• Illusies

  Ìngeborg Bosch

  Drs. Ingeborg Bosch (1960) ontwikkelde de uiterst succesvolle therapie Past Reality Integration (pri), die uitgaat van de gedachte dat wij overleven dankzij verdringing en ontkenning van de waarheid. pri reikt een alternatieve levensstrategie aan, die ons helpt de wereld opener en met meer plezier tegemoet te treden. Psychologen over de hele wereld maken dankbaar gebruik van de methode; en van de boeken van Ingeborg Bosch worden er jaarlijks duizenden verkocht, tot op heden meer dan 50.000.

 • We overleven allemaal onze jeugd dankzij verdringing en ontkenning van de waarheid. Zo kunnen we onszelf wijs maken dat we een gelukkige jeugd hebben gehad, dat het allemaal wel meevalt. Maar a!s we eenmaal volwassen zijn worden deze overlevingsmechanismen destructief, en maken ze ons leven moeilijker en pijnlijker dan nodig is.
  Past Reality Integration (PRI) is gebaseerd op de gedachte dat wij een gedeeld bewustzijn hebben moeten ontwikkelen: het ene deel bekijkt alles door de ogen van het kind dat we ooít waren, en het andere deel ziet de wereld van de volwassene die we nu zijn. Door deze gespletenheid ervaren we de dingen heel verschillend, afhankelijk van het deel van het bewustzijn waarin we ons op dat moment bevinden.
  /> In dit boek biedt Ingeborg Bosch een concreet stappenplan dat ons helpt 'oude pijn' bloot te leggen en te voelen, en toe te werken naar een bewustzijn dat weer uit één geheel bestaat. Daarnaast toont Bosch aan de hand van diverse persoonlijke verslagen van cliënten wat de PRI-methode met mensen doet.
  Drs. Ingeborg Bosch (1960) ontwikkelde de uiterst succesvolle therapie Past Reality Integration®. Behalve Illusies, het vervolg op De herontdekking van het ware zelf, verscheen van Bosch De onschuldige gevangene, over opvoeden en overleven.
  'PRI is een nieuwe weg om je traumatische verleden te integreren in het hier en nu van elke dag en je daardoor beter te gaan voelen.' - Dr. Marc Nevejan, psychiater/psychotherapeut

 • Zelfvertrouwen begint van binnen in je manier van denken en kan groeien door het contact met andere mensen. Denk je sterk heeft bewezen dat het toepassen van cognitieve (gedachte)technieken duidelijk helpt bij het veranderen van een negatief zelfbeeld.

  Voor meer zelfvertrouwen is het ook van groot belang dat je in het contact met anderen meer ruimte en bewegingsvrijheid ervaart. Het veranderen en verbeteren van je `binnenwereld' (je gedachten en gevoel van zelfvertrouwen) en je `buitenwereld' (het contact met anderen en het leren omgaan met sociale onzekerheid) samen zijn aantoonbaar werkzaam en succesvol.

 • Anglais Illusions

  Ingeborg Bosch

  'Nobody really cares about me'
  'When I can, I avoid confrontations'
  'I do everything, just to be liked'
  'In the end, it's never good enough'
  'Occasionally I want to smash anything and everything'

  Strong emotions and negative thoughts can rule our lives if we don't know where they originate from, how we can handle them or how we can liberate ourselves from them. This can result in mere survival, avoidance, anxiety and a life full of conflict. This is unnecessary, since many of these feelings and thoughts are based on illusions that we developed as children to suppress painful feelings. Whilst these subconscious survival mechanisms are very useful for us as children, they can have a destructive impact on our adult life.
  In this sequel to Rediscovering the true Self, Ingeborg Bosch touchingly describes how these illusions can make life more difficult and more painful than it needs to be. Using clear examples, Bosch explains how we can overcome this illusory suffering. She gives us the key to escape the labyrinth of these sometimes overwhelming and incomprehensible feelings and thoughts, and she brings us a step closer to emotional harmony.
  Ingeborg Bosch (1960) has developed the hugely successful therapy, Past Reality Integration (PRI). PRI offers an alternative life strategy, one that helps us to see the world as more open and enjoy life more fully. As well as Illusions and Rediscovering the true Self, Ingeborg Bosch has written The Innocent Prisoner, about raising children, PRI: 3 Steps to Mastering the Art of Conscious Living, a self-help book, and Our Love, a book about relationships.

  www.pastrealityintegration.com

 • Depressie is niet louter een lichamelijke ziekte. Het is ook geen hersenaandoening 'pur sang'. Het is een specifiek menselijke aandoening die de levenskracht en vitaliteit aantast. Letterlijk en figuurlijk 'gaat het niet meer' - dit is veelal de eerste en belangrijkste klacht bij de consultatie. De depressieve persoon voelt zich opgeslokt in een 'zwart gat'.

  Depressie is menselijk verduidelijkt wat depressie echt is. Vanuit zijn jarenlange leeswerk en ervaring als psychiater in de klinische praktijk is het voor Marc Calmeyn duidelijk dat antropopsychiatrie de sleutel is. Deze denkstroming berust op drie menswetenschappen die niet zonder elkaar kunnen: moderne psychiatrie, psychoanalyse en filosofie. Zelfs meer, antropopsychiatrie kan de hedendaagse psychiatrie een vernieuwende vitaliteit geven. Het werpt een ander licht op actuele psychiatrische classificatie, diagnose en behandeling van psychiatrische aandoeningen. De hedendaagse psychiatrische classificatie, DSM 5, onderscheidt zoveel vormen van depressie dat de bomen door het bos niet meer te zien zijn.

  Opzet van het boek is niet enkel de relevantie voor de patiënt, familie en behandelaar aan te tonen, maar dit ook te lezen als een 'uitroepteken' bij de gang van zaken in de huidige psychiatrie betreffende mentale aandoeningen - dus ook depressie. Het is finaal een manifest voor de maatschappij, vanuit de vaststelling 'de maatschappij zijn wij'. Weg uit de depressie kan, want wij zijn de uitweg.

 • In Als hij maar gelukkig is laat psychotherapeute Robin Norwood zien hoe verlammend zelfopoffering kan werken en hoe je eraan kunt ontsnappen. Er zijn vrouwen die te veel in de liefde investeren en er te veel van verwachten, vrouwen die de neiging hebben zichzelf op te offeren en weg te cijferen, allemaal in de hoop dat hij gelukkig zal zijn. Dit krampachtige verlangen tast vaak het emotionele welzijn van die vrouwen aan en kan zelfs hun fysieke gezondheid en veiligheid in gevaar brengen

 • Diep in de hersenen zit een deel dat ons gevoel, humeur, gedrag, onze bloeddruk, ons immuunsysteem, kortom alles wat met ons welbevinden te maken heeft, beheerst: het emotionele brein. Door controle te krijgen over dit deel van de hersenen, is het mogelijk om stoornissen die voortkomen uit stress, angsten of depressie zelf te genezen.

  Vanuit deze nieuwe, opzienbarende benadering beschrijft Dr. David Servan-Schreiber zeven natuurlijke behandelwijzen, die uitgaan van de eigen genezende kracht van de hersenen. Zijn methode is gebaseerd op baanbrekend onderzoek in het Shadsyside Hospital van de gerenommeerde Universiteit van Pittsburgh en biedt een effectief alternatief voor de vaak langdurige en ingrijpende behandelingen als psychoanalyse en antidepressiva.

  Dr. David Servan-Schreiber is professor in de klinische psychiatrie aan de Universiteit van Pittsburgh en voorzitter van Essentia Consulting, een organisatie die stress-managementprogramma's ontwikkelt voor ziekenhuizen en andere instellingen. Hij heeft voor zijn werk diverse onderscheidingen gekregen en is gestationeerd in Parijs.

 • Psychopathie is een ernstige stoornis van het geweten, zo laat Jan Storms in zijn standaardwerk 'Destructieve relaties op de schop' zien. Je geweten is je innerlijke sturing die je ontwikkeling draagt in verbondenheid met anderen. Bij ongeveer 1 op de 20 mensen is het licht van hun geweten zo zwak dat zij zich innerlijk niet kunnen ontwikkelen. Psychopaten zijn erop uit om mensen in hun omgeving kapot te maken. In relaties hebben deze mensen weinig te bieden en vaak richten zij met bedrog, manipulaties en (psychisch) geweld grote schade aan.

  'Psychopathie' roept de gedachte opa an mensen die zonder enige wroeging gruwelijke misdaden begaan. Deze extreme gevallen die de publieke opinie sterk beroeren zijn zeldzaam. Buiten de context van deze zweer zware misdaden stelt men de diagnose bijna niet, terwijl dat wel zou moeten. De huis-tuin-en-keukenpsychopaat is eigenlijk nog gevaarlijker omdat hij meestal moeilijk te doorzien is en jarenlang een destructieve invloed kan laten gelden.

  'Destructieve relaties op de schop' geeft je handvatten om psychopathie te herkennen en jezelf en mensen in je omgeving te beschermen. Jan Storms schetst een strategie voor het herstellen van je welbevinden. Bijzondere aandacht is er voor het beschermen van kinderen die afhankelijk zijn van een psychopaat. Mensen met deze stoornis slagen er vaak in om via manipulatie van de omgeving hun destructieve invloed te vermenigvuldigen. Het boek besluit met aanbevelingen aan beroepsmensen en voor preventie van psychopathie.

  Behalve geactualiseerd is deze editie van 'Destructieve relaties op de schop' aangevuld met indrukwekkende ervaringsverhalen van slachtoffers van psychopaten. Het boek is, in de woorden van een lezer, 'een eye-opener voor iedereen die - soms al een leven lang- gevangen zit in een web van een persoon met een diepe, ongeneeslijke stoornis.'

 • Via een 3-fasenplan naar een harmonieus en volledig leven
  PRI en de kunst van bewust leven is een praktisch, toegankelijk en uiterst effectief boek,
  om het volle potentieel van ons leven aan te boren.
  Met het succes van haar eerdere boeken is Ingeborg Bosch doorgebroken als een van de
  toonaangevende psychologen van deze tijd. Haar sleutel om de rijkdom van ons leven te
  ontdekken, blijkt enorm aan te slaan. PRI wordt omarmd door zowel profesionals als leken
  en levert indrukwekkende resultaten op.
  Bosch slaagt erin op concrete en eenvoudige
  wijze te laten zien hoe we ons kunnen
  bevrijden uit de doolhof van dikwijls verwarrende
  en soms pijnlijke emoties die voortkomen
  uit het verleden. Ze laat ons zélf
  ontdekken dat het allemaal niet zo moeilijk
  hoeft te zijn als we vaak geloven. Via exacte
  stappen kunnen we de code vinden om ons
  emotionele brein te herprogrammeren. Een
  bevrijdende doorbraak in ons dagelijks leven
  en een fundamentele ondersteuning van de
  spirituele groei.
  Meer dan 100.000 exemplaren
  verkocht van de PRI-boeken van
  Ingeborg Bosch
  Praktisch toepasbaar boek met
  concreet 3-stappenplan
  Toegankelijk boek voor het
  grote publiek
  Inhoudelijke ondersteuning met
  youtube filmpjes
  Ook beschikbaar als e-book

 • Veel van onze overtuigingen en problemen vinden hun oorsprong in het gezin waarin we zijn opgegroeid. Daar beginnen de patronen die zich openbaren in onze huidige relaties. Door deel te nemen aan een familieopstelling worden
  verstoorde verhoudingen zichtbaar. De verborgen dynamiek wordt helder en daarna kan het proces van integratie en heling beginnen.
  In De verborgen dynamiek van familiebanden introduceert Bert Hellinger zijn methode. De coauteurs Weber en Beaumont geven gedetailleerd aan hoe de toepassing van deze methode verfijnd kan worden. Het doel is om een individu te helpen los te komen uit emotionele verstrikkingen en een nieuwe vrijheid
  van zijn te laten ervaren.

  Bert Hellinger werkte als priester in Afrika, leidde oecumenische trainingen en studeerde psychoanalyse, gestalttherapie, transactionele analyse en familietherapie.

 • Om patiënten met psychische problemen succesvol te behandelen is een evidence-based behandeling alleen niet genoeg. De patiënt moet gemotiveerd worden om zelf actief met de behandeltechnieken aan de slag te gaan.
  Dit boek biedt een helder overzicht van strategieën die therapeuten kunnen gebruiken om patiënten voor een psychologische behandeling te motiveren. Wat bijvoorbeeld te doen als een patiënt zijn huiswerkopdrachten niet maakt en herhaaldelijk niet komt opdagen? Hoe te handelen bij patiënten die een moeilijke omgangsstijl hebben?
  Per probleem worden een of meerdere interventies beschreven en geïllustreerd met casussen. Met veel tips voor het verbeteren van de therapeutische relatie tussen therapeut en patiënt.

  Over de auteur(s):
  De auteurs zijn klinisch psycholoog/psychotherapeut met jarenlange praktijkervaring en ervaring met praktijkonderwijs en supervisie. Via wetenschappelijk onderzoek en eerdere publicaties hebben ze bijgedragen aan het onderwerp therapeutische relatie en motivering.

 • The relationship between sexuality and psychoanalysis can be described in terms of an old and stormy love affair. The same can be said about the relationship between psychoanalysis and philosophy. It is precisely this fascinating 'love triangle' that the present volume of essays aims to explore. A diverse group of philosophers and psychoanalysts reflected on the concept of sexuality in Freudo-Lacanian psychoanalysis. The result is a stimulating collection of essays where the role of sexuality in psychoanalysis is scrutinized from a philosophical point of view.

  This volume does more than merely offer an alternative psychoanalytic account of sexuality. It also develops a wide range of philosophical reflections on sexuality as conceptualized by Freudo-Lacanian psychoanalysis, and in this way initiates a dialogue between the two concurrent disciplines.

 • Gilles Deleuze is among the twentieth century's most important philosophers of difference. The style of his extended oeuvre is so extremely dense and cryptic that reading and appreciating it require an unusual degree of openness and a willingness to enter a complicated but extremely rich system of thought. The abundant debates with and references to a variety of authors of many different domains; the sophisticated conceptual framework; the creation of new concepts and the injection of existing concepts with new meanings - all this makes his oeuvre difficult to grasp.

  This book can be seen as a guide to reading Deleuze, but at the same time it is a direct confrontation with issues at stake, particularly the debate with and against psychoanalysis. This debate not only offers the occasion to find an entrance to Deleuze's basic thought, but also throws the reader into the middle of the dispute. The book provides a clear and perspicuous overview of subject matter of interest to psychoanalysts, Deleuzean or otherwise.

 • Trance

  Jan C. van der Heide

  'TRANCE' is een boek dat de helende, genezende kracht van hypnose beschrijft.

  Hypnotherapeut Jan van der Heide is dagelijks druk in zijn praktijk bezig om mensen van hun angsten, fobieën af te helpen. Hypnose in combinatie met eigentijdse therapievormen. Dikwijls zijn de resultaten verbluffend te noemen. Cliënten die jarenlang met hun verdriet, pijnen, blokkades rondliepen 'genezen' tijdens een aantal sessies.

  Therapeut Van der Heide schreef talloze artikelen over de meest uiteenlopende onderwerpen, zijn 'cases' trekken vooral belangstelling. Op uiterst creatieve wijze behandelt hij zijn cliënten, een aantal van deze 'sessie-verslagen' hebben we gebundeld in 'TRANCE'.

  Een boek waaraan je veel warmte en liefde kunt ontlenen, therapeut Van der Heide houdt van mensen... Als je zijn 'cases' leest verander je al bijna...

  'Hypnose is een mild en effectief medicijn, één van de beste medicijnen die Moeder Natuur in huis heeft', volgens therapeut Van der Heide

 • Kinderen, met hart en ziel hou je van ze, door merg en been gaat je hun pijn en van top tot teen ben je aan ze verknocht.
  Kinderen, met hart en ziel zijn ze, wat je ook doet, loyaal aan jou, met huid en haar zijn ze aan jouw buien overgeleverd, door merg en been snijdt jouw boze stem, van top tot teen zijn ze gevangen in jouw huis.
  - Hoe kan ik me voorbereiden op het krijgen van een kind?
  - Wat moet ik weten over de ontwikkeling en de behoeften van kinderen?
  - Hoe ga ik om met een dwarse peuter of onzekere puber?
  - Hoe voorkom ik dat ik dezelfde fouten maak als mijn ouders?
  Onze kinderen zijn volledig overgeleverd aan de zorg die wij ze geven. Maar zijn we wel voldoende toegerust voor deze taak? Weten wij wat een kind écht nodig heeft? En wat ons eigen gedrag en emoties bij de opvoeding drijft?
  Opvoeden valt veel ouders zwaarder dan verwacht. In dit boek biedt Ingeborg Bosch een schat aan informatie, maar ook concrete handvatten die ons helpen bij het begeleiden van kinderen op weg naar volwassenheid. Op zon manier dat we niet alleen zelf steeds evenwichtiger worden, maar vooral ook (onze) kinderen een goede start kunnen geven.
  Ingeborg Bosch (1960) is psychologe en verwierf bekendheid met de door haar ontwikkelde therapie Past Reality Integration®. Ze schreef hierover de succesvolle boeken De herontdekking van het ware zelf en Illusies.

 • Hypnose

  Jan C. van der Heide

  HYPNOSE IN DE PRAKTIJK

  Een cliënt en zijn of haar therapeut, twee werelden die elkaar ontmoeten. In de eerst plaats een ontmoeting van mens tot mens.

  Therapie -welke vorm men ook kiest- is in feite een allesomvattend gebeuren. De 'voertuigen' om contact tussen cliënt en therapeut tot stand te brengen zijn: het woord, non-verbaal gedrag en niet te vergeten de factor x, die zich misschien wel afspeelt op een diffuus niveau. Daarom is dikwijls niet precies aan te geven waarom en waardoor een cliënt bijvoorbeeld angst verwerkt... In dat licht dient een behandelingsverslag gelezen te worden. Het geschreven woord is te beperkt om alle veranderingsprocessen te beschrijven.

  Feit is... mensen genezen door therapie en niet in de laatste plaats door hypnotherapie!

 • Etudes philosophiques des cas freudiens.
  Dora, l'Homme aux rats, Hans, le Président Schreber, l'Homme aux loups... les cas freudiens sont célèbres, mais que sont-ils vraiment : des aperçus biographiques ? Des récits de cure ? On y a longtemps vu des témoignages de la manière dont les théories freudiennes ont « jailli » de l'expérience clinique. Les articles de ce recueil y font voir autre chose : des échantillons d'une pensée qui s'essaie, se met à l'épreuve, se corrige et se réinvente sans cesse ; des analyses qui interrogent la tension toujours précaire entre le normal et le pathologique. Psychanalyse et philosophie se rencontrent ici : qu'est-ce que bien vivre ? Etre en bonne santé, sans doute, s'il est vrai, comme l'affirme Freud, qu'il n'y a d'âme qu'incarnée. Mais existe-t-il une santé de l'âme ? Que serait une santé qui soit autant psychique que corporelle ? Les commentaires des grands cas freudiens réunis dans ce volume circulent à travers l'oeuvre fondatrice de la psychanalyse en questionnant autant qu'en instruisant.

  Collaborateurs / Contributors:
  Jens De Vleminck (Ghent University), Tomas Geyskens (Leuven), Elissa Marder (Emory University, Atlanta), Beatriz Santos (Paris), Patrick Vandermeersch (University of Groningen), Philippe Van Haute (Radboud Universiteit, Nijmegen), Herman Westerink (Radboud Universiteit, Nijmegen)

 • Handboek voor gevoelige mensen Wim Kijne

  Een boek met veel informatie en doelmatige oefeningen.

  Gevoelig zijn is een gave waarvan je plezier kunt hebben, maar waar je ook danig door ontregeld kunt raken.

  In dit handboek leer je hoe gevoelens ontstaan, hoe je effectief met emoties en gevoeligheden kunt omgaan, hoe je emotionele intelligentie en veerkracht kunnen toenemen en hoe je tot veranderingen komt in de manier waarop je je wilt gedragen en voelen.

  Of je nu hooggevoelig, supergevoelig of gewoon gevoelig bent, het kan goed zijn om je eens te verdiepen in hoe dat zit met voelen, met emoties en andere gevoeligheden en om de wonderbaarlijk effectieve oefeningen te doen die in dit boek staan.

  Behalve van wetenschappelijke gegevens uit bijvoorbeeld hersenonderzoek, maakt de schrijver ook gebruik van het subtiele, maar effectieve model van de menselijke aura. Vooral in de oefeningen blijkt deze zienswijze tot nuttige en soms zeer verhelderende resultaten te leiden.

  De auteur is therapeut te Amsterdam. Hij houdt zich al vele jaren intensief bezig met intuïtieve ontwikkeling, psychologie, biofeedback en hypnotherapie.


 • Long-expected translation of the Portuguese academic bestseller Grande Hotel Abismo.
  In the last two decades recognition - arguably one of the most central notions of the dialectical tradition since Hegel - has once again become a crucial philosophical theme. Nevertheless, the new theories of recognition fail to provide room for reflection on transformation processes in politics and morality.

  This book aims to recover the disruptive nature of the dialectical tradition by means of a severe critique of the dominance of an anthropology of the individual identity in contemporary theories of recognition. This critique implies a thorough rethinking of basic concepts such as desire, negativity, will and drive, with Hegel, Lacan and Adorno being our main guides.

  /> The Marxist philosopher György Lukács said that the Frankfurt School (Horkheimer, Adorno, etc.) left us with nothing but negativity towards the state of the world. Their work failed to open up a concrete possibility of practical engagement in this world. All too eager to describe the impasses of reason, the Frankfurt philosphers remained trapped in a metaphorical Grand Hotel Abyss (Grand Hotel Abgrund). It was as living and being guardian of lettered civilization in a beautiful and melancholy grand hotel, of which the balconies face a gaping abyss.

  But perhaps in this way Lukács gave - and no doubt without realizing it himself - a perfect definition of contemporary philosophy, namely to confront chaos, to peer into what appears to a certain rationality as an abyss and to feel good about it. Touching Hegelian dialectics, critical theory and psychoanalysis, Grand Hotel Abyss gives a new meaning to the notion of negativity as the first essential step for rethinking political and moral engagement.

 • Freud's Dora case and contemporary debates on gender, sexuality and queer theory.
  'Dora' is one the most important and interesting case studies Sigmund Freud conducted and later described. It constitutes a key text in his oeuvre and finds itself at the crossroads of his studies in hysteria, the theory of sexuality and dream interpretation. The Dora case is both a literary and theoretically ground-breaking text and an account of a 'failed' treatment. In Dora, Hysteria and Gender renowned Freud scholars reflect on the Dora case, presenting various innovative and controversial perspectives and elaborating the significance of the text for contemporary debates on gender, sexuality and queer theory.

  This volume is of interest for psychoanalysts and scholars working on psychoanalysis, sexuality, gender, queer theory, philosophical anthropology and literary studies.

  Contributors: Rachel B. Blass (Heythrop College, University of London), Daniela Finzi (Sigmund Freud Foundation), Esther Hutfless (University of Vienna), Ulrike Kadi (Medical University of Vienna), Ilka Quindeau (Frankfurt University of Applied Sciences), Beatriz Santos (University Paris VII Diderot), Philippe Van Haute (Radboud University Nijmegen), Herman Westerink (Radboud University Nijmegen), Jeanne Wolff-Bernstein (Sigmund Freud University in Vienna)

 • Voor mensen die in deze tijd hooggevoelig zijn voor alles wat er gebeurt en die heel graag hun weerbaarheid willen verhogen.

  Als therapeut kwam Norma al vroeg in aanraking met mensen die in de problemen kwamen door hun hooggevoeligheid. Klachten bij mensen, niet alleen kinderen maar ook volwassenen, die vaak niet begrepen werden. Een tijd waarin men over deze 'vage' en 'zweverige' klachten nog lacherig deed. Dat is inmiddels anders. Hooggevoeligen kunnen een heel scala aan boeken, artikelen, blogs en internetpagina's vinden. Zelfs in de reguliere hulpverlening zie je ontwikkelingen, al houdt men daar meestal vast aan een lineaire tegenover de noodzakelijke holistische visie.

  In dit boek leert Norma aan je hooggevoelige zelf om tegelijkertijd je eigen energetische lifestylecoach te zijn. Het doel is om hooggevoeligheid, en soms ook paranormale begaafdheid, aan jou inzichtelijk te maken en zo uit te leggen dat je de ontvangen kennis en informatie leert te gebruiken als een soort energetische handleiding. Norma legt op begrijpelijke en toegankelijke wijze de nieuwste reguliere en alternatieve ontwikkelingen op energetisch gebied uit en geeft daarmee inzicht in de problematiek van alle dag zoals die door hooggevoeligen wordt ervaren.

  Talrijke voorbeelden uit de praktijk, naast tips en oefeningen die je zelf kunt toepassen, zorgen ervoor dat je weerbaarheid toeneemt. Zo leer je omgaan met voor velen onbegrijpelijke klachten en gedragingen.

  Het boek is daarmee een nuttige energetische handleiding naar meer energie en balans. Eenmaal weerbaar, wordt hooggevoeligheid juist een mooie kwaliteit die je altijd in je dagelijkse leven in kunt zetten.

  Norma Prikanowski van Veggel is NLP hypnotherapeute, natuurgeneeskundige en energetisch therapeute, NEI-coach, kinder- en jeugdcoach en medium. Samen met haar man heeft ze een praktijk waar ze volwassenen en kinderen begeleiden in het omgaan met hun hooggevoeligheid. Tevens is ze oprichtster en hoofddocente van het HSP-instituut - Ashana Holistic Education - dat scholingen aanbiedt aan professionals. Vanuit haar deskundigheid heeft ze inmiddels honderden HSP-ers mogen trainen en coachen om weerbaar te zijn in hun hooggevoeligheid.

 • How to ACT

  Gijs Jansen

  In dit boek neemt Gijs Jansen je mee naar het hart van Acceptance and Commitment Therapy (ACT). In duidelijke taal en met de nodige humor, word je uitgenodigd om dit gedachtegoed tot in je tenen te gaan ervaren. Je zult ontdekken hoe een ACTtherapeut denkt en redeneert, en hoe je deze denkwijze direct kunt omzetten in therapeutische interventies.

  How to ACT is bedoeld als een verdieping op de bestaande basisliteratuur over ACT. Je leert stap voor stap over Relational Frame Theory (RFT), gedragsanalyse en de verschillende processen binnen deze therapievorm. Hierna ben je klaar om procesgericht te gaan werken. Dat betekent dat je direct leert in te spelen op de voorzetjes van cliënten.

  Gesteund door een enorme hoeveelheid online materiaal - audio-opnames, video-demonstraties, afbeeldingen, modellen enhand-outs - krijg je alles in handen om ACT op topniveau te gaan toepassen.

 • Als Arlen voor zijn werk de kans krijgt om naar Bonaire te gaan, dan grijpt hij die met beide handen aan. Want hij houdt van reizen, hij is de halve wereld al overgevlogen, en Caribisch Nederland stond nog op zijn verlanglijstje. Maar als bijna alles geregeld is, slaat de vliegangst toe. De huisarts stelt de diagnose paniekstoornis en Arlens wereld staat van de ene op de andere dag op zijn kop.

  Onzeker, maar vastberaden begint Arlen aan de therapie om van zijn vliegangst af te komen en gaandeweg blijkt hoe zeer hij zich schaamt voor wat er zich in zijn jeugd heeft afgespeeld.

  Op een indringende en openhartige manier gooit Arlen in dit boek alle schaamte van zich af. Hij geeft de lezer een heel persoonlijke inkijk in zijn strijd tegen vliegangst. Met de hulp van zijn psycholoog en een pilletje stapt hij binnen één jaar weer drie keer in een vliegtuig. Maar is zijn strijd hiermee gestreden?

  Met een voorwoord door Lonneke Mechelse, psycholoog.

 • ACT in groepen

  Gijs Jansen

  ACT in groepen is het nieuwste boek van Gijs Jansen over Acceptance and Commitment Therapy (ACT) voor professionals. Na het basisboek Time to ACT! en het vervolg How to ACT is dit nieuwste deel van het drieluik. Stap voor stap word je als professional meegenomen in de wereld van ACT. Je leert hoe je de verschillende technieken van ACT kunt toepassen binnen verschillende groepssamenstellingen, of dit nu een training is, therapie of scholing. Dit boek is gevuld met handige tips, trucs en leuke oefeningen die je binnen jouw groepen kunt delen en toepassen. Je leert om processen die we als mensen allemaal gemeen hebben te benoemen (zoals het feit dat we allemaal worstelen, vermijden en erkenning zoeken) en je leert de verhalen van de deelnemers aan elkaar te verbinden.

  Bovendien krijg je een duidelijk idee van hoe en op welke manier jij je eigen training vorm zou kunnen geven. Dit kan met begeleiding van de ACT-Guide app, plus veel gratis materiaal dat je vrij mag delen met al je cliënten. Je kunt je programma draaien via Zoom, face to face, of een combinatie van beiden. Met dit boek kan je van ACT een feest van herkenning maken voor al je deelnemers en groepsgenoten.

empty