U2pi BV

  • Margriet weet zich geen raad met HRM is een boek bedoeld voor studenten in de sociale wetenschappen, bedrijfskunde of geneeskunde.
    Het gaat ervan uit dat problemen in genoemde vakgebieden veelal venijnig zijn en dus lasting op te lossen met de gebruikelijke methoden van onderzoek. Een oorzaak daarvan is dat we zelf deel uitmaken van het probleem en "het' dus niet zien. Een tweede oorzaak van het venijn is dat problemen zich in een autoreferentieel adaptief systeem bevinden. De in dit boek voorgestelde methode kenmerkt zich door een wijsgerige basis, toepassing van noties van kunstbeschouwing en design thinking en een diep begrip van de situatie. De oplossingen liggen dan voor het grijpen. "To understand is hard. Once one understands, action is easy.' (Sun Yat Sen, 1866-1925)'
    In dit boek worden de concepten op speelse wijze duidelijk gemaakt door studente Margriet en haar begeleider Eefje.
    Laten we besluiten met een citaat dat kernachtig de essentie van Design Thinking
    weergeeft: Treat everything like a prototype... an unfinished product that will always be re-invented. Bob van Limburg (1958) werkt sinds 1985 in het hoger onderwijs. Hij is afgestudeerd algemeen, kwantitatief en sociologisch econoom, filosoof en is gepromoveerd in de Ruimtelijke Wetenschappen. Bob woont met zijn vrouw en honden in het Friese Nieuwehorne.

empty