Universitaire Pers Leuven

  • Sacred places have long exercised a special fascination. Sacred places are not static entities but reveal a historical dynamic. They are the result of cultural developments and have varied multidimensional levels of significance. They are places where time is, as it were, suspended, and they are points where holy times and holy places meet. Sacred places are places apart.

    It is this specificity in the context of the Christian religions of the West that Loci Sacri wishes to unveil by bringing together specialists from various disciplines, countries, and Christian denominations. One of the questions is why some sites have for centuries proven to be so popular while others have not. Another topic is the way in which extraordinary natural sites have been designated as sacred and given new meaning, primarily by means of architecture. Loci Sacri also explores the 'eternal' character of this sacred status.

  • Het ambt van provinciaal architect in de 19e-eeuwse Belgische architectuur.
    De provinciaal architecten wisten met hun ontwerpen voor plattelandskerken, pastorieën, lagere scholen en andere openbare gebouwen sterk hun stempel op de 19e-eeuwse Belgische architectuur te drukken. Dat zij tezelfdertijd ambtenaar en architect waren, had een belangrijke invloed op hun ontwerpen en sociale positie. Aan de hand van een 'biografie' van het ambt in de provincie West-Vlaanderen legt de auteur vakkundig de relaties bloot tussen overheid, administratie en architectuur. Daarbij krijgt de lezer inzicht in de administratieve context waarbinnen de provinciaal architecten actief waren, en ook een levendig beeld van hun dagelijkse ontwerppraktijk en verankering in het bredere maatschappelijke veld. Dankzij deze veelzijdige benadering van het ambt van provinciaal architect biedt Architect en ambtenaar een tegengewicht voor meer traditionele overzichten van de architectuurgeschiedenis die sterk uitgaan van een stilistische ontwikkeling en uitzonderlijke 'kunstenaar-architecten'.

empty