• Free speech (Fri Wortu) is not common in Surinam. Sylvana van den Braak shows how, after the military coup in the 1980s, a period began of censorship and dictatorship. Despite democratic elections, the government is still trying, in his own special way, to influence the media. The business community agrees with it. Besides that the small community of Surinam and the relationships pave the way for self-censorship. The truth can only be heard on the street, where the local language Sranan is spoken. Dutch is the language of government and business, and these are not to be trusted. The journalist can make the difference, but journalism has to go a long way when it comes to inform the people correctly.
    A publication of the Eva Tas Foundation.
    The Eva Tas Foundation encourages publication and promotion of texts that are, no matter where and no matter how, subject to censorship.

  • Het vrije woord (Fri Wortu) is geen gemeengoed in Suriname. Sylvana van den Braak laat zien hoe, na de militaire coup in de jaren 1980, een periode van censuur en dictatuur begon. Ondanks democratische verkiezingen probeert de overheid nog steeds, op zijn eigen speciale manier, de media te beïnvloeden. Het bedrijfsleven gaat daarin mee. Daarnaast maken de kleinschaligheid van de gemeenschap van Suriname en de onderlinge relaties de weg vrij voor zelfcensuur. De waarheid kan alleen worden gehoord op straat, waar de lokale taal Sranan wordt gesproken. Nederlands is de taal van de overheid en het bedrijfsleven, en die zijn niet te vertrouwen. Wat de journalist schrijft, kan het verschil maken, maar de journalistiek heeft in Suriname nog een lange weg te gaan, met name als het erom gaat het volk juist voor te lichten.

    A publication of the Eva Tas Foundation.

    The Eva Tas Foundation encourages publication and promotion of texts that are, no matter where and no matter how, subject to censorship.

empty