• Times are fundamentally changed. Hierarchical management according the Taylorian model is outdated. Companies can no longer survive by going on with what they've always done. There is a great need to answer the question how it should go on with our companies and industries.
  This book offers such an answer. It goes deep into the Monozukuri philosophy and explains how people in production and management, can achieve mastery. It covers a wide range of topics, ranging from Motivation 3.0 and inspiring leadership to creating the right improvement-culture and the finer points of daily management. For who wants to go deeper, the book contains chapters about spirituality and management and zen and management. This book offers a view on a system of values and standards so that you will see work, motivation, leadership, production and profit in a completely different perspective. It is a very concrete and understandable method which in Japan has been tried and successfully applied.

 • De tijden zijn fundamenteel veranderd. Hiërarchisch management volgens het Tayloriaanse model is passé. Bedrijven kunnen niet meer overleven door eenvoudig door te gaan met wat ze altijd hebben gedaan.

  Er is grote behoefte aan antwoord op de vraag hoe het met onze bedrijven en industrieën dan wèl verder moet. Dit boek biedt zo'n antwoord. Het gaat diep in op de Monozukuri filosofie en legt uit hoe daarmee men in productie en management het meesterschap kan bereiken. Het behandelt een breed scala aan onderwerpen, uiteenlopend van Motivatie 3.0 en Inspirerend Leiderschap tot Het Creëren van de Juiste Verbetercultuur en de finesses van Daily Management. Voor wie nog dieper wil, bevat het hoofdstukken over Spiritualiteit en Management en Zen en Management.

  Dit boek biedt zicht op een stelsel van waarden en normen waarmee werk, motivatie, leidinggeven, produceren en winst in een heel nieuw maar tegelijkertijd ook eeuwenoud daglicht komen staan. Het is een heel concrete en begrijpelijke methode die in Japan in de praktijk ruimschoots is uitgeprobeerd en succesvol wordt toegepast.

 • Monozukuri

  Steven Blom

  Veel bedrijven zijn begonnen met de invoering van Lean, WCM en 6 Sigma. De doelstelling is het dubbele produceren tegen de helft van de kosten. Toch zijn wij in het Westen met het introduceren van deze technieken minder succesvol als in Japan. Schrijver legt uit waarom dit is en draagt ideeën en methoden aan om de volgende stappen in het verbeteren van de productiviteit te realiseren.

  Het gaat om de Balans tussen het Technische en het Sociale Systeem en de aandacht die er besteed wordt aan het realiseren van het product of de dienst en de mensen die die taken moeten uitvoeren.

  Dit boek is een aanrader voor iedereen die met deze methoden werkt en de volgende stap op het pad van verbeteren van de effectiviteit en de productiviteit wil zetten en tevens een omgeving wil creëren waar iedereen met plezier kan werken. Dit boek is bedoeld voor zowel de Directie, het Management als de Uitvoerenden.

 • Many companies have introduced Lean, WCM and 6 Sigma, trying to realize the promise of these techniques: twice as much production at half the costs. But in the West we are less successful in achieving these goals than the Japanese. In this book, Steven Blom explains why and proposes ideas and methods to make real progress in increasing productivity.

  According to Blom balancing out the Technical and the Social System of a company is crucial. Finding the right balance between these two systems requires that top management pays continuous attention to both the production processes and the employees who do the job.

  This book is a must-read for every manager who works with Lean, WCM and 6 Sigma and wants a) to put a major step forward in improving the efficiency and effectiveness of his/her company, and b) to create a stimulating and enjoyable workplace for his/her employees. Not only top managers will appreciate the book, it is also written for middle management, staff members and workers.

empty