• Op je trouwdag begin je aan een huwelijksreis. Meer dan ooit
  is het belangrijk om je op je huwelijksreis voor te bereiden
  en, als je al een poosje op reis bent, om koers te houden.
  Huwelijksreis wil je materiaal aanreiken om bewust bezig te
  zijn met je huwelijk en je te spiegelen aan Gods Woord. Het
  is daarom niet alleen een leesboek, maar vooral een luisterboek:
  Wat zegt de Bijbel? Het is ook een doeboek: Vragen
  en voorbeelden nodigen je uit om naar je eigen huwelijk te
  kijken en er samen met je (aanstaande) man of vrouw over
  in gesprek te gaan. Deze uitgave is ook geschikt om op een
  huwelijks(voorbereidings)kring in de kerkelijke gemeente
  gebruikt te worden.

 • Zodra je verkering krijgt, begint je verkeringsreis. Misschien
  heb je al een paar jaar verkering. Misschien nog maar een
  paar weken. Of helemaal nog niet. Voor al deze jongeren is dit
  boekje bedoeld.
  Meer dan ooit is het belangrijk om je verkeringstijd Bijbels
  in te vullen. In de tijd waarin je leeft, wordt vaak iets heel anders
  onder liefde verstaan dan zoals de Heere liefde bedoeld
  heeft. Verkeringsreis wil je een Bijbelse navigatie voor je verkeringstijd
  geven.
  Het is daarom niet alleen een leesboek, maar vooral een luisterboek:
  Wat zegt Gods Woord over liefde en omgaan met
  elkaar? Het is ook een doeboek: vragen en voorbeelden nodigen
  je uit om naar je eigen verkering te kijken en er samen
  met je vriend of vriendin - maar ook met je ouders - over in
  gesprek te gaan.

 • Met je kind in gesprek over het geloof: je wilt het heel graag,
  maar hoe pak je het aan? Hoe breng je een gesprek op gang? En
  hoe breng je verdieping aan? Hoe kom je er achter welke vragen
  er leven in het hart van je kind? Hoe leg je uit dat God bestaat,
  terwijl je Hem niet kunt zien? Op deze praktische vragen vind je
  in dit boek een antwoord.
  We gaan ook een stapje dieper. Als je in gesprek wilt over zo'n
  diep en persoonlijk onderwerp als het geloof, dan is daarvoor
  veiligheid en wederzijds vertrouwen nodig, zodat je van hart tot
  hart dingen kunt bespreken met je kind.
  Voor elke leeftijd, van peuter tot puber, worden apart aandachtspunten
  gegeven.
  Met je kind praten over het geloof is deel 4 in de Serie Christelijke
  Opvoeding. Deze serie is bedoeld om ouders te inspireren en te
  steunen in de opvoeding. Uitgangspunt daarbij is het opbouwen
  van een veilige gehechtheid tussen ouders en kinderen

 • De kindertijd is de beste tijd om tot geloof te komen. En in die tijd
  staan wij als opvoeders voor de geweldige taak om het Woord van
  God over te dragen aan onze kinderen. Maar hoe doen we dat? Hoe
  krijgen Bijbelse woorden als zonde en genade echt betekenis? De
  auteurs laten aan de hand van praktische voorbeelden zien hoe we
  deze woorden uit kunnen leggen, zonder af te doen aan de diepe inhoud
  ervan. Opdat de woorden van de Koning niet alleen begrepen
  worden, maar onze kinderen beseffen dat het woorden van waarde
  zijn. Ouders, ambtsdragers, kinderwerkers en leerkrachten krijgen
  met dit boek een praktische handreiking voor verdere verwerking en
  bezinning.

 • Een pleidooi voor de terugkeer van het gezag

  Er is wat mis met onze jeugd. De discipline is zoek. En dat merken we. Op school, thuis, op straat, waar niet al. Er is sprake van een gezagscrisis die al enige decennia aan de gang is. We zijn onze vaders en moeders kwijt. Het lijkt erop dat onze samenleving meer en meer verweesd raakt.

  In het reformatorisch onderwijs, thuis en in de catechisatielokalen wordt de leefwereld van onze jeugd steeds meer uitgangspunt voor beleid. Er lijkt een soort omgekeerde opvoedingssituatie te ontstaan: de jeugd bepaalt wat belangrijk is.

  Inmiddels is de wal het schip aan het keren. Er is een roep naar meer duidelijkheid, naar discipline en orde. Maar er is wel grote verlegenheid onder ouders, docenten en predikanten rondom dit thema.

  Juist bij hen ligt de sleutel om iets te doen aan de scheefgegroeide gezagsverhoudingen. Dit boek gaat in op de achtergronden van deze ontwikkelingen en biedt handvatten om hiermee om te gaan.

 • Ik lees iedere dag in de Bijbel. Maar meestal begrijp ik niet wat er staat. De taal is ook niet altijd even makkelijk. Wat heeft God mij te zeggen?' In dit boek heb ik geprobeerd om een brug te slaan, om jou te helpen deze boodschap te begrijpen. Daarom heb ik makkelijker woorden en korte zinnen toegevoegd om het uit te leggen, terwijl je het leest. Na ieder stukje heb ik een aantal gedachten opgeschreven waarover je kunt nadenken en bidden. Moge God je zegenen.

  Ds. A.T. Vergunst, Carterton, New Zealand

  Geschikt voor kinderen van 10 jaar en ouder, maar ook voor hen die onbekend zijn met de boodschap van de Bijbel.

 • In Bridge to Mark, the Gospel according to Mark is connected to you. By very simply explaining what it says, I have tried to get the message as close to you as possible. The book contains short pieces to felect on. It is the message of salvation.

  Your pastor A.T. Vergunst, Carterton, New Zealand

 • Opvoeden vraagt in deze tijd veel energie, wijsheid en inzicht van ouders en andere opvoeders! In dit boek worden veel herkenbare opvoedingsvragen besproken. De diverse auteurs, afkomstig uit het onderwijs en de hulpverlening, geven veel praktische tips die ouders kunnen helpen bij een christelijke opvoeding.

 • Denkstof

  Jaco Pons

  In de zomer ga je misschien weleens naar het zwembad. Met elkaar van de glijbaan af.Je glijdt vanzelf naar beneden. Hoe verder je naar beneden komt, hoe harder je gaat.Totdat je met een grote plons in het water terechtkomt. Zo is het met de zonde ook. (...)

  Op school, in het jeugdwerk of thuis zijn er veel gelegenheden om kinderen wat uit de Bijbel te leren. Maar hoe vul je die momenten in?
  Dit boekje is voor iedereen die kinderen graag aan het denken zet. Het bevat 52 korte stukjes met aansprekende voorbeelden uit het dagelijks leven, waarmee kinderen iets leren over God, over de Bijbel en over zichzelf.

  Jaco Pons (1981) werkte jarenlang in het basisonderwijs. Dit boekje is ontstaan toen hij wekelijks een stukje "denkstof" aan de kinderen uit zijn klas vertelde. Tegenwoordig is Jaco jeugdwerkadviseur bij de JBGG.

 • Dit boekje wil stap voor stap met je meedenken over het
  waarom en het hoe van christelijk opvoeden vanuit Bijbels
  perspectief, de richting van opvoeden en waar we naartoe
  werken met onze opvoeding. Hierbij is veel aandacht voor
  de ontwikkeling van de kinderen, jezelf als opvoeder en
  opvoeden in de huidige maatschappij. De auteurs willen
  perspectief bieden en naast je staan; in afhankelijkheid,
  gebed en hoop samen met jou de reis ondernemen.

  Achterin het boekje staat een kringhandleiding met ideeën
  voor acht bijeenkomsten die je kunt organiseren of volgen
  om zo samen met andere opvoeders aan te slag te kunnen.

 • De kindertijd is de beste tijd van je leven om tot geloof te komen. Ouders hebben de roeping én het voorrecht om hun kinderen van jongs af aan bij Jezus te brengen, met het verlangen dat ze Hem door genade leren kennen en volgen. Dat gebeurt niet alleen binnen het gezin. De héle kerkelijke gemeente is hierbij betrokken en ook op school leren kinderen omgaan met geloofsvragen. Aan de hand van praktische voorbeelden zoeken de auteurs naar een Bijbelse eenheid in de christelijke opvoeding.

  Ouders, ambtsdragers, kinderwerkers en leerkrachten op basisscholen krijgen hier een gefundeerde handreiking voor verdere verwerking en bezinning.

 • Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen: De allerbeste wensen voor je kind. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

  Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

 • Voor veel ouders is de puberteit niet de gemakkelijkste tijd.
  Pubers kunnen ouders uitdagen, grenzen aftasten en ideeën
  naar voren brengen waarvoor je terugschrikt. Maar er is ook
  een andere kant. Is het niet fantastisch om uit jouw kind een
  volwassene te zien groeien? Wie de ontwikkeling van pubers
  aandachtig volgt, ziet hoe hun karakter zich ontwikkelt. Dan raak
  je eigenlijk niet op hen uitgekeken. Zó zijn pubers: soms lastig,
  maar tegelijk ook zo innemend.

  De centrale vraag in dit boek is hoe ouders kunnen leren hun
  zoon of dochter beter te begrijpen en te helpen bij het volwassen
  worden. Er is aandacht voor de verschillende aspecten van de
  ontwikkeling van pubers, voor praten met pubers en voor de
  /> godsdienstige opvoeding in de puberteit. Ook gaat het boek over
  vriendschap, verliefdheid en de groei van verantwoordelijkheid
  voor anderen.

  Bij ieder hoofdstuk zijn vragen opgenomen, om als ouders samen
  te bespreken. Ook zijn achterin het boek suggesties te vinden
  voor het gebruik van dit boek bij een opvoedingskring.

  Pubers begrijpen is het tweede deel van de serie Christelijke
  Opvoeding, onder hoofdredactie van dr. Joop Stolk. Ouders
  krijgen gedachten en richtlijnen aangereikt die hen inspireren en
  tot steun zijn in de christelijke opvoeding van hun kinderen.

 • Bidden: we doen het elke dag meerdere keren, maar
  waarom bidden we eigenlijk? Tot Wie spreken wij als
  we bidden, en waar mogen we dan om vragen? Dit
  boekje geeft op een eenvoudige manier onderwijs over
  bidden. Daarnaast bevat het een aantal voorbeeldgebeden
  die kinderen kunnen zingen of uit hun hoofd
  kunnen leren. Anita Engelen maakte eenvoudige, aansprekende
  illustraties bij de tekst.
  Leeftijd: 5-8 jaar.

 • De adventstijd is een waardevolle periode om als gezin bewust
  toe te leven naar het Kerstfeest. De boom van Isaï is daarbij een
  eenvoudig hulpmiddel.
  Iedere dag in de adventstijd staat een symbool centraal dat
  verwijst naar een Bijbelse geschiedenis of profetie over de komst
  van de Zaligmaker. Het symbool laat zien welke weg God ging
  met Zijn volk tot aan de komst van de Messias en hoe wij ook
  vandaag nog mogen uitzien naar Zijn komst.
  De boom van Isaï bevat dertig dagboekstukjes, met een bijbehorend
  Schriftgedeelte, gespreksvragen en een symbool.
  Na het lezen van het gedeelte van die dag kunnen kinderen
  het bijbehorende symbool ophangen, bijvoorbeeld aan een tak
  of op het raam.
  Doelgroep: kinderen van 3-8 jaar

 • Peuters kunnen heel lief zijn en tegelijk heel vermoeiend. Soms zijn ze zo dwars dat je er geen raad mee weet, maar even later kruipen ze bij je op schoot om weer eens lekker met je te kroelen.
  Voor veel ouders zal dit een herkenbaar beeld van hun peuter zijn. Een beeld dat tegelijkertijd veel vragen oproept. Hoe reageer ik op een peuter die niets wil en op alles 'nee' zegt? Wat moet ik doen als hij alles zelf wil doen op een moment dat het mij helemaal niet uitkomt? Hoe kan ik hem geruststellen als hij 's nachts angstig wakker wordt, of hem zover krijgen dat hij zijn speelgoed deelt met een ander kind?
  In dit deel van de serie Christelijke opvoeding zoeken de auteurs op deze en vele andere vragen een praktisch antwoord, waar ouders houvast aan hebben in het dagelijkse gezinsleven. Daarbij proberen ze allereerst peuters te begrijpen in wat ze doen en laten en bij wat er in hun 'koppie' omgaat. Dat is de beste manier om te weten te komen wat een peuter nodig heeft en wat een goede aanpak is.

 • Het eerste huwelijk is door de Heere Zelf gesloten in het paradijs.
  Het wordt dan ook met recht een 'paradijsbloem' genoemd. Door
  onze val is deze bloem echter geknakt. Daarom begint het huwelijksformulier
  met de woorden: 'Overmits den gehuwden gewoonlijk
  velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt.'
  Echter de Heere belooft de gehuwden ook dat zij verzekerd
  mogen zijn van de gewisse hulpe Gods in hun kruis.

  Deze twee zaken klinken door in dit gehele boek, waarin het
  huwelijksformulier regel voor regel wordt overdacht. Duidelijk
  blijkt dat het formulier is gegrond op Gods Woord. Het is bovendien
  voluit reformatorisch. De eer van God staat voorop!

  Het huwelijksformulier is behandeld tijdens gemeenteavonden.
  Omdat bleek dat de overdenking ervan niet alleen waardevol is als voorbereiding op het huwelijk, maar ook tot troost en bemoediging voor reeds (jarenlang) gehuwden, is besloten tot een uitgave.
  Aan ieder hoofdstuk zijn een aantal vragen toegevoegd die aanzetten tot het samen bespreken van dit waardevolle formulier.

  Ds. J.A. Weststrate is sinds 2009 predikant van de Gereformeerde
  Gemeenten in Nederland. Eerst diende hij de gemeente te Terneuzen.
  Sinds 2014 is hij verbonden aan de gemeente te Pretoria.

 • De was stapelt zich op, het is niet zo schoon in huis als je
  zou willen, je hebt net twee ruziënde kinderen uit elkaar gehaald
  ...
  Veel ouders raken door alle drukte in het gezin de weg kwijt
  in de opvoeding. Praktische opvoedingstips die succes garanderen
  zijn meer dan welkom. Maar dit boek biedt ouders
  van kinderen in alle leeftijden meer dan een to-dolijst.
  Met behulp van veertien Bijbelse principes verbindt Tripp
  de boodschap van het Evangelie aan de praktijk van de opvoeding.
  Ouders hebben de reddende genade van God nodig,
  om te beseffen dat zij niet zelf de harten van hun kinderen
  kunnen veranderen. De auteur laat zien dat de Heere
  in Zijn genade zondige ouders wil gebruiken om zondige
  kinderen te redden.
  Paul David Tripp is dominee, auteur en spreker op internationale
  conferenties. Hij heeft inmiddels diverse titels over
  christelijk leven op zijn naam staan. Tripp is getrouwd met
  Luella. Samen hebben zij vier volwassen kinderen.

 • Het huwelijk is een prachtig geschenk van God. Het aangaan van een huwelijk vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. In dit boek wordt een aantal belangrijke onderwerpen behandeld waaraan bij de bezinning op het huwelijk niet voorbij mag worden gegaan.

  Ieder hoofdstuk bevat, naast een theoretisch gedeelte, verwerkingsmateriaal en input voor een (groeps)gesprek.

  Op weg naar het huwelijk is bijzonder geschikt als leidraad bij gesprekken met of cursussen voor stelletjes die zich voorbereiden op het huwelijk. Ook voor echtparen die al langer getrouwd zijn kan het boek dienstbaar zijn.

 • Deel 1 Thema's voor tieners
  Waarom ben jij gedoopt? Wat is de waarde van dat water
  op je voorhoofd?
  In dit boekje vind je uitleg over de doop. Als je het leest, zul
  je ontdekken wat een voorrecht het is om gedoopt te zijn.
  Toen jij gedoopt bent, verbond God Zijn Naam met die van
  jou en zei: 'Jij hoort bij Mij.' Zo veel goedheid en genade
  verdienen wij niet, maar toch zegt God dat ons toe bij de
  doop.
  In dit boekje wordt ook duidelijk dat de doop vraagt om
  een antwoord. Weet jij van vergeving van zonden en dien jij
  de Heere al in jouw jonge leven?

 • Een christelijke opvoeder is zelf leerling van Christus
  Ouders, docenten, jeugdwerkers en ambtsdragers: allen hebben zij
  te maken met het opvoeden van jongeren. Deze veelomvattende taak
  vraagt om Bijbelse toerusting. Ds. G.J. Capellen geeft in dit boek weer
  in welke tijd de jongeren van nu opgroeien. Hoe ga je als christelijke
  opvoeder om met jongeren die beïnvloed worden door de geest van
  de tijd? Het is van het grootste belang om een voorbeeld te zijn, en
  geen struikelblok. Je vormt een struikelblok voor jongeren als je zelf
  niet gericht bent op Christus. Jonge mensen hebben behoefte aan
  goede identificatiefiguren: betrokken opvoeders die zelf dicht bij de
  Heere leven. Vanuit Gods Woord spoort de auteur opvoeders ertoe
  aan Christus na te volgen en zo lichtende voorbeelden te zijn met hart
  voor jongeren.

 • De kindertijd is de beste tijd om tot geloof te komen.
  Maar hoe kunnen we met onze kinderen spreken over de
  diepe waarheden van het christelijk geloof zonder die te
  versimpelen? Hoe weten we dat we niet over hun hoofd
  heen praten, maar hun hart bereiken? Kunnen we voorkomen
  dat kinderen het geloof ervaren als een woordenbrij
  die niets met het echte leven te maken heeft? Hoe
  deden opvoeders in de Bijbel dit?
  Dit boek biedt ouders, ambtsdragers, kinderwerkers en
  leerkrachten een praktische handreiking om met kinderen
  te zingen, bidden en spreken over God in taal die zij
  begrijpen.

 • Deze bundel in de reeks KADOC-studies verschijnt als vierde in een subreeks rond Levensrituelen. Eerder verschenen al Geboorte & doopsel (1996) , Het vormsel (1991) en Het huwelijk (2000) . Dit boek voltooit de serie en staat stil bij de laatste fase in de levensloop: dood en begrafenis. Het opzet van de subreeks bestond erin te beschrijven en na te gaan hoe, telkens bij de belangrijke scharniermomenten in de biografie van een persoon, rituelen worden aangewend die het uitzicht hebben van 'rites de passage'.

  De vraagstelling van Dood & begrafenis gaat uit van het fenomeen dat, in het vooruitzicht van het levenseinde, bij de dood zelf, onmiddellijk daarop volgend en later; een serie van traditionele rituelen, gebruiken en verhalen de overweldigende ervaring van het sterven in kaart poogt te brengen, te ordenen, te beheersen, kortom er mee om te gaan op een menselijke wijze. De bundel benadert het fenomeen vanuit drie fasen. Met de dood voor ogen" gaat na hoe we aankijken tegen de dood, welke voorstellingen we hebben van het sterven. "Rituelen en zinsduidingen bij de dood zelf" onderzoekt de omgang met het dode lichaam: welke rituelen worden aangewend, onder meer in het perspectief van een verrijzingsgeloof. "Rouwen en herinneren" ten slotte bekijkt de verwerking van het afscheid van de overledene in het rouwproces en de herinnering. Binnen deze driedelige structuur werpen 11 academici vanuit hun discipline en specialisme licht op deze fenomenen. De foto's van Carl Uytterhaegen vormen een visueel verhaal op zich dat de tekstuele bijdragen een nieuwe dimensie geeft."

empty