AnkhHermes, Uitgeverij

  • Innovatieve wetenschappelijke theorie over de energie van het leven

    De wetenschap heeft ons waardevolle kennis opgeleverd, maar ook het vermogen ontnomen het leven te beschouwen als uniek. Wetenschappers zien zowel een levenloos voorwerp als een levend 'ding' als niets meer dan een verzameling moleculen. Biofysicus Pietak stelt dat 'leven' een bepaald soort energie is. Net zo reëel en meetbaar als alle andere vormen van energie. Dat stelt zowel de
    mens, als ecologische systemen in een totaal ander daglicht.

empty