Banier Bv, Uitgeverij De

 • Een pleidooi voor de terugkeer van het gezag

  Er is wat mis met onze jeugd. De discipline is zoek. En dat merken we. Op school, thuis, op straat, waar niet al. Er is sprake van een gezagscrisis die al enige decennia aan de gang is. We zijn onze vaders en moeders kwijt. Het lijkt erop dat onze samenleving meer en meer verweesd raakt.

  In het reformatorisch onderwijs, thuis en in de catechisatielokalen wordt de leefwereld van onze jeugd steeds meer uitgangspunt voor beleid. Er lijkt een soort omgekeerde opvoedingssituatie te ontstaan: de jeugd bepaalt wat belangrijk is.

  Inmiddels is de wal het schip aan het keren. Er is een roep naar meer duidelijkheid, naar discipline en orde. Maar er is wel grote verlegenheid onder ouders, docenten en predikanten rondom dit thema.

  Juist bij hen ligt de sleutel om iets te doen aan de scheefgegroeide gezagsverhoudingen. Dit boek gaat in op de achtergronden van deze ontwikkelingen en biedt handvatten om hiermee om te gaan.

 • Ik lees iedere dag in de Bijbel. Maar meestal begrijp ik niet wat er staat. De taal is ook niet altijd even makkelijk. Wat heeft God mij te zeggen?' In dit boek heb ik geprobeerd om een brug te slaan, om jou te helpen deze boodschap te begrijpen. Daarom heb ik makkelijker woorden en korte zinnen toegevoegd om het uit te leggen, terwijl je het leest. Na ieder stukje heb ik een aantal gedachten opgeschreven waarover je kunt nadenken en bidden. Moge God je zegenen.

  Ds. A.T. Vergunst, Carterton, New Zealand

  Geschikt voor kinderen van 10 jaar en ouder, maar ook voor hen die onbekend zijn met de boodschap van de Bijbel.

 • In Bridge to Mark, the Gospel according to Mark is connected to you. By very simply explaining what it says, I have tried to get the message as close to you as possible. The book contains short pieces to felect on. It is the message of salvation.

  Your pastor A.T. Vergunst, Carterton, New Zealand

 • Opvoeden vraagt in deze tijd veel energie, wijsheid en inzicht van ouders en andere opvoeders! In dit boek worden veel herkenbare opvoedingsvragen besproken. De diverse auteurs, afkomstig uit het onderwijs en de hulpverlening, geven veel praktische tips die ouders kunnen helpen bij een christelijke opvoeding.

 • Bekijk eerste hoofdstukHet lijkt vaak of economie alleen maar over feiten gaat. Over werkloosheid, over schulden en over geld verdienen. Maar achter de feiten ligt een wereld van ideeën, overtuigingen, veronderstellingen en verhalen. Juist in de economie blijken normen en waarden een belangrijke rol te spelen. Dit boek toetst de heersende economische normen en waarden aan die van de Bijbel. Daarin is veel te vinden wat uiterst relevant is voor de economie van vandaag.

  De auteur houdt de lezer ook een spiegel voor. Zijn we in staat onze eigen rol in het economische leven kritisch te bekijken? In hoeverre zijn we zelf verstrikt in het geldweb? Na ieder hoofdstuk zijn vragen opgenomen om de lezer verder te laten nadenken.
  />
  W.J. de Potter heeft bijna 25 jaar in en voor het bedrijfsleven gewerkt en is sinds 2007 werkzaam in het onderwijs als bestuurder van het Hoornbeeck College en het Van Lodenstein College.

  In winkelmandje leggen  Paperback  1 dag


  EUR 9,95  E-book  Direct download


  EUR 7,50


  Delen op sociale media  Het lijkt vaak of economie alleen maar over feiten gaat. Over werkloosheid, over schulden en over geld verdienen. Maar achter de feiten ligt een wereld van ideeën, overtuigingen, veronderstellingen en verhalen. Juist in de economie blijken normen en waarden een belangrijke rol te spelen. Dit boek toetst de heersende economische normen en waarden aan die van de Bijbel. Daarin is veel te vinden wat uiterst relevant is voor de economie van vandaag.

  De auteur houdt de lezer ook een spiegel voor. Zijn we in staat onze eigen rol in het economische leven kritisch te bekijken? In hoeverre zijn we zelf verstrikt in het geldweb? Na ieder hoofdstuk zijn vragen opgenomen om de lezer verder te laten nadenken.

  W.J. de Potter heeft bijna 25 jaar in en voor het bedrijfsleven gewerkt en is sinds 2007 werkzaam in het onderwijs als bestuurder van het Hoornbeeck College en het Van Lodenstein College.

 • Bij secularisatie wordt vaak gedacht aan de teloorgang van de invloed
  van het christelijk geloof en de kerk. Niet zelden volgt dan
  een klaagzang over de buitenwereld. Maar secularisatie zegt misschien
  wel evenveel over wat er binnenshuis aan de hand is. Veel
  christenen worden heen en weer getrokken tussen dienst aan God
  en preoccupatie met de wereld die voorbijgaat.
  Tegenstrijdige verlangens benadert het begrip secularisatie vanuit een
  verrassende invalshoek en laat zien dat het tijd is om tegenwicht
  te bieden. Is secularisatie misschien ook een kans, wanneer onze
  verlegenheid Gods gelegenheid blijkt te zijn?
  Auteurs: ds. A. Beens, ds. W. Harinck, dr. P.C. Hoek, dr. A. Huijgen,
  dr. M.J. Kater, prof. dr. H.J. Paul, ds. J. IJsselstein.

 • Denkstof

  Jaco Pons

  In de zomer ga je misschien weleens naar het zwembad. Met elkaar van de glijbaan af.Je glijdt vanzelf naar beneden. Hoe verder je naar beneden komt, hoe harder je gaat.Totdat je met een grote plons in het water terechtkomt. Zo is het met de zonde ook. (...)

  Op school, in het jeugdwerk of thuis zijn er veel gelegenheden om kinderen wat uit de Bijbel te leren. Maar hoe vul je die momenten in?
  Dit boekje is voor iedereen die kinderen graag aan het denken zet. Het bevat 52 korte stukjes met aansprekende voorbeelden uit het dagelijks leven, waarmee kinderen iets leren over God, over de Bijbel en over zichzelf.

  Jaco Pons (1981) werkte jarenlang in het basisonderwijs. Dit boekje is ontstaan toen hij wekelijks een stukje "denkstof" aan de kinderen uit zijn klas vertelde. Tegenwoordig is Jaco jeugdwerkadviseur bij de JBGG.

 • In dit boek maakt Bates duidelijk hoe rijkdom
  en aanzien vaak zorgen voor de ondergang van
  onvoorzichtige mensen. Met liefdevolle vermaningen
  wekt hij zijn lezers op om zorgvuldig
  te onderzoeken hoe gevaarlijk een verkeerde
  omgang met aards bezit is. Hij geeft christenen
  talloze handreikingen om misbruik te vermijden
  en hun voorspoed te gebruiken tot Gods eer en
  hun eigen eeuwige winst.
  William Bates (1625-1699) was een gewaardeerde
  puriteinse predikant die tijdens de `Great Ejection'
  van 1662 uit de Engelse staatskerk werd
  gezet. Later diende hij een vrije gemeente van
  dissenters in Hackney bij Londen.

 • Dit boekje wil stap voor stap met je meedenken over het
  waarom en het hoe van christelijk opvoeden vanuit Bijbels
  perspectief, de richting van opvoeden en waar we naartoe
  werken met onze opvoeding. Hierbij is veel aandacht voor
  de ontwikkeling van de kinderen, jezelf als opvoeder en
  opvoeden in de huidige maatschappij. De auteurs willen
  perspectief bieden en naast je staan; in afhankelijkheid,
  gebed en hoop samen met jou de reis ondernemen.

  Achterin het boekje staat een kringhandleiding met ideeën
  voor acht bijeenkomsten die je kunt organiseren of volgen
  om zo samen met andere opvoeders aan te slag te kunnen.

 • De kindertijd is de beste tijd van je leven om tot geloof te komen. Ouders hebben de roeping én het voorrecht om hun kinderen van jongs af aan bij Jezus te brengen, met het verlangen dat ze Hem door genade leren kennen en volgen. Dat gebeurt niet alleen binnen het gezin. De héle kerkelijke gemeente is hierbij betrokken en ook op school leren kinderen omgaan met geloofsvragen. Aan de hand van praktische voorbeelden zoeken de auteurs naar een Bijbelse eenheid in de christelijke opvoeding.

  Ouders, ambtsdragers, kinderwerkers en leerkrachten op basisscholen krijgen hier een gefundeerde handreiking voor verdere verwerking en bezinning.

 • Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen: De allerbeste wensen voor je kind. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

  Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

 • Dit compacte boekje is overzichtelijk ingedeeld en helpt u om bij de tijd te blijven. Het gaat moeilijke onderwerpen niet uit de weg, zoals de verwoestende werking van pornofilms op de geest, en de verslaving aan geweldgames. Ouders treffen in het boekje praktische tips aan, vergezeld van gespreksvoorbeelden die ze in hun gezin kunnen toepassen om een openhartig gesprek over media te krijgen. De auteurs putten daarbij uit hun ervaringen bij de stichtingen Mediawijzer en Yona en uit wetenschappelijk onderzoek naar mediagebruik in het lectoraat Nieuwe media van Driestar educatief.

 • Voor veel ouders is de puberteit niet de gemakkelijkste tijd.
  Pubers kunnen ouders uitdagen, grenzen aftasten en ideeën
  naar voren brengen waarvoor je terugschrikt. Maar er is ook
  een andere kant. Is het niet fantastisch om uit jouw kind een
  volwassene te zien groeien? Wie de ontwikkeling van pubers
  aandachtig volgt, ziet hoe hun karakter zich ontwikkelt. Dan raak
  je eigenlijk niet op hen uitgekeken. Zó zijn pubers: soms lastig,
  maar tegelijk ook zo innemend.

  De centrale vraag in dit boek is hoe ouders kunnen leren hun
  zoon of dochter beter te begrijpen en te helpen bij het volwassen
  worden. Er is aandacht voor de verschillende aspecten van de
  ontwikkeling van pubers, voor praten met pubers en voor de
  /> godsdienstige opvoeding in de puberteit. Ook gaat het boek over
  vriendschap, verliefdheid en de groei van verantwoordelijkheid
  voor anderen.

  Bij ieder hoofdstuk zijn vragen opgenomen, om als ouders samen
  te bespreken. Ook zijn achterin het boek suggesties te vinden
  voor het gebruik van dit boek bij een opvoedingskring.

  Pubers begrijpen is het tweede deel van de serie Christelijke
  Opvoeding, onder hoofdredactie van dr. Joop Stolk. Ouders
  krijgen gedachten en richtlijnen aangereikt die hen inspireren en
  tot steun zijn in de christelijke opvoeding van hun kinderen.

 • Ontmaskerd

  Bart Bolier

  Je moet niet moeilijk doen over popmuziek. Je hoeft toch niet overal iets achter te zoeken?'

  'Ik luister selectief. Ik beoordeel per liedje of het verantwoord is of niet.'

  'Als ik bekeerd was, zou ik niet naar popmuziek luisteren.'

  Zomaar een paar veelgehoorde opmerkingen van christenjongeren over popmuziek. Misschien denk jij er ook zo over. Je luistert naar popmuziek, omdat de liedjes je raken en misschien zelfs steun geven. De auteur van dit boek wil jou laten zien wat er onder dat aantrekkelijke masker van popmuziek verborgen is. Hij geeft een grondige bespreking van de verschillende stromingen en artiesten en beoordeelt ze aan de hand van de Bijbel. Vanuit de wetenschap dat alleen Gods Woord de leugen kan ontmaskeren en de waarheid aan het licht brengen.

  Achterin is een lijst van artiesten en begrippen opgenomen en een register van Bijbelteksten.  Bart Bolier (1982) is ondernemer, godsdienstdocent en ambtsdrager. Hij is getrouwd en vader van 4 kinderen. In het verleden was hij dj en producer van housemuziek.

 • Bidden: we doen het elke dag meerdere keren, maar
  waarom bidden we eigenlijk? Tot Wie spreken wij als
  we bidden, en waar mogen we dan om vragen? Dit
  boekje geeft op een eenvoudige manier onderwijs over
  bidden. Daarnaast bevat het een aantal voorbeeldgebeden
  die kinderen kunnen zingen of uit hun hoofd
  kunnen leren. Anita Engelen maakte eenvoudige, aansprekende
  illustraties bij de tekst.
  Leeftijd: 5-8 jaar.

 • Het verwijt klinkt vaak: zit je nu alweer met je mobiel? Veel moeilijker is het om een waardevol gesprek te beginnen over wijs mediagebruik. Hoe blijf je zelf verbonden met pubers die voortdurend online zijn? Hoe kun je identificatiefiguur zijn? Wat zijn goede vragen bij zo'n mediagesprek? En hoe kan de Bijbel leidend zijn in mediagebruik?
  Aan de hand van herkenbare situaties schrijven de auteurs over mediaopvoeding vanuit een Bijbelse levenshouding, gebaseerd op het ontwikkelde Media Attitude Model. Het boek biedt veel praktische handvatten voor iedereen die met jongeren te maken heeft en kan mede door de gespreksvragen goed worden ingezet op opvoedingskringen.

  De auteurs zijn beide betrokken bij het lectoraat Nieuwe media in vorming en onderwijs en ontwikkelden het in dit boek beschreven Media Attitude Model. Zij geven regelmatig lezingen over het omgaan met nieuwe media.

 • Peuters kunnen heel lief zijn en tegelijk heel vermoeiend. Soms zijn ze zo dwars dat je er geen raad mee weet, maar even later kruipen ze bij je op schoot om weer eens lekker met je te kroelen.
  Voor veel ouders zal dit een herkenbaar beeld van hun peuter zijn. Een beeld dat tegelijkertijd veel vragen oproept. Hoe reageer ik op een peuter die niets wil en op alles 'nee' zegt? Wat moet ik doen als hij alles zelf wil doen op een moment dat het mij helemaal niet uitkomt? Hoe kan ik hem geruststellen als hij 's nachts angstig wakker wordt, of hem zover krijgen dat hij zijn speelgoed deelt met een ander kind?
  In dit deel van de serie Christelijke opvoeding zoeken de auteurs op deze en vele andere vragen een praktisch antwoord, waar ouders houvast aan hebben in het dagelijkse gezinsleven. Daarbij proberen ze allereerst peuters te begrijpen in wat ze doen en laten en bij wat er in hun 'koppie' omgaat. Dat is de beste manier om te weten te komen wat een peuter nodig heeft en wat een goede aanpak is.

 • In het christelijke denken over de samenleving is de zorg voor
  elkaar altijd een hoog ideaal geweest. De overheid moest op afstand
  blijven. Natuurlijk moest zij wel zorgen voor wetgeving
  om arbeiders tegen hun broodheren te beschermen, maar het
  verstrekken van uitkeringen en subsidies diende tot een minimum
  beperkt te blijven. Daarmee zou de samenleving alleen
  maar worden verzwakt.
  In de beste tradities van het Reveil betoogde Abraham Kuyper
  het in 1891, op het eerste Christelijk-Sociaal Congres (dit jaar
  125 jaar geleden). Paus Leo XIII zei vergelijkbare dingen, en
  ds. G.H. Kersten legde het principe vast in het beginselprogramma
  van de SGP. Hun teksten, en die van anderen - zoals
  ds. O.G. H eldring, mevrouw MacLaine Pont, de ARP-minister
  A.S. Talma - en bijdragen uit het recente politieke debat,
  zijn alle in dit boek opgenomen. Kennisneming van deze bronteksten
  over een belangrijke en actuele maatschappelijke kwestie
  kan ons helpen bij het vinden en formuleren van een juist
  standpunt in het debat over de participatiesamenleving.

  Dr. Bart Jan Spruyt (1964) is leraar geschiedenis
  en maatschappijleer aan het Wartburg
  College te Rotterdam en docent kerkgeschiedenis
  aan het Hersteld Hervormd Seminarie
  aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

 • Ondanks toenemende secularisering in Nederland zijn
  in het laatste decennium veel nieuwe en soms ook grote
  kerken gebouwd. Zeker de omvangrijke reformatorische
  kerkgebouwen trekken de aandacht van de media. Hoe
  kan het dat in de Biblebelt zulke grote godshuizen worden
  gebouwd, terwijl in de Randstad veel kerkgebouwen
  noodgedwongen hun deuren sluiten? En hoe kunnen
  deze opvallende bouwwerken in verband worden gebracht
  met de bevindelijk gereformeerde levensbeschouwing,
  waarin ootmoed en nederigheid hoog genoteerd staan?
  Vergeleken met de traditie van 'schuurkerken' lijken de
  'refodomes' een veranderde visie op de relatie tussen
  religie, theologie en materialiteit te weerspiegelen. Al deze
  vragen inspireerden de samenstellers van deze bundel tot
  onderzoek en veldwerk in Barneveld, waar drie nieuwe
  kerkgebouwen onder de loep werden genomen. Aangevuld
  /> door bijdragen van architecten en andere deskundigen,
  geeft dit boek een impuls tot de kennis van en bezinning
  op reformatorische kerkbouw in de eenentwintigste eeuw.

  Aan deze bundel is meegewerkt door John Exalto, Fred van
  Lieburg, Henk Middelkoop, Anneke Pons, Johan Roeland,
  Hans Teerds, Herman Wesselink en Maarten Wisse.

 • Lange tijd leefden bevindelijk gereformeerden vooral bij
  boek en schrift: de Bijbel boven alles, maar allerlei stichtelijke
  lectuur en persoonlijke correspondentie niet in de
  laatste plaats. Nieuwe communicatiemiddelen als radio en
  televisie werden door hen met wantrouwen bejegend als
  inbreuk op een traditionele geloofscultuur.

  De digitale revolutie heeft echter het medialandschap van
  deze bevolkingsgroep ingrijpend gewijzigd. De reformatorische
  zuil lijkt door het wereldwijde web te worden opengebroken of ondermijnd. De Biblebelt ondergaat een virtualisering.

  Wat is er aan de hand? Hoe wordt erop gereageerd? Welke
  visies zijn er vanuit verschillende invalshoeken mogelijk?
  Betekent virtualisering het einde van de Biblebelt of
  biedt het juist kansen voor een nieuwe vorm van digitaal
  protestantisme? Over dergelijke vragen gaan de bijdragen in deze bundel, die het resultaat is van een studiedag van het interdisciplinaire Biblebelt Netwerk.

  Biblebelt online is het eerste deel in de serie 'Biblebelt
  studies'.

 • Het eerste huwelijk is door de Heere Zelf gesloten in het paradijs.
  Het wordt dan ook met recht een 'paradijsbloem' genoemd. Door
  onze val is deze bloem echter geknakt. Daarom begint het huwelijksformulier
  met de woorden: 'Overmits den gehuwden gewoonlijk
  velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt.'
  Echter de Heere belooft de gehuwden ook dat zij verzekerd
  mogen zijn van de gewisse hulpe Gods in hun kruis.

  Deze twee zaken klinken door in dit gehele boek, waarin het
  huwelijksformulier regel voor regel wordt overdacht. Duidelijk
  blijkt dat het formulier is gegrond op Gods Woord. Het is bovendien
  voluit reformatorisch. De eer van God staat voorop!

  Het huwelijksformulier is behandeld tijdens gemeenteavonden.
  Omdat bleek dat de overdenking ervan niet alleen waardevol is als voorbereiding op het huwelijk, maar ook tot troost en bemoediging voor reeds (jarenlang) gehuwden, is besloten tot een uitgave.
  Aan ieder hoofdstuk zijn een aantal vragen toegevoegd die aanzetten tot het samen bespreken van dit waardevolle formulier.

  Ds. J.A. Weststrate is sinds 2009 predikant van de Gereformeerde
  Gemeenten in Nederland. Eerst diende hij de gemeente te Terneuzen.
  Sinds 2014 is hij verbonden aan de gemeente te Pretoria.

 • De was stapelt zich op, het is niet zo schoon in huis als je
  zou willen, je hebt net twee ruziënde kinderen uit elkaar gehaald
  ...
  Veel ouders raken door alle drukte in het gezin de weg kwijt
  in de opvoeding. Praktische opvoedingstips die succes garanderen
  zijn meer dan welkom. Maar dit boek biedt ouders
  van kinderen in alle leeftijden meer dan een to-dolijst.
  Met behulp van veertien Bijbelse principes verbindt Tripp
  de boodschap van het Evangelie aan de praktijk van de opvoeding.
  Ouders hebben de reddende genade van God nodig,
  om te beseffen dat zij niet zelf de harten van hun kinderen
  kunnen veranderen. De auteur laat zien dat de Heere
  in Zijn genade zondige ouders wil gebruiken om zondige
  kinderen te redden.
  Paul David Tripp is dominee, auteur en spreker op internationale
  conferenties. Hij heeft inmiddels diverse titels over
  christelijk leven op zijn naam staan. Tripp is getrouwd met
  Luella. Samen hebben zij vier volwassen kinderen.

 • Het huwelijk is een prachtig geschenk van God. Het aangaan van een huwelijk vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. In dit boek wordt een aantal belangrijke onderwerpen behandeld waaraan bij de bezinning op het huwelijk niet voorbij mag worden gegaan.

  Ieder hoofdstuk bevat, naast een theoretisch gedeelte, verwerkingsmateriaal en input voor een (groeps)gesprek.

  Op weg naar het huwelijk is bijzonder geschikt als leidraad bij gesprekken met of cursussen voor stelletjes die zich voorbereiden op het huwelijk. Ook voor echtparen die al langer getrouwd zijn kan het boek dienstbaar zijn.

 • Het sterven van een kind is misschien wel het ergste wat
  ouders kan overkomen. Een onherstelbare leegte in het gezin.
  Een gemis dat levenslang meegedragen wordt.
  Wat weten we van deze ouders die rouwen om hun kind?
  Waar lopen zij en de overige kinderen tegenaan, thuis, op
  het werk, op school, in hun familie- of vriendenkring? Hoe
  geven ouders, bij al hun persoonlijke verdriet, toch voldoende
  aandacht aan de andere kinderen?
  Deze en andere vragen staan in dit boek centraal. Het is in de
  eerste plaats geschreven voor christen-ouders die een kind
  moesten missen. Daarnaast is het een boek voor mensen die
  om het gezin heen staan, zoals familie, vrienden, ambtsdragers,
  gemeenteleden en leerkrachten

empty