Athenaeum

 • `De weg is geheel verlaten. Het wordt donker en ik vind geen enkele
  aanwijzing welke kant ik op moet. Dan zie ik plotseling in de verte,
  links van de weg, een dode ruiter, gekleed in het rood. Hij ligt vlak
  bij een gehucht, half begraven in de sneeuw. Het lijdt geen twijfel
  dat het een van onze lansiers is en dat mijn regiment zich daar ergens
  moet bevinden. Op goed geluk ga ik die richting op zonder dat ik
  een weg zie. Ik loop dwars door het veld, maar een brede greppel
  die is vol gewaaid met sneeuw verspert me de weg. Ik laat me er niet
  door weerhouden, maar plotseling verdwijn ik tot aan mijn hoofd
  onder een lawine van sneeuw. Dit keer geloof ik dat ik verloren ben.

  In 1812 trekt Napoleon op naar Moskou, een veldtocht die een
  helletocht zou worden. Jean François Dumonceau is officier in la
  Grande Armée. Hij maakt deel uit van de Keizerlijke Garde, en verkeert
  in de nabijheid van Bonaparte. Als een van de weinigen overleeft hij
  de tocht. Aan het eind van zijn leven schrijft hij, in het Frans, zijn
  memoires. Die geven een huiveringwekkend beeld van een oorlog
  waarin honderdduizenden sneuvelen, maar ook schetsen ze zijn
  verbondenheid met Liesje, zijn paard, en zijn oppasser Jan.
  Willem Oosterbeek vertaalde Dumonceaus memoires en voorzag
  ze van historisch commentaar. Zo ontstaat een ooggetuigenverslag
  van een veldtocht die twee eeuwen later nog altijd tot de verbeelding
  spreekt.

empty