Hans baars; jule hintzbergen; kees hintzbergen; andré smulders

 • Dit boek is in eerste instantie ontwikkeld als studieboek voor het examen Information Security Foundation based on ISO/IEC27002 (ISFS) van EXIN.
  De tweede druk is een ingrijpende herziening van de eerste druk (uit 2010), waarbij de inhoud is aangepast aan de nieuwe versie van de standaards: ISO/IEC 27001:2013 en ISO/IEC 27002:2013. Dit boek is ook verkrijgbaar in een Engelstalige versie.

  Het bevat de basiskennis die onmisbaar is voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij informatiebeveiliging of IT. In al deze gevallen is informatiebeveiliging van belang, al is het maar vanwege de beveiligingsmaatregelen die een organisatie genomen heeft. Deze beveiligingsmaatregelen zijn soms afgedwongen door wet- en regelgeving.
  De inhoud is afgestemd op de Nederlandse context, zonder de internationale samenhang van
  informatiebeveiliging uit het oog te verliezen. Informatietechnologie kent immers geen grenzen.

  Kortom, dit boek is bedoeld voor iedereen die basiskennis van informatiebeveiliging op wil doen:
  o Lijnmanagers die kennis moeten hebben van informatiebeveiliging omdat zij daarvoor binnen hun afdeling verantwoordelijk zijn.
  o Directieleden en zelfstandigen zonder personeel omdat ook zij verantwoordelijk zijn voor het beschermen van de eigendommen en informatie die zij bezitten.
  o Iedereen die thuis met computers werkt; ook dan is een bepaald gevoel van bewustwording belangrijk.

 • Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Courseware is for anyone who wants to deliver courses aimed at passing the ISFS (Information Security Foundation) exam of EXIN.

  This courseware is primarily developed for a classroom training in Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002. The basis for this courseware is the 3rd revised edition of the study book Foundations of Information Security Based on ISO27001 and ISO27002. The various modules in the courseware relate to paragraphs of this study book, per slide pointing out where additional information on each subject can be found.

  In Module 7, an ISFS model exam training from the book is given, including an explanation to all multiple choice options, so that it can be used during a training for the ISFS exam.

  The courseware contains the following:
  * Module 1: About EXIN
  * Module 2: Information and security, ISO 2700x
  * Module 4: Approach and organization
  Security policy and security organization
  Components
  Incident management
  * Module 5: Measures
  Importance of measures
  Physical security measures
  Technical measures
  Organizational measures
  * Module 6: Legislation
  Legislation and regulations
  * Module 7: Exam training (from book)
  * Module 8: Exam
  * EXIN Sample exam

  * EXIN Preparation Guide

  The Certificate EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 is part of the qualification program Information Security. The module is followed up by the Certificates EXIN Information Security Management Advanced based on ISO/IEC 27002 and EXIN Information Security Management Expert based on ISO/IEC 27002.

 • Dit Courseware pakket bestaat uit twee publicaties, Information Security Foundation op basis van ISO 27002 Courseware (ISBN: 978 94 018 0179 9) en Basiskennis informatiebeveiliging op basis van ISO27001 en ISO27002 - 2de herziene druk (ISBN: 978 94 018 0013 6).

  In de Information Security modulen van EXIN wordt de definitie van het PvIB (Platform voor Informatiebeveiliging) gebruikt: Informatiebeveiliging betreft het definiëren, implementeren, onderhouden, handhaven en evalueren van een samenhangend stelsel van maatregelen die de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van de (handmatige en geautomatiseerde) informatievoorziening waarborgen.
  In deze training, Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 (ISFS), worden basisbegrippen van informatiebeveiliging en hun samenhang getoetst. De basiskennis die in deze module wordt getoetst, draagt vooral bij aan het bewustzijn dat informatie kwetsbaar is en dat maatregelen om informatie te beschermen, nodig zijn.

  Deze courseware omvat de onderwerpen:
  * Informatie en beveiliging: de begrippen, de waarde van informatie en het belang van betrouwbaarheid;
  * Bedreigingen en risico`s: de relatie tussen bedreigingen en betrouwbaarheid;
  * Aanpak en organisatie: het beveiligingsbeleid en de inrichting van informatiebeveiliging;
  * Maatregelen: fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen;
  * Wet- en regelgeving: het belang en de werking.

  Deze training is geschikt voor iedere medewerker, van de administratie tot directie, die omgaat met waardevolle informatie.

 • This book is intended for everyone in an organization who wishes to have a basic understanding of information security. Knowledge about information security is important to all employees. It makes no difference if you work in a profit- or non-profit organization because the risks that organizations face are similar for all organizations.

  It clearly explains the approaches that most organizations can consider and implement which helps turn Information Security management into an approachable, effective and well-understood tool. It covers:
  o The quality requirements an organization may have for information;
  o The risks associated with these quality requirements;
  o The countermeasures that are necessary to mitigate these risks;
  o Ensuring business continuity in the event of a disaster;
  o When and whether to report incidents outside the organization.

  The information security concepts in this revised edition are based on the ISO/IEC27001:2013 and ISO/IEC27002:2013 standards. But the text also refers to the other relevant international standards for information security.

  The text is structured as follows:
  o Fundamental Principles of Security and Information security and Risk management.
  o Architecture, processes and information, needed for basic understanding of what information security is about.
  o Business Assets are discussed.
  o Measures that can be taken to protect information assets. (Physical measures, technical measures and finally the organizational measures.)

  The primary objective of this book is to achieve awareness by students who want to apply for a basic information security examination. It is a source of information for the lecturer who wants to question information security students about their knowledge. Each chapter ends with a case study. In order to help with the understanding and coherence of each subject, these case studies include questions relating to the areas covered in the relevant chapters. Examples of recent events that illustrate the vulnerability of information are also included.

  This book is primarily developed as a study book for anyone who wants to pass the ISFS (Information Security Foundation) exam of EXIN. In an appendix an ISFS model exam is given, with feedback to all multiple choice options, so that it can be used as a training for the `real' ISFS exam.

empty