• An in-depth analysis of Belgium's public finance in the recent past.
  Prior to the outbreak of the financial crisis in 2008 Belgium's fiscal balances and debt ratios seemed to be on a firm consolidation path. Today, however, Belgium is facing a major budgetary challenge, albeit to some extent lesser than that of other European countries. A proper understanding of the current situation and the design of the most appropriate policy response always benefit from an in-depth analysis of the recent past. This book offers that closer look at the evolution of public finance in Belgium over the decade 2000-2010.

  The Return of the Deficit presents a collection of original essays written by the best public finance scholars in Belgium. It covers Belgium's macroeconomic environment, its budgetary policy, changes to the tax system and social security, the evolution of public expenditure, debt management, and fiscal federalism.

  This is the seventh volume in the authoritative series History of Public Finance in Belgium published under the auspices of the Belgian Institute of Public Finance. It is introduced with a foreword by Herman Van Rompuy, President of the European Council.

  Contributors
  K. Algoed (Office of the Minister of Budget, Flanders), J. Deboutte (Public Debt Agency), E. de Callataÿ (Bank Degroof), A. Decoster (University of Leuven), F. Denil (Federal Ministry of Finance), R. Deschamps (University of Namur), M. Gérard (Catholic University of Louvain-la-Neuve), N. Gilson (Catholic University of Louvain-la-Neuve), J. Hindriks (Catholic University of Louvain-la-Neuve), G. Langenus (National Bank of Belgium), M. Nautet (National Bank of Belgium), G. Quaden (National Bank of Belgium), R. Savage (Federal Ministry of Finance), V. Schmitz (University of Namur), B. Scorneau (University of Namur), J. Smets (National Bank of Belgium), F. Thys-Clément (University of Brussels), C. Valenduc (Federal Ministry of Finance), F. Vandenbroucke (University of Leuven), M. van den Hurk (University of Antwerp), A. Van de Voorde (Federal Ministry of Finance), S. Van Garsse (University of Antwerp), L. Van Meensel (National Bank of Belgium), S. Van Parys (National Bank of Belgium), H. Van Rompuy (European Council), K. Verhoest (University of Antwerp)

 • Deze zoektocht voert u van het brute neoliberalisme, van verdien-modellen gebaseerd op crises en oorlogen, naar een inclusieve economie. Langs de complementaire emotion- en knowledge based economy opvattingen. Langs de misvatting dat permanence en flux op dezelfde x-as liggen, evenzo met de concepten vrijheid en veiligheid. En naar de ontstellende ontdekking dat de Aarde zo snel opwarmt omdat het koelsysteem - gebaseerd op wolkenvorming, dus water -
  verregaand ontregeld raakt door verdroging en woestijnvorming. Collaterale schade van ondoordacht economisch handelen.

  Volg Jonathan Fonck op zijn intense reizen in de uiterlijke en in de innerlijke wereld. Uiterlijk is hij de succesvolle topjournalist van een economisch dagblad in Amsterdam. Zie ook zijn innerlijke worstelingen, overwinningen en nederlagen.
  Hij is gezien, gewogen en geschikt bevonden om de wereld te voorzien van een nieuw paradigma opdat de planeet, de leven dragende Gaia, bewoonbaar blijft.

  Jon is een scherpzinnig analist; u kunt hem volgen in dialogen, uiteenzettingen, overwegingen, lezingen en brieven, van hemzelf en van de mensen die hij ontmoet.
  Zijn weloverwogen standpunten ten aanzien van circulaire en menselijke schaal economie, ingebed in een ecologie beschermend paradigma, zullen u wellicht bekend voorkomen. Want ze liggen zo voor de hand.

  Deel I en II spelen in 2019.
  Deel III, dat zich in 2020 en 2021 afspeelt, biedt innovatieve inzichten hoe een economie gebaseerd op think global, act local niet alleen ecologisch redding brengt, maar ook de zelfbeschikking over productie en consumptie terugbrengt naar mensengemeenschappen, dankzij nieuwe technieken, duurzaam transport en goede opleidingen.
  Eigenlijk is het enige fictieve in deze thriller de welwillendheid waarmee grootkapitaal kleinschalig ondernemen financiert met een rendementshorizon van 25 jaar. Een aansporing.

 • Globalisering: het proces waarin landen, culturen en mensen steeds meer met elkaar vervlochten raken verandert de wereld ingrijpend. De wereldwijde discussie over de voor- en nadelen van globalisering, voor zowel rijke als arme landen, lijkt (eindelijk) het Nederlandse publiek te bereiken. Maar wat is globalisering precies? En waar staan al die technische, vaak economische termen voor?
  In deze toegankelijke, onafhankelijke gids wordt het alfabet van de globalisering behandeld, variërend van de A van Aandeelhouder tot de Z van Zapatista. Of het nu gaat om instituten als de Wereldbank, het IMF of de WTO, om plaatsen als Bretton Woods, Davos of Porto Alegre, of om fenomenen die onlosmakelijk met globalisering verbonden zijn zoals terrorisme, klimaatverandering of migratie dit encyclopedische naslagwerk legt per steekwoord kort, zakelijk en helder uit waar het voor staat. Ook onderwerpen als voetbal, internet en soaps passeren de revue.

  "Een indrukwekkend overzicht van alle begrippen die in het globaliseringdebat worden gebruikt." de Volkskrant
  "Een onmisbaar naslagwerk." Quote

 • `Het zou een groot succes zijn als het de mensheid in het derde millennium zou lukken alle staten te veranderen in dienstverlenende ondernemingen die voor de mensen werken op basis van directe en indirecte democratie en zelfbeschikkingsrecht op lokaal niveau.'

  Wat voor staat hebben we nodig in het derde millennium? Vorst Hans-Adam II van Liechtenstein probeert deze belangrijke vraag in het boek te beantwoorden. Hij geeft zijn originele en persoonlijke visie op de staat in het derde millennium en bekijkt daarbij de staat vanuit vele invalshoeken: niet alleen als staatshoofd, maar ook als politicus die in een directe democratie referenda moest winnen, als zakenman die in verscheidene werelddelen actief is, en als geschiedkundige die de invloed van militaire technologie, transportmiddelen en de economie op het functioneren van de staat bestudeerd heeft. Vervolgens beschrijft vorst Hans-Adam strategieën om deze staat te verwezenlijken. Op grond van zijn eigen ervaringen met de ontwikkeling van een nieuwe staatsvorm in Liechtenstein beschrijft hij mogelijkheden voor hervormingen.
  Dit is een origineel, elegant en helder betoog, dat iedereen zal aanspreken die belangstelling heeft voor de politieke en economische toekomst van de mensheid.

 • 'Je ziet het pas als je het door hebt.' Johan Cruijff

  Wie begrijpt nu echt hoe de eurocrisis is ontstaan? De schuld wordt al snel gelegd bij roekeloze bankiers, ongedisciplineerd begrotingsbeleid in het Zuiden en kleingeestige nationale politiek in het Noorden. Politieke partijen wensen de crisis op te lossen met Europees toezicht op banken en Europese beleidscoördinatie. Maar is de bron van de crisis niet de euro zelf? Blokkeert de euro niet een gezonde groei in de Europese Gemeenschap?
  Dit boek zet de feiten helder op een rij en fileert de euro tot op het bot. Het onstuitbare maakbaarheidsgeloof van de politici, het verwrongen wereldbeeld van centrale bankiers en de talloze verbroken beloftes van nationale regeringen. Een voortdenderende trein die niet te stoppen lijkt. Intussen betaalt het Zuiden een krankzinnige tol en brengen wij Nederlanders grote offers, al begrijpen we nauwelijks wat die dan zijn. Op de langere termijn kan de eurozone niet gedijen, betoogt Bruno de Haas. Hij luidt de noodklok. Beter nu ten halve gekeerd. Maar wie heeft daartoe de politieke moed?

  Bruno de Haas is een echte insider. Bij het ministerie van Financiën was hij betrokken bij de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht en de afdeling die waakt over de financiële stabiliteit. Bij het Financieele Dagblad was hij redacteur en columnist en bij PGGM beleggingsstrateeg. Daarna werkte hij voor ABP en tegenwoordig is hij hoofd beleid en onderzoek bij Media Pensioen Diensten. De Haas is (co-) auteur van 'Mister Euro, een biografie over Wim Duisenberg' en van 'Winstwaarschuwing, de ontmaskering van het creatief boekhouden'.

 • Een onderzoek naar de voors en tegens van een onvoorwaardelijk basisinkomen.

  Aanhoudende werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting, flexibiliteit van de arbeidsmarkt, baanonzekerheid en hoger loonongelijkheid zijn factoren die druk uitoefenen op de sociale voorzieningen in Europa. Dit boek verkent de mogelijkheden van een (onvoorwaardelijk) basisinkomen om zo het hoofd te bieden aan de uitdagingen die deze ontwikkelingen met zich meebrengen.

  Tevens evalueert het de politieke kansen in verschillende Europese landen voor een basisinkomen. De besproken thema's zijn zeer relevant voor beleidsmakers op het gebied van arbeidsmarkt en sociale zekerheid, economen, politieke filosofen en het algemene publiek.

  - Loek Groot and Robert-Jan van der Veen zijn verbonden aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

 • Generatie CRISIS

  Hoe kijken de leiders van de toekomst aan tegen de economische crisis?
  Twintig talentvolle studenten van de Rijksuniversiteit Groningen reisden naar Wall Street. In het financiële centrum van de wereld ontwikkelden zij nieuwe ideeën over de economische crisis. Vanuit verschillende invalshoeken kijken zij naar de crisis en onderzoeken ze de oorzaken en de mogelijkheden om uit de problemen te komen.

empty