• In de serie Zorgen voor jezelf.

  De toegankelijke en praktische boeken uit deze serie helpen mensen inzicht te krijgen in mogelijke oorzaken van veel voorkomende (gedrags)problemen, en geven handvatten om er zelf iets aan te doen.

  De handzame boeken zijn een uitstekende bron van informatie voor mensen met deze klachten en voor hun omgeving. Zij kunnen zo - zelfstandig of met hulp van arts, therapeut, maatschappelijk werker of psycholoog - hun problemen aanpakken.

  Ieder deel van de serie is geschreven door een of meer auteurs die op dat specifieke terrein deskundig zijn en in de praktijk ervaren zijn. De serie als geheel staat onder redactie van de psychologen Theo IJzermans en Jan Schouten.

 • The autobiographical book You've Got to Have the Guts is the moving account of a quest for happiness.
  Esther Radstaak-Brookman (1967) was diagnosed with a germ cell tumor at the age of twelve. After two years of serious illness she healed.

  These days Esther is a pharmacist assistant, married and has a healthy daughter. When her daughter was almost twelve, all the traumatic experiences that Esther had to endure when she was young emerged more vividly than ever. Due to all the emotional trauma she lost grip on life and alienated herself. As a last resort she looked for professional help. In a long-term psychotherapy with dozens of EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) sessions, she finally rediscovered herself.
  />
  This book will help parents deal with their grief and emotions. Doctors and nurses have the opportunity to see themselves through the eyes of a child. But the most valuable is that people with similar traumatic experiences can draw courage from Esther's final victory.

  Esther Radstaak is married, has one daughter and works as a pharmacist assistant. She has been involved as a volunteer with the Association of Parents, Children and Cancer, participates in scientific research into the late effects of childhood cancer and is frequently in the news.

  'A confrontational, but also uplifting book. It gives a good insight in the deep valleys cancer can cause in a lifetime. Highly recommended!'
  - Prof.Dr. H. Vanderwiel -

 • Autoimmune Reactions and the Immune system presents an overview of the immune system. For the first time a schema with all the elements of the immune system was possible due to
  all the evidence-based material meticulously gathered in centuries of medical science. This schema has been elaborated with a new perspective on the immune system, encompassing not only the fight against viruses, bacteria, parasites and fungi, but as the system organizing the processing of the cells of the body. A perspective shifting from fighting to protection and ultimately to exchange between the human body and its surroundings. To enable this broad perspective a fourth pathway of complement activation was developed, the melatonin-pathway.

  Dr. Martine F. Delfos is a scientist active in a broad scientific area, combining different scientific fields, who also works as a practitioner.

 • Filosofische verklaring van agressie als een inherent aspect van de mens.
  Met het fascinerende thema van de agressiviteit is er iets opmerkelijks aan de hand. In vergelijking met de talloze studies over de Eros wordt er in de geschiedenis van de filosofie relatief weinig aandacht besteed aan de plaats en de rol van de agressiviteit als een oorspronkelijke dimensie van onze menselijke existentie. Behalve in de moraalfilosofische traditie werd de agressiviteit zelden het expliciete voorwerp van wijsgerig-antropologisch onderzoek. Gezien de sociaal-maatschappelijke relevantie van het thema is dit bijzonder merkwaardig.

  Dit boek wil aan deze lacune tegemoet komen. Het beroept zich op het wijsgerige potentieel van de psychoanalytische traditie om een bijdrage te leveren aan de wijsgerige verheldering van de agressiviteit als een inherent aspect van de menselijke conditie. Het boek presenteert een originele lectuur van Freuds oeuvre en komt daarbij een freudiaanse klinische antropologie van de agressiviteit op het spoor. De schaduw van Kaïn ontwikkelt een genuanceerd en gedifferentieerd perspectief op de problematiek van de menselijke agressiviteit en biedt een alternatief antwoord op een klassieke, DSM-geïnspireerde en al te reductionistische benadering ervan.

empty