Het Tweede Gezicht

 • Dit boek beschrijft in toegankelijke taal hoe we allemaal rijk en gelukkig kunnen worden. Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Toch is het waar en mooi. Het begint met vragen stellen en keuzes maken. Waarom werken we? Wat is er zo goed aan kernfusie? Waarom leidt meer consumptie niet tot meer geluk? Willen we meer zijn dan alleen werknemers en consumenten?

  In Economie voor wereldverbeteraars neemt Peter van der Wel u mee door de wondere wereld van de economie die heel eenvoudig blijkt te zijn als je maar weet hoe het werkt. Hij biedt een uitgebreid economisch model dat wél rekening houdt met zaken als duurzaamheid, vrije tijd en geluk. Met aandacht voor productieprocessen, belasting, onderzoek, internet, milieu, ontwikkelingsproblematiek, auteursrecht en reclame. Dit boek is een praktische handleiding om te komen tot een leven met meer welvaart en geluk voor iedereen.

  * Dit is geen economieboek, toch gaat het wel over economie
  * Het is geen leerboek, toch kun je er veel uit leren
  * Het is geen how-to boek, toch staat het vol met praktische tips
  * Het is geen sprookje, toch loopt het goed af  Inhoudsopgave

  Voorwoord

  Hoofdstuk 1 Rijkdom en geluk
  Jullie hebben klokken, wij hebben tijd
  Inkomen en geluk: vergeten we niet wat?
  De economische wetenschap en geluk

  Hoofdstuk 2 Ons economisch systeem: de productiemachine
  Ons economisch systeem: de productiemachine
  Het gebruik van kennis voor productie
  Het gebruik van energie voor productie

  Hoofdstuk 3 Wat drijft ons
  Adam Smith en onze behoefte aan bewondering
  Jeremy Bentham en de definitie van nut en behoeften
  Epicurus en geluk
  John Maynard Keynes en onze belangrijkste behoeften
  John Kenneth Galbraith tegen status, cultuur en luxe
  We zijn nog steeds jagers op de toendra

  Hoofdstuk 4 Allemaal lekker aan het werk
  Arbeid verdelen en specialiseren
  Werkeloosheid en werkgelegenheid

  Hoofdstuk 5 Druk - druk - druk en geluk
  Onze beleving van tijd
  Waarom gaat de tijd zo snel? Een mens is meer dan een werknemer en consument
  Factoren die geluk bepalen
  Onze gelukssystemen: comfort en flow

  Hoofdstuk 6 Economie is gebouwd op drijfzand
  Zachte begrippen
  Het verleden voorspellen
  Het onmeetbare meetbaar maken
  Keynes en de bestrijding van werkeloosheid

  Hoofdstuk 7 De relatie tussen welvaart en inkomen
  Bronnen van welvaart
  Oorspronkelijke bronnen van welvaart
  Uitbesteden die handel?
  Vijfde bron van welvaart
  We produceren en consumeren om te compenseren
  Meer welvaart is niet gelijk aan meer verdienen
  Alles went en het gras is altijd groener bij de buren
  Het multidimensionale model in formules
  Het multidimensionale model in woorden

  Hoofdstuk 8 Economie voor een betere wereld
  We gaan er blind voor maar waarvoor?
  Milieuneutraal en duurzaam produceren en consumeren
  Drie manieren om milieuvriendelijker te produceren
  Een verbeterde formule voor een betere wereld

  Hoofdstuk 9 Over belastingen en uitkeringen
  De paradox van dure arbeid en goedkoop kapitaal
  Wie niet werkt, zal niet eten
  Iedereen een basisinkomen
  Iedereen een ingezetenenbelasting

  Hoofdstuk 10 De rol van reclame
  Reclame is overal
  Een ijzersterke lobby
  Reclamemaken is een kunst
  Reclame betalen wij zelf
  Reclame stimuleert de economische groei
  Maatschappelijk wenselijke reclame

  Hoofdstuk 11 Voorwaarden voor economische groei
  Een gelijkmatige inkomensverdeling
  Vrijheid van meningsuiting en religie
  Wetenschap en innovatie
  Van een kennis- naar een menseneconomie
  Werken na het pensioen
  De elektronische snelweg

  Hoofdstuk 12 Digitalisering en informatie
  Van grotschildering tot virtual reality
  De razendsnelle, digitale informatieverspreiding
  Meer informatiecapaciteit kost minder
  Informatie verspreidt sneller, goedkoper en makkelijker
  Meer informatie en minder materie

  Hoofdstuk 13 Ideeën voor de verspreiding van kennis en informatie
  Kennis en informatie vermenigvuldig je door het te delen
  Weg met het intellectueel eigendomsrecht
  De prijs van kennis en informatie moet omlaag

  Hoofdstuk 14 Agenda voor een betere wereld
  Afscheid van het Sociaaldarwimisme
  Economie is ecologie
  Energy efficiency is noodzakelijk om te overleven
  Agenda voor beleidsmakers

  Hoofdstuk 15 bonus - hoe word ik rijk?
  Hoofdstuk 16 bonus - hoe word ik gelukkig?
  Dankwoord
  Bibliografie
  Noten
  lijst met supporters

empty