van expressie en het recht om religieuze denkbeelden te kritiseren. Tegelijkertijd hebben andere religies, zoals de islam, in Nederland hun intrede gedaan. Onder invloed van het multiculturalistische gedachtegoed, aldus de auteur, is de vrijheid van expressie, in het bijzonder het kritiseren van religieuze denkbeelden, onder vuur komen te liggen. Dit zet echter de bijl aan de wortel van de liberale democratie. Het leren omgaan met en kunnen leveren van religiekritiek (uitvloeisel van de vrijheid van meningsuiting) is wezenlijk voor de liberale democratie. De religieus neutrale staat, aldus de conclusie van de auteur, biedt de beste bescherming voor de vrijheid van meningsuiting en daarmee van de liberale democratie.

 • Het vergeten vak

  Rudsel Cameron

  • Aspekt b.v., uitgeverij
  • 11 Mei 2022

  Dit boek is belangrijk voor elke opvoeder, docent of coach die kinderen begeleidt naar een zelfstandig en gelukkig leven. Maar wat is geluk eigenlijk, en hoeveel zeggenschap hebben we over het geluk dat we in ons leven ervaren? Dit zijn vragen die de auteur door systematisch onderzoek, talloze interviews en via de rode draad van zijn eigen leven, beantwoordt. Het is een feit, dat naast de fysieke en sociaal-emotionele omstandigheden waarbinnen een mens ter wereld komt, men ook nog eens wordt geboren met een uniek pakket aan persoonlijke gereedschappen, die in potentie vastliggen in de genen, zoals verstandelijke en fysieke vermogens, uiterlijk en karakter. Maar die pakketten, in welke veelbelovende combinatie dan ook, zijn absoluut geen garantie voor geluk, persoonlijk succes en innerlijke rust in ons leven. Rudsel Cameron's ervaringen als muzikant, sporter, danser, choreograaf, coach, techneut (ingenieur), werknemer en uiteindelijk inspirator stelden hem in staat een visie te ontwikkelen over algemeen geldende principes in het leven. Psycholoog Anneke Panhuis heeft het hele proces vakkundig ondersteund. In dit boek doet de auteur een belangrijk voorstel om waardevolle principes in onze maatschappij te verankeren in ons onderwijssysteem, zodat ieder kind de kans krijgt het beste uit het leven te halen.

 • Staart van de Walvis

  Johan Robesin

  • Aspekt b.v., uitgeverij
  • 6 April 2022

  Nooit is er zoveel rumoer ontstaan over een Nederlandse polder. De Hertogin Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen. Volgens een verdrag met België moet deze teruggegeven worden aan de zee. Zogenaamd om het verlies aan natuur in de Westerschelde, veroorzaakt door een steeds diepere vaarweg van Vlissingen naar Antwerpen goed te maken. Dijken doorsteken is voor de Zeeuwen, die de watersnoodramp van 1953 nog helder op het netvlies hebben, een gruweldaad. Het verzet tegen ontpolderen is daarom al jarenlang heftig en massaal. Het politieke gesol met de Hedwigepolder wist de tegenstand niet te breken.

  Johan Robesin (1942) was journalist, voorlichter bij de overheid, ondernemer in communicatie, en lid van Provinciale Staten in Zeeland. In die hoedanigheid kwam hij vooral in de schijnwerpers te staan door zijn opvallende rol in de strijd tegen plannen om Zeeuwse polders terug onder zout water te zetten. Zijn Torentje-bezoek en een Kamerdebat over z'n ontmoeting met premier Mark Rutte waren lange tijd landelijk nieuws. Rutte had hem persoonlijk toegezegd, dat hij zich tot het uiterste zou inspannen om ontpoldering in Zeeland te voorkomen. Dat pakte anders uit.

 • Het onzichtbare zien!

  Monique Steenvoorden

  • Aspekt b.v., uitgeverij
  • 6 April 2022

  'U moet niet proberen een deel te genezen zonder het geheel te
  behandelen. U moet niet proberen het lichaam te genezen zonder de ziel
  erbij te betrekken.' Plato
  In Het onzichtbare zien! beschrijft Monique Steenvoorden haar zoektocht
  naar genezing van een schijnbaar onverklaarbare ziekte. Zij leed al
  jaren aan o.a. vermoeidheidsklachten waar niemand raad mee wist.
  Na jaren vond Monique het antwoord: ze had last van energieën van
  buitenaf. Medici kijken bij vermoeidheidsklachten hoofdzakelijk naar
  interne oorzaken van het energieprobleem. Er wordt weinig tot geen
  aandacht besteed aan wat er zich extern afspeelt.
  Monique Steenvoorden adviseert dan ook bij onverklaarbare ziekten
  juist het onzichtbare stuk te gaan onderzoeken. Ook geeft zij aandacht
  aan de invloed van energie van de levenden op ons functioneren.
  Monique Steenvoorden - van Millingen, in1963 geboren te Amsterdam,
  studeerde af aan de Hogeschool van Amsterdam in commerciële economie.
  Later ging zij zich door persoonlijke ervaringen verdiepen in de mens. Dit
  heeft geleid tot het oprichten van haar bedrijf Koru Life Coaching.

 • Hebben wij een ziel? Zo ja, waar dan?

  Gerrit Teule

  • Aspekt b.v., uitgeverij
  • 4 April 2022

  In dit boek zal de auteur aannemelijk maken dat geest en ziel de 'binnenkant' zijn van natuurlijk elektromagnetisme en dat elektromagnetisme de 'buitenkant' is van geest en ziel. Om dat te kunnen doen, moeten we de termen geest, ziel, binnenkant, buitenkant en elektromagnetisme helder omschrijven en zo nodig van nieuwe of diepere betekenissen voorzien. De auteur gebruikt de term 'aannemelijk' om aan te geven, dat in de beschrijvingen essentiële elementen voorkomen, die moeilijk of zelfs geheel niet bewijsbaar zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor het onmogelijke 'bewijzen van het bewustzijn', simpelweg omdat bewustzijn voorafgaat aan elke gedachte en elke bewijsvoering. Datzelfde geldt ook voor het begrip 'geest'. Maar aan de andere kant is natuurkunde alleen maar compleet als het gaat over alles wat in de natuur bestaat en dat behelst naast al het materiële ook het geestelijke. Natuurkunde en psychologie verenigen zich daarom in dit boek tot een universele 'psychofysica', waarin op een evenwichtige manier materiële en mentale zaken aan de orde komen. Geest, ziel en bewustzijn zijn dus geen 'bovennatuurlijke verschijnselen' en het begrip 'materie' verandert in 'psychomaterie'. Dit geeft ons nieuwe en originele antwoorden op de oeroude vraag hoe de geest de materie kan beïnvloeden en vice versa.

 • Hoe overleef ik mijn dood?

  Korine Van Veldhuijsen

  • Aspekt b.v., uitgeverij
  • 4 April 2022

  Dit taboedoorbrekende boek schijnt nieuw licht op de euthanasiediscussie en verkent vragen die velen bezighouden, zoals: hoe overleef ik mijn dood en het bijkomende lijden? Vormt het doodsvonnis een grote punt achter het bestaan of slechts een nieuw begin? En kan deze laatste levensfase, en het lijden dat er vaak mee gepaard gaat, misschien iets toevoegen aan een mensenleven?

  Geestelijken, professionals die werken met stervenden en mensen die terminaal ziek zijn, geven onverbloemd antwoord op deze open vragen. Het resultaat: 17 bemoedigende en verhelderende interviews en portretten, die inzicht geven in het stervensproces, de verschillende levensovertuigingen en de eigen wensen rondom het levenseinde.
  Een aanrader voor de gewone sterveling!

  Met o.a. opperrabbijn Jacobs, Antoine Bodar, spiritueel leraar Henny Blom, imam Oemar Shabier Dilmohamed, Boris van der Ham, Taklung Matul Rinpoche, hoogleraar 'Goede dood' Suzanne van de Vathorst, arts Ruben van Coevorden, Rigpa-trainer Kirsten DeLeo, Jan (69), Cisca (40), Mohammed (48).

 • Anglais Money is a mind thing

  Reinold Widemann

  • Aspekt b.v., uitgeverij
  • 4 April 2022

  Money was a mind thing long before certain goods were used as money and coins started circulating. As it happens money isn't a thing, but an idea, an idea of debt. What we generally take for money, are merely symbols of this idea of money.

  In this book a reader accompanies the author on a tour along various ideas on value man had from the beginning of time. The result is a colourful description of the historical development of ideas on money and values from ancient history to our present time.

  Reinold Widemann has published some books on monetary matters and banking, international economics and factors influencing interest rates. He also wrote short stories and essays, of which several have been published in Dutch literary magazines. He was a lecturer in economics i.a. at the HES Amsterdam School of Businesss.

 • Tussen twee werelden

  Hans Walenkamp

  • Aspekt b.v., uitgeverij
  • 4 April 2022

  Bijna alle geadopteerden reizen
  tegenwoordig naar hun land van
  herkomst om kennis met land en
  cultuur te maken, naar hun verleden
  te graven en contact te
  zoeken met hun oorspronkelijke
  familie. Wat bezielt hen om dit
  avontuur aan te gaan? Hoe bereiden
  ze zich voor? Wie en wat ontmoeten
  ze? Hoe reageren ze daarop? Wat ondernemen
  ze om die hernieuwde relaties levend te houden? Zijn
  ze erdoor veranderd? Schrijver Hans Walenkamp schetst
  een levensecht, betrokken en invoelend beeld van wat
  hun overkomt. Hij wisselt hun ervaringen af met zijn eigen
  commentaren, meningen en bespiegelingen. Daardoor
  ontstaat een rijk, gevarieerd en vooral spannend
  geheel dat recht doet aan de intenties van al die geadopteerden
  die ooit vanuit een ver en vreemd land hierheen
  zijn gehaald.
  Hans Walenkamp (Amsterdam, 1943) is vader van drie
  geadopteerde kinderen uit Suriname, Zuid-Korea en
  Colombia. Hij schrijft al vanaf de jaren tachtig over adoptie
  en mag zich met recht adoptiespecialist noemen.

 • Kapitalisme? Ja graag!

  Gale Boetticher

  • Aspekt b.v., uitgeverij
  • 4 April 2022

  Ondanks de enorme stijging van onze welvaart in de afgelopen twee eeuwen, heeft het kapitalisme nog altijd een slechte naam. Met het boek Kapitalisme? Ja graag! wil Gale Boetticher daar verandering in brengen. Hij betoogt dat meer vrije markt juist de oplossing is voor veel van onze maatschappelijke problemen.

  Dat doet hij door eerst uit te leggen wat het kapitalisme precies is en hoe het werkt, en door daarna 10 veelvoorkomende mythes over dit economische systeem te ontkrachten. Zo lees je onder andere waarom: financiële crisis niet inherent zijn aan het kapitalistische systeem, meer vrije markt goed is voor milieu en natuur, ongebreideld kapitalisme de oplossing is voor de armoede in Afrika en hebzucht een bijdrage kan leveren aan een betere wereld.

  Nog niet eerder verscheen er in het Nederlands een boek dat op zo'n korte, maar krachtige wijze het kapitalisme verdedigt.

  Gale Boetticher is een Nederlandse journalist en politiek commentator. Hij schreef eerder het goed ontvangen boekje 'Een Pleidooi voor Vrijheid'.

 • Wat heet geslaagd

  Hans Walenkamp

  • Aspekt b.v., uitgeverij
  • 4 April 2022

  Tegen interlandelijke adoptie wordt dikwijls nogal zorgelijk aangekeken. Algemeen heerst het idee dat er in adoptiegezinnen meer fout dan goed gaat, dat hulpverleners er kind aan huis zijn, dat adoptieouders halve heiligen zijn die over bovenmenselijke opvoedingsgaven moeten beschikken en dat de geadopteerden zelf het leven niet of nauwelijks aankunnen. Is dat beeld terecht? Hoe denken geadopteerden die al een half leven achter de rug hebben er zelf eigenlijk over?
  Het wordt tijd hun het woord te geven. De schrijver heeft vijfentwintig geadopteerden van dertig jaar en ouder gevraagd of ze hun leven geslaagd vinden en welke rol adoptie daarbij speelt. Ook hun adoptieouders krijgen uitgebreid
  het woord. Vele zaken die voor elk adoptiegezin van groot belang zijn, komen aan de orde: herinneringen, hechting, puberteit, afkomst, biologische en adoptiefamilie, overlevingsdrang, gunstige en ongunstige factoren en succesadopties. De schrijver wisselt forse citaten van de geadopteerden en hun
  ouders af met eigen bespiegeling, samenvatting en commentaar. Op persoonlijke en empathische wijze traceert hij langs welke simpele of juist moeizame wegen adoptiegezinnen hun doel - een geslaagde adoptie - proberen te bereiken. Ook is
  hij erop uit om onder die veelheid aan ervaringen een fundament te leggen dat al die adopties schragen kan.

 • De affaire Jansen Steur

  Tom Zijlstra

  • Aspekt b.v., uitgeverij
  • 4 April 2022

  Ernst Jansen Steur werkte tot eind 2003 als neuroloog in het Twentse ziekenhuis Medisch Spectrum Twente. Vanaf de jaren '90 was hij toenemend verslaafd aan slaapmiddelen en behandelde hij honderden patiënten voor aandoeningen die ze niet hadden, zoals de ziekte van Alzheimer. Hun levens raakten ernstig ontwricht. Na zijn ontslag bleek in 2009 dat de neuroloog in Duitsland was gaan werken. Jaren van rechtszaken volgden. Toch werd hij in 2015 in hoger beroep vrijgesproken.

  Tom Zijlstra was als bestuurder van Medisch Spectrum Twente intensief bij de zaak betrokken. Hij dwong de neuroloog eind 2003 het ziekenhuis te verlaten toen diens verslaving aan het licht kwam. Pas daarna ontdekte men geleidelijk de vele misdiagnoses. Ook Zijlstra werd door de slachtoffers van Jansen Steur voor de medische tuchtrechter gesleept. Zijn ervaringen en zijn emoties in die periode toen de media zich over hem heen stortten, en zijn herinneringen aan de neuroloog schreef hij van zich af in het dagboek op zijn weblog. Hoe kon het zover komen en waarom werd er niet eerder ingegrepen? Was de ex-neuroloog niet alleen een slechte dokter, maar ook een slecht mens of leed hij aan een hersenziekte? Dergelijke vragen komen uitvoerig aan de orde. Ook zichzelf spaart hij niet. Dat maakt deze dagboeken tot een oorspronkelijk document over de grootste medische strafzaak ooit in Nederland.

 • Het bloed der aarde Nieuw

  Het bloed der aarde

  Gé Boorman

  • Aspekt b.v., uitgeverij
  • 30 Mei 2022

  Een enorm olie- en gasveld in Marokko, een geheimzinnige opsporingstechniek
  om de beste velden te ontdekken en een Amerikaanse ondernemer met de droom om oliesjeik te worden vormen het uitgangspunt van dit boek. Het verhaal begint veelbelovend, maar al snel doemen donkere wolken op. Toezeggingen en bemiddelingen door het Marokkaanse koningshuis pakken anders uit en nieuwe investeerders uit Saoedi-Arabië blijken mannen met extremistische banden te zijn. De schaduw van 9/11 is plotseling daar, en de droom verandert langzaam in een nachtmerrie. De auteur, een petroleumgeoloog, heeft zijn leven lang in de opsporing en winning van aardolie en -gas gewerkt. Zes jaar geleden benaderde hij de Texaanse eigenaar van een olie- en gasveld in Marokko om de mogelijkheid van deelname door zijn bedrijf te bespreken. Het werd het begin van een even interessante als huiveringwekkende inkijk in de wereld van het zwarte bloed der
  aarde.

 • De weg naar je ware zelf

  Sander Videler

  • Aspekt b.v., uitgeverij
  • 10 Maart 2022

  Het doel van het leven is te worden wie we zijn. Gnosis leert dat ons ware
  Zelf goddelijk is. Of we dit Zelf nu Christus of Atman noemen ~ haar
  functie blijft gelijk: ze wil door ons tot expressie gebracht worden, zodat
  de mens zichzelf weer als één met God kan ervaren. Maar voordat we ons
  Zelf tot uitdrukking kunnen brengen, moeten we haar eerst bewust maken.
  Dit boek beschrijft de weg hier naartoe, 'de 'goudgele weg', afgeleid van
  het pad van de gnosis. Deze verbindt twee ogenschijnlijk tegengestelde
  paden: psychologie en religie.
  Via psychologie leren we ons Zelf kennen door de ontwikkeling van ons
  ego. Bewustzijn van onze maskers en schaduw maakt het zicht op onze
  essentie vrij. Nadat we het ego tot spiegelbeeld van ons Zelf hebben
  gemaakt en we onze essentie herkennen, kunnen we het ego afleggen. Via
  religie gaan we aan ons ego voorbij om zo bij het universele Zelf te komen.
  Beide paden ~ psychologie & religie ~ ontmoeten elkaar in de goudgele
  weg die, naar het hermetisch gezegde 'zo boven, zo beneden', God en
  de mens met elkaar verbindt. Vandaar dat zij ook de 'via paradox' wordt
  genoemd. De weg naar ons hart is een weg vol schijnbare tegenstellingen,
  daar de liefde of eenheid in ons hart in de wereld van scheiding en
  tegenstellingen vaak als paradoxaal wordt ervaren.

 • Ik hield van jou

  Jos Barenbrug

  • Aspekt b.v., uitgeverij
  • 21 April 2022

  'Ik hield van jou' is zonder enige terughoudendheid een ode aan de liefde. Het is tevens een getuigenis van de keerzijde van dit menselijke fenomeen, een die de wereldliteratuur al sinds jaar en dag in haar greep heeft. De liefde tilt ons naar een hoger plan, maar kent ook haar schaduwzijde.

  De hoofdpersoon van deze autobiografische roman wordt van de een op de andere dag overrompeld door de liefde. Onaangekondigd verschijnt de nieuwe vrouw in zijn leven, maar even onaangekondigd zal zij ook weer verdwijnen. Zij laat een verpletterende leegte achter en de levensgrote vraag naar het waarom. Met ongekende openhartigheid beschrijft de auteur wat hem in die jaren overkomen is en hoe hij tot op de dag van vandaag worstelt met de liefde die hem eerst bedwelmde en intens gelukkig maakte en vervolgens in het niets leek op te lossen.

  Nog niet eerder schreef een man zo openhartig over zijn diepste emoties en zijn leven met 'amor'. Dit relaas zal de lezer, zowel mannen als vrouwen, nog lange tijd bezighouden.

 • Gesprekken in de middag

  Nanda Van Der Zee

  • Aspekt b.v., uitgeverij
  • 10 Maart 2022

  Prof. Dr. Bob Smalhout Gesprekken in de middag is geen biografie. Wel is dit boek zeer persoonlijk getint waar professor dr. Bob Smalhout zijn mening ventileert over tal van actuele onderwerpen. Zijn mening leest des te prettiger en directer omdat die wordt weergegeven in de vorm van een vraaggesprek: in acht interviews met historica/schrijfster Nanda van der Zee. Zij vormen de basis voor dit boek. In dit boek komt professor Smalhout naar voren als iemand die bewogen en betrokken is bij de actualiteit. Maar ook als een veelzijdig getalenteerd mens, die met humor en ernst, met milde zelfspot en scherpe kritiek, zich boven alles bezorgd toont over de verkwanseling van onze door de eeuwen heen verworven maatschappelijke instituties, normen en waarden door falende politici en het oprukkende management. Een man die ook na zijn emeritaat midden in het leven is blijven staan, met een visie die hij niet schuwt uit te dragen, en die hij ook uitdragen kan.

 • Slaaf van je eigen gedachten

  Steven A. Fuente

  • Aspekt b.v., uitgeverij
  • 21 April 2022

  Slaaf van je eigen gedachten is het openhartige relaas van de auteur, die als twee maanden oude baby uit Libanon werd geadopteerd. Het opgroeien gaat met vallen en opstaan en zet de toon voor later. Openhartig beschrijft de auteur zijn problematische relatie met zijn vader, zijn negatief zelfbeeld en de emoties waarmee hij worstelt, hetgeen uiteindelijk resulteert in een Obsessief Compulsief stoornis (OCS). De auteur laat zien hoe hij tot inzicht kwam in zijn eigen functioneren en schildert de weg terug omhoog. Het gevolg is een even authentiek als meeslepend levensverhaal dat de auteur met zijn lezers wil delen. Inmiddels zijn de krachten in hem teruggekeerd en maakt hij zich in het boek op voor de nale, een weerzien met zijn land van herkomst.

  Steven (36) is van Libanese afkomst, is getrouwd in 2004 en heeft drie kinderen. Hij studeerde onder andere Bedrijfseconomie in Rotterdam. Momenteel volgt hij de opleiding MBA aan de Open Universiteit. Door zijn adoptie is hij altijd onzeker geweest en faalangst overheerste. Over zijn adoptie laat Fuente zich duidelijk uit: 'Ik als geadopteerde groeide op met hele andere vragen. Wie ben ik? Waarom weet ik niets over mijn biologische ouders en waarom mag ik dat niet weten?
  Door de hulp die hij heeft gekregen vond hij de kracht en moed om dit boek met u te delen.

 • Kop in de hoogte, neus in de wind

  Dick Witte

  • Aspekt b.v., uitgeverij
  • 24 Maart 2022

  'Mens, durf te leven!' wordt gezien als hét lijflied van het Nederlands cabaret. Het is bekend geworden door de uitvoeringen van onder anderen Willy Alberti, Ramses Shaffy en Wende Snijders. Het lied is aan het eind van de Eerste Wereldoorlog geschreven door Dirk Witte. Het is de tijd van 'het gebroken geweertje' en van de strijd om het algemeen- en vrouwenkiesrecht. In die hectische periode schrijft Witte het lied speciaal voor cabaretier Jean-Louis Pisuisse, die er grote successen mee boekt.

  Zowel Dirk Witte als Pisuisse komen jaren later op gewelddadige wijze om
  het leven; beiden op 47-jarige leeftijd. De omstandigheden van hun
  kennen opvallende gelijkenissen.

  Dit boek behandelt die turbulente historie. Daarnaast staat het stil bij de maatschappelijke en persoonlijke betekenis van het lied 'Mens, durf te leven!' Het boek gaat over de kracht die in mensen huist. Aan de hand van historische gebeurtenissen, persoonlijke portretten en intieme herinneringen wordt een waardevol beeld geschetst.

empty