• De goedheidsparadox Nieuw

  In De goedheidsparadox presenteert de beroemde primatoloog Richard Wrangham een opvallend originele theorie om de tijdloze vraag te beantwoorden hoe en waarom de homo sapiens is ontstaan.
  Een kwart miljoen jaar geleden maakte de toenemende intelligentie onder onze voorouders de weg vrij voor de invoering van de sociaal geaccepteerde doodstraf. Het was deze verandering, zo betoogt Wrangham, die ontwikkeling, meer samenwerking, de accumulatie van cultuur en uiteindelijk de opkomst van de beschaving zelf mogelijk maakte.
  Hoewel het alledaagse leven door de geschiedenis heen verdraagzaam is geweest, is oorlog nooit ver weg geweest. De goedheidsparadox biedt diepgaande, nieuw argumenten hoe en waarom deze griezelige combinatie van vreedzaamheid en geweld zich kristalliseerde nadat onze voorouders in Afrika een kwart miljoen jaar geleden taal leerden. Door de taal konden intenties worden gedeeld en acties worden gecordineerd. Verbale samenzweringen maakten de weg vrij voor geplande conflicten en, belangrijker nog, voor de unieke menselijke daad van de doodstraf. De slachtoffers van de doodstraf waren meestal agressieve mannen, en naarmate hun genen afnamen, werden onze voorouders tammer. Deze oude vorm van systemisch geweld was cruciaal, niet alleen om samenwerking in vrede en oorlog en in cultuur aan te moedigen, maar ook om ons te maken tot wie we zijn: homo sapiens.

 • Marcus Aurelius, de keizer-filosoof die van 161 tot 180 over het immense Romeinse Rijk heerste, is de laatste grote vertegenwoordiger van de antieke Stoa. In de Persoonlijke notities, die hij waarschijnlijk tussen 170 en 180 schreef, geeft hij zich rekenschap van zijn idealen en twijfels.

  Met meer warmte dan je van een stoïcijn zou verwachten, legt Marcus Aurelius de nadruk op de sociale plichten en gevoelens van saamhorigheid die hieruit voortvloeien. Een ander steeds terugkerend thema is de innerlijke vrijheid van de mens. Lichamelijk ongemak en andere tegenspoed hoeven geen vat te hebben op het innerlijk kompas.

 • Identiteit

  Francis Fukuyama

  Fukuyama, de schrijver van het wereldwijd beroemde boek `Het einde van de geschiedenis', bekijkt in zijn nieuwe boek `Identiteit' het electorale succes van populisten. Dit succes wordt vaak verklaard vanuit economische motieven, maar komt in feite voort uit een behoefte aan identiteit. In `Het einde van de geschiedenis' schreef Fukuyama al dat mensen hechten aan erkenning van hun waardigheid.

  Nu verklaart hij vanuit dit begrip het huidige tijdsgewricht. Voorheen streefde de liberale democratie naar universele erkenning van burgerschap met onvervreemdbare rechten. Nu heeft identiteitspolitiek op basis van religie, ras, etniciteit of gender de overhand. De opleving van de gepolitiseerde islam, identiteitspolitiek gericht op etnische minderheden, activisme op universiteiten en het anti-immigranten-populisme zijn daar voorbeelden van. De behoefte aan identiteit kan niet zomaar opzij worden gezet. Daarom moet zij ingevuld worden op een manier die de democratie ondersteunt in plaats van ondermijnt.

  Identiteit is een noodzakelijk boek - een ernstige waarschuwing dat we onszelf veroordelen tot voortdurend conflict, tenzij we een universele invulling aan menselijke waardigheid geven.

 • Witte schuld

  Elma Drayer

  In `Witte schuld' bespreekt Elma Drayer identiteitspolitiek in de mediawereld, literatuur, kunst en politiek. `In het huidig racismedebat zie ik te veel dat me te weinig bevalt en ik zou niet weten waarom ik daar als witte vrouw beleefd over zou moeten zwijgen.' Sinds het racismedebat vanuit de Verenigde Staten overwaaide naar Nederland heeft Drayer het in columns en discussies becommentarieerd. Waarom slaat het debat zo aan? Wat is de rol van de sociale media? Ze schuwt de polemiek niet. Door haar onverschrokken helderheid en haar humor weet ze de ernst van de problemen als geen ander over het voetlicht te brengen, en aan te zetten tot nadenken.

 • Profound study of one of the most important genres within Humanist scholarship.
  Between 1400 and 1700 the political, religious, intellectual, and even geographic landscape was profoundly changed by the Reformation, Humanism, the rise of empirical science, the invention of printing technology, and the discovery of the New World. The late medieval and early modern intellectuals felt an urgent need to respond to the changes they were involved in, and to come to a revision and re-authorisation of knowledge. They embarked on a scholarly programme of a quality and extent hitherto unknown in the Western world: the whole body of the literature of antiquity, including the Bible, was to be re-edited critically and furnished with commentaries. The Neo-Latin commentary became the most important genre of humanist scholarship. This book sheds light on the various ways in which classical authors and the Bible were commented on, the types of commentary, the commenting strategies that were used to approach different readerships, the various kinds of knowledge that were collected, created, and transmitted, and the usages and reading practices applied to commentaries.

  Contributors
  K. Enenkel (Westfälische Wilhelms-Universität, Münster), S. de Beer (Leiden University Centre for the Arts in Society), C. Kallendorf (Texas A&M University), C. Pieper (Leiden University Centre for the Arts in Society), M. Pade (Aarhus University), V. Berlincourt (Université de Genève), J. Bloemendal (Huygens Institute for the History of the Netherlands), V. Wels (Berlin), W. J. Zwalve (Institute for the Interdisciplinary Study of the Law, Leiden University), B. H. Stolte (University of Groningen), B. Roling (Institut für Griechische und Lateinische Philologie, Freie Universität Berlin), H. Nellen (Huygens Institute for the History of the Netherlands), J. Touber (Utrecht University)

 • De positie en invloed van Marie Elisabeth Belpaire in een literaire mannenwereld.

  Naar aanleiding van haar 95ste verjaardag schreef de Vlaamse kunstcriticus Jozef Muls dat Marie Elisabeth Belpaire 'steeds de vrouw van goede smaak was gebleven. Zij zou haar wezen nooit ontsierd hebben door ambities of werk die niet van haar kunnen waren.' Hoewel bedoeld als eerbetoon, deed hij haar met die woorden onrecht aan. Marie Elisabeth Belpaire was immers een van de weinige vrouwen die er in de eerste decennia van de twintigste eeuw in slaagde om de dominantie van mannelijke auteurs, redacteurs en critici in het literaire veld te doorbreken. Als eigenares en financier van het gezaghebbende literair-culturele tijdschrift Dietsche Warande & Belfort oefende ze een sterke invloed uit op de ideologische en redactionele lijn ervan. Ze werd de vertrouwenspersoon van tal van (katholieke) schrijvers en kunstenaars, politici, professoren en religieuzen, en verwierf, mede door dat uitgebreide netwerk, een niet onaanzienlijke macht in de katholieke Vlaamse (literaire) wereld.

  Aan de hand van een analyse van de positie van Marie Elisabeth Belpaire in het tijdschrift Dietsche Warande & Belfort en in de oorlogskrant De Belgische Standaard biedt Geraldine Reymenants in dit boek inzicht in het begin-twintigste-eeuwse discours over vrouwelijk schrijverschap en in de gegenderde machtsmechanismen die in het toenmalige literaire veld werkzaam waren.

 • `Het multiculturele drama is inmiddels een ingeburgerd begrip, maar de term werd gemunt door Paul Scheffer. In zijn gelijknamige fameuze essay liet hij in het jaar 2000 al zien hoezeer er in Nederland langs elkaar heen wordt geleefd. Zijn beschouwing leidde tot een groot maatschappelijk debat. In de loop der jaren werkte hij zijn ideeën uit, met als resultaat een breed opgezette beschouwing over de manier waarop immigratie onze wereld verandert. Daarbij duikt hij diep in de geschiedenis. Niet alleen die van Nederland, maar ook van andere Europese landen en Amerika. Het land van aankomst is een hartstochtelijke poging om de huidige impasse rond migratie te begrijpen en te overwinnen.
  Met Het land van aankomst schreef Paul Scheffer een invloedrijk en veel gelezen boek dat zowel in Nederland als in het buitenland veel stof deed opwaaien. Er verschijnen vertalingen in het Engels, Duits, Deens en Pools. In deze geactualiseerde editie is veel nieuw en internationaal materiaal verwerkt. Scheffer gaat onder andere in op de verkiezing van Barack Obama, het minarettenverbod in Zwitserland en de recente controverse over nationale identiteit in Frankrijk en Engeland. Een onmisbaar boek.

 • Waar liet de jonge Rembrandt van Rijn zich door leiden in de zeventiende eeuw? In 'Seks, drugs en rock n roll' in de Gouden Eeuw wordt een fascinerend portret geschetst van het leven van mannen in de jaren twintig en dertig van de zeventiende eeuw. Door onderzoek naar het gedrag van markante figuren zoals Rembrandt geboren in 1606 brengt dit boek de normen en waarden van zijn generatiegenoten tot leven. 'Seks, drugs en rock n roll in de Gouden Eeuw' laat zien dat de jonge mannen van toen net als nu rebelleerden en braken met voorgaande generaties. Ze lieten hun haar groeien, droegen extravagante kleding, rookten, dronken veel te veel, kwamen in aanraking met de stadswacht, gingen vreemd en zongen schunnige liederen. Dit toegankelijk geschreven boek schildert een levendig portret van jeugdcultuur in de Gouden Eeuw, een tijd waarin de komst van het drukwerk een snelle verspreiding
  van een vrije moraal mogelijk maakte. De opmars van liberaal gedachtegoed en stijgende inkomens creëerden samen een nieuwe generatie bad boys.

  -Dr. Benjamin B. Roberts is een Amerikaanse cultuurhistoricus, gepromoveerd op het proefschrift 'Through the Keyhole. Dutch Childrearing Practices in the 17th and 18th Century'. Hij werkt als freelance journalist en schrijft over geschiedenis, kunst, cultuur en sport.

 • Children Who Changed the World

  What do Malala Yousafzai and Anne Frank have in common? Both opened the eyes of the world to the injustice done to them as children. Malala deliberately set out to fight for her right to education. While Anne Frank unwittingly became a symbol of the effect of war on the lives of children. Children Who Changed the World, tells the stories of more than twenty children who have opened the worlds eyes to serious problems in society, and who have contributed to the solution. As children, they have changed our world for the better.

  Children like Iqbal Masih, Andrew Adansi, Ishmael Beah, Urmila Chaudhary and Nujood Ali spoke out against child labour, discrimination, child marriage, poverty, exclusion from education, war, disease and hunger. They were listened to, despite - or perhaps because of - their young age. Kim Phuc, Ruby Bridges, Nkosi Johnson and Helen Keller did not accept their fate, they challenged it. Their perseverance is an inspiration to other children, as well as to adults.

  Who are these children?
  What have they accomplished, what inspired them? What has the effect of their actions been, and what remains to be done? In Children Who Changed the World, we hear from the children themselves, many of them now adults. Their stories demonstrate that change is possible and it is worthwhile standing up against injustice whether you are a child or an adult. That is the lesson they have taught us.

  Children Who Changed the World, a free ebook in English was published to celebrate the 25th anniversary of the UN Convention of the Rights of the Child on 20 November 2014. An initiative of the publisher, with the help of a team of journalists and translators.

 • The Language of MA the primal Mother
  The evolution of the female image in 40,000 years of global Venus Art
  Annine van der Meer, 592 p. 1300 ill. full color, ISBN 978-90-820313-8-6
  Den Haag, 2013; heruitgave Den Haag, 2015

  De Bijbel van Venuskunst; het boek voor vrouwelijke symbolen.

 • We zijn toe aan een nieuwe grondwet, want na 5.000 jaar feodale heerschappij moet het roer volledig om zodat we onszelf van de ondergang kunnen redden. Het dagelijkse nieuws staat bol van het onrecht en men ziet het met lede ogen aan. 'Tja, het is de tijdsgeest, hè' wordt gezegd. Vervolgens gaat men over tot de orde van de dag in de veronderstelling dat er niets aan te doen is. Velen zijn ervan overtuigd dat we op de verkeerde weg zitten. De vraag is hoe het om te buigen.

  De huidige systemen steunen op slechts twee pilaren: geld en macht. Als er dus iets moet veranderen kan het alleen bij deze wortels worden aangepakt. De elite - 1% van de bevolking - heeft de touwtjes strak in handen terwijl ze numeriek ver in de minderheid zijn. De overige 99% staat wanbeleid toe, heeft hooguit compassie voor hen die buiten de boot vallen en doet niets.

  Het Osisme en het functioneren van het OgenOOtschap komen in dit boek aan de orde met als doel dat het geld en de macht in de handen van de 99% komt. Niet langer wordt toegezien dat machthebbers onrecht veroorzaken en het in stand houden ten gunste van hun eigen agenda's. 'De Nieuwe Grondwet' is een heel andere benadering van alles wat we nu als vanzelfsprekend beschouwen, maar wat het niet is. Het lijkt onmogelijk, maar ook dat is het niet.

  'De Nieuwe Grondwet' (met als voorbeeld de Nederlandse Grondwet) is het wereldwijde grondvest voor een geweldloze en democratische revolutie. Dit boek is tevens het side-book bij Het Laatste Testament, eveneens verkrijgbaar als boek, e-boek en als luisterboek.

 • Vlaanderen

  André de Vries

  • Horizon
  • 30 Maart 2017

  Andre de Vries exploreert de vele culturele hoogtepunten van Vlaanderen, zowel stedelijk als landelijk, om zo het unieke karakter van de regio bloot te leggen. Via historisch belangrijke steden als Gent, Antwerpen en Brugge, ontrafelt hij de ontwikkeling van een stadscultuur gebaseerd op zowel handel als ideeën, waarbij religie niet zelden een cruciale rol speelde. Bij het beschouwen van het Vlaamse platteland, belicht hij het belang van festivals en folklore, onze voorliefde voor lekker eten en plezier, in de overleving van een sterke lokale identiteit.
  Deze unieke culturele geschiedenis van Vlaanderen werd gepubliceerd in het Engels bij Signal Books/Oxford University Press en verschijnt nu voor het eerst - en eindelijk - in het Nederlands.

 • Moet nog steeds kunnen

  Herman Pleij

  In deze sterk uitgebreide en geactualiseerde editie van Moet kunnen wordt een nieuwe plaatsbepaling gegeven van de moet kunnen-mentaliteit waar wij Nederlanders ons al eeuwenlang zo goed bij voelen. Maar waarom blijkt deze praktische gedoogcultuur bijvoorbeeld niet opgewassen tegen onze huidige paniek bij de komst van vluchtelingen, die tot nu toe toch in de regel onze welvaart bevorderd hebben? Worden ze daarom overstelpt met bijna verstikkende hulpacties? Antwoorden daarop liggen in onze geschiedenis, maar dat verhaal wordt tegelijkertijd onzichtbaar gemaakt door het even modieuze als angstige omlabelen van een verleden dat niet meer in de smaak valt. Daarom hangen er ineens in het Rijksmuseum geen schilderijen meer met 'negers' en 'kaffers'. Herman Pleij vertelt op onovertroffen wijze in Moet (nog steeds) kunnen het grote verhaal: hoe de zucht naar een eigen identiteit ons verleden én heden bepaalt.

  [auteurfoto]
  Herman Pleij is emeritus hoogleraar middeleeuwse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft een bijzondere belangstelling voor de cultuurhistorische achtergronden van de nationale identiteitsvorming.


  Over Moet kunnen:

  'Weinig televisieprofs kunnen zo aanstekelijk spreken over onze "identiteit" als de mediëvist Herman Pleij. Ook op papier, zoals in de bundel Moet kunnen, hóór je hem praten.'
  ELSEVIER

  'Op hilarische wijze schetst Pleij de beelden zoals die in binnen- en buitenland van Nederland en de Nederlanders bestaan.'
  DE GELDERLANDER

  'Treffende voorbeelden en rake observaties.'
  GESCHIEDENIS MAGAZINE

 • Jacques Meerman komt met een heerlijk boek over Nederlands bekendste gerecht: hutspot. Meerman schreef eerder het veelgeprezen Kleine geschiedenis van de Nederlandse keuken.

  Hutspot is geen klein bier. Er zijn boeken en schilderijen aan gewijd. Het gerecht is nog steeds een rijke bron voor creativiteit in recepten. En menig patriottisch hart gaat er sneller van kloppen.
  Hutspot symboliseert dan ook het ontstaan van de Nederlandse natie. Het gerecht is onlosmakelijk verbonden met het Leids Ontzet van 1574 en dus met de Nederlandse vrijheidsoorlog. Kleine geschiedenis van de hutspot laat zien hoe de culinaire en sociaal-politieke geschiedenis met elkaar verknoopt zijn.
  Toch heeft nooit iemand geweten wat de oorspronkelijke ingrediënten waren. Volgens sommigen zaten er pastinaken in, volgens anderen gember en volgens wéér anderen vis. Jacques Meerman houdt alle informatie opnieuw tegen het licht en trekt verrassende conclusies over Nederlands bekendste gerecht.
  De pers over Kleine geschiedenis van de Nederlandse keuken:
  `Het is voorlopig het boek der boeken, het sluitende werk dat elke culinair geïnteresseerde in zijn kast moet hebben.' - de Volkskrant
  `Meerman schetst een historie van de Hollandse eetgewoonten, en vervlecht die met de grote geschiedkundige ontwikkelingen.' - Trouw
  `Het woord "kleine" in de titel is te bescheiden. Meermans' geschiedenis is uitgebreid, goed gedocumenteerd en leest heerlijk weg. En dankzij de (deels gemoderniseerde) recepten van puls (een soort graansoep), kip met fenegriek of potpastey kun je de historische sensatie nog proeven ook.' - Elsevier

 • Eerste volume in de nieuwe reeks 'Historisch denken'.
  Samenlevingen hebben een diepe drang om te herdenken en te herinneren. Zeker vandaag is het verleden alomtegenwoordig, en is er sprake van een ware memory boom. Collectieve herinnering is echter niet neutraal. Ze wordt ingezet in het nastreven van allerlei politieke, sociale, culturele en morele doelen. De noodzaak van een kritische houding tegenover herinnering dringt zich dan ook op.

  Herinneringen aan de Holocaust richt zich op de educatie over herinnering, en analyseert het selectieve, politieke en evoluerende karakter van herinnering. Het boek onderzoekt de verschillende vormen van herinnering en de gespannen relatie tussen herinnering en geschiedenis. Via de analyse van onder meer films, stripverhalen, musea, monumenten en memorialen focussen de auteurs zich daarbij specifiek op de evolutie van de holocaustherinnering vanaf 1945, in Europa en in de Verenigde Staten. Bovendien krijgt de lezer bij elk hoofdstuk verschillende didactische scenario's aangeboden, geschikt voor het secundair geschiedenisonderwijs. Kortom, een toegankelijk boekje voor iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis, en in het bijzonder een aanrader voor leerkrachten en al wie werkzaam is in de educatieve sector.

 • How churches in Northern Europe reinvented their role as providers of social relief.
  Charity is a word that fits well in the history of religion and churches, whereas the concept of social reform seems to belong more to the vocabulary of the modern welfare states. Christian charity found itself, during the long nineteenth century, within the maelstrom of social turmoil. In this context of social unrest, although charity managed to confirm its relevance, it was also subjected to fierce criticism, as well as to substitute state-run forms of social care and insurance.

  The history of the welfare states remained all too blind to religion. This fourth volume in the series 'Dynamics of Religious Reform' unravels how the churches in Britain and Ireland, Denmark, Sweden and Norway, Germany, the Netherlands and Belgium shaped and adjusted their understanding of poverty. It reveals how they struggled with the 'social question' and often also with the modern nation states to which they belonged. Either in the periphery of public assistance or in a dynamic interplay with the state, political parties and society at large, the churches reinvented their tradition as providers of social relief.

  Contributors
  Andreas Holzem (Universität Tübingen), Dáire Keogh (St Patrick's College, Dublin City University), Frances Knight (The University of Nottingham), Nina Koefoed (Aarhus Universitet), Katharina Kunter (Germany), Bernhard Schneider (Universität Trier), Aud V. Tønnessen (Universitetet Oslo), Annelies van Heijst (Tilburg University), H.D. van Leeuwen and M.H.D. van Leeuwen (Universiteit Utrecht), Leen Van Molle (KU Leuven).

 • The changing attitude of Catholic culture towards modernity.
  After decades of a problematic, if not plainly hostile, approach to modernity by Catholic culture, the 1960s marked the beginning of a new era. As the Church employed a more positive approach to the world, voices in the Catholic milieu embraced a radical perspective, channeling the need for social justice for the poor and the oppressed. The alternative and complementary world views of 'universalism' and 'liberation' would drive the engagement of Catholics for generations to come, shaping the idea of international community in Catholic culture. Because of its traditional connection with the papacy and because of its prominent role in the map of European progressive Catholicism, Italy stands out as an ideal case study to follow these dynamics. By locating the Italian scenario in a broader geographical frame, Universalism and Liberation offers a new vantage point from which to investigate the social and political relevance of religion in an age of crisis.

 • The construction of gender in Belgian Catholicism.
  Although women were called the 'pious sex' much earlier, it was during the nineteenth century, when the differences between men and women were being made more explicit, that an intense bond between women and religion was developed. Religiosity was thought to be a 'natural' part of femininity and turned religious masculinity into an oddity. This clear-cut gender ideology, however, remains an ideology (prescribed and contested) that needs to be put in the perspective of its context of origin, the bourgeois milieu. How were these gender identities constructed and by whom?

  With this volume Van Osselaer seeks to clarify how the gender differentiation was created among Belgian Catholics. She brings to light the extent to which religiosity was inscribed in these constructions and how religious teachings contributed to it. It is clear that the limitations of the 'feminization' thesis, a master narrative that has strongly contributed to the introduction of women in religious history, have gradually become more visible. Documenting pastoral care, the devotion to the Sacred Heart of Jesus and Catholic Action, The Pious Sex offers critical commentaries on the master narratives, suggesting that even men could belong to a 'pious sex'.

 • Christian ideas on family, religion, and the home in the nineteenth and twentieth centuries.
  The cult of domesticity has often been linked to the privatization of religion and the idealisation of the motherly ideal of the 'angel in the house'. This book revisits the Christian home of the nineteenth and twentieth centuries and sheds new light on the stereotypical distinction between the private and public spheres and their inhabitants. Emphasizing the importance of patriarchal domesticity during the period and the frequent blurring of boundaries between the Christian home and modern society, the case studies included in this volume call for a more nuanced understanding of nineteenth- and twentieth-century Christian ideas on family, religion, and the home.

 • In De identiteitscrisis van Zwarte Piet gaan Jop Euwijk en Frank Rensen op zoek naar de historische, culturele en sociale achtergrond van Zwarte Piet. Hij houdt de gemoederen al jaren bezig, en toch weten de meeste mensen maar weinig over hem. Zijn figuur blijkt zo veranderlijk dat zijn identiteit moeilijk is vast te stellen. Is dat misschien de reden waarom de een zielsveel van hem houdt en de ander door hem wordt gekwetst? Om ervoor te zorgen dat 5 december weer draait om de verbinding en de gezelligheid die de traditie zo waardevol maken, is het belangrijk om de zwartepietendiscussie serieus te nemen. En, niet minder belangrijk, elkaar ook.
  `Wat een verademing! Dit boek is de sleutel tot rede én verbinding in de huidige discussies rond Sinterklaas en Zwarte Piet. Inzichtelijk voor voor- en tegenstanders en iedereen daartussenin, vanuit historische kaders, biedt het perspectief voor vandaag en de toekomst.' -TYPHOON
  `Word je moe van het gedoe over Zwarte Piet? Lees dan dit boek over de beeldvorming van deze figuur in de Nederlandse geschiedenis. Argumenten vóór en tegen Piet komen langs. Voor iedereen die zich in de discussies mengt is dit het beste sinterklaasgeschenk!' - MARIA GREVER, HOOGLERAAR GESCHIEDENIS ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

 • Waarom zijn de Italianen zo bijgelovig? Waarom blijven volwassen mannen tot voorbij hun 30e bij hun mamma wonen? Waarom zijn de Italianen allergisch aan alles wat de staat dicteert? Waarom is er niets mis met een politicus die elf keer van partij verandert? En waarom moet in alles dat verduvelde 'fare bella figura' nagestreefd worden? Waarom doet het er niet toe of iets 'goed' of 'slecht' is, maar wel of het mooi overkomt? Waarom is Mona Lisa's faam te danken aan een sullige Italiaanse amateurschilder? Waarom is Jezus eigenlijk een Italiaan? En Napoleon ook? Wat maakt de Italianen zo Italiaans?
  Bella Figura wil dat achterhalen. Die zoektocht wordt u geserveerd in een lasagne gevuld met de meest wonderlijke verhalen. Met humor en passie leggen de auteurs de essentie van het zoete leven in De Laars bloot. Dat u na het lezen de Italianen iets beter zal begrijpen is zeker. Dat u in een volgend leven als Italiaan wil herboren worden, al helemaal.

 • In De smaak van thuis belicht Anneke Geyzen hoe voedingserfgoed wordt gemaakt. Ze leidt de lezer rond in de receptenrubriek van drie vrouwenmagazines en verduidelijkt hoe verschillende ideologische en sociaal-economische groepen met voeding als erfgoed omgaan. Aan de hand van thema's als voedselbewaring, feestcultuur en streekgastronomie werpt ze een boeiende blik op hoe maatschappelijke groepen met hun verleden omspringen en hoe ze voeding hierin een betekenis geven. De auteur schetst haar verhaal tegen de achtergrond van de globalisering en de industrialisering van de voedselketen, de politieke en sociaal-economische ontwikkelingen in België en de bredere aandacht voor erfgoed in Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog. Het boek levert zodoende een belangrijke bijdrage aan kritische erfgoedstudies en voedingsgeschiedenis, twee multidisciplinaire onderzoeksvelden die momenteel aan een stevige opmars bezig zijn.

 • International exchange in European cultural life in the 19th and 20th centuries
  From the early nineteenth century till the middle of the twentieth century, cultures in Europe were primarily national. They were organized and conceived of as attributes of the nation states. Nonetheless, these national cultures crossed borders with an unprecedented intensity even before globalization transformed the very concept of culture. During that long period, European cultures have imported and exported products, techniques, values, and ideas, relying on invisible but efficient international networks. The central agents of these networks are considered mediators: translators, publishers, critics, artists, art dealers and collectors, composers. These agents were not only the true architects of intercultural transfer, they also largely contributed to the shaping of a common canon and of aesthetic values that became part of the history of national cultures. Cultural Mediation in Europe, 1800-1950 analyses the strategic transfer roles of cultural mediators active in large parts of Western Europe in domains as varied as literature, music, visual arts, and design.

 • Genot en gebod, onder redactie van David Bos en John Exalto, is het jaarboek protestantisme over seksualiteit en identiteit. In de 19e en 20e eeuw werd seksualiteit ook voor de Nederlandse protestanten bespreekbaar - en algauw konden ze van dat spreken geen genoeg krijgen. Tegenwoordig lijkt het zelfs alsof hun identiteit ervan afhangt. Deze bundel onderzoekt hoe protestanten gestalte gaven aan hun geloof door hun spreken over seksualiteit. Thema's zijn onder meer prostitutiebestrijding, preventie van masturbatie, seksuele opvoeding en karaktervorming, regels omtrent trouwen en scheiden, en homoseksualiteit als schrikbeeld én stokpaardje.

  Met bijdragen van Matthijs Appelman & Ruard Ganzevoort, David Bos, Jacques Dane, John Exalto, Dieke Heijboer-Paul, Klaas-Willem de Jong, Jolanda van der Lee en Theo van der Meer.

empty