• In `Een klein land met verre uithoeken' schetst geograaf en journalist Floor Milikowski een uiterst treffend tijdsbeeld van dorpen en steden. Bewoners en bestuurders zijn op zoek naar houvast in een veranderd land. In Nederland groeit de kloof tussen kansarm en kansrijk, tussen centrum en periferie, tussen macht en onmacht. Banen, kapitaal en hoogopgeleiden concentreren zich in een aantal grote steden. Op andere plekken krimpt de bevolking en moeten ziekenhuizen en scholen hun deuren sluiten. Het succes van de ene plek gaat ten koste van de welvaart elders. Naarmate Nederland verandert in een lappendeken van winnaars en verliezers, wordt de urgentie om in te grijpen groter. Hoe willen we dat het land eruitziet - en wie kan, wil of moet daar invloed op uitoefenen?

  • Must-read for professionals dealing with SDI and spatial enablement.
    Spatial data identifies the geographic location of natural and constructed features and boundaries on Earth, and has become increasingly important in various administrative practices. In order to facilitate access, use, and sharing of spatial data among organisations, information is brought together in clustered initiatives known as Spatial Data Infrastructures (SDIs). In Spatial Data Infrastructures at Work, Ezra Dessers introduces spatial enablement as a key concept to describe the realisation of SDI objectives in the context of individual public sector processes. Drawing on four years of research, Dessers argues that it has become essential, even unavoidable, to manage and (re)design inter-organisational process chains in order to further advance the role of SDIs as an enabling platform for a spatially enabled society. Detailed case studies illustrate that the process he describes is the setting in which one can see the SDI at work. This book is must-read material for academics, practitioners, and policymakers dealing with sdi and spatial enablement. By extension, the book will also be of great interest to anyone confronted with societal issues that call for an integrated approach, implying in-depth cooperation between multiple organisations.

  • In de Wat met-reeks draait alles om hete hangijzers. <a href='http://www.e-boek.org/store/wat-met-verkeersknoop-p-211359.html'>Ook verkrijgbaar als e-boek</a> <a href='https://itunes.apple.com/be/book/wat-met-de-verkeersknoop/id725704633?l=nl&mt=11'>Ook verkrijgbaar in de iBookstore</a> De <strong>Wat met</strong>-reeks wil het maatschappelijke debat over belangrijke thema's die de mens raken op een kritische manier wetenschappelijk onderbouwen. De publicaties scheiden feiten van fictie, reiken de nodige voorgeschiedenis aan, wijzen ons op de dilemma's en bieden een duidelijk toekomstperspectief. <strong>Wat met de verkeersknoop?</strong> Monsterfiles, slecht onderhouden wegen, stampvolle treinen, gevaarlijke fietspaden, een gebrek aan parkeergelegenheid, fijn stof... Personenmobiliteit is één van de continue pijnpunten in onze maatschappij. Ondanks veel beloftes krijgen we dit nog steeds niet goed georganiseerd. In dit boek worden de inzichten uit verschillende disciplines samengebracht en worden concrete aa

  • De gebruikelijke vorm van westerse steden is drastisch aan het veranderen. Lange tijd was de stadskern het traditionele brandpunt van internationale contacten en dagelijkse activiteiten in de omgeving. Tegenwoordig is het stedelijke centrum aan het veranderen in een diffuus patroon van stedelijke kernen op een metropolitische schaal. De overgang is

empty