• The Culture Map

  Erin Meyer

  • Business contact
  • 29 Mei 2019

  `The Culture Map' van Erin Meyer is het handboek om cultuurverschillen binnen de internationale zakenwereld te begrijpen en hiermee om te gaan. Nederlanders komen direct ter zake, Amerikanen zeggen altijd drie vriendelijke dingen voordat ze met iets negatiefs komen en Chinezen zullen nooit openlijk kritiek geven. Latijns-Amerikanen en Aziaten zijn zeer hiërarchisch ingesteld; Scandinaviërs vinden juist dat de beste baas niet boven zijn medewerkers staat. Geen wonder dat samenwerking tussen verschillende nationaliteiten soms tot chaos leidt.

  In deze tijd van globalisering en virtuele netwerken is het essentieel dat je kunt omgaan met cultuurverschillen. Erin Meyer is je gids op dit subtiele en soms verraderlijke terrein. In `The Culture Map', dat internationaal uitgroeide tot hét handboek op dit gebied, beschrijft ze
  acht dimensies om te ontcijferen hoe culturele verschillen van invloed zijn in de internationale zakenwereld. Haar heldere analyse combineert ze met praktisch advies voor succes in een geglobaliseerde wereld.

 • Gedeeld land

  Jean Tillie

  • J.m. meulenhoff
  • 7 Februari 2013

  Scherpe analyse van het multiculturele ongemak

  Sinds 11 september 2001 is het Nederlandse multiculturele debat in alle hevigheid losgebarsten. De heftigheid nam alleen maar toe na de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh en de bedreigingen van politici, onder wie Ayaan Hirsi Ali. De opkomst van de Partij Voor de Vrijheid van Geert Wilders en Trots op Nederland van Rita Verdonk wijst op een diepe kloof in de Nederlandse samenleving die voorlopig nog niet gedicht is. Een kloof die zich toespitst op de tegenstelling tussen moslims en nietmoslims. Wie de kranten van de afgelopen jaren leest, struikelt over de vele meningen van columnisten, politici, wetenschappers en `opinieleiders. Tegenover de vloedgolf van meningen en verontwaardiging stelt Jean Tillie een empirische analyse van de belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving. Hij analyseert het debat zoals het de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Ook gaat hij in op de vraag waarom we maar niet tot een oplossing lijken te komen als het om het multiculturele vraagstuk gaat en steeds in vicieuze cirkels draaien.
  Gedeeld land is een onontbeerlijk boek voor lezers die af willen van alleen maar meningen en angst, en behoefte hebben aan een grondige analyse van de ontwikkelingen in Nederland aan het begin van de eenentwintigste eeuw. Tillies glashelder geschreven beschouwing kan de grondslag vormen voor een nieuw gedeeld land.

 • Nederlandse jihadisten

  Edwin Bakker

  • Hollands diep
  • 30 Maart 2017

  Het aantal jihadisten dat Nederland verlaat om in Syrië en Irak te strijden is ongekend: van slechts een paar in 2012 tot mogelijk meer dan 300 in 2016. Na de aanslagen in Brussel en Parijs zijn er grote zorgen over deze jihadisten en het risico dat zij terugkomen om hier aanslagen te plegen. Wie zijn deze jonge moslims? Wat drijft hen richting de strijd, en welk gevaar gaat er van hen uit?In Nederlandse jihadisten schetsen de Leidse onderzoekers en terrorisme-experts Edwin Bakker en Peter Grol acht diepgravende portretten van jongeren die een proces van radicalisering doormaakten. Als daar één ding uit duidelijk wordt, is het dat 'de jihadstrijder' simpelweg niet bestaat. De drijfveren om mee te doen aan de strijd zijn buitengewoon divers en verrassend.Zelden is materiaal rondom de Nederlandse jihad zo indringend gepresenteerd. Nederlandse jihadisten is een essentiële en waardevolle toevoeging aan het verhitte maatschappelijk debat, waarin nuance en kennis meer dan ooit nodig is. Een onmisbaar boek voor iedereen die zich wil informeren over een van de grootste nationale dreigingen van de huidige tijd.

 • Anglais Migration and Integration in Flanders

  Christiane Timmerman

  • Leuven university press
  • 18 April 2018

  Thought-provoking insights on the nexus of migration and integration beyond the national context
  Across the world, and due to ongoing globalisation, migration is increasingly becoming a part of daily life. But more than ever, migration can no longer be viewed as a simple linear trajectory from A to B. The emergence of transnational communities and intense interactions between regions of origin and of destination have led to new forms of social-cultural praxis and (sub)cultures which exert an important influence on the integration of immigrants. The case of Flanders, the northern part of Belgium and a reference point for the impact of these processes across Europe, is presented as a case study in this book.

  Migration and Integration in Flanders is structured in three thematic parts, opening with chapters on the imaginaries and perceptions of people in changing migration contexts. The book then proceeds with chapters which present theoretical and empiric data on changing integration dynamics in multicultural societies. The final chapter concludes with a discussion of social networks' mediating role.

  The growing complexity of migration leads the contributing authors to look beyond borders, both of national frontiers - as migration by definition implies cross-border research - and of disciplines and research methods. In doing so, the present volume offers thought-provoking essays on topical issues that stir public and political debates across Europe, and contributes to fundamental discussions on changing societies.

 • Anglais Gender and Migration

  Christiane Timmerman

  • Leuven university press
  • 15 Oktober 2018

  The impact of gender on migration processes

  Considering the dynamic and reciprocal relationship between gender relations and migration, the contributions in this book approach migration dynamics from a gender-sensitive perspective. Bringing together insights from various fields of study, it is demonstrated how processes of social change occur differently in distinct life domains, over time, and across countries and/or regions, influencing the relationship between gender and migration. Detailed analysis by regions, countries, and types of migration reveals a strong variation regarding levels and features of female and male migration. This approach enables us to grasp the distinct ways in which gender roles, perceptions, and relations, each embedded in a particular cultural, geographical, and socioeconomic context, affect migration dynamics. Hence, this volume demonstrates that gender matters at each stage of the migration process. In its entirety, Gender and Migration gives evidence of the unequivocal impact of gender and gendered structures, both at a micro and macro level, upon migrant's lives and of migration on gender dynamics.

 • Anglais Radicalisation

  Noel Clycq

  • Leuven university press
  • 8 Februari 2019

  Radicalisation is a topical and a much-discussed concept in current European societies. Its use in policy and societal discourses, such as media coverage and educational contexts, is very sensitive. This thought-provoking collection of essays critically addresses the topic of radicalisation from different angles, combining discipline-specific insights from the fields of sociology, philosophy, history, religious studies, and media studies, with new empirical data.

  The authors step away from readily available explanations and rethink the notion of 'the radical'. Rather than merely focusing on individuals or ideologies, they advocate for a contextual perspective that allows to consider the complex interaction between individuals, groups, and institutions, both at a national and international level. Radicalisation: A Marginal Phenomenon, or a Mirror to Society? provides the reader not only with much-needed knowledge of the complex nature of the concept of radicalisation, but also offers insights into the various ways radicalisation processes can be triggered, prevented, or addressed.

 • Anglais Moroccan Migration in Belgium

  Christiane Timmerman

  • Leuven university press
  • 28 Februari 2018

  First volume in the new series CeMIS Migration and Intercultural Studies
  Moroccans are one of the largest and most debated migrant groups in Belgium. Moroccan Migration in Belgium analyses diverse facets of this community from a multidisciplinary perspective and addresses the most relevant and some underexposed topics in the rapidly developing field of migration studies. Combining various academic disciplines and different research methods, the book offers a panoramic introspection into the dynamic nature of migration studies in general and Moroccan studies in particular. The contributions of established academics and young researchers will not only appeal to scientific peers working on this domain, but also to teachers, social workers, policy advisors and other interested people who work from close or afar with this minority group.

  Contributors
  Chaïma Ahaddour (KU Leuven), Goedele Baeke (KU Leuven), Anna Berbers (University of Amsterdam), Bert Broeckaert (KU Leuven), Frank Caestecker (Ghent University), Noel Clycq (University of Antwerp), Sam De Schutter (Leiden University), Leen d'Haenens (KU Leuven), Emilien Dupont (Ghent University), Karim Ettourki (KADOC-KU Leuven), Nadia Fadil (KU Leuven), Idesbald Goddeeris (KU Leuven), Mieke Groeninck (KU Leuven), Philip Hermans (KU Leuven), Jürgen Jaspers (Université Libre de Bruxelles), Norah Karrouche (Erasmus University Rotterdam), Joyce Koeman (KU Leuven), Iman Lechkar (Vrije Universiteit Brussel/KU Leuven), François Levrau (University of Antwerp), John Lievens (Ghent University), Rilke Mahieu (University of Antwerp), Albert Martens (KU Leuven), Karel Neels (University of Antwerp), Wim Peumans (University of the Witwatersrand), Christiane Timmerman (University of Antwerp), Layla Van den Berg (University of Antwerp), Stef Van den Branden (KU Leuven), Bart Van de Putte (Ghent University), Nicolas Van Puymbroeck (University of Antwerp), Jonas Wood (University of Antwerp)

 • Anglais Compass for intercultural partnerships

  Bob Elsen

  • Universitaire pers leuven
  • 20 Maart 2013

  As globalisation makes the visual distinction between North and South, East and West disappear, one definitely needs a compass. It still points to magnetic North. For the moment.
  This book focuses on the added value created by interculturality which is the interaction, exchange and integration between people of different cultures. The reflexions are aimed at profit and non-profit organisations who have the ambition to be enriched and strengthened by their cultural diversity.
  This publication states and illustrates; personal views seek to inspire. The outlines in this book are now a guiding principle for the Living Stone Centre of Competence for Intercultural Entrepreneurship (LSC), a cooperation between the K.U.Leuven (Catholic University of Leuven), Joker Toerisme SA and Cera.

 • Op zoek naar weerkaatst plezier

  Evelien Tonkens

  • Aup wetenschappelijk
  • 6 September 2011

  Hoe kunnen we overbelasting van mantelzorgers en vrijwilligers voorkomen?
  Mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg worden steeds belangrijker maar tegelijkertijd steeds schaarser. Meer mensen hebben zorg nodig en minder mensen zijn beschikbaar om te zorgen, bijvoorbeeld doordat meer vrouwen zijn gaan werken. Hoe kunnen we overbelasting van mantelzorgers en vrijwilligers voorkomen?
  Zorg kan een bron van stress en uitputting zijn maar het kan ook voldoening geven. De manier waarop familieleden, buren, vrijwilligers en professionele zorgverleners samenwerken, heeft daar veel invloed op, blijkt uit dit onderzoek. De onderzoekers spraken 75 autochtone, Marokkaanse, Turkse en Surinaamse Amsterdammers die zorg nodig hebben, hun familieleden, vrijwilligers en professionele zorgverleners. Ze onderscheiden vijf patronen van samenwerking in vijf soorten netwerken, met grote verschillen in overbelasting en voldoening.
  Het boek geeft allen die beroepshalve of als vrijwilliger of mantelzorger met langdurige zorg te maken hebben, inzicht in de rol van samenwerking en netwerken in het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers en vrijwilligers. Het boek biedt bovendien een indringend beeld van wat veranderingen in de zorg voor het alledaagse leven van mensen kunnen betekenen.
  Evelien Tonkens (1961) is bijzonder hoogleraar actief burgerschap bij de afdeling sociologie en antropologie van de Universiteit van Amsterdam.
  Jennifer van den Broeke (1976) is socioloog, en als onderzoeker werkzaam bij de afdeling sociale geneeskunde van het AMC/UvA.
  Marc Hoijtink (1974) is socioloog en als onderzoeker werkzaam bij onderzoekscentrum Karthuizer van de Hogeschool van Amsterdam.

 • Gesluierde vrijheid

  Naema Tahir

  • Prometheus
  • 25 Februari 2015

  Verplichte kost voor wie wil weten hoe het nu echt zit met de vrijheid van moslima's!

  Pas als een moslima afstand doet van de beperkingen die haar geloof, gemeenschap en gezin haar opleggen, en dus ook van haar hoofddoek, is zij echt geëmancipeerd, vinden westerse feministen. Maar de moderne moslima streeft juist naar emancipatie die verenigbaar is met haar religieuze en culturele achtergrond, niet naar een volledige breuk daarmee. Binnen die grenzen probeert ze zich te ontplooien en geniet ze verrassend veel vrijheid.
  In Gesluierde vrijheid laat Naema Tahir zien hoe moslimvrouwen proberen om oude tradities een nieuwe betekenis te geven. Het biedt een unieke inkijk in het leven van moderne moslima's en hun keuzes, vooral in persoonlijke relaties en hun expressie.
  Tahir daagt de lezer uit kritisch na te denken over wat emancipatie en feminisme eigenlijk betekenen, en over de verschillende manieren waarop islamitische en westerse vrouwen ze in de praktijk brengen.

  Naema Tahir (Groot-Brittannië, 1970) is schrijfster en mensenrechtenjurist. Ze werkte voor verschillende internationale organisaties en doceert nu bij het University College Roosevelt. Ze mengt zich in het publieke debat over de multiculturele samenleving en is een graag geziene gast in diverse media. Van haar hand verscheen onder andere Een moslima ontsluiert (2005), Kostbaar bezit (2006), Eenzaam heden (2008) en De Bruid (2011).

empty