Sun tzu

  • The art of war

    Sun Tzu

    • Altamira
    • 22 Oktober 2018

    De praktische psychologische inzichten van Sun Tzu in The art of war zijn niet alleen relevant voor militair strategen, maar ook voor managers en leidinggevenden. Deze klassieke verhandeling over de krijgskunst en de psychologie van het oorlogvoeren leert je conflicten te transformeren tot kansrijke, positieve situaties.

  • De kunst van het oorlogvoeren blijft hét meesterwerk van Sun-Tzu gezien de belangrijke factor die oorlog speelt in de geschiedenis, maar is ook blijvend actueel in de huidige tijd. Het boek bevat Sun-Tzu's essays die de oudst bekende verhandelingen over het onderwerp beschrijven. Deze teksten zijn nooit overtroffen wat omvang en diepte betreft. De meerwaarde van dit boek is dat zijn gedachtegoed is voorzien van een helder geschreven commentaar. Door het meesterlijke strategische inzicht van meester Tzu geldt de toepasbaarheid van het boek ook voor het bedrijfsleven en is dit boek een goede aanbeveling voor managers, bestuurders en leidinggevenden. Met een voorwoord van H.J.A Hofland, de beste journalist van de 20e eeuw. Het omslag van De kunst van het oorlogvoeren is aangepast en bij de verschijning is ook het e-book gereed dat nog niet eerder is uitgegeven.

empty