Bert hedeman; ron seegers

 • Note: This pocket book is available in several languages: English, German, French, Dutch.

  - Deze pocket guide geeft een samenvatting van de projectmanagementmethode PRINCE2, gebaseerd op PRINCE2 Editie 2009. Het biedt een handzaam en vlot leesbare samenvatting van de principes, processen en themas bij deze populaire methode.
  - Primaire doelgroep voor dit boek is iedereen die de methode PRINCE2 wil leren kennen of een methodische aanpak voor projectmanagement. Het boek is ook erg handig hulpmiddel voor leden van een projectteam bij een project waar PRINCE2 wordt toegepast. Ook kan het boek worden gebruikt als leerstof voor het PRINCE2 Foundation examen.
  - Deze pocket guide is gebaseerd op PRINCE2 Editie 2009.
  - Deze pocket guide behandelt alle belangrijke themas en processen in projectmanagement and PRINCE2:
  * Wat zijn de management processen?
  * Wat zijn de themas?
  * Tailoring PRINCE2
  - Een complete, maar beknopte en handzame gids over PRINCE2 Editie 2009, voor iedereen die is betrokken bij projecten of projectmanagement, voor slechts 17,50!

  Verkrijgbaar in het Nederlands, Engels en Frans.

 • Note: This pocket book is available in several languages: English, German, French, Dutch.

  This Pocket Guide supplies a summary of the PRINCE2 method, to provide a quick introduction as well as a structured overview of the method;
  Main target Group for this pocket guide is anyone who wants to get to know the method PRINCE2 or a methodical approach for project management. The book is also very useful for members of a project management team on a project using the PRINCE2 method. Furthermore this pocket guide can be used as literature for the preparation of the PRINCE2 2009 Edition Foundation exam;
  This pocket guide is based on PRINCE2 2009 Edition;
  This pocket book deals with processes, themes and principles within project management and PRINCE2.
  Tailoring PRINCE2 explains how to fit the PRINCE2 method onto the specific project circumstances;
  A complete but concise description of PRINCE2 2009 Edition, for anyone involved in projects or project management.

 • Dit boek is specifiek gericht op het managen van agile projecten. De beschrijving is gebaseerd op AgilePM® uit 2014, een specifieke subset van het Agile Project Framework van DSDM.

  Agile is sinds ca. 1990 geliefd bij IT-systeemontwikkelaars en is in het bijzonder geschikt voor het uitvoeren van kort-cyclische trajecten die gericht zijn op zichtbare resultaten zoals een werkende applicatie, een website, enzovoort. Agile kan echter ook goed in niet-IT projecten worden gebruikt.

  Anders dan bij de `traditionele' methoden voor projectmanagement liggen bij agile projecten tijd, kwaliteit en kosten vast, maar de te realiseren functies juist niet. Bij agile projecten vormen de zelfsturende teams de basis. Deze zijn volledig verantwoordelijk voor het realiseren van het op te leveren resultaat dat tot stand komt in korte iteraties. De projectmanager is alleen verantwoordelijk voor het inrichten van het project, het plannen en bewaken van het project op hoofdpunten en de communicatie tussen het projectteam en het bedrijfs- en programmamanagement. De specificaties worden bepaald door het realisatieteam in samenspraak met gebruikersvertegenwoordigers.

  Dit boek beschrijft op een heldere en eenduidige wijze de principes, processen, rollen en verantwoordelijkheden van de belangrijkste producten en technieken bij het managen van agile projecten. Daarbij wordt ook ingegaan op de verschillen en overeenkomsten met andere methoden zoals PRINCE2, Scum Kanban en Lean Six Sigma en in hoeverre deze aanpak hiermee is te combineren. Tenslotte gaat het boek in op de wijze hoe een portfolio van agile en traditionele projecten het beste kan worden gemanaged.

  Dit boek is bedoeld voor projectmanagers die verantwoordelijk zijn voor het managen van agile projecten en verder iedereen die betrokken is of wordt bij het managen van agile projecten. Tevens is dit boek ook zeer geschikt voor degenen die zich willen voorbereiden op de examens AgilePM Foundation en Practitioner van de APMG.

 • Note: This pocket book is available in several languages: English, German, French, Dutch.

  Dieses Taschenbuch bietet eine komplette und prazise Beschreibung der PRINCE2 2009 Edition für alle die in Projekten oder mit Projektmanagement zu tun haben.

 • Note: This pocket book is available in several languages: English, German, French, Dutch.

  PRINCE2 2009 Edition: Ce Guide de Poche est un livre indispensable dans un format pratique pour nimporte qui souhaitant approfondir ses connaissances sur PRINCE2 ou désireux den savoir davantage sur une approche éprouvée et bien structurée de la gestion de projet. Cest aussi un document très utile pour les membres dune équipe de gestion de projet travaillant sur un projet utilisant la méthode PRINCE2.
  Ecrit par des experts de lindustrie et par la suite revu par des professionnels indépendants, ce Guide de Poche fournit une vue densemble structurée de lEdition 2009 de cette méthode largement employée pour la gestion de projet.

  PRINCE22009 Edition: Ce Guide de Poche fournit au lecteur:
  - Un Résumé de lEdition PRINCE2 2009;
  - Une Introduction Rapide aux concepts de PRINCE2;
  - Une Vue densemble structurée des Thèmes, Processus, Techniques et Produits de Gestion de PRINCE2 et son application;
  - Un Guide de Référence facilement transportable pour nimporte qui devant utiliser PRINCE2 dans un projet.

  Ce Guide de Poche est basé sur lEdition PRINCE2 2009. Il est approuvé par lAPMG, linstance officielle de certification de PRINCE2.

empty