• Heraldic Hierarchies Nieuw

  Early modern heraldry was far from a nostalgic remnant from a feudal past. From the Reformation to the French Revolution, aspiring men seized on these signs to position themselves in a changing society, imbuing heraldic tradition with fresh meaning. Whereas post-medieval developments are all too often described in terms of decadence and stifling formality, recent studies rightly stress the dynamic capacity of bearing arms.

  Heraldic Hierarchies aims to correct former misconceptions. Contributing authors rethink the influence of shifting notions of nobility on armorial display and expand this topic to heraldry's share in shaping and contesting status. Moreover, addressing a common thread, the volume explores how emerging states turned the heraldic experience into an instrument of power and policy. Contributing to debates on social and noble identity, Heraldic Hierarchies uncovers a vital and surprising aspect of the pre-modern hierarchical world.

 • When the Treaty of Lisbon went into effect in December 2009, the event seemed to mark the beginning of a longer phase of institutional consolidation for the EU. Since 2010, however, the EU has faced multiple crises, which have rocked its foundations and deeply challenged the narrative of 'the end of the history of integration'. The military crisis in eastern Ukraine and the refugee crisis call for a joint approach, but in practice reveal the difficulty of maintaining even the appearance of European solidarity and political unanimity. The financial and socio-economic crisis in southern Europe and Brexit present the EU with the latest set of challenges. If seventy years of European integration have taught us anything, it is that fundamental crises as well as moments of rapid institutional change form integral parts of its history. The Unfinished History of European Integration presents the reader with historical and theoretical knowledge on which well-founded judgements can be based.

  This textbook on European integration history has been written as a student textbook for a bachelor's or master's programme in European integration history, as a manual for the analysis of EU sources and, finally, as an information resource for a bachelor's or master's thesis.

 • Verder niets bijzonders

  Paul Custers

  Albert Custers maakte deel uit van illegaliteit en verzet in Hoensbroek tijdens de Duitse bezetting. Nog tot ver in de zestiger en zeventiger jaren was de oorlog geregeld onderwerp van gesprek in gezin en familie. Ook zijn broers en schoonbroers waren immers actief in het verzet in het Limburgse mijnwerkersdorp.
  Mede gedreven door journalistieke interesse vroeg de auteur zijn vader vaak en indringend naar die tijd. Ondanks de aarzelingen en de terughoudendheid van zijn vader kon de schrijver zich toch een beeld vormen van de betrokkenheid van Albert Custers bij het verzet in Hoensbroek en bij illegaliteit en sabotage op de staatsmijn Emma.
  De herinneringen van de auteur aan gesprekken in gezin en familie, de ontmoetingen met getuigen en nabestaanden en intensief onderzoek in archieven hebben geleid tot het verhalende document dat voor u ligt.
  De anekdotes hebben betrekking op Hoensbroek en op één van de vele Limburgers die zich verzetten tegen een onredelijke, onmenselijke en uiteindelijk op vernietiging gerichte bezetter. Maar de verhalen, gebeurtenissen en feiten zouden net zo goed ook in andere (Limburgse) dorpen en steden hebben kunnen plaatsvinden. Niet zelden is dat ook het geval geweest.

 • Profound study of one of the most important genres within Humanist scholarship.
  Between 1400 and 1700 the political, religious, intellectual, and even geographic landscape was profoundly changed by the Reformation, Humanism, the rise of empirical science, the invention of printing technology, and the discovery of the New World. The late medieval and early modern intellectuals felt an urgent need to respond to the changes they were involved in, and to come to a revision and re-authorisation of knowledge. They embarked on a scholarly programme of a quality and extent hitherto unknown in the Western world: the whole body of the literature of antiquity, including the Bible, was to be re-edited critically and furnished with commentaries. The Neo-Latin commentary became the most important genre of humanist scholarship. This book sheds light on the various ways in which classical authors and the Bible were commented on, the types of commentary, the commenting strategies that were used to approach different readerships, the various kinds of knowledge that were collected, created, and transmitted, and the usages and reading practices applied to commentaries.

  Contributors
  K. Enenkel (Westfälische Wilhelms-Universität, Münster), S. de Beer (Leiden University Centre for the Arts in Society), C. Kallendorf (Texas A&M University), C. Pieper (Leiden University Centre for the Arts in Society), M. Pade (Aarhus University), V. Berlincourt (Université de Genève), J. Bloemendal (Huygens Institute for the History of the Netherlands), V. Wels (Berlin), W. J. Zwalve (Institute for the Interdisciplinary Study of the Law, Leiden University), B. H. Stolte (University of Groningen), B. Roling (Institut für Griechische und Lateinische Philologie, Freie Universität Berlin), H. Nellen (Huygens Institute for the History of the Netherlands), J. Touber (Utrecht University)

 • De positie en invloed van Marie Elisabeth Belpaire in een literaire mannenwereld.

  Naar aanleiding van haar 95ste verjaardag schreef de Vlaamse kunstcriticus Jozef Muls dat Marie Elisabeth Belpaire 'steeds de vrouw van goede smaak was gebleven. Zij zou haar wezen nooit ontsierd hebben door ambities of werk die niet van haar kunnen waren.' Hoewel bedoeld als eerbetoon, deed hij haar met die woorden onrecht aan. Marie Elisabeth Belpaire was immers een van de weinige vrouwen die er in de eerste decennia van de twintigste eeuw in slaagde om de dominantie van mannelijke auteurs, redacteurs en critici in het literaire veld te doorbreken. Als eigenares en financier van het gezaghebbende literair-culturele tijdschrift Dietsche Warande & Belfort oefende ze een sterke invloed uit op de ideologische en redactionele lijn ervan. Ze werd de vertrouwenspersoon van tal van (katholieke) schrijvers en kunstenaars, politici, professoren en religieuzen, en verwierf, mede door dat uitgebreide netwerk, een niet onaanzienlijke macht in de katholieke Vlaamse (literaire) wereld.

  Aan de hand van een analyse van de positie van Marie Elisabeth Belpaire in het tijdschrift Dietsche Warande & Belfort en in de oorlogskrant De Belgische Standaard biedt Geraldine Reymenants in dit boek inzicht in het begin-twintigste-eeuwse discours over vrouwelijk schrijverschap en in de gegenderde machtsmechanismen die in het toenmalige literaire veld werkzaam waren.

 • The Peace of Münster, signed between the Catholic Monarchy and the United Provinces in 1648, went against the political culture of both polities. The fact that the Spanish Monarchy definitively accepted the independence of its former subjects clearly negated the policy put forward by the Monarchy during the 'eighty' years that the war lasted and to the Monarchy's declared main goals. For the United Provinces, signing a peace with the archenemy without having brought liberty and religious freedom to ten of the seventeen provinces that formed part of the ancient Burgundian circle was also considered by important groups in the 'rebel' provinces as a defection.

  Portraying the political culture of both the Catholic Monarchy and the United Provinces, this work analyses the views held in both territories concerning the points which were discussed in pamphlets and treatises published during the peace negotiations. It also traces the origin of the arguments presented, showing how they were transformed during the period under study, and discusses their influence, or presence, in the diplomatic negotiations among the ambassadors of the United Provinces and the Catholic Monarchy in the German town of Münster. These discussions are inserted in the wider framework of a Christian realm that had to reassess its own values as a consequence of the confessionalisation process and the Thirty Years' War, which affected not only the Empire but, in one way or another, all Central and Western Europe.

 • De Nederlandse Opstand wordt gewoonlijk beschreven als een onomkeerbaar proces van politieke polarisering, religieuze radicalisering en militaire mobilisering. Toch vonden tot 1581 telkens opnieuw verzoeningspogingen plaats om verdere escalatie van het conflict te voorkomen. Daarbij probeerden zowel edellieden als koninklijke en keizerlijke vertegenwoordigers het conflict op diplomatieke en verzoenende wijze te beslechten. Welke verzoeningspogingen werden ondernomen? Waarom werd dit telkens opnieuw geprobeerd? En vooral, in welke mate hadden deze toenaderingspogingen kans van slagen? Op basis van archivalische en gedrukte bronnen brengt dit boek de redenen voor, en mogelijkheden van de vredesonderhandelingen tijdens de beginjaren van de Opstand in kaart. Uitgaand van de raak- en breekpunten tussen adellijke en Habsburgse verzoeningspogingen werpt dit boek een nieuw licht op de vraag waarom de onderhandelde hereniging met Filips II in 1579- 1580 gedeeltelijk plaatsvond en zo een bijkomend motief creëerde voor het Plakkaat van Verlatinge in 1581.

 • Applications, possibilities, and limitations of handheld XRF in art conservation and archaeology.

  Over the last decade the technique of X-ray fluorescence has evolved, from dependence on laboratory-based standalone units to field use of portable and lightweight handheld devices. These portable instruments have given researchers in art conservation and archaeology the opportunity to study a broad range of materials with greater accessibility and flexibility than ever before.

  In addition, the low relative cost of handheld XRF has led many museums, academic institutions, and cultural centres to invest in the devices for routine materials analysis purposes. Although these instruments often greatly simplify data collection, proper selection of analysis conditions and interpretation of the data still require an understanding of the principles of x-ray spectroscopy. These instruments are often marketed and used as 'point and shoot' solutions; however, their inexpert use can easily generate deceptive or erroneous results.

  This volume focuses specifically on the applications, possibilities, and limitations of handheld XRF in art conservation and archaeology. The papers deal with experimental methodologies, protocols, and possibilities of handheld XRF analysis in dealing with the complexity of materials encountered in this research.

  Contributors:
  J. Aimers (State University of New York), T. Barrett (University of Iowa), A. Bezur (The Museum of Fine Arts, Houston), R. Brill (Corning Museum of Glass), F. Casadio (Art Institute of Chicago), M. Donais (Saint Anselm College), D. Farthing (State University of New York), J. Furgeson (University of Missouri), D. George (Saint Anselm College), B. Kaiser (Bruker Elemental), A. Kaplan (Getty Conservation Institute), J. Lang, (University of Iowa), J. Mass (Winterthur Museum), C. Matsen (Winterthur Museum), C. McGlinchey (Museum of Modern Art), H. Neff (California State University Long Beach), C. Patterson (Getty Conservation Institute), R. Shannon (Bruker-Elemental), A. Shugar (Buffalo State College), J. Sirois (Canadian Conservation Institute), D. Smith (National Gallery of Art), D. Stulik (Getty Conservation Institute), K. Trentelman (Getty Conservation Institute), N. Turner (Getty Conservation Institute), F. Paredes Umaña (University of Pennsylvania), B. Voorhies (University of California), J. Wade (National Science Foundation)

 • For all archaeological artefactual evidence, the study of the provenance, production technology and trade of raw materials must be based on archaeometry. Whereas the study of the provenance and trade of stone and ceramics is already well advanced, this is not necessarily the case for ancient glass. The nature of the raw materials used and the geographical location of their transformation into artefacts often remain unclear. Currently, these questions are addressed by the use of radiogenic isotope analysis. With the specific information the technique provides, archaeologists can further their understanding of the of ancient glass production, based not only on typo-morphological features but also on exact scientific methods. The book captures the state of the art in this rapidly advancing field. It includes methodological papers on isotope analysis, innovative applications of several isotope systems to current questions in glass and glaze research, and advances in the knowledge of the economy of vitreous materials.

 • Based on intensive research in the archives of six countries, this monograph presents an in-depth analysis of Belgium's monetary and financial history during the Second World War. Exploring Belgium's financial and business links with Germany, France, The Netherlands, Great Britain, the United States, and the Grand Duchy of Luxembourg, the study focuses on the roles played in this complex wartime network by the Central Bank and private bankers in Brussels, by the Belgian government in exile in London, and by the Belgian minister plenipotentiary in New York. Among the many subjects arising in the course of the analysis are: German attempts to plunder Belgium and Belgian resistance strategies; the peripeteia of the Belgian gold reserve, given in custody to the central banks of France and Great Britain; the role of the Belgian Congo; Belgium's participation in the discussions leading up to the Bretton Woods conference; and the negotiations for creating a Customs Union, the so-called Benelux, blueprint for the 1958 Treaty of Rome. The final part of the book analyzes the famous monetary reform devised by Belgian Minister of Finance Camille Gutt at the liberation of the country in September 1944. A Small Nation in the Turmoil of the Second World War is a magisterial contribution to European history, Belgian history, and the history of the Second World War.

 • The capacity to mount stone tools in or on a handle is considered an important innovation in past human behaviour. The insight to assemble two different materials (organic and inorganic) into a better functioning entity indicates the presence of the required mental capacity and technological expertise. Although the identification of stone tool use based on microscopic analysis was introduced in the 1960s, distinguishing between hand-held and hafted tool use has remained a more difficult issue. This volume introduces a methodology, based on a systematic, in-depth study of prehension and hafting traces on experimental stone artefacts, which allows their recognition in archaeological assemblages. The author proposes a number of distinctive macro- and microscopic wear traits for identifying hand-held and hafted stone tools and for identifying the exact hafting arrangement. Tested hafting arrangements vary according to the articulation between stone tool and handle, and to the raw materials and fixation agents used. Tool uses include various motions and worked materials. This largely experimental investigation concludes in a blind testing of the reliability of the method itself, showing that a wider application of the designed method has the potential to contribute significantly to our understanding of technological changes and evolutions and past human behaviour.

 • Nergens ter wereld wordt de waanzin van de oorlog zo duidelijk als op het slagveld van Verdun, waar tijdens de Eerste Wereldoorlog in nog geen jaar tijd bijna een miljoen soldaten sneuvelden, terwijl er van enige terreinwinst nauwelijks sprake was.

  Verdun betekende een ommekeer in de oorlog: de Fransen hervonden hun zelfvertrouwen. De Franse regering was zich hiervan zeer bewust en riep het gebied rond Verdun uit tot nationaal monument en liet het gebied in de staat zoals het was na afloop van de slag. Dit maakt dat de hedendaagse reiziger een goede indruk kan krijgen van de situatie zoals die was in 1916.

  Deze gids is daarbij een uitstekend hulpmiddel. Geen historische plek wordt hierbij overgeslagen en daarbij krijgt de lezer ook nog een uitleg, met veel oog voor het bijzondere detail, over de gebeurtenissen tijdens dat dramatische jaar.

 • 6 juni 1944, voor velen een datum om nooit te vergeten. Het was D-day, de dag van de geallieerde invasie in Normandië. De dag waarop in bezet Europa de hoop op bevrijding begon te gloren. Dit boek toont u dat er in het Normandische landschap nog veel is wat herinnert aan de invasie en de daarop volgende slag. U volgt dezelfde weg als de geallieerden, vanaf de invasiestranden tot aan Parijs. Voor degenen die willen zien waar en hoe de invasie plaatsvond en wat er daarna gebeurde is deze gids een onmisbaar hulpmiddel.

 • Het beleg van 's-Hertogenbosch en de veldtocht van 1629 staat in de Nederlandse geschiedschrijving te boek als een van de meest roemruchte gebeurtenissen van de Tachtigjarige Oorlog. Het beeld en de interpretaties van deze gebeurtenis zijn de afgelopen decennia nauwelijks veranderd. Toch bleven de internationale betekenis en het verhaal van de verl

 • Langs de sporen van het Ardennenoffensief In augustus 1944 leken de dagen voor Hitlers Derde Rijk geteld. Op het westelijke front dreven de geallieerden de Duitse troepen steeds meer terug richting de Duitse grens en in het oosten verloren de Duitsers steeds meer terrein aan de oprukkende Russische legers. De algemene opinie was dat de oorlog vóór kerstmis 1944 wel voorbij zou zijn. Het front in de Ardennen werd gezien als een rustige sector, waar de Amerikaanse divisies tot rust konden komen en zich konden herstellen. Niets wees er op dat de Duitsers hele andere plannen hadden met het gebied van de Ardennen.

 • Een beknopte inleiding in de Japanse staatsgeschiedenis
  Tot het einde van de negentiende eeuw was Japan een klein, afgelegen eilandenrijk in de luwte van het Aziatische vasteland, waarvoor niemand veel belangstelling had en waarvan men in de rest van de wereld niets tot weinig wist. Het feit dat Japan nu een belangrijke rol op het wereldtoneel speelt, maakt dat de Japanse geschiedenis voor ons belangrijk is geworden. In de periode die dit boek behandelt (300 v. Chr. - 1868) is de basis gelegd voor Japans huidige ontwikkeling. De verwevenheid met de Oost-Aziatische cultuur, het uitgesproken aristocratische karakter van de maatschappij en de uitzonderlijke relatie tussen keizer en shogun, waarin feitelijke macht en legitimering van die macht waren gesplitst, zijn onderwerp van deze beknopte inleiding in de Japanse staatsgeschiedenis.

 • Waar liet de jonge Rembrandt van Rijn zich door leiden in de zeventiende eeuw? In 'Seks, drugs en rock n roll' in de Gouden Eeuw wordt een fascinerend portret geschetst van het leven van mannen in de jaren twintig en dertig van de zeventiende eeuw. Door onderzoek naar het gedrag van markante figuren zoals Rembrandt geboren in 1606 brengt dit boek de normen en waarden van zijn generatiegenoten tot leven. 'Seks, drugs en rock n roll in de Gouden Eeuw' laat zien dat de jonge mannen van toen net als nu rebelleerden en braken met voorgaande generaties. Ze lieten hun haar groeien, droegen extravagante kleding, rookten, dronken veel te veel, kwamen in aanraking met de stadswacht, gingen vreemd en zongen schunnige liederen. Dit toegankelijk geschreven boek schildert een levendig portret van jeugdcultuur in de Gouden Eeuw, een tijd waarin de komst van het drukwerk een snelle verspreiding
  van een vrije moraal mogelijk maakte. De opmars van liberaal gedachtegoed en stijgende inkomens creëerden samen een nieuwe generatie bad boys.

  -Dr. Benjamin B. Roberts is een Amerikaanse cultuurhistoricus, gepromoveerd op het proefschrift 'Through the Keyhole. Dutch Childrearing Practices in the 17th and 18th Century'. Hij werkt als freelance journalist en schrijft over geschiedenis, kunst, cultuur en sport.

 • "Enschede verleden tijd" is een schitterend fotoboek dat u meeneemt door de geschiedenis van Enschede. De vele fotos geven u een mooi beeld van de historische ontwikkeling van Enschede.

  Deze prachtige fotos uit de periode 1860-1945 zijn verzameld door Ties Wiegman en zijn voorzien van verhelderende teksten. De beelden en teksten brengen het verleden van Enschede weer tot leven. Om deze digitale uitgave tot stand te brengen, is het originele werk bewerkt. Zo wordt de waardevolle inhoud opnieuw beschikbaar gemaakt.

  Dit fotoboek over de geschiedenis van de stad bevat beelden van mensen, voertuigen, optochten en gebouwen. Deze heruitgave maakt het u mogelijk om te zwerven door de oude straten van Enschede!

 • The Sagalassos Archaeological Research Project has made interdisciplinary practices part of its scientific strategy from the very beginning. The project is internationally acknowledged for important achievements in this respect. Aspects of its approach to ancient Sagalassos can be considered ground-breaking for the archaeology of Anatolia and the wider fields of classical and Roman archaeology.

  Now that its first project director, Professor Marc Waelkens - University of Leuven -, is at the stage of shifting practices, from an active academic career to an active academic retirement, this volume represents an excellent opportunity to reflect on the wider impact of the Sagalassos Archaeological Research Project. The contributors to the honorific publication build on the methods and practices of interdisciplinary archaeology from a wide variety of angles, in order to highlight the crucial role of interdisciplinary research for creating progress in the interpretation of the human past or nurture developments in their own disciplines. In particular, the contributors consider how the parcours of the Sagalassos Project helped to pave their ways.

  Contributors are international authorities in the field of Anatolian and classical archaeology, bio-archaeology, geo-archaeology, history and cultural heritage.

 • The splendor and enticement of the Archdukes' Court in Brussels
  The Habsburg Court of Brussels remains one of the few early modern princely courts that have never been thoroughly studied by historians. Yet it offers a unique case, particularly with regard to the first decades of the seventeenth century. Once home to the Dukes of Burgundy, the ancient palace on the Coudenberg hill in Brussels became the principal residence of the Habsburg governors in the Low Countries and, in the period 1598-1621, that of Archduke Albert and his wife, the Spanish Infanta Isabella Clara Eugenia. Eager to reassert the dynasty's authority in these parts, the Archdukes ruled the Habsburg Netherlands as sovereign princes in their own right. Based on the author's prize-winning dissertation, this book vividly brings to life the splendor of their court and unravels the goals and ambitions of the men and women who lived and worked in the palace.

 • The importance of Bartholomew's oeuvre and cultural life under the reign of Manfred.
  An important chapter in the rediscovery of Aristotle in the Middle Ages is the oeuvre of Bartholomew of Messina (Bartholomaeus de Messana), a translator at the court of Manfred, King of Sicily (1258-1266). However, the impact of both Bartholomew and Manfred on the cultural and intellectual life of their time remains understudied, especially in comparison to the attention received by the translator's contemporary, William of Moerbeke, and by the King's father, Frederick II of Hohenstaufen. This volume contributes to the exploration of this field of research in a twofold way. It discusses the nature and importance of Bartholomew's oeuvre (and especially his translations of Aristotle). Moreover, by situating Bartholomew's activity in a broader context Translating at the Court pays special attention to cultural life under the reign of Manfred.

  Contributors:
  Pieter Beullens (KU Leuven), Charles Burnett (Warburg Institute, London), Valérie Cordonier (CNRS - KU Leuven), Pieter De Leemans (KU Leuven), Fulvio Delle Donne (Università della Basilicata), Elisabeth Dévière (KU Leuven), Michael Dunne (National University of Ireland, Maynooth), Dimitri Gutas (Yale University), +Kotzia Paraskevi (Aristotle University,Thessaloniki), Alessandra Perriccioli Saggese (Seconda Università di Napoli), Giacinta Spinosa (Università di Cassino), Gudrun Vuillemin-Diem (Thomas-Institut, Köln), Steven J. Williams (New Mexico Highlands University), Mauro Zonta (Sapienza Università di Roma)

 • In this thorough textual, historical, and doctrinal study the author seeks to clarify the relationship between two prominent mystics of the fourteenth century: Meister Eckhart, the German Dominican, and Jan van Ruusbroec, the Brabantine Augustinian. Special attention is paid to Ruusbroec's criticism of mystical tenets circulating in Brabant at that time which were both textually and doctrinally related to Eckhart's condemned propositions in the papal bull In agro dominico. This fact implies that Ruusbroec was confronted with the impact of the condemnation of Eckhart's doctrines on the people in Brabant. Situating Ruusbroec's life and works within the aftermath of Eckhart's arrival, the author elucidates Ruusbroec's position regarding the relevant mystical themes in the later Middle Ages, and follows a process of critical inheritance of mystical tradition from Eckhart to Ruusbroec.

 • Verborgen allianties tussen staat en wetenschap in België.
  Het laboratorium met zijn glanzende proefbuizen en steriele witte jassen geniet vandaag een onbetwiste autoriteit als bron van kennis. Universiteiten waren de eersten om het laboratorium als site van wetenschapsbeoefening te introduceren. In Wetenschap op de proef schetst Lyvia Diser hoe ook de Belgische staat daarna de mogelijkheden verkende om laboratoriumwetenschap in zijn beleid een plaats te geven. De auteur toont aan dat de onbetwiste objectiviteit en autoriteit van het laboratorium het resultaat was van een subtiel gevoerde en soms verbeten strijd tussen verschillende belangengroepen. Daarbij werd laboratoriumwetenschap binnen overheidsrangen getemd tot een niet-controversieel en hanteerbaar instrument, in het licht van de vooruitgang van de Belgische staat. De lezer krijgt zo een verrassende inkijk in de verborgen allianties tussen staat en wetenschap in de Belgische geschiedenis rond en na de eeuwwisseling.

 • New insights into Pietro d'Abano's unique approach to translations.
  The commentary of Pietro d'Abano on Bartholomew's Latin translation of Pseudo-Aristotle's Problemata Physica, published in 1310, constitutes an important historical source for the investigation of the complex relationship between text, translation, and commentary in a non-curricular part of the corpus Aristotelicum.
  As the eight articles in this volume show, the study of Pietro's commentary not only provides valuable insights into the manner in which a commentator deals with the problems of a translated text, but will also bring to light the idiosyncrasy of Pietro's approach in comparison to his contemporaries and successors, the particularities of his commentary in light of the habitual exegetical practices applied in the teaching of regular curricular texts, as well as the influence of philosophical traditions outside the strict framework of the medieval arts faculty.

  Contributors:
  Joan Cadden (University of California, Davis), Gijs Coucke (KU Leuven), Béatrice Delaurenti (École des Hautes Études et Sciences Sociales - Paris), Pieter De Leemans (KU Leuven), Françoise Guichard-Tesson (KU Leuven), Danielle Jacquart (École Pratique des Hautes Études - Paris), Christian Meyer (Centre d'Études supérieures de la Renaissance - Tours), Iolanda Ventura (CNRS - Université d'Orléans)

empty