• Digitale en mobiele media spelen een steeds belangrijkere rol in het alledaagse
  stedelijke leven. Het lijkt vooral een praktische aangelegenheid: dankzij deze
  technologieën kunnen we ons leven handiger en duurzamer organiseren. Onze steden worden dankzij technologische ontwikkelingen `smart cities. In het
  boek De stad als interface beschrijft Martijn de Waal hoe deze toepassingen de
  manier veranderen waarop het stedelijk leven vorm krijgt en hoe wij onze
  gebouwde omgeving ervaren. Maar de opkomst van deze `urban media stelt ons
  ook voor een belangrijk filosofisch vraagstuk: wat betekenen ze voor de manier
  waarop de stad als gemeenschap functioneert?

  Aan de hand van gedetailleerde voorbeelden van nieuwe media gebruiken én
  historische casestudys laat Martijn de Waal zien hoe nieuwe technologieën in eerste instantie bijdragen aan verdere individualisering en liberalisering van de stedelijke samenleving. Maar willen mensen nog wel wonen in een stad die zo slim is?

 • Digital and mobile media play an increasingly important role in everyday urban life. They are changing the way urban life takes shape and how we experience our built environment. This seems a mainly practical matter: thanks to these technologies we can organize our lives more conveniently. But the rise of these `urban media also presents us with an important philosophical issue: What do they mean for how the city functions as a community?

  Employing detailed examples of new media uses as well as historical case studies, Martijn de Waal shows how new technologies, on one level, contribute to the further individualization and liberalization of urban society. There is an alternative future scenario, however, in which digital media construct a new definition of the urban public sphere. In the process they also breathe new life into the classical republican ideal of the city as an open, democratic `community of strangers.

  Martijn de Waal is assistant professor at the University of Amsterdam and co-founder of The Mobile City, a research group that investigates the influence of digital media technologies on urban life, and the implications for urban design.

 • Waarom klimmen Amerikaanse middelbare scholieren op hun stoel en schreeuwen ze uit volle borst: 'I Am Somebody Special'? Waarom is de weerman van het Amerikaanse televisienieuws verkleed als clown? Waarom mogen miljoenen Amerikanen niet zelf kiezen wat voor kleur gordijnen ze voor het raam hangen?
  In Toets 1 voor het paradijs probeert Martijn de Waal vat te krijgen op het wonderlijkste continent op aarde. Voor dit fonkelende reisboek zocht hij zijn oude klasgenoten van de Ignacio High School op en sprak hij met nieuwslezers, stadsplanners, leraren, architecten, shoppingmall-managers, internet-ondernemers, kunstenaars en festivalorganisatoren.
  Zijn rondreis levert het merkwaardige beeld op van een maatschappij die er alles aan doet om De Amerikaanse Droom in stand te houden - zelfs na 11 september.
  Als zestienjarige scholier bracht Martijn de Waal (1972) een jaar door bij een gastgezin in een piepklein boerendorpje in de staat Colorado. Hij studeerde aan de Universiteit van Berkeley. Ruim twaalf jaar later keerde hij als journalist voor onder meer de Volkskrant, HP/De Tijd en Nieuwe Revu terug. Zijn meest recente boek is De stad als interface (2013)

  `Toets 1 voor het paradijs is een perfecte sociologie van het gastvolk, de Amerikanen. Met bijna wetenschappelijke nieuwsgierigheid gemaakt. HP/De Tijd
  `Verfrissend (...) Met de mengeling van verbazing en verwondering die eigen is aan goede Amerika-watchers NRC Handelsblad

empty