• Geestkunde

  Freek van Leeuwen

  Met het geopende geestesoog heeft de schrijver in de geestelijke wereld kunnen waarnemen, dat de menselijke geest in wezen een bolvormige wolk van geestelijk licht en geestelijke warmte is. Dat licht en die warmte hebben de eigenschap, dat zij in twee toestanden kunnen voorkomen: een vormbare en zelfvormende toestand. Met deze vormbare en zelfvormende eigenschappen van het licht en de warmte hangen de geestelijke vermogens samen: het waarnemen, denken, voelen en willen.

  Waarnemen is vormbaar licht, waardoor er van buitenaf lichtbeelden in de geest kunnen worden gevormd, wat ervaringsbeelden zijn, waardoor de geest zich van de omgeving bewust wordt; denken is zelfvormend licht, waardoor de geest in zichzelf lichtbeelden kan vormen, wat denkbeelden zijn die onder woorden kunnen worden gebracht; voelen is vormbare warmte, waardoor de geest zich gevoelsmatig kan openstellen voor de gemoedsgesteldheid van anderen en zo met hen kan meevoelen; willen is zelfvormende warmte, waardoor de geest zichzelf in een verhoogde krachtstoestand kan brengen en zo de gevormde gedachten en gevoelens in het gedrag naar buiten toe tot uitdrukking kan brengen.

  Als de geest met de vermogens in zichzelf werkzaam wordt, heeft dat een uitstraling om de geest heen tot gevolg: de ziel. In de ziel kan de geest de vóórtbrengselen van de vermogens: kennis, gedachten, gevoelens en besluiten, vasthouden, wat het geestelijke deel van het geheugen is. Doordat de geest in de loop van de miljoenen jaren oude ontwikkeling de vermogens steeds beter heeft leren beheersen, heeft de ziel een vorm gekregen die overeenkomt met de éigenschappen van de vermogens: de geestgedaante; met de geestgedaante kan de geest zich in de geestelijke wereld vrij bewegen. Op aarde komt de geestgedaante tot uitdrukking in het lichaam en daarin bevindt de geest zich op de plaats van de hersenen, het verbindingsorgaan tussen de geestelijke en stoffelijke wereld.

  In het aardse bestaan maakt de geest voortdurend gebeurtenissen mee; de ervaringen daarmee opgedaan, moeten met de vermogens worden verwerkt, waardoor de geest die steeds beter leert gebruiken. In de loop van de ontwikkeling is de geest zich daardoor steeds meer bewust geworden van zichzelf. Op een gegeven tijdstip in de ontwikkeling van die bewustwording zal de geest zich willen bevrijden van de remmende en moeilijkheden veroorzakende toestand van onbewuste vereenzelviging met dit stoffelijke bestaan en van eenzijdigheden in de eigen persoonlijkheid. Dat kan alleen door de vermogens bewust en beheerst te gaan gebruiken, waardoor ze op den duur worden ontwikkeld tot het geweten en de deugden; daardoor wordt de levensbeschouwing vergeestelijkt en kan de betekenis van het tijdelijke bestaan worden gezien in het licht van de eeuwigheid, die de oorsprong ervan is.

  Deze ontwikkeling is de zelfverwerkelijking; daardoor komt het geestelijke licht en de geestelijke warmte steeds meer in overeensteming met die van de geestelijke begeleiders in de geestelijke wereld en uiteindelijk met die van de goddelijke algeest. De menselijke geest is oorspronkelijk door verdichting als een algeestvonk uit de algeest voortgekomen in een toestand van onbewustheid; door op aarde een geestelijke ontwikkeling door te maken en zichzelf als geest te verwerkelijken, zal uiteindelijk de bewuste hereniging met de algeest als zelfstandig geworden geest, door allen worden bereikt.

 • SPOOKHUIZEN EN GEESTVERSCHIJNINGEN

  Hypnotherapeut/paragnost Jan C. van der Heide en parapsycholoog Richard Krebber schreven het boek, getiteld: "Spookhuizen en Geestverschijningen". Met als ondertitel: "De waargebeurde verhalen van uw buren waarover nooit werd gepraat...".

  Een parapsycholoog en een paragnost die samen een boek schrijven! Het is nog nooit eerder gebeurd. Parapsychologische wetenschap en paragnostische gevoelens ontmoeten elkaar in dit werk.

  Wetenschap en gevoel blijken elkaar bijzonder goed te kunnen aanvullen. Zeker als het "over het paranormale" gaat. Er is nog zo weinig van bekend.

  Vorm uw eigen oordeel. Het raadsel van leven kent vele facetten. Een parapsycholoog en paragnost zoeken naar de diepere waarheid van het bestaan. En komen op hun weg ook spoken en engelen tegen. Zij bezochten spookhuizen en trachten het mysterie van entiteiten, klopgeesten, beschermengelen, gidsen en spookverschijningen te ontsluieren... Een onthullend, indringend en aangrijpend boek!

 • In 'Ontwikkel je paranormale vermogens' laat de bekende paragnost en hypnotherapeut Jan C. van der Heide u kennis maken met de paranormale wereld. Uw eigen intutie, voorgevoelens en paranormale vermogens.

  Op heldere en nuchtere wijze schrijft auteur Van der Heide over dit onderwerp. En probeert u de weg te wijzen in uw rijke innerlijk, bewandelt nieuwe wegen om 'waar te nemen'. In 'Ontwikkel je paranormale vermogens' wordt deze sluimerende kracht op harmonische wijze gestimuleerd.

  Ontwikkel je eigen paranormale vermogens en ontdek een extra dimensie. De paranormale wereld van: intutie, telepathie, voorspellende dromen, visioenen en voorgevoelens...

 • Zeventig meditaties Nieuw

  Waarom zijn er woorden en beelden nodig om de stilte in te gaan?
  Woorden en beelden kunnen verbindingen leggen naar een wereld die woordeloos is. Deze zeventig meditaties wijzen ons de weg en raken een gevoelige snaar in ons, waardoor het stiltegebied tussen twee gedachtes in even helemaal bloot komt te liggen.
  Bevrijd van druk zien we ineens in alle eenvoud wie we zijn. Zonder beelden, zonder ideeën, zonder enige inspanning verschijnt helder en stil ons diepte wezen, in volle vrede samenvloeiend met het grenzeloze.
  Zo leiden alle meditaties ons uiteindelijk tot de ware aard der dingen: leeg en woordeloos maar vol van bezieling.


  Liesbeth Bours-Romijn (1950) is al vanaf 1978 yogadocent en woont als Nederlandse in het Belgische plaatsje Wuustwezel. Na de afronding van haar studie Nederlands werkte zij aanvankelijk in het middelbare onderwijs en gaf daarnaast yogalessen in de avonduren. Vanaf 2003 is zij zich uitsluitend gaan wijden aan de essentie van yoga en meditatie, van waaruit zij haar sterk geconcentreerde yogalessen geeft.
  In 2009 verscheen van haar hand `De wijze zee & andere verhalen. In 2010 schreef zij haar tweede boek `De ademende wind, overpeinzingen vanuit de stilte.

  Janine Krekelberg (1953) heeft opleidingen gevolgd in de sociaal pedagogische sector, werkte in de hulpverlening en is momenteel werkzaam bij een gemeente.
  Aan de fotovakschool heeft zij de opleiding tot vakfotograaf voltooid.
  De laatste jaren heeft ze een ontwikkeling doorgemaakt die in haar foto's zichtbaar wordt. Ze houdt ervan om in haar vrije tijd vanuit verwondering en verstilling te fotograferen. De natuur in al haar verschijningen is daarbij een grote inspiratiebron. Haar fotos weerspiegelen iets van het mysterie van het leven.
  Ze is al jarenlang yogacursist bij Liesbeth Bours en exposeert in de Yogaloods in Zundert.

 • De Zweedse esotericus Henry T. Laurency, die leefde in de vorige eeuw, schreef tussen 1930 en 1971 ruim 4000 paginas met heel bijzondere esoterische teksten over de verborgen dimensies van de werkelijkheid. Hij schreef een tweetal boeken, The Philosophers Stone en The Knowledge of Reality. De auteurs hebben van alle beschikbare teksten gebruikgemaakt om dit boek te schrijven. Een boek over de ononderbroken cyclus van leven en dood. Een boek dat zin geeft aan het leven en het sterven draaglijk maakt. Intrigerend van begin tot eind en vol wijze levenslessen.

  Laurency onderscheidt verschillende niveaus van bewustzijn. Dit zijn de belevingswerelden van het fysieke, het emotionele, het mentale en het causale- of zielsbewustzijn. Af en toe raken we ook nog aan het niveau dat daar weer bovenuit stijgt, het eenheidsbewustzijn. Onze ontwikkeling, door vele incarnaties heen, is erop gericht ons bewustzijn naar een steeds hoger plan te tillen. Hoe dat in zijn werk gaat en wat de wetmatigheden zijn waar dit hele proces aan onderhevig is, staat in dit boek uitvoerig beschreven.

  Wat het boek zo bijzonder maakt is de grote bruikbaarheid in de dagelijkse praktijk. Het wijst ons de weg naar een meer uitgebalanceerd bestaan en biedt een schat aan inzichten, waardoor we op een heel andere manier naar onze dagelijkse ervaringen zullen gaan kijken. Het legt een fundament voor een integrale psychotherapie, waardoor een nieuwe benadering mogelijk wordt in de psychologie en de psychiatrie.

 • GEWOON EEN PARAGNOST

  Van de paragnost, hypnotherapeut en auteur Jan C. van der Heide zijn meerdere boeken verschenen over metafysische onderwerpen. In 'Gewoon een paragnost' gunt hij de lezer(es) een kijkje in zijn dagelijks leven en werk. Op een ontwapenende manier blijkt hoe normaal het paranormale in feite is. We worden er zelf elke dag mee geconfronteerd. Nuchter en helder worden frappante zaken beschreven, soms beangstigend door de juistheid ervan. Op onverbloemde wijze verwoordt de schrijver realistische levenszaken.

  Reeds jaren is Van der Heide werkzaam als paragnost en therapeut. Hij heeft oneindig veel consulten gegeven en we kennen allemaal zijn wereldvoorspellingen. We hebben hem op teevee gezien, op de radio gehoord, persoonlijk gesproken, tijdens lezingen ontmoet of bezig gezien op de ParaVisie-beurzen in zijn zeer druk bezocht 'fluisterhoekje'. Immer geflankeerd door zijn vrouw Anna. Tijdens mini-sessies aldaar geeft hij troost en warmte aan zijn medemens. Tevens geeft hij treffende helderziende consulten door het lezen van handen, psychometrie of puttend uit een ander (para)normale bron. Van der Heide heeft een scherpe kijk op het paranormale en beschrijft in grote eenvoud en eerlijkheid opmerkelijke zaken. 'Gewoon een paragnost' is absoluut een boek om in één adem uit te lezen...

 • ANNA'S PARADIJS

  Man en vrouw, echtgenoot en echtgenote. Anna en Jan C.van der Heide werden na een huwelijk van bijna 33 jaar gescheiden door de dood. Anna overleed.

  Bij leven wisten zij al, LIEFDE kent geen grenzen. Tweelingzielen zijn voor elkaar geschapen en kunnen contact houden.Zelfs na het sterven. Er bestaat zoiets als 'De Sferen', 'Het Licht', 'Goedheid nabij God, Allah, Boeddha, Krishna', het liefdevolle oord der engelen.

  Over alle grenzen heen spreken Anna en Jan, over beschermengelen, gidsen, de sferen van eeuwige goedheid. Het boekje ANNA'S PARADIJS is daarvan een weergave.

 • Het is een van de meest mysterieuze en hevig bediscussieerde boeken ooit geschreven, maar ook zonder twijfel het meest invloedrijke boek over de oude filosofie in de 20e eeuw: De Kybalion.
  Volgens velen gebaseerd op de antieke Griekse-Egyptische wijsheid, wordt het toegewezen aan de cryptische "Drie Ingewijden" sinds de verschijning in 1908. Lezers hebben uitgebreid gedebatteerd over hun identiteit, samen over de Hermetische Leringen waarop het boek wordt geacht te zijn gebaseerd.
  Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat William Atkinson dit boek heeft geschreven onder het pseudoniem van de "Drie Ingewijden."

 • Ontdek hoe je alles kunt krijgen en behouden wat jij wenst...

  Er bestaat geen betere tijd dan nu om terug te keren naar de basis. De wereld is zo chaotisch geworden, zo ver buiten controle. Hoewel bijna alles is veranderd, is het verlangen naar faam en fortuin blijven voortbestaan.
  Of jij nu meer geld bezitten, jouw ware levensdoel wilt ontdekken en anderen gaan helpen, er beter wilt uitzien, de tijd is aangebroken om jouw deel op te eisen.
  De basisprincipes zijn zo simpel maar ook zo diepgaand. Zij werden door Baltasar Gracian Morales vastgelegd in dit boek. Met meer dan 250 spreuken wijst hij jou de weg. Het behouden is net zo belangrijk als het vergaren van de dingen die jij wenst. Wij hebben regelmatig gezien hoe mensen hun dromen verwezenlijken, en vervolgens alles weer verliezen zoals een zandkasteel dat wordt overspoeld op het strand door het opkomende getijde.
  Dit is niet de wet van aantrekking of het geheim. Dit zijn praktische woorden van wijsheid hoe ook jij jouw aandeel van faam en fortuin kunt verwerven. Jij kunt veel meer uit het leven halen. Wacht niet langer en ga met deze principes aan de slag.

 • De gedachten, gevoelsflitsen: Wat wel/ niet/ best leuk is...
  stonden eerder in tijdschriften, op internet en websites.
  Hypnotherapeut, paragnost, coach Jan van der Heide heeft zijn tekstjes gebundeld in dit boekje.

 • Allemand Geisteskunde

  Freek van Leeuwen

  In Geisteskunde wird das Wesen des Menschen beschrieben: des menschlichen Geistes und das Verhältnis, das es zwischen dem Menschen, dem Mitmenschen und dem Allgeist, dem Ursprung aller, gibt.
  Die Eigenschaften des menschlichen Geistes sind die geistlichen Fähigkeiten: ist das Vermögen, die Dinge wahrzunehmen, sie zu überdenken und nachzuempfinden, und daraufhin etwas damit unternehmen zu wollen; in der nach innen hin gewendeten Einstellung kann der Mensch diese Fähigkeiten auf sich selber richten, in der nach außen hin gewendeten Einstellung auf seine Mitmenschen.

  Indem er lernt diese Fähigkeiten bewußt und beherrscht zu benutzen, kann der Mensch sich von einem Zustand der Unbewußtheit und Unbeherrschtheit zu einem Zustand des Selbstbewußtseins und der Selbstbeherrschung, von der Triebmäßigkeit zur Begeisterung entwi-ckeln.
  />
  Durch diese Selbstverwirklichung wird die Geistesverfassung des menschlichen Geistes immer mehr mit der des Allgeistes in Einklang gebracht. Die Wiedervereinigung damit kann auf die Dauer durch die Übung der Selbstbesinnung, der Besinnung auf sich selber als die bewußte, vermögende Lebenskraft, erreicht werden, die aus dem Allgeist, dem Ursprung aller, hervorgegangen ist.

 • Anglais Love

  Adri Blonk

  • U2pi bv
  • 18 April 2019

  Love and happiness: few people will not be looking for these things in their life. Sometimes the search takes up a lifetime. Especially where unconditional love and happiness are concerned, it is not an easy quest. People often look for the answer in money, possessions, prestige, power, relationships and the like. They tend to find that while these can contribute to short-term happiness, they are not a permanent solution. People need to look beyond these things to discover where they can find true happiness and unconditional love. There is a greatness within every human being that you can barely begin to imagine. It consists of unconditional love, compassion and so many more wonderful things. However, these are frequently hidden behind blockages which, among other things, need to be removed, released and processed by working on the self and persisting in doing so. This book offers a detailed discussion of everything such work involves that may be of use to you. It also goes into the positive effects on other people, mother Earth and so on. When you start working on yourself you will receive extra support from the so-called other world in the form of unconditional love and compassion.

 • Ceci est l'histoire autobiographique d'une chenille solitaire qui s'embarque dans une aventure à la recherche du bonheur.
  Je vais vous emmener avec moi et vous montrer comment, étant de nature très sensible, j'ai été capable de transformer mon sentiment de solitude, en un sentiment d'être connectée à tout ce qui est entre le paradis et la terre. L'arc-en-ciel est le symbole de cette connexion. J'espère me montrer capable de vous inspirer à vous ouvrir, demander de l'aide, et mener vos propres recherches. Ainsi, vous aussi pourrez développer l'art de voir la vie différemment et être heureux.

  Ce livre illustré est pour les personnes de tous âges. Il a été conçu avec la collaboration de nombreuses personnes que j'aime. Vous savez qui vous êtes. Du fond du coeur, merci à vous tous.

 • Maria Magdalena was de eerste geëmancipeerde vrouw die volledig zichzelf kon zijn, terwijl zij in dienst stond van haar grootste liefde Jezus. Ze was apostel der apostelen en het toppunt van eenvoud. Ze is een voorbeeld voor de vrouw van nu.

  De vrouw heeft eeuwenlang niet zichzelf mogen zijn. Deze tijd biedt haar veel ruimte, maar er zijn nog veel oude herinneringen aan angst en onwaardigheid. Het gaat in dit boek niet om de geschiedenis, maar om met Maria Magdalena als voorbeeld jezelf te zoeken en er hierbij naar te kijken wat zij nu voor jou kan betekenen.

  Maria Magdalena wandelt met elk type vrouw mee in allerlei omstandigheden en geeft praktische adviezen. De verandering van de vrouw heeft veelal een directe reactie op de man. Man en vrouw zijn niet gelijk, ze zijn andere wezens en verschillen in vele opzichten van elkaar. Maria Magdalena zal zowel aan de man als de vrouw veel herkenning en ondersteuning geven.

  Janny Post heeft een zielsvereniging met Maria Magdalena en en directe verbinding met Jezus. Jezus en Maria Magdalena hebben hun sporen achtergelaten in Frankrijk. Janny vertelt hierover vanuit haar eigen ervaringen en de mysteries die ze in Frankrijk is tegengekomen. Ze verbindt ze aan de waarheid die ze nu voor de lezer kunnen hebben. Janny woont sinds 1997 in Frankrijk.

 • Ans van der Heide-Kort bracht het grootste deel van haar jeugd door in het voormalig Nederlands Indië. Na de middelbare school werd zij verloskundige en oefende als zodanig een praktijk uit in Wageningen. De oorlog 1940-1945 maakte voortzetting van haar werk onmogelijk. Inmiddels gehuwd moest zij met haar jonge gezin, wegens oorlogshandelingen, eerst uit Wageningen, later uit Arnhem vluchten, waarbij al haar bezittingen verloren gingen.

  Na de oorlog zocht zij haar levensvervulling in een andere richting. Haar inzet voor de wederopbouw bestond grotendeels uit het houden van voordrachten over de meest uitéénlopende onderwerpen.

  Op latere leeftijd werd zij beroepskeuze-adviseur, volgde een opleiding individual-psychologie en was bestuurslid van Intermenselijk Contact.

  Haar ambitie voor schrijven en het feit, dat zich bij één van haar drie kinderen paragnostische verschijnselen manifesteerden, bracht haar er toe, het thema helderzienheid in romanvorm te verwerken. De roman 'HET GEBED VAN EEN CHARLATAN' is te beschouwen als een authentiek document over het leven van een paragnost.

 • 2000...
  VOORSPELLINGEN VOOR HET JAAR TWEE-DUIZEND EN DAARNA...

  JAN C. VAN DER HEIDE's nieuwste boek, '2000... VOORSPELLINGEN VOOR HET JAAR TWEEDUIZEND EN DAARNA...', dat betrekking heeft op het aanstaande millennium, zou eigenlijk op ieders bureau moeten liggen. Aangezien hij heeft blijk gegeven van een bovennatuurlijke vaardigheid om toekomstige gebeurtenissen met grote nauwkeurigheid te voorspellen (en tot ieders verbazing op het moment dat hij die voorspellingen deed) moet men deze begaafde ziener heel serieus nemen.

  Zelfs de grote NOSTRADAMUS had het niet altijd bij het rechte eind, omdat gebeurtenissen anders kunnen uitvallen wanneer mensen reageren op de omstandigheden die zouden leiden tot de voorspelde gebeurtenissen.

  Van iedereen die ik ken is JAN C. VAN DER HEIDE het meest accuraat geweest.

  Voor iemand als Jan is het voorzien van gebeurtenissen geen wonder, noch is het in tegenspraak met wetenschappelijke kennis.

  Ik weet reeds lange tijd dat gebeurtenissen stationair zijn in een tijdloze dimensie en dat wij ons bewegen op weg naar de stationaire gebeurtenissen die voor de toekomst zijn voorzien. Wanneer we daarop stuiten, ervaren we die gebeurtenissen.

  Mensen als Jan -en er zijn slechts enkelen zo goed als hij- schijnen in staat te zijn buiten onze gewone tijdstroom te kijken en te zien wat in het verschiet ligt.

  Dit boek is zowel interessant als heel waardevol, omdat het ons helpt een blik te werpen in de toekomst - onze toekomst.

  Prof.Dr. Hans Holzer

  Parapsychologist

  Author, LIFE BEYOND, and PROPHECIES

 • Dit boek geeft per week, per maand en per seizoen waarnemingen weer die te zien en te beleven zijn in het jaarritme. Het nodigt uit om een ruimere werkelijkheid te zien
  dan alleen de dagelijkse bezigheden en taken. Alles in de kosmos is energie. De
  dieren, planten, bomen, de aarde, zon, maan en sterren zijn energie.Maar ook wijzelf
  zijn energie en in verbinding met het totaal van energie!

  In dit boek kun je lezen en ervaren hoe jouw energie met het jaar mee beweegt en een vitaal onderdeel is van het grote energiesysteem. Dit boek nodigt je uit om in het moment van nu te zijn, met respect naar verleden en toekomst.

  Lees hoe je door milde meditatie oefeningen de elementen,kleuren, de natuur, en alles wat je door het jaar heen beleeft als kleine wondertjes kunt ervaren.Laat je inspireren om te voelen dat ieder moment nieuw is, en vanuit die energie zorgvuldig je eigen werkelijkheid.

 • Dit is een autobiografisch verhaal van een eenzame rups die het avontuur aangaat op zoek naar geluk.
  Ik neem je mee en laat je zien hoe ik, met mijn hooggevoelige natuur, het gevoel van eenzaamheid heb kunnen transformeren naar een gevoel van verbonden zijn met alles wat er tussen hemel en aarde is. De regenboog staat hier voor mij symbool voor.
  Ik hoop hiermee ook jou te kunnen inspireren om je open te stellen, hulp te vragen en op onderzoek te gaan. Zo ontwikkel je de kunst om op een andere manier naar je leven te kijken en hoe je jouw geluk mag ervaren.

  Dit prentenboek is voor mensen van alle leeftijden. Het is tot stand gekomen in samenwerking met velen van mijn dierbaren. Jullie weten wie jullie zijn. Vanuit het diepste van mijn hart, allen dank hiervoor!

  Voor optimaal genot klik op muziek en zet het op replay terwijl je dit prentenboek leest: https://www.youtube.com/watch?v=__5FuvxqT-E

empty