De Banier

 • Dit verhaal speelt zich af in het kerkse plaatsje Zandwijk. Jan Derks, een eenling, verhardt zich onder de slaande hand van God. Daar staat Gijs Leune tegenover. HIj is ouderling. Hij wijst de predikant en de gemeenteleden voortdurend op de noodzaak rechtzinnig te zijn. Een leven naar de geboden van God, vol van deugden en pllchten, is volgens hem voldoende om de hemel te beërven.
  Door bijzondere en ingrijpende gebeurtenissen verandert er veel in Zandwijk. Jan Derks, de dominee en andere dorpelingen gaan inzien dat zij voor God niet kunnen bestaan. In dit verhaal komt duidelijk tot uiting dat de Heere tegenover de boosheid en zondigheid van mensen Zijn goedheid en genade stelt.
  Dit is de zesde, bewerkte druk

 • Als Gerco 's avonds thuiskomt, lukt het hem amper zijn ergernis tegenover zijn vader te verbergen. Hij heeft hem gezien in gezelschap van een onbekende vrouw.
  Nog voor Gerco de zaak ter sprake heeft gebracht, krijgt vader Maurits een herseninfarct, waardoor de verhoudingen binnen het gezin grondig veranderen. Moeder Christel, die inmiddels ook op de hoogte is van Gerco's ontdekking, voelt zich in deze omstandigheden niet vrij erover te beginnen.
  Als een ongedeeld geheim blijft het tussen hen in hangen, maar wie heeft de moed de zaak open te breken?

 • Geef me moed

  Gabi de Ridder

  Tim Hordijk is blij met zijn baan als docent op de Bijbelschool in
  Biesterlo. Maar hij treft zijn nieuwe woonplaats in grote verwarring
  aan. Er is al enige tijd een brandstichter actief, en de politie krijgt
  hem maar niet te pakken. De angst in het dorp groeit.
  Op de Bijbelschool komt Tim in contact met Esther. Zij bewijst
  hem een grote dienst bij het bewerken van zijn lesmateriaal. Maar
  zodra hij pogingen doet om haar meer persoonlijk te benaderen,
  houdt Esther hem op afstand. Waarom is het voor haar zo moeilijk
  om hem toe te laten in haar leven?
  Dan breekt het moment aan dat er heel veel tegelijk gebeurt. De
  brandweer krijgt een melding, Tim neemt Esther onder zijn hoede
  en ongewild zijn ze samen getuige van een cruciale gebeurtenis.
  Geeft dit alles hen de moed om dichter bij elkaar te komen?

 • Na het overlijden van haar vader vindt Denise (39) een brief die haar wereld op zijn kop zet. Ze weet dan niet dat er een ander geheim is dat ook onthuld zal worden. Want wat is de werkelijke toedracht van de plotselinge vermissing van haar man Gerrit? Katja (33) is bloemiste en moeder van tienerdochter Anne. Haar partner Hans Zaandam, die professioneel duiker is, laat hen op een zekere dag zomaar in de steek. Katja accepteert dit als het einde van hun relatie, maar dochter Anne laat het er niet bij zitten en vraagt aan misdaadverslaggever Pieter van Dijk om haar vader op te sporen. Pieter kan dit verzoek niet weigeren. Zijn onderzoek leidt hem naar Mexico, waar hij een bizarre ontdekking doet ...

  Doelgroep: Vrouwen, maar ook mannen die houden van Nederlandstalige romans in een hedendaagse setting

 • Loïs Doornkamp kan haar creativiteit volop kwijt in haar werk als illustrator. Sinds ze getrouwd is met René werkt ze als freelancer voor verschillende uitgeverijen, maar ook maakt ze geregeld vrij werk. Als Loïs enkele maanden zwanger is, voelt ze een innerlijke drang om met penseel uiting te geven aan haar gevoelens. Op het schildersdoek verschijnt een moederfiguur te midden van een veld met bloeiend koolzaad. Maar waarom zijn de wolken daarboven zo donker?
  De voorgevoelens van Loïs worden realiteit als ze te horen krijgen dat hun kindje waarschijnlijk het syndroom van Down zal hebben. Dit maakt veel los bij Loïs. René en zij gaan hier heel verschillend mee om en dat maakt de zwangerschap niet gemakkelijker.
  Kan Loïs het eens worden met Gods wil voor haar leven? En zal zij wel genoeg liefde hebben voor hun kindje?
  Twinkels in je ogen is het boeiende vervolg op Laat los, Loïs, maar kan ook prima apart gelezen worden.

 • Veertien jaar is Geertje als ze verliefd wordt op Jacob de fietsenmaker. Ze voelt zich aangetrokken tot deze stille, maar gevoelige jongen. Als Geertje zes jaar later met hem trouwt, lijkt het leven haar toe te lachen. Echter, de aanwezigheid van de Duitse bezetter maakt van de eerste huwelijksjaren een bange tijd. Groot is de vreugde als hun huwelijk bekroond wordt met de geboorte van een zoon: Sammie.

  Hoewel Geertje weet dat kinderen een geleend pand van de Heere zijn, kan ze deze woorden niet beamen als Sammie na een korte ziekte overlijdt. Het verdriet om het verlies van haar kind is erger dan ze ooit had kunnen denken. Geertje en Jacob verwerken het allebei op hun eigen manier. Geertje heeft een diepe weg te gaan voor ze stil kan berusten in Zijn beleid.

  In deze Veluwse familieroman schrijft Geesje Vogelaar-van Mourik over een moeder die worstelt met het verlies van een kind, en later nog meer kinderen. De beschreven gebeurtenissen zijn gebaseerd op de werkelijkheid, maar omwille van het verhaal heeft de auteur hieraan haar eigen interpretatie gegeven.

 • Drie broers aan het hof van koning Geneda smeden een geheim complot. De opstand die ze ontketenen, wordt echter afgeslagen. Er zit niets anders op dan te vluchten en over te lopen naar de vijand. Een weg terug is er niet.

  Vanwege hun verraad worden de broers veroordeeld tot een levenslange, onmenselijke dwangarbeid in de steengroeven.

  Dan is daar Harucha, de bode van de koning, die hen opzoekt in het vijandelijk gebied. Hij spreekt van gratie die op een heel bijzondere manier mogelijk wordt. Maar waarom loopt de terugweg langs de steengroeve? Zou het een valstrik zijn? Of kunnen ze veilig met Harucha terugkeren naar het hof?

  Een prachtig, zinnebeeldig verhaal van ds. De Liefde, opnieuw verteld door Ineke Baan-ten Bolscher

 • Piet Wagemaker doet zijn uiterste best om voor zijn gezin te zorgen, maar in 1943 is het moeilijk om aan eten te komen. Aan de andere kant van de rivier is nog eten te krijgen, maar het is door de Duitsers verboden het daar te halen. Hoe langer de oorlog duurt, hoe groter de gevaren worden. Het gezin Wagemaker probeert staande te blijven in deze moeilijke tijd, tijdens bombardementen en luchtgevechten. Keer op keer staat het gezin voor de uitdaging om het juiste te doen zonder dat het hen in onnodig gevaar brengt.

  De totale oorlog is gebaseerd op gebeurtenissen die de auteur in zijn jeugd heeft meegemaakt

 • Evelien geniet van haar werk in een strandhuis aan de Zeeuwse kust. In haar vrije tijd bezoekt ze vaak haar oma, met wie ze een bijzondere band heeft.

  Wanneer de oma van Evelien plotseling depressief wordt, blijkt dat dit alles te maken heeft met verschrikkelijke herinneringen aan de watersnoodramp van 1953.

  Oma Van Rossum vraagt haar kleindochter om alles wat zij heeft meegemaakt op te schrijven. Zo helpt Evelien haar oma om het verleden te verwerken. Het verhaal wordt geplaatst in een boek ter nagedachtenis aan de ramp.

  Als Stefan het verhaal van oma Van Rossum leest, komt het hem bekend voor. Hij gaat op onderzoek uit. Tijdens zijn zoektocht komt Stefan in contact met Evelien. Samen doen ze een buitengewone ontdekking ...

 • Deze trilogie beschrijft het leven van Julia

  Drie eerder verschenen romans nu in één band:

  Het veilige nest: Julia's verkering met Luuk staat voortdurend onder druk, omdat Luuk niet kerkelijk meelevend is. Wanneer Luuk belooft dat hij met Julia mee naar de kerk zal gaan, bloeit hun relatie opnieuw op. Kan hun relatie standhouden?

  In de oude pastorie: Julia is getrouwd met Marnix van Malsen. Ze heeft moeite om te wennen aan haar positie als domineesvrouw. Bovendien is ze nog altijd niet helemaal los van haar vorige vriend.

  Vervuld verlangen: Julia is zeven jaar getrouwd. Ze heeft haar plaats gevonden in de pastorie. Wanneer de komst van een kind uitblijft, is Julia bang dat haar huwelijk kinderloos blijft. Zal ze haar leven ook in dit opzicht aan de Heere durven toevertrouwen?.

 • Twee jaar geleden is Hanna's kindje, Johannes, tijdens de geboorte gestorven.

  Hanna, die ongehuwd is, probeert haar intense verdriet alleen te verwerken. Hanna besluit van baan te wisselen en een boekhandel te gaan runnen. De pijn van het verleden wordt daardoor echter niet minder.

  Dat gebeurt pas later, op een manier die Hanna nooit had verwacht.

  Deze ontroerende roman is een vervolg op Johannes, maar kan ook goed apart gelezen worden. Het thema van deze roman is rouwverwerking.

 • Annemarie Koster, gelukkig getrouwd en moeder van een dochter van een paar maanden oud, is bevriend met Hanneke. Wanneer Hanneke en Herman hun zoontje kort na de geboorte verliezen, probeert Annemarie haar vriendin zo veel mogelijk op te vangen.

  Na de geboorte van een tweeling kan Annemarie de drukte van een jong gezin niet meer aan. Ze wordt overspannen en dreigt te verzinken in een nacht van depressie. Toch breekt het Licht in de schemer door klimt ze langzaam uit het diepe dal omhoog.

 • Nadat haar man tijdens een zeezeiltocht is verongelukt, verlangt Vera naar een nieuwe start. Ze koopt een oud, leegstaand kerkje om in te wonen en haar schilderijen te exposeren.

  Ze laat in haar schilderijen zien wat haar werkelijk bezighoudt: Vera worstelt met de de schuld van haar verleden én met God.

  In haar nieuwe woonplaats wordt Vera opnieuw geconfronteerd met haar verleden. Rechercheur Thomas Bloem blijft haar achtervolgen. Hij denkt dat de dood van Vera's man in scène is gezet om geld van een levensverzekering op te kunnen strijken. Vera ontkent deze beschuldiging in alle toonaarden. Toch wringt er ergens wat.

  Als Vera uiteindelijk de weg naar God vindt, moet ook de waarheid uit het verleden aan het licht komen.

 • Alleen verkrijgbaar als E-book; Sara Sanders overleeft de oorlog, als enige van de familie, meent ze. De Jodenster hoeft ze niet meer te dragen, maar op haar arm staat een onuitwisbare herinnering: het kampnummer. Ook in haar geest leven de gedachten aan het kamp voort, zelfs na dertig jaar. In haar woonplaats Amsterdam ontmoet ze een aardige Joodse jongen die terug wil naar Israël. Van hem krijgt ze een uitnodiging om een maand in het Beloofde Land door te brengen. Het wordt een heel bijzondere tijd met verrassende ontmoetingen. Hoort ze zelf ook niet in thuis in het land van haar vaderen? Sara besluit toch om terug te gaan naar Amsterdam. Maar Israël blijft trekken...

 • Evert Verhoog is in het leven teleurgesteld en trekt zich terug
  in een afgelegen dorp. Hij koopt een huis waarvan de dorpsbewoners
  geloven dat er een vloek op rust. Over de eerste
  bewoner van het huis doen de wildste geruchten de ronde.
  Zijn nakomelingen leven als uitgestotenen in de dorpsgemeenschap.
  Een van hen is een meisje, dat de Waterbruid
  wordt genoemd. Evert leert haar kennen en raakt in de ban
  van haar raadselachtige verleden. Hij zet alles op alles om de
  haat en de vooroordelen van de dorpsbewoners te overwinnen.
  Steeds meer beseft hij echter dat een toekomst voor de
  Waterbruid en hem alleen mogelijk is, als hij ook met zijn
  eigen verleden in het reine komt

 • Janna woont met haar man in een eenvoudig arbeidershuisje dat bij de statige hofstede De Gantel behoort. De man van Janna is woedend als hij ontdekt dat de geruchten over haar verhouding met Van der Pol, de boer van de Gantel, op waarheid berusten. Ze vlucht met haar zoontje naar haar ouderlijk huis om daar haar hart uit te storten, maar ze sturen haar weg.

  Op de terugweg door het donker komt Janna in het water terecht en verdrinkt. Haar vader kan het gebeurde niet verwerken en bezwijkt aan een hartaanval. Moeder Lena blijft eenzaam achter, vervuld van haat tegenover de Gantelboer. Die houdt zich onverschillig, maar wordt gekweld door schuldgevoelens.

  Dominee Hartman voelt zich geroepen deze twee mensen bij elkaar te brengen. Zal Lena de Gantelboer ooit kunnen vergeven?

  Eerder verschenen onder de titel: De Gantelboer.

 • Alleen verkrijgbaar als E-book; Niek van Voorburg heeft een belofte gedaan aan zijn zwager Karel, de man van zijn enige zus Ella. Hij belooft voor Ella en haar kinderen te zorgen, maar hij mag niets vertellen van het verleden van Karel.

  Na Karels dood doet Niek zijn uiterste best om zijn belofte na te komen, maar alle hulp die Niek zijn zus en haar gezin biedt, wordt verkeerd opgevat. Tot groot verdriet van Niek verbreekt Ella het contact met haar broer.

  Om zijn belofte te kunnen houden, laat Niek een baan als burgemeester schieten en wordt hij rentmeester in Hoeverbeek. Zijn meisje Stinny accepteert die keuze niet en verbreekt de verloving.

  Het enige wat Niek overhoudt, is zijn geloof. Steeds wordt hij bepaald bij het advies van Stinny's vader: `Trek de lijnen recht, Niek. Dan worden de voren recht.'

 • Het gezin van vader en moeder Oudshoorn is er een als vele andere. Maar de dingen gaan niet altijd zoals het zou moeten.

  Lize, de oudste, heeft het geloof vaarwel gezegd en woont met Marc buiten de stad. Ze heeft nog maar weinig contact met haar ouders, broers en zussen.

  Erik, die na haar komt, gaat nog wel trouw naar de kerk, maar neemt het met het geloof niet zo nauw. Zijn vrouw Anita maakt zich daarover zorgen.

  Joost kampt met zijn ziekte, waardoor hij zich steeds meer van de buitenwereld lijkt te isoleren. Toch hij heeft niet alles in de hand.

  Irene is getrouwd met Sjaak. Maar is ze nu wel zo gelukkig?

  En dan is er Elsbeth, de jongste. Met haar kritische geest wil ze alles begrijpen en doorzoeken. Heeft hun kerk het bij het juiste eind? Hoe kun je weten wat de waarheid is?

  Dit boek biedt een realistisch inkijkje in een doorsnee-reformatorisch gezin.

  Trudi Blom (1965) is geboren in Gouda en woont ook in deze stad. Zij heeft diverse romans op haar naam staan, zoals de novelle Er niet meer zijn (1996).

 • Een boeiende roman over het voldoen aan verwachtingen van anderen

  en het zoeken naar Gods weg.


  `Joanne, wil je zo snel mogelijk naar Ierland komen? Je moeder heeft acuut zorg nodig.'

  Joanne (28) geniet van haar baan als leerkracht van groep 5. Haar ouders en twee broers zijn een aantal jaar geleden met hun gezinnen naar Ierland verhuisd, vanwege evangelisatiewerk onder de Rooms-katholieke bevolking. Zelf heeft ze een leven in Nederland opgebouwd.

  Na het overlijden van Joannes vader blijkt dat haar moeder dementerend is. Haar broers doen een beroep op Joanne, om voor haar moeder te zorgen. Joanne geeft meteen gehoor aan dit verzoek. Het is toch duidelijk dat God dit van haar vraagt?
  />
  Eenmaal in Ierland neemt de intensieve zorg voor haar moeder Joanne helemaal in beslag. Haar broers lijken deze situatie vanzelfsprekend te vinden, maar bij Joanne begint het te knagen. Is ze in Ierland omdat God dit van haar vraagt, of is het omdat haar broers dit de beste oplossing vinden?

  Janny den Besten is getrouwd en werkt in het basisonderwijs. Kersenbloesem is haar tweede roman.

  Joke Verweerd over Janny's eerste roman, WitZwart: `Dit is een knap en ontroerend debuut.'

 • Het verlies van Sammie heeft Geertje blijvend veranderd. Het diepe verdriet en gemis blijft altijd op de achtergrond aanwezig. Dat is ook te merken in de zorg voor haar twee jonge dochters. Geertje beseft meer dan ooit dat kinderen een kostbaar bezit zijn. Ze zou de meisjes het liefst de hele dag dicht bij zich houden. Maar ze moet leren dat ze ook hen los moet laten.
  Het gemis heeft Geertje ook in een ander opzicht veranderd: door haar eigen verdriet kan ze anderen in het dorp tot steun zijn. Dat heeft een wel heel bijzonder uitwerking voor Ellie, die ongewenst zwanger blijkt te zijn.

  Deze roman speelt zich af in de jaren 60. Het is een vervolg op Stil verdriet, maar kan ook goed los hiervan gelezen worden.

 • Blijvend beschadigd vertelt het op waarheid gebaseerde verhaal van Timo. Hij is getrouwd met Esther en samen hebben ze een dochtertje Emma. Onder de oppervlakte van een gelukkig huwelijk worstelt Timo met gebeurtenissen uit zijn verleden. Deze gebeurtenissen zijn zo ingrijpend dat de niet verwerkte emoties zich een uitweg zoeken op een manier die Timo zelf nooit voor mogelijk heeft gehouden.
  Timo komt in de gevangenis terecht. In de eenzaamheid van de cel komen veel vragen levensgroot op hem af: Is er bij God vergeving voor de dingen die hij heeft gedaan? Zal Esther nog bij hem willen blijven? Is hij zelf in staat om de persoon te vergeven die hem zo veel pijn heeft gedaan?

  Blijvend beschadigd is een indringende roman over schuld, berouw en vergeving.

  Geesje Vogelaar-van Mourik (1953) heeft al meer dan zestig romans en kinderboeken geschreven. Met haar eigen, sobere schrijfstijl weet zij keer op keer lezers te boeien.

 • Twee weken zonder Rob. Dat is het vooruitzicht van Fleur, nu haar man voor zijn werk naar het buitenland gaat. Hoewel ze Rob normaal gesproken al moeilijk kan missen, is het deze keer extra zwaar, omdat ze kortgeleden haar eerste kindje na een bijna voldragen zwangerschap heeft verloren. Tegenover Rob probeerde Fleur zich groot te houden, maar nu ze alleen in huis is, komt het verdriet eruit. Fleur sluit zich af voor de buitenwereld en geeft zich over aan depressieve gevoelens. Haar wereld lijkt inktzwart.

  Als Fleur de gebeurtenissen van de afgelopen weken en die uit haar jeugd aan zich voorbij laat trekken, stapelen de vragen zich op. Waarom laat God zo veel verdriet toe in haar leven? Gevoelens van onmacht, schuld, jaloezie en opstand strijden om voorrang.

  Het is Sjoukje, haar tante met een verstandelijke beperking, die Fleur met haar ongekunstelde uitspraken een belangrijke les leert. Het is niet goed om alleen de donkere kanten van het leven te willen zien. Het witte is belangrijker dan het zwarte.

  Een invoelend geschreven roman over een kwetsbaar onderwerp

 • Voor Fred Herwaarden heeft het leven zijn glans verloren. Zijn ouders en zusje zijn door een auto-ongeluk omgekomen. Nu moet hij alleen verder. Veel tijd om te rouwen is er niet, want als zoon van een rijke fabriekseigenaar rusten er veel verantwoordelijkheden op zijn schouders.
  Fred zet ogenschijnlijk de traditie van zijn voorgeslacht met overtuiging voort. Maar niemand in Heivelde begrijpt zijn eenzaamheid en bijna niemand weet van zijn worsteling met God.
  Elly de Bramanda, de dochter van zijn zaakwaarnemer in Cuba, woont tijdelijk op de Waardenburg. Zij is getuige van Freds diepe worsteling, en bidt ...
  Als Fred besluit een punt te zetten achter zijn godsdienstige leven, neemt het leven een wending die hij zelf niet voor mogelijk had gehouden. Toch heeft hij nog een lange weg te gaan voor zijn verlangen vervuld wordt.

  De auteur, L. Erkelens (1903-1967), is bekend geworden door zijn boek De eerkroon. Dit manuscript verscheen eerder als feuilleton, maar is nog niet eerder in boekvorm gepubliceerd. De geestelijke lessen die in deze roman liggen opgesloten maken dit boek het lezen meer dan waard.

 • Nicky is gelukkig getrouwd met Floor. Samen hebben ze één
  bijna volwassen dochter: Roos. Hoewel ze altijd een goede
  band hadden, botert het de laatste tijd niet meer zo best
  tussen moeder en dochter. Roos reageert afwijzend op de
  goede zorgen van haar moeder. Nicky vraagt zich wanhopig
  af waar ze de negatieve houding van haar dochter aan te
  danken heeft.
  In de aanloop naar een gezamenlijke vakantie in Zwitserland
  loopt de spanning hoog op. Eenmaal aangekomen op de
  plek van bestemming, houdt Floor zijn vrouw een spiegel
  voor. De les die Nicky hieruit leert is hard, maar tegelijkertijd bevrijdend.

empty