SogetiBooks

 • Effectief testen in agile projecten

  In dit boek laten we zien hoe TMap® met de scrumaanpak kan worden geïntegreerd tot een agile geheel. De ervaring heeft geleerd dat testen niet alleen een uitermate belangrijke activiteit is in een scrumaanpak. Het heeft ook tot onze visie geleid dat testen volledig geïntegreerd moet worden met deze aanpak om maximaal agile te kunnen zijn. In dit boek leggen wij onze visie uit en vertalen we deze naar concrete toepassingen. Testen zien we hierbij nadrukkelijk niet als een proces náást, maar als een integraal onderdeel ván de scrumaanpak.


  Als waardevolle aanvulling heeft dit boek een door Arie van Bennekum geschreven bijlage met de titel: `Agile testen, wat te gebruiken van DSDM?. Arie is voorzitter van het Agile Consortium International en coauteur van het Agile Manifesto.

 • Quality Supervision
  Door regie naar het juiste resultaat

  Quality Supervision zorgt voor beheersing van de kwaliteit van een informatiesysteem door het voeren van regie tijdens de gehele levenscyclus.
  Regie voeren betekent het -stimuleren dat de juiste mensen met de juiste informatie, op het juiste moment de juiste activiteiten doen, om zo het juiste resultaat te bereiken.

  Bij de realisatie van dit boek was de inzet van René Roelands en Tjerk Sixma van onschatbare waarde.

  Hoe zorgt u voor samenhang in de kwaliteitszorg voor steeds complexer wordende ICT-oplossingen?
  Kwaliteitsregie is daarbij tegenwoordig onmisbaar. Dit praktische boek, dat door samenwerking van veel gepassioneerde Sogetisten is ontstaan, geeft u concreet richting bij het invullen van de regie op de kwaliteitsaspecten van de activiteiten in de applicatielevenscyclus en de kwaliteit van het eindresultaat. Ik vertrouw erop dat dit Quality Supervision-boek voor u een waardevol middel is om, in de geest van onze PointZERO®-reeks, uw businesssucces verder te optimaliseren.
  Marco van den BrinkDirecteur Sogeti Software Control

 • Business Driven Test Management (BDTM)

  This book offers business and IT managers insight into the possibilities of exerting increased business control of the test process: Business Driven Test Management (BDTM). The concept of BDTM prioritises the result and gives the client of the test process (whether a business or IT manager) the ability to manage the risk coverage, lead time and cost of the test process in both the planning and the execution phases.


  The book also contains an introduction to and summary of the TMap NEXT® Test Management Approach. TMap is the industry standard for testing that can be summarised in four essential principles:

  * Business Driven Test Management allows the client to manage testing on the basis of business considerations.
  * A full description of the test process, from test management to test specification & execution.
  * A complete 'toolbox' of technique descriptions and organisational & infrastructure support.
  * The method is adaptive, making it suitable for use in a range of situations and environments (new development, maintenance, waterfall / iterative / agile, custom-made / off-the-shelf software, outsourcing / offshoring).

  Over the years, TMap has evolved into the de facto standard for testing information systems. In 2006 it was updated as TMap NEXT, incorporating user experience and feedback and many practical examples, making it a highly valuable tool for current and future challenges in the field of testing. TMap NEXT is currently used in hundreds of companies and institutions in a broad range of sectors, including financial services, telecoms, government, utilities and aerospace.


  In addition to a summary of the methodology, this book features a detailed description of Business Driven Test Management and is therefore ideal for test managers who want to improve the quality of testing in their organisations.

 • Business Driven Test Management (BDTM)

  Dit boek biedt de business- en IT-manager inzicht in de zakelijke sturingsmogelijkheden van het testproces: Business Driven Test Management (BDTM). BDTM stelt het resultaat voorop en geeft de opdrachtgever (business of IT-manager) van het testproces de mogelijkheid de afdekking van de risico's, de doorlooptijd en de kosten van het testproces te besturen, zowel in de planningfase als in de uitvoeringsfase.


  Tevens bevat dit boek een inleiding en samenvatting van de Test Management approach TMap NEXT®. Dit is een testmethode die is samen te vatten in vier essenties:

  * Business Driven Test Management (BDTM), handvatten voor de opdrachtgever om testen aan te sturen op basis van zakelijke gronden.
  * Een volledige beschrijving van het testproces, van testmanagement tot testspecificatie en -uitvoering.
  * Een complete 'gereedschapskist' met techniekbeschrijvingen en organisatorische en infrastructurele ondersteuning.
  * De methode is adaptief en daarmee geschikt voor gebruik in de uiteenlopende situaties en omgevingen (nieuwbouw, onderhoud, waterval / iteratief / agile, maatwerk of pakketsoftware, outsourcing / offshoring).

 • stop wasting time and money

  PointZERO® is a vision aimed at increasing business success by parallel and step-by-step improvement across the application lifecycle, to shorten time to market, avoid and reduce cost, eliminate risk, and reach fit for purpose quality.

empty