• Van alle levende auteurs is hij de meest geciteerde. Reken je de doden mee dan moet hij enkel Marx, Lenin, Shakespeare, Aristoteles, Christus, Plato en Freud laten voorgaan. De essentiële Chomsky bundelt vier van de meest essentiële werken van Noam Chomsky, de neerslag van lezingen en interviews met David Barsamian. Drie daarvan verschenen nooit eerder in het Nederlands.

  Het ware gelaat van Uncle Sam ontrafelt de buitenlandpolitiek van de Verenigde Staten vanaf de Tweede Wereldoorlog tot aan de eeuwwisseling.
  De welvarende elite en de rusteloze massa gaat over de wereldeconomie, economische mirakels in de derde wereld en de wortels van racisme.
  Geheimen, leugens en democratie is een analyse van de binnenlandse situatie in de Verenigde Staten, van de wereldwijde ongelijkheid en van maatschappelijke tendensen.
  Het algemeen belang gaat over vrijheid en gelijkheid, de media en de mythe van de schuldenlast van de derde wereld.

  Samen vormen de vier boeken een monument voor Amerikas meest vooraanstaande dissident en een briljante maar eenvoudige inleiding op zijn politieke denken.

  "Chomsky is een wereldfenomeen. Misschien de meeste gelezen stem over buitenlandse politiek op de planeet." The New York Times Book Review

 • In Het einde van de Amerikaanse droom ontleedt legendarische activist en filosoof Noam Chomsky messcherp de opkomst van het neoliberalisme. Actueler dan ooit stelt Chomsky dat de American Dream in rook is opgegaan, onder andere door de ongekende inkomensongelijkheid die de hoop van de gewone Amerikaan op een betere toekomst teniet heeft gedaan. De gevolgen daarvan zijn niet alleen funest voor de Verenigde Staten, maar evengoed op globaal niveau.

  Chomsky formuleert tien principes die leiden tot een ongekende concentratie van rijkdom en macht, zoals het gebruik van angst en de ondermijning van solidariteit. Zijn grondige kritiek is geënt op overheids- en bedrijfsdocumenten, maar ook op filosofen als Aristoteles, Adam Smith en Malcolm X. Het einde van de Amerikaanse droom is een indringende diagnose van een zieke Amerikaanse samenleving.

 • Bijna vijftig jaar geleden schreef Noam Chomsky zijn eerste essay over de buitenlandpolitiek van de Verenigde Staten. Wat is er sindsdien veranderd? In De Chomsky Papers brengt hij alle draden van een half leven analyseren en studeren samen. Over het Amerikaanse primaat van de militaire interventie en de dwang om de enige wereldmacht te blijven. Over het eigenaardige zelfbeeld van de yankees ('de good guys van de wereld!') dat zelfs in het post-Obamatijdperk ongewijzigd zal blijven. Over leven in het antropoceen, het tijdperk waarin het klimaat en de atmosfeer de gevolgen ondervinden van menselijke activiteit. Maar ook over president Trump, de klassenoorlog in de VS en de stijgende onverschilligheid van Jan Modaal. En het gevaar van een vernietigende kernoorlog, islamitisch terrorisme, Charlie Hebdo, Irak, Iran, Afghanistan, Israël/Palestina en Cuba. Een briljante en precieze analyse over de fatale gevolgen van de imperiale VS-politiek.

  'Chomsky is een wereldfenomeen. Misschien de meest gelezen stem over buitenlandse politiek op de planeet.' - The New York Times Book Review

empty