• 'De kleine Fries voor Dummies' is de toegankelijke en praktische kennismaking met het Fries, de bekendste officiële minderheidstaal van Nederland. Je leert de taal in alledaagse situaties toe te passen, zoals bij het kennismaken en op vakantie, maar ook bij sport en ontspanning, winkelen, eten en drinken, wonen en werken en in noodsituaties. Het boekje besluit met tien bekende Friese zegswijzen.

  Janneke Spoelstra is eigenaar van Vertaalbureau It Oerset in Alde Leie, in het noorden van de provincie Fryslân. Bovendien is ze werkzaam als onderzoeksassistent bij de Fryske Akademy in Leeuwarden.

 • De kleine Twents voor Dummies Nieuw

  Moi! Wist je dat dit een veelgebruikte openingszin in Twente is? Een Tukker heeft niet veel woorden nodig om iets uit te leggen. Vandaar dat De kleine Twents voor Dummies perfect is om meer te weten te komen over de Twentse sproak. Je leert over de Twentse grammatica, uitspraakregels, spreekwoorden en zegswijzen. En je kunt direct oefenen met voorbeeldzinnen uit alledaagse situaties!

  Ellen Peters heeft ervaring als projectleider van Twentse taal- en cultuurprojecten en probeert het Twents toegankelijk te maken voor
  nieuwe doelgroepen.

  Harrie Scholtmeijer is Neerlandicus, dialectoloog en werkzaam als onderzoeker streektaal bij het Twentehoes.

 • De wonderbare bron van Batenburg
  Batenburg was vroeger een van de belangrijkste burchten van Gelderland. Hier woonde de jonkvrouw van Wychen, die gehuwd was met de heer van Batenburg, bekend als 'de wreedaard van de Maaskant'. In de kelders beging hij zijn gruweldaden. Ze zijn er nog steeds, onder de prachtige ru die inmiddels overgroeid is door welig groen. Dit is de plaats waar, door de vrome jonkvrouw, ooit een wonder plaatsvond.
  Highschool-horror in Wageningen
  In 1996 geeft de horrorfilm Scream een nieuwe impuls aan de zogenaamde higschool-horror: beestachtige moordpartijen houden een middelbare school in de ban. In de nazomer van dat jaar wordt de film werkelijkheid in Wageningen. De ouders van de 17-jarige vwo-leerlinge Eva worden vermoord in hun bungalow, vlakbij Pannenkoekenhuis De Panoramahoeve. De dader deed iedereen versteld staan...
  In dit boek vindt u deze en vele andere wonderlijke, mysterieuze en soms gruwelijke misdaden en onverklaarbare verschijnselen die zich afspelen in de provincie Gelderland.
  De serie Mysteries in...
  Iedereen kent ze, de mysterieuze verhalen en onverklaarbare verschijnselen die zich in de eigen hebben afgespeeld. Verhalen van lang geleden die een geheel eigen leven zijn gaan leiden, maar ook recente gebeurtenissen die onverklaarbaar of onopgelost zijn en die je de stuipen op het lijf kunnen jagen. Per provincie zijn tientallen verhalen gebundeld, met een duidelijke referentie aan waar het verhaal zich heeft afgespeeld. Herkenbaar en spannend en met de uitdaging of u de plaats delict durft te bezoeken.
  Martijn J. Adelmund is historicus en werkt als redacteur voor verschillende uitgeverijen. Hij heeft zich gespecialiseerd in lokale geschiedenis en opmerkelijke gebeurtenissen die voortleven in verhalen.

 • Ruim twaalf jaar nadat zijn Geschiedenis van de Drentse Literatuur 1816-1956 verscheen, legt Henk Nijkeuter in het vervolg Waor roet en blommen wortel schiet in 't veld de naoorlogse geschiedenis van de Drentse letterkunde vast.
  In dit gedetailleerde handboek behandelt hij het uitgebreide literaire bedrijf in Drenthe. Niet alleen Drentstalige en Nederlandstalige schrijvers en hun werk krijgen wij voorgesteld, ook de rol van tijdschriften, podia, uitgevers, radio en de afnemers van teksten zien we in verhelderend perspectief geplaatst. Deze literatuurhistorie is niet bedoeld als leesboek, maar als naslagwerk. Met het oogmerk zoveel mogelijk beschikbare informatie samen te brengen, zodat die vindbaar blijft voor onderzoek en studie. Literatuurhistoricus dr. Henk Nijkeuter is een schatgraver, die met dit overzichtswerk de Drentse literatuurbeschrijving tot 2016 vervolledigt. Waor roet en blommen wortel schiet in 't veld is een overzichtelijke, aantrekkelijk geschreven geschiedenis van een te onbekende literatuur in Nederland.

 • Fieke Gosselaar groeide op in de polders bij de Dollard en heeft haar leven opgebouwd in de stad. Ze schrijft over haar werk bij de rechtbank en het leven thuis met 'heur laif'. Samen gaan ze in de Oosterpark wonen. Een wijk die in rap tempo verandert, steeds meer mensen met verschillende achtergronden wonen er bij elkaar. Sommige van deze mensen krijgen een plek in de columns van Fieke. Al schrijvend komt een straat tot leven. Het huis wordt verbouwd, de katten struinen de buurt af, een kind wordt geboren. De jonge moeder neemt haar dochter mee de grote wereld in. Fieke observeert en schrijft herkenbaar over alledaagse dingen in haar leven. Al vijf jaar leest Fieke wekelijks haar columns voor op RTV Noord en leven luisteraars met haar mee.
  t Leven as olifantpuzzel is een selectie van de beste columns van Fieke Gosselaar en geven een inkijkje in het moderne leven van een jonge vrouw.

 • Samle Fersen en Oersettings fan Klaas Bruinsma is in bondel gedichten en sangen, byinoar garre troch Bruinsma sels. It grutste part fan de gedichten binne gelegenheitsgedichten fan syn eigen hân, benammen gedichten oer tsjerken. Dêrneist binne der bekende en mear ûnbekende gedichten fan oare auteurs, mei oersettings fan Bruinsma yn ferskate talen, en gedichten út oare talen, oerset yn it Frysk. Treflik binne ek de oersettings fan Aldfryske sangen.
  Klaas Bruinsma is ferneamd om syn oersettings yn byldzjend Frysk. Syn enoarme talenkennis yn kombinaasje mei lyryske talinten meitsje syn wurk ta in wichtich stik erfgoed foar it Fryske taalgebiet, mei syn eigen wurk as de peareltsjes yn de kroan.

  Klaas Bruinsma (*Easterein 1931) is al sûnt 1970 dwaande mei it oersetten yn it Frysk fan teksten út ferskate talen en krige twa kear de Obe Postmapriis. Bruinsma wurket út leafde foar de taal en út oertsjûging en idealisme foar Fryslân (syn eigen wurden).

 • Sybren joech him oer oan it feest fan it yrrasjonele sûnder ien remming te fielen. Meidwaan ûnderstelde frijwilligens, dêr wie lykwols gjin sprake fan, mar dat joech no neat. Hy gong op yn it momint en liet him meitôgje troch it fjoer fan de ûnberonge groepsdrift. De ober hie besocht harren del te bêdzjen. Doe't Richie in klap fan him krige waarden de soasjeteitsleden sels lilk en soene sy de ober te nei. De praeses fan de Kroechkommisje wie der lokkigernôch foar sprongen. Sybren liet de skurvens no oer him komme. Der siet eat ferskriklik mis. Hy hie syn eigen yndividualiteit oerjûn en him oerlevere oan de machten fan de groep. It wie net te miskennen dat Anjelique der prachtich útseach, syn jierklubmaten soene him dêr ek op wurdearje. Mar dy wurdearring woe er net. De twifel begûn stadichoan op te lossen.

  Dates binne maklik te skoaren yn it studintelibben, mar froulju binne komplisearre. Se sizze net altyd wat se tinke en ferwachtsje fan alles fan Sybren mar se sizze net dúdlik wat. Hy siket in balâns tusken frijheid en ferbining en stelt himsels dêrby essinsjele fragen oer doel en wearde fan syn libben.

  De fyfte roman fan Sjieuwe Borger lit de ûntjouwing fan Sybren sjen tsjin de eftergrûn fan it studintebestean yn de stêd en op it plattelân.

 • De humor yn

  Jan Schokker

  Achterom sjen is miskien net sa handich. De âlde nekke kin der eins net oer en do sjochst ek saken dysto yn de sydspegels net sjen wolst. Oan de oare kant woe ik graach yn de humor en de humor is bytiden wreed. En ja, wa't yn de humor wurket is bekend mei de selsspot en sa'n relativearjende aap moat ek in sportive kant ha.

  Yn dit boek sjocht Jan Schokker werom op syn libben, syn wurk en de skriuwerij. Hy docht dat mei in koartswilige ynslach en leit de neidruk op bysûndere ûnderfiningen en aparte situaasjes. Nei in rige boeken mei plysjeman Ale Alema yn de haadrol en in boek oer twa twillingbruorren en in famyljebedriuw no in boek oer Schokker sels. Ek ien fan in twilling trouwens.

 • Waatze Gribberts Brulloft is in rûch ferhaal oer simpele harry's. Se sûpe, se frette en se tjirgje har en dochs bedoele se it net ferkeard. Bejubele yn 'e 18e iuw, ôfkreake yn 'e 19e iuw. Wat fine jo derfan, yn 'e 21e iuw?
  It Libben fan Aagtje IJsbrants is in humoristysk ferhaal oer pratende pronkjende froulju. It lit sjen hoe't Aagtje harsels foar de gek hâldt en jout in prachtich byld fan it libben op it plattelân foar de yndustriële revolúsje.

 • Een jonggien fietst deur zien dörp en prakkezeert aover deuren, schuttings en heggen daor as e nog nooit achter ewest hef. Twee reizigers hebt een ongemakkelijk gesprek in de trein van Grunning naor Zwolle, intied det aoveral in 't laandschap barakken veur vluchtelingen staot. Een journalist en vleisliefhebber mut de veganistische schriever van een Drèentstalig meesterwark interviewen.

 • Twintig schrijvers verspreid over het hele land die publiceren in hun streektaal vragen om een verhaal en dat verhaal afdrukken met een vertaling ernaast. De literatuur blijft dan niet beperkt tot een bepaalde regio, maar wordt toegankelijk voor iedereen. Dat is het even simpele als krachtige idee dat ten grondslag aan het boek Schrijvers op streek.

  Samensteller Jan Sleumer vroeg 20 schrijvers een verhaal in te leveren. De vertaling wordt simultaan aan de oertekst afgedrukt. Daarnaast maakte fotografe Iris Réthy bij elk verhaal een indringend portret van de auteur. Zo ontstaat een boeiend mozaïek in woord en beeld van de literatuur in diverse streektalen.

  Jetske Bilker - Westerlauwers Fries
  Herman Finkers - Noord-Twents
  Godelieve van Gemen-Bruijnen - Midden-Limburgs
  /> Ate Grypstra - Westerlauwers Fries
  J.K. Harms - Oldambtsters Gronings
  Frans van der Heijde - Zeeuws
  Derk Jan ten Hoopen - Achterhoeks
  Melle Hijlkema - Westerkwartiers Gronings
  Marga Kool - Drents
  Lukas Koops - Drents
  Michel de Koning - West-Brabants
  Gerrit Kraa - Twents
  Henk Krosenbrink - Achterhoeks
  Anne van der Meiden - Zuid-Twents
  G. Rapaille - Zuid-Limburgs
  Engel Reinhoudt - Zeeuws
  Koba Schlemmer - Hogelandsters Gronings
  Ina Slot - West-Fries
  Cor Swanenberg - Oost-Brabants
  Johan Veenstra - Stellingwerfs

 • De reuzin van Hillegersberg
  Machtige reuzen zwaaiden vroeger de scepter in Nederland. Met hun sterke armen bouwden zij niet alleen de hunebedden in Drenthe, maar lieten zij ook in Rotterdam hun sporen na. Zo vertelt een oude legende dat het de reuzin Hillegonda was die haar naam gaf aan de wijk Hillegersberg

  Het spook van de Schiedamsedijk
  Geen woorden maar daden is het adagium van de Rotterdammers. En de stoere zeelui en mariniers zijn natuurlijk nergens bang voor. Maar wanneer op de Schiedamsedijk een spook met gloeiende rode ogen wordt gesignaleerd blijken ook de nuchtere Rotterdammers hun grenzen te hebben.


 • Het spook aan het Westeinde
  Al in 1636 bleek uit brieven van een bewoonster dat er geen dienstmeid meer durfde te slapen op Westeinde 12, omdat een onzichtbare hand s nachts de dekens van de bedden trok. Het moet op dat adres inmiddels een bovennatuurlijke drukte van jewelste zijn, want in de daaropvolgende eeuwen zijn er alleen maar spoken bijgekomen.
  In 1997 bezocht paragnost Jan van der Heide het adres. Hij raakte overweldigd door wat zich daar had afgespeeld

  Horror onder de Haagse Hindoes
  Op 28 januari 2006 werd een peuter, meer dood dan levend, binnengebracht bij het Juliana Kinderziekenhuis, waar ze later overleed. Volgens de ouders kwamen haar verwondingen door een val van de trap. Maar na onderzoek bleek dat ze stelselmatig geschopt, geslagen en uitgehongerd was met de bedoeling de duivel uit te bannen. Het kindje was door haar eigen ouders vermoord met Indiase voodoo.


 • Kunstroof bij het Kröller-Müller Museum
  Aan de beveiliging en bewaking gaat in Otterlo een enorme smak geld op: veertig procent van de totale begroting van het Kröller-Müller Museum. Blijkbaar niet voor niets. In 1988 vond in dit Veluwse museum de grootste Nederlandse kunstroof ooit plaats. Rovers op de Veluwe zijn blijkbaar van alle tijden

  Het spookhotel in Hattem
  Op de Veluwe staan meerdere spookhuizen. Kasteel Doorwerth is het beste voorbeeld, maar wat te denken van een kinderboerderij waar het spookt in Ede, of een heus spookhotel in Hattem? Hattem ligt op het uiterste noordelijke puntje van de Veluwe. En het spook is er niet het enige lugubere stukje geschiedenis


 • De bultenaar van Buiksloot
  Buiksloot, voorheen polderland, is tegenwoordig een deel van Amsterdam Noord. Vroeger Kwam hier vaak een gebochelde marskramer, die dan verder zijn ronde maakte richting Hoorn en Enkhuizen. De gebochelde marskramer, ook wel 'de bultenaar' genoemd, kon mensen beheksen. Dit is het verhaal van een van de slachtoffers, met een glansrol voor tante Cor uit de Drihoekstaat in de Jordaan.
  Het huis met de hoofden op de Keizersgracht
  Dit statige herenhuis aan Keizersgracht 123 dankt zijn naam aan een macaber voorval uit de zevenrinde eeuw. Hier zou een dienstmeid met een vleesmes het hoofd van zeven rovers hebben afgesneden. Het huis staat er nog en is tegen woordig een rijkdmonument.
  In dit boek vindt u deze en vele andere wonderlijke, mysterieuze en soms gruwelijke misdaden en onverklaabare verschijnselen die zich afspelen in Amsterdam.
  De serie Mysteries in Nederland
  Iedereen kent ze, de muysterieuze verhalen en onverklaarbare verschijnselen die zich in de eigen streek hebben afgespeeld. Verhalen van lang geleden die een geheel eigen leven zijn gaan leiden, maar ook recente gebeutenissen die onverklaarbaar of onopgelost zijn en die je de stuipen op het lijf kunnen jagen. In dit boek zij tientallen verhalen gebundeld met een duidelijke referentie aan waar het verhaal zich heeft afgespeeld. Herkenbaar en spannend en met de uitdaging of u de plaats delict durft te bezoeken.
  Martijn J. Adelmund is historicus en werkt als redacteur voor verschillende uitgeverijen. Hij heeft zich gespecialiseerd in lokale geschiedenis en opmerkelijke geberutenissen die voortleven in verhalen.

 • De Baarnse moordzaak
  Op 27 oktober 1961 vindt een metselaar in de tuin van een villa in Baarn een menselijk geraamte in een oude stapelput. Volgens de patholoog-anatoom is het skelet van een vrouw en dateert het uit de oorlog. Op 4 november is het schrikken geblazen.Het skelet blijkt van veel recenter datum en de politie heeft drie teenagers aangehouden die ervan verdacht worden een vriendje te hebben vermoord.

  De duivel in Nieuwegein
  Het Nieuwegeinse stadsdeel Vreeswijk was vroeger een vissersplaatsje met daarbij een kasteel, de Gildenborch. De burcht stond op de plek van het huidige Raadhuisplein. Hierlangs liep vanaf de Lek de weg naar Utrecht, en het was op deze weg dat een vader en een zoon een aantal vreemde ontmoetingen hadden, waardoor ze vermoedden dat de duivel met hen meeliep naar de bisschopsstad


 • De kreftproef

  Piter Boersma

  De krêftproef, dizze nije roman fan Piter Boersma (yn 1998 winner fan de Gysbert Japicxpriis), is in nuveraardich boek. It bout nei de foarm fierder op syn earder ferskynde wurk as It libben sels (1997) en It útsjoch (2005). Yn koarte, poëtysk kleure haadstikken beskriuwt Boersma syn filosofy en (Fryske) literêre achtergrûnen. De eigen belibbingswrâld fan de skriuwer stie yn dy romans sintraal, yn dit nije boek leit dat oars.

  Yn De krêftproef draait it ferhaal om de actman Jelle Westerbaan, om it projekt dat er betinkt en om syn freone- en kunderûnte yn de stêd Ljouwens. Haadrollen binne dêrby weilein foar Boersma syn literêre foarbylden en helden Arthur Rimbaud, Daniil Charms, Velimir Chlebnikov, Paul van Ostaijen en Richard Brautigan. Mei harren bringt Jelle Westerbaan, in dochminske, wat ta stân dat eins ûnmooglik liket te wêzen. Troch de fantasyrike, absurdistyske kant fan it boek slút De krêftproef oan by Boersma syn mearke-eftige roman De klûs fan Copmanshurst.

 • Het raadsel van de witte wieven
  Men neemt ze al waar sinds de tijd dat de Germaanse West-Friezen hier leefden, waar priesteressen altijd in het wit gekleed gingen: de witte wieven. Na hun dood bleef men deze juffers eer betuigen bij hun graven, waar hun gedaanten tot de dag van vandaag nog gezien worden...
  De moord op Mina Koes bij Schottershuizen
  Ten oosten van Schottershuizen ligt, in een strookje niet-ontgonnen land met wat bos en een veentje, een veldkei met de amper leesbare initialen M.K. Daar zou op 30 mei 1881 de dienstbode Mina Koes door de veenarbeider Remmelt van der Hulst doodgeslagen zijn. Het gruwelijke gebeuren werd lange tijd nog bezongen op jaarmarkten en wordt tot op de dag van vandaag nog opgevoerd als theaterstuk.
  In dit boek vindt u deze en vele andere wonderlijke, mysterieuze en soms gruwelijke misdaden en onverklaarbare verschijnselen die zich afspelen in de provincie Drenthe.
  De serie Mysteries in ...
  Iedereen kent ze, de mysterieuze verhalen en onverklaarbare verschijnselen die zich in de eigen streek hebben afgespeeld. Verhalen van lang geleden die een geheel eigen leven zijn gaan leiden, maar ook recente gebeurtenissen die onverklaarbaar of onopgelost zijn en die je de stuipen op het lijf kunnen jagen. Per provincie zijn tientallen verhalen gebundeld, met een duidelijke referentie aan waar het verhaal zich heeft afgespeeld. Herkenbaar en spannend en met de uitdaging of u de plaats delict durft te bezoeken.
  Martijn J. Adelmund is historicus en werkt als redacteur voor verschillende uitgeverijen. Hij heeft zich gespecialiseerd in lokale geschiedenis en opmerkelijke gebeurtenissen die voortleven in verhalen.

 • Het bloedbad in Lucaswolde
  Op een dag trok Aaltje van der Tuin, de vrouw van een kleine crimineel uit Lucaswolde, in bij IJje Wijkstra, een vriend van haar man en zelf ook geen lieverdje. De vrouw werd gezocht door de politie omdat ze haar kinderen, in de leeftijd van tot veertien jaar, in hulpeloze toestand had achtergelaten. De vuurgevaarlijke IJje viel als een blok voor haar. Het gevolg was een vuurgevecht tussen hem en de politie , dat in een western niet zou misstaan...
  De meerminnen van de Dollard
  In vroegere dagen wemelde de Dollard van zeemeerminnen. Het was niet zo dat er eens een enkele keer eentje verscheen, nee, de Dollard was er vol van. Ze speelden er op de zandbanken en lokten schippers hun ondergang tegemoet. De schippers kenden natuurlijk hun streken, en hadden zo hun methoden om uit hun greep te blijven. Maar een enkele keer gebeurde het toch dat een zeeman erin trapte, en het met de dood bekocht.
  In dit boek vindt u deze en vele andere wonderlijke, mysterieuze en soms gruwelijke misdaden en onverklaarbare verschijnselen die zich afspelen in de provincie Groningen.
  De serie Mysteries in..
  Iedereen kent ze, de mysterieuze verhalen en onverklaarbare verschijnselen die zich in de eigen streek hebben afgespeeld. Verhalen van lang geleden die een geheel eigen leven zijn gaan leiden, maar ook recente gebeurtenissen die onverklaarbaar of onopgelost zijn en die je de stuipen op het lijf kunnen jagen. Per provincie zijn tientallen verhalen gebundeld, met een duidelijke referentie aan waar het verhaal zich heeft afgespeeld. Herkenbaar en spannend en met de uitdaging of u de plaats delict durft te bezoeken.
  Martijn J. Adelmund is historicus en werkt als redacteur voor verschillende uitgeverijen. Hij heeft zich gespecialiseerd in lokale geschiedenis en opmerkelijke gebeurtenissen die voortleven in verhalen.

 • De spoken van Katwijk
  De Katwijkers hebben er mee leren leven. Elke grote storm die komt opzetten, wordt voorafgegaan door angstig gegil van mensen in doodsnood en het geluid van rammelende ankerkettingen. Lang geleden weigerden de Katwijkers een keer de reddingsboten uit te zetten, omdat de pest was uitgebroken op het schip dat in nood verkeerde. Alle schipbreukelingen verdronken jammerlijk in de storm. En wie goed kijkt, ziet nog hoe zij tevergeefs proberen de kust te bereiken

  Monstergolven in de Noordzee
  Het is de schrik van elke zeevaarder: uit het niets opduikende monstergolven van tientallen meters hoog. Velen houden deze freak waves voor sterke verhalen van zeelui. Maar op 1 november 2006, tijdens een zware noordwesterstorm, registreerde meetboei Schiermonnikoog-Noord een golf van maar liefst twintig meter. Zou het dan toch kunnen?

  .

 • Zwartkapje, de heks van Hasselt
  Hasselt, boven Zwolle, is een van de oudste bedevaartplaatsen in Nederland. Maar het centrum van verering,de zogenaamde 'Heilige Stede' blijkt tevens de plaats te zijn van een eeuwenoude heiligschennis. Het lijkt erop dat het Hasseltse heiligdom het toneel is van een strijd tussen goed en kwaad, waarin de heks Zwartkapje een opmerkelijke rol speelt.
  De hellehond rond Enschede
  Het spookt rond Enschede. Nog geen 12 kilometer ten noorden van de stad ligt de Lutte-hellehond-stad bij uitstek-en 10 kilometer naar het zuidwesten ligt Haaksbergen, stad van Hagall, de Meester van de Jacht. Eens per jaar, rond Halloween komen ze bij elkaar, hond en meester. Samen maken ze de nacht onveilig , zo gaat het verhaal...
  In dit boek vindt u deze en vele andere wonderlijke, mysterieuze, soms gruwelijke misdaden en onverklaarbare verschijnselen die zich afspelen in de provincie Overijssel.
  De serie Mysteries in...
  Iedereen kent ze,de mysterieuze verhalen en onverklaarbare verschijnselen die zich in de eigen streek hebben afgespeeld. Verhalen van lang geleden die een geheel eigen leven zijn gaan leiden, maar ook recente gebeurtenissen die onverklaarbaar of onopgelost zijn en die je de stuipen op het lijf kunnen jagen. Per provincie zijn tientallen verhalen gebundeld, met een duidelijke referentie aan waar het verhalen zich heeft afgespeeld. Herkenbaar en spannend en met de uitdaging of u de plaats delict durft te bezoeken.
  Martijn J.Adelmund is historicus en werkt als redacteur voor verschillende uitgeverijen. Hij heeft zich gespecialisserd in lokale geschiedenis en opmerkelijke gebeurtenissen die voortleven in verhalen.

 • De Kenau van Haarlem
  Kenau Simonsdochter Hasselaer is nog altijd beroemd, niet alleen in Haarlem, maar in heel Nederland. In 1572 trad ze hard op tegen de Spanjaarden, en gaf daarmee haar naam aan alle weerbare vrouwen met haar op de tanden. De werf waarvan ze eigenaar was, lag vermoedelijk achter haar woonhuis in Haarlem aan de Spaarnwouderstraat, nummer 47.
  De mannen in witte pakken bij de Bijlmerramp
  In de vooravond van zondag 4 oktober 1992 stortte een vrachtvliegtuig van de Isra sche luchtvaartmaatschappij El Al neer op de flats Kruitberg en Groeneveen in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer. Vanaf het moment direct na de crash tot geruime tijd daarna werden mysterieuze 'mannen in witte pakken' op de plaats van de ramp gezien. Tot op de dag van vandaag is niet duidelijk wie dit waren en wat ze daar te zoeken hadden...
  In dit boek vindt u deze en vele andere wonderlijke, mysterieuze en soms gruwelijke misdaden en onverklaarbare verschijnselen die zich afspelen in de provincie Noord-Holland.
  De serie Mysteries in ...
  Iedereen kent ze, de mysterieuze verhalen en onverklaarbare verschijnselen die zich in de eigen streek hebben afgespeeld. Verhalen van lang geleden die een geheel eigen leven zijn gaan leiden, maar ook recente gebeurtenissen die onverklaarbaar of onopgelost zijn en die je de stuipen op het lijf kunnen jagen. Per provincie zijn tientallen verhalen gebundeld, met een duidelijke referentie aan waar het verhaal zich heeft afgespeeld. Herkenbaar en spannend en met de uitdaging of u de plaats delict durft te bezoeken.
  Martijn J. Adelmund is historicus en werkt als redacteur voor verschillende uitgeverijen. Hij heeft zich gespecialiseerd in lokale geschiedenis en opmerkelijke gebeurtenissen die voortleven in verhalen.

 • Seriemoord in het ziekenhuis van Kerkrade
  Een dikke veertigjarige hoofdverpleger met een schoonmaakneurose, beter kun je Frans H. op het ogenblik van zijn arrestatie in 1975 niet omschrijven. Hij lijkt de ideale ziekenverzorger, een harde werker die betrokken is bij zijn pati en, maar zijn collega's weten beter. Deze 'engel des doods' maakt zich in 't geniep schuldig aan ten minste acht insulinemoorden.
  Een wonder bij Maastricht
  Een alleenstaande moeder uit Kanne, bij Maastricht, toog elke dag naar de hoofdstad om daar haar brood te verdienen. Ze liet haar kind alleen thuis, wat niet ongebruikelijk was in die dagen. Maar op een kwade dag werd het kind gewurgd gevonden in de rivier de Jeker. De moeder werd van moord beschuldigd, en bijna veroordeeld - ware het niet dat er een godswonder plaatsvond in het Limburgse land, om haar onschuld te bewijzen...
  In dit boek vindt u deze en vele andere wonderlijke, mysterieuze en soms gruwelijke misdaden en onverklaarbare verschijnselen die zich afspelen in de provincie Limburg.
  De serie Mysteries in ...
  Iedereen kent ze, de mysterieuze verhalen en onverklaarbare verschijnselen die zich in de eigen streek hebben afgespeeld. Verhalen van lang geleden die een geheel eigen leven zijn gaan leiden, maar ook recente gebeurtenissen die onverklaarbaar of onopgelost zijn en die je de stuipen op het lijf kunnen jagen. Per provincie zijn tientallen verhalen gebundeld, met een duidelijke referentie aan waar het verhaal zich heeft afgespeeld. Herkenbaar en spannend en met de uitdaging of u de plaats delict durft te bezoeken.
  Martijn J. Adelmund is historicus en werkt als redacteur voor verschillende uitgeverijen. Hij heeft zich gespecialiseerd in lokale geschiedenis en opmerkelijke gebeurtenissen die voortleven in verhalen.

 • De heilige Barbara van de Westerscheldetunnel
  Na 56 jaar plannen maken ging op 14 maart 2003 de Westerscheldetunnel officieel open. Het graven van de 6,6 kilometer lange tunnel ging echter niet zonder slag of stoot. Het verhaal gaat dat de raadselachtige tegenslagen bij de aanleg van de tunnel het gevolg waren van een vergeten feestdag ter ere van de heilige Barbara

  Heksenprocessen in Veere
  De stad Veere staat vol prachtige bouwwerken, zoals het laatgotische stadhuis. In de zaal waar vroeger vier edele vaderen recht spraken, de zogenaamde Vierschaar, heeft zich een dramatische geschiedenis afgespeeld. Op deze plaats werden twee arme vrouwen, Geertruid Willems en Digna Robberts, zonder genade tot de brandstapel veroordeeld. Ze zouden omgang gehad hebben met de duivel


empty