Boom

 • Wat is fascisme?

  Robin te Slaa

  • Boom
  • 31 Oktober 2017

  'Fascist' is nog altijd een populair scheldwoord. Maar wat was het fascisme eigenlijk, en waarom werden mensen erdoor aangetrokken?

  Miljoenen Europeanen geloofden in de vorige eeuw heilig in het fascisme. Deze nieuwe, revolutionair-utopische ideologie en massabeweging bood zijn geestdriftige aanhangers grootse idealen om voor te leven, te sterven en te doden. Het fascisme beloofde een nieuwe samenleving, een nieuwe cultuur en zelfs een nieuwe mens.

  De geschiedenis van de twintigste eeuw kan onmogelijk begrepen worden zonder de ideologie van het fascisme en de oorsprong ervan te bestuderen.

  Deze historische zoektocht levert in Wat is fascisme? een caleidoscopisch mozaïek op van fascinerende verhalen. Revolutionaire syndicalisten, avantgardistische kunstenaars, verkondigers van Arische 'god-mensen', sociaaldarwinisten, schuimbekkende antisemieten, de populairste Weense burgemeester ooit en bekende filosofen en staatlieden passeren de revue. Duidelijk wordt dat het fascisme geen bedrijfsongeval in de Europese geschiedenis was. Het blijkt dieper in onze cultuur en geschiedenis geworteld te zijn dan we eigenlijk zouden willen weten.

  Stichting Democratie en Media
  De auteur ontving voor het schrijven van dit boek een financiele bijdrage van Stichting Democratie en Media.

 • De NSB

  Robin te Slaa; Edwin Klijn

  • Boom
  • 30 April 2021

  Het langverwachte tweede deel in de trilogie over de NSB, met veel onbekende feiten uit buitenlandse en binnenlandse archieven, en nieuwe inzichten die het bestaande beeld van de NSB grondig bijstellen.

  De naam 'NSB' is een synoniem voor 'landverraad'. Op basis van diepgravend onderzoek beschrijven Edwin Klijn en Robin te Slaa hoe de NSB in de periode tussen 1936 en de Duitse inval op 10 mei 1940 verder radicaliseerde. Zij ontwikkelde zich tot een voorhoedepartij van nationaalsocialistische revolutionairen.

  Het verhaal van Mussert: de leider van de NSB
  Al vanaf 1936 bestond er een wijdvertakt netwerk van contacten tussen NSB'ers en Duitse autoriteiten. Mussert en zijn volgelingen aanvaardden steeds meer de nazistische rassenleer en het bijbehorende antisemitisme. De NSB-leider trachtte Hitler en Mussolini te interesseren voor zijn plan om alle Europese Joden te deporteren. Een invloedrijke, op de SS geënte stroming binnen de beweging propageerde antichristelijke, heidense denkbeelden. Rost van Tonningen en anderen probeerden Mussert over te halen een staatsgreep te plegen. In het diepste geheim drong de NSB-leider er bij de nazi's op aan hem te installeren als leider van een Groot-Nederlands Rijk dat van Joden en Walen was gezuiverd.

  Het derde deel van de trilogie, zal gaan over de NSB tijdens de bezetting.

 • Is Wilders een fascist?

  Robin te Slaa

  • Boom
  • 13 December 2012

  Het is een terugkerende vraag in het publieke debat: in hoeverre zijn PVV-leider Geert Wilders en zijn partij wel of niet fascistisch? Is Wilders een fascist? gaat over de inhoud van deze vergelijking.
  Een veelzijdig en erudiet gezelschap van prominente Nederlanders, onder wie cabaretier Herman van Veen, misdaadjournalist Peter R. de Vries en ex-minister Ella Vogelaar, bestempelde Wilders en zijn beweging ronduit als fascistisch. Oud-premier Ruud Lubbers verklaarde vorig jaar dat de vergelijking tussen PVV en het fascisme moet kunnen. Hij meende dat er in een tijd van rechts beleid en boude uitspraken best tegengas mocht worden gegeven.

  Kan dit zomaar? Robin te Slaa, medeauteur van het standaardwerk De NSB. Ontstaan en opkomst van de Nationaal-Socialistische Beweging en kenner bij uitstek van deze materie, buigt zich over deze slepende kwestie. In Is Wilders een fascist? legt hij de voorman van de PVV langs de fascistische meetlat.

empty