NVSH

 • Seks en religie

  Dik Brummel

  • Nvsh
  • 5 Februari 2013

  Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen die weten dat `god' een schepping is van de mens. Ze vormen nog een minderheid, en dat bewijst wel hoe primitief
  onze soort nog is.
  In dit boek neemt de schrijver je mee op een leerzame reis door de evolutie en biologie, naar de verhalenvertellers uit de oertijd, de mythen uit de oudheid en vervolgens naar onze nieuwe mythologie: `god'.
  Op heldere wijze wordt het ontstaan van religie uitgelegd en in de nog steeds voortgaande evolutie van de mens geplaatst.
  Een boek dat inzicht geeft in hoe religie in deze moderne tijd nog steeds van grote invloed is op onze seksuele gedragingen, die op hun beurt weer veel dieper
  in ons `dier zijn' liggen.
  /> Kan de mens hieruit ontstijgen?

 • Anglais The sexual system

  Dik Brummel

  • Nvsh
  • 16 Februari 2015

  This is not just another book about sex and sexuality, but a description of the sexual system, in which sex difference, sexual desire, reproduction and the family form a coherent whole.

  The sexual system is the foundation of our lives and of society as a whole. It provides an explanation for such diverse problems as the inadequacy of human relationships, injustice, hunger and war. Religion, language, politics and culture also appear in a new light if they are regarded as embodiments of the sexual system.

  This approach represents a Copernican shift in a sexology that aspires to be a true science. Instead of examining the influence of society on sexual behaviour (which undeniably exists to some small degree) we should look at things the other way round, and consider social structures as the very manifestations or expressions of sex distinction, marriage, motherhood and family.

  This different perspective also offers a new framework for the continuing process of sexual reform. Human intervention in the reproductive process could extend far beyond its current scope, which holds a promise for human and environmental health, and for the liberation of love as lust.

 • Espagnol El sistema sexual

  Dik Brummel

  • Nvsh
  • 16 Februari 2015

  Éste no es el enésimo libro sobre el sexo/la sexualidad,
  sino que es una descripción del sistema sexual como un conjunto homogéneo formado por la diferencia entre sexos, el deseo sexual, la reproducción y
  la familia.
  El sistema sexual forma la base de nuestra vida y nuestra
  convivencia. Asimismo, ofrece una explicación a problemas tan diferentes como la imperfección humana en las relaciones amorosas, la injusticia, el hambre y la guerra. La religión, el lenguaje, la política y la cultura también se pueden entender como una manifestación del sistema sexual.
  Este enfoque implica un giro copernicano para la sexología que pretende ser una ciencia. Ya no podemos hablar de la influencia de la sociedad en el sexo (aunque exista de forma limitada), sino que debemos considerar las estructuras sociales precisamente como un fenómeno o un reflejo de los sexos, del matrimonio, de la maternidad y de la familia.
  Este cambio de perspectiva también brinda un marco nuevo en el que la reforma sexual pueda seguir avanzando. La intervención humana en la reproducción
  podría llegar mucho más lejos que ahora, lo cual supondría una promesa para la salud del ser humano y del medio ambiente, así como para la liberación del
  amor como deseo sexual.

 • Het seksuele syteem

  Dik Brummel

  • Nvsh
  • 10 Juni 2015

  De titel van dit boek doet wat vreemd aan: seksualiteit en systeem: begrippen die toch ver uit elkaar liggen? De inhoud laat echter het tegendeel zien. De schrijver zegt dat er een nauwe samenhang bestaat tussen sekseverschil, seksueel verlangen en voortplanting. Voor die samenhang gebruikt hij het woord 'systeem'. Seksualiteit is een van de grote systemen, die ons persoonlijke en sociale leven vorm geven zoals de systemen van veiligheid, voeding, zorg. Hij werkt dat uit in tal van aspecten die met seksualiteit te maken hebben zoals het gezin, voortplanting en bevolking, liefde, huwelijk religie, politiek, cultuur. Hij benadert dit alles vanuit de evolutie en wijst ieder dualisme tussen geest en lichaam af. Een heel andere benadering van seksualiteit dan de gangbare opvattingen, die meestal beperkt blijven tot geslachtsorganen en 'het' doen. De schrijver pleit ervoor dat de seksuologie een zelfstandige wetenschap wordt en niet, zoals nu het geval is, een onderdeel blijft van verschillende disciplines. Het boek geeft een verfrissende, geïntegreerde kijk op seksualiteit, die bij verdere uitwerking grote invloed zal hebben op de wetenschap.

empty