Boom

 • Hoe leidt u als leidinggevende de gesprekken met uw medewerkers in goede
  banen, en houdt u ook bij kritiek of slecht nieuws de werkrelatie prettig?
  Hoe geeft u op een motiverende manier feedback? En op welke manier laat
  u een kandidaat optimaal tot zijn recht komen tijdens een selectiegesprek?
  Op deze en andere vragen geeft Effectieve tweegesprekken antwoord.
  Met de elementaire gespreksvaardigheden uit dit boek staat u sterker in uw
  schoenen in elk gesprek. Het voert u per gesprekstype vlot van voorbereiding
  naar geslaagde afronding.
  Aan bod komen onder meer:
  het selectiegesprek;
  het functioneringsgesprek;
  het slechtnieuwsgesprek;
  het geven van feedback;
  het hanteren van conflicten.
  In deze tweede herziene druk zijn de gespreksvormen geactualiseerd en
  wordt er extra aandacht besteed aan boodschappen die niet direct aan de
  oppervlakte liggen. Bovendien zijn er twee nieuwe hoofdstukken toegevoegd:
  feedback geven en ontwikkelgesprekken voeren.
  Marike van den Berg (1963) startte als trainer communicatietechnieken bij
  Boertien & Partners. Vervolgens werkte zij bij de anwb, aanvankelijk als
  organisatieadviseur en aansluitend als leidinggevende van een grote inspectieafdeling.
  Ze stapte in 2000 over naar adviesbureau Ardis, waar ze zich richtte
  op managementtrainingen en het begeleiden van managementteams. Sinds
  2006 ontwikkelt ze hrm-beleid voor de Rijksoverheid.
  De serie Praktijkgidsen voor Manager en Ondernemer biedt een praktische
  training in managementvaardigheden. Met een minimum aan theorie en
  een maximum aan praktische richtlijnen verwerft u in twee avonden lezen
  een schat aan informatie en vaardigheden. Daarnaast zijn de boeken ideaal
  als naslagwerk.
  De Praktijkgidsen voor Manager en Ondernemer worden geschreven door
  mensen die op hun vakgebied een jarenlange praktijkervaring hebben opgedaan.
  De serie staat onder redactie van Plattel en Partners te Baarn.

 • Verkoop en het functioneren van de verkoopafdeling staat de laatste jaren in het brandpunt van de belangstelling. De tijd dat verkoop werd beschouwd als een 'techniekje' binnen marketing is in veel organisaties voorbij. Professioneel verkopen geeft een beeld van de complete verkoopfunctie. Het voldoet daarmee aan een groeiende behoefte. Onderwerpen als gespreksvoering, afsluiten van orders en klachtenbehandeling komen praktijkgericht aan de orde. Maar ook onderwerpen als de organisatie van de verkoopafdeling, verkoopplanning en budgettering ontbreken niet.

  Professioneel verkopen is een praktijkgericht boek, bestemd voor commerciële functionarissen binnen organisaties, zoals de verkoper in de binnen- en buitendienst, de accountmanager en de sales-promotor.

 • Het perfecte bestuursvoorstel maken, de echt compacte beleidstekst schrijven. Je wilt het - en je kunt het leren. Hoe? Door virtueel aan de slag te gaan als adviseur in de Belangenfabriek.

  De Belangenfabriek
  In de Belangenfabriek maken adviseurs in opdracht van bestuurlijke organisaties kant-en-klare, besluitrijpe bestuursvoorstellen, op basis van een glasheldere methodiek. Ze zijn beknopt, strak van opbouw en vlot geschreven. In de voorstellen staan de belangen centraal van de mensen die met de effecten van een maatregel te maken krijgen. Dat is precies wat bestuurders verwachten te lezen.

  De Belangenfabriekmethode
  Dit boek leert je een bestuursvoorstel opstellen volgens de Belangenfabriekmethode. Je begint morgen in je nieuwe baan in de Belangenfabriek. Daar leer je stap voor stap écht goede bestuurlijke teksten te schrijven, die recht doen aan de concrete belangen van alle betrokkenen.

  Professionals over Succesvol adviseren in bestuurlijke organisaties

  'Dit boek is een terechte herwaardering van de feiten in adviesteksten. Een pleidooi voor de kwaliteit van argumentatie. Een verademing in onze bulletcultuur van tips, trucs en fake nieuws. Aanrader!' - Paul van der Heijde, denk- en tekstcoach

  'Berts boek leest als een trein. Geen gortdroge tekst, maar pakkende dialogen en zeer bruikbare stappenplannen. Het schrijven van een memo voor mijn minister is voortaan een eitje.' - Saskia Kraaijevanger, taalliefhebber werkzaam bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Nieuwsbehoeften

  Maike Olij

  • Boom
  • 15 April 2016

  Waarom kijken we 's avonds naar een nieuwsprogramma op televisie? Wat beweegt ons om 's morgens op een app te checken wat er is gebeurd in de wereld? Waarom klikken we de hele dag op nieuwsberichten in onze Facebook timeline? Dát we het doen is bekend. Maar niet waaróm we het doen. Willen we ergens meer van weten? Mee kunnen praten met anderen? Of vervelen we ons gewoon? Kortom: wat zijn de dieperliggende motivaties van mensen om nieuws te consumeren?

  De NOS heeft een model ontwikkeld om hier antwoord op te geven en zo meer inzicht te krijgen in haar publiek. Dit inzicht helpt de NOS om haar publieke taak nog beter te vervullen. Het model onderscheidt vier nieuwsbehoeften: bijblijven, toepassen, mening vormen en beleven. De auteur legt uit wat deze behoeften inhouden, hoe ze samenhangen en welke trends er spelen. In het boek staan ook voorbeelden van bestaande en nieuwe nieuwsformats die inspelen op de behoeftes. Hierbij wordt nadrukkelijk over grenzen van genres, professies en platforms heen gekeken en een ruime definitie van het woord `nieuws' gehanteerd.

  Website met extra materiaal en achtergrond
  Op de webpagina bij de uitgave vind je meer informatie over de nieuwsbehoeften uit het NOS Nieuwsbehoeftenmodel, de vier behoeften en praktische tips om de behoeften te vertalen naar de dagelijkse journalistieke praktijk. Daarnaast een overzicht van de voorbeelden die in het boek genoemd worden en de bronnen die gebruikt zijn. Ook staan er verschillende video's die de nieuwsbehoeften tot leven brengen.

  Doelgroep
  Dit boek is bedoeld voor iedereen die het interessant vindt om over nieuwsbehoeften en ontwikkelingen in de journalistiek na te denken. Studenten journalistiek, vakgenoten en mensen met journalistieke aspiraties. Het is een boek voor mensen die positief zijn over de toekomst van de journalistiek en kansen zien. Net zoals de NOS.

 • Het speuren naar waarheid over het wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom in de nieuwsactualiteit is de kern van het journalistieke vak. Hoewel er niet zoiets bestaat als puur objectieve journalistiek, is het begrip waarheid geen loos begrip. Waarheidsvinding - de objectieve observatie en registratie van de nieuwswerkelijkheid - is de missie van de journalistiek.

  Dit boek wil een opmaat zijn naar een journalistieke kennisleer waarin de vraag centraal staat wat in de journalistiek als waarheid mag gelden. De bouwstenen voor zo'n kennisleer zijn inzichten van filosofen uit de Verlichting en daarna, maar vooral ook inzichten uit het kritisch-rationalisme van de wetenschapsfilosoof Karl Popper (1902-1994). Het boek is een pleidooi voor een kritisch-rationele journalistiek die orthodox is in methode en heterodox in inhoud, en waarin waarheidsvinding hand in hand gaat met methodische twijfel, dissensus en diversiteit van invalshoeken.

  Doelgroep
  Studenten journalistiek en communicatiewetenschap

empty