• On September 18th, 1944, day two of Operation Market Garden, a thunder in the sky alarmed the Dutch town of
    Heinkenszand. The citizens ran outside their homes, to see a burning bomber flying toward them and parachutes
    floating down. The American B-24 Liberator skimmed over the buildings and crashed in a polder. Two airmen lost their lives, German soldiers arrested six, and two mangaged to escape. Local resistance fighters came to the aid of the escaped airmen. This book, written by a grandson of one of the resistance fighters, describes
    the missions of the crew, the circumstances of the fatal crash and the grim faith of these airmen. This is also the story of the local resistance group that helped the two evaders to hide. We follow the trail of arrested radio operator Elton Southwell, as he takes us on a horrific journey through army bases and concentration camps to a final, cruel welcome at a Polish POW camp. He tells how he barely survived the infamous Black March and escaped from the German guards.

  • Op 18 september 1944, dag twee van operatie Market Garden, werd het Zeeuwse Heinkenszand opgeschrikt door een geronk. De burgers die naar buiten renden, zagen nog net een bommenwerper op hun dorp afkomen, waaruit meerdere parachutisten sprongen. De Amerikaanse B-24 Liberator scheerde rakelings over het dorp en sloeg in een polder aan de grond. Twee jonge vliegeniers kwamen om, zes anderen werden gearresteerd door de aansnellende Duitse soldaten. Maar niet alleen de Duitsers kwamen in actie: plaatselijke verzetsstrijders schoten twee gevluchte Amerikanen te hulp en wisten hen uit handen van de bezetter te houden. Dit boek vertelt het verhaal van een groep Amerikaanse jongemannen die hun leven riskeerden boven een vreemd continent. Er wordt stil gestaan bij hun missies, de omstandigheden rondom de fatale crash en hun grimmige lot dat daar op volgde. Maar dit is ook het verhaal van de plaatselijke verzetsgroep, die door de pilotenhulp het vuurpeloton riskeerde. We volgen de gearresteerde radiotechnicus Elton Soutwell als hij ons meeneemt op een erbarmelijke reis langs kazernes en vernietigingskampen tot aan een wreed welkom in een Pools krijgsgevangenenkamp. Hij vertelt over hoe hij maar ternauwernood de beruchte Zwarte Mars overleefde en over zijn ontsnapping aan de Duitse bewakers.

empty