• Met een bijzonder omvangrijke kennis van zaken en een indrukwekkende eruditie wijdt Valeer Neckebrouck de lezer van dit boek in in het domein van de godsdienstantropologie. De auteur beoogt het studieobject te beschrijven, hij bespreekt de grondleggers van de discipline en analyseert de voornaamste tendensen. In elk van de hoofdstukken wordt een uitstekend inzicht geboden in de grote thema's zoals de definitie van religie. De auteur toont aan de hand van talloze bronnen aan hoe diverse auteurs in de loop van de geschiedenis en in diverse taalgebieden een eigen antwoord hebben geformuleerd. Deze antwoorden worden op een eerlijke en heldere wijze voorgesteld en kritisch doorgelicht. Antropologie van de godsdienst biedt een schat aan bibliografische gegevens, referenties en citaten. Het is niet alleen een inleiding, maar ook een onmisbaar naslagwerk voor de lezer die met kennis van zaken wil deelnemen aan het kritische debat.

 • Het stellen van vragen is een van de belangrijkste vormen in de menselijke communicatie. Het gemeenschappelijke aan alle vragen is dat zij bedoeld zijn om iets in beweging te brengen. In situaties van onderwijs en onderricht zetten vragen van oudsher zowel leerlingen als docenten aan tot denken.

  In deze bundel zijn artikelen samengebracht die het thema, benaderen vanuit een veelheid aan religieuze en filosofische tradities. Zo wordt stilgestaan bij leraren als Socrates, Jezus van Nazaret, Thomas van Aquino, Martin Heidegger en Charles Taylor en hun gebruik van vragen stellen. Naast het christendom krijgen ook jodendom en islam aandacht, naast de klassieke Griekse filosofie ook de moderne filosofische stromingen.

  De meewerkende auteurs zijn allen specialisten op hun vakgebied. De meesten van hen zijn verbonden aan de Tilburg School of Catholic Theology.

 • `Reimar Schefold is een van de laatste grote etnologen uit het tijdperk van de ontdekkingsreizen.' Redmond O'Hanlon
  `Reimar is een van mijn helden. Er zijn weinig mensen die zo diep in een andere cultuur zijn doorgedrongen.' Henk Schiffmacher

  Hoe is het om als eerste Europeaan deelgenoot te zijn van het leven van een traditionele tribale samenleving? Gedurende twee jaar (1967-1969) verbleef de antropoloog Reimar Schefold bij de Sakuddei, een geïsoleerde stam op deMentawai-eilanden, voor de kust van Sumatra (Indonesië). In Wees goed voor je ziel beschrijft hij zijn avontuurlijke belevenissen bij deze mensen, die hemmoeiteloos lijken op te nemen in hun kring, ondanks de enorme culturele verschillen. Door de persoonlijke wijze waarop hij zijn ervaringen heeft beschreven is het een meeslepend boek geworden dat leest als een roman. Bovendien krijgt de lezer inzicht in de opvattingen van de Mentawaiers.Ook komt ter sprake wat zij - een samenleving zonder leiders, geldeconomie of arbeidsdeling - van `ons' vinden. Voorouders en geesten spelen een belangrijke rol in de religieuze wereld van de Mentawaiers.
  Centraal staat de zorg voor de eigen ziel.
  Wanneer die het leven niet aantrekkelijk vindt, verlaat ze het lichaam en gaat naar de voorouders.
  Dan moet de mens sterven. Voor de zielen worden periodiek grote feesten gehouden en kunstvoorwerpen gemaakt: `speelgoed voor de zielen'. Het boek besluit met een nieuw bezoek in 2009,waarbij beschreven wordt hoe de Mentawaiers de confrontatie met de moderne tijd doorstaan.

  Reimar Schefold, geboren in 1938 te Basel, was tot zijn emeritaat hoogleraar Culturele Antropologie van Indonesië aan de Universiteit Leiden. Hij verrichtte veldwerk bij diverse etnische groepen in de Indonesische archipel, publiceerde een tiental boeken, maakte tv-documentaires en nameen cd op met Mentawaise muziek. Hij was betrokken bij tentoonstellingen in verschillende musea en initieerde internationale projecten om de Mentawaiers te helpen bij hun streven om hun leefruimte en cultuur te behouden.

 • The Japanese word bashôfu literally means 'banana-fibre cloth'. Both the cloth and the clothing made from it are now considered important constituents of Okinawan identity. This special trait of Okinawan material culture was brought to attention by the Japanese Folk Craft Movement in the 1930s. After years of decline following World War II, the weaving and use of bashôfu saw a revival that accelerated after the return of Okinawa to Japan in 1972 and still continues. Although today bashôfu receives considerable attention because of its status since 1974 as one of Japan's important intangible cultural properties, its origins and history had remained hidden. In this book Katrien Hendrickx searches for the origins of bashôfu in the Ryukyus, including the origins of ito bashô, the plant that provides the raw material, and studies the yarn-making methods and weaving techniques. She also focuses on why and how the Ryukyuan people adopted those techniques and introduced them into their own society. By careful analysis of all available sources, considered from viewpoints that sprang from fields as various as pure history, phytohistory, philology, ethnography, and folklore, Hendrickx convincingly proves that bashôfu was introduced in the Ryukyus from Southern China, and not from Southeast Asia as is commonly argued. Her overview of present-day bashôfu-weaving and its use also provides valuable insights into the situation of folk-craft within Okinawan society during the second half of the 20th century and up to the present-day.

 • Zigeuners

  Rolf Bauerdick

  Alleen al de titel van dit boek deed veel stof opwaaien. `Zigeuners', dat is toch een scheldwoord? Als je schrijft over dit volk, noem ze dan tenminste `Sinti' of `Roma'. Bauerdick onthoudt zich in dit boek van deze gemeenplaats en van andere politiek correcte clichés die bestaan over deze grote Europese minderheid. Op meer dan honderd reizen door elf verschillende landen ontmoette Bauerdick talloze zigeuners. Met grote vertelkracht beschrijft hij hun dagelijks leven en de problemen die zij hebben, en laat hij overtuigend zien dat die niet altijd alleen te wijten (kunnen) zijn aan discriminatie of armoede. Bauerdick onderzoekt grondig de oorzaken van de dramatische verpaupering en de toename van vijandelijkheid, waarbij hij zich verre houdt van de opvatting dat de een altijd het slachtoffer is, en de ander altijd de dader.

 • Anglais China with a Cut

  J. Kloet

  Deze studie naar Chinese populaire muziek geeft een unieke inkijk in de sociaal-culturele, economische en politieke betekenissen die de snelle veranderingen in China sinds de jaren negentig hebben veroorzaakt. Van punk uit Beijing tot pop uit Hong Kong en Taiwan. Dit boek is het resultaat van zestien jaar onderzoek. Jeroen de Kloet ging naar Beijin

 • Geboortegrond

  Saskia Kunst

  Tigu is door een oom meegenomen naar Zuid-India. Saskia Kunst haalt de zevenjarige jongen terug naar zijn geboortegrond in de Indiase Himalaya en stuurt hem naar school. Op dezelfde bijna vanzelfsprekende wijze neemt ze in de volgende jaren nog negen andere kinderen op. Hoe redt een Nederlandse antropologe zich in een land dat zo veel verschilt van Nederland?

empty