• De schrijver van deze historische familieroman, Anne Bult, heeft een jarenlange zoektocht moeten ondernemen om alle gebeurtenissen en familiegegevens bijeen te schrapen. Hij deed dit met het doel een op historische feiten gebaseerde familieroman te kunnen schrijven. Meerdere gebeurtenissen zijn tot in detail beschreven. Dit met de bedoeling dat ze door veel families herkenbaar kunnen zijn. Hij gaat als schrijver niet uit de weg zich te verdiepen in schenken voor, en erfenissen na het overlijden. Ook komen er in het verhaal veel situaties aan de orde waarbij de gedachte naar boven komt: 'Had dit niet anders gekund?' of 'Waarom is er niet vanuit professionele hoek meer aandacht geweest om een oplossing sneller dichterbij te brengen?'.
    Enfin, u als lezer moet zelf maar oordelen, De schrijver wenst u, lezer, toe dat niet alle beschreven situaties al door u zijn ervaren in uw leven.

empty