• Als je jong bent

  Jonathan Edwards

  Deze bundel bevat veertien overdenkingen die Jonathan
  Edwards speciaal voor jongeren heeft geschreven. De auteur
  is recht door zee en verbloemt de werkelijkheid niet. Hij benadrukt
  de ernst van de zonde en de kortheid van het leven.
  Vooral laat hij zien hoe belangrijk het is om God in je jeugd
  te zoeken. Alleen door het beoefenen van het geloof kunnen
  jonge mensen beantwoorden aan het doel van hun bestaan.

 • Dit boekje bevat twee preken die Jonathan Edwards speciaal voor jongeren hield. De eerste preek is gehouden naar aanleiding van het overlijden van een jong gemeentelid. Edwards dringt hierin aan op bekering: `De dood komt, wees bereid.' In de andere preek laat Edwards de aantrekkelijkheid zien van een leven met de Heere. Hij ontzenuwt de gedachte dat dit saai is. Alleen door het beoefenen van het geloof kunnen jonge mensen beantwoorden aan het doel van hun bestaan.

  In de serie Puriteinse teksten verschijnen unieke, niet eerder in het Nederlands vertaalde teksten van bekende puriteinen.


  In winkelmandje leggen  Gebonden


  />
  1 dag


  EUR 11,95  E-book  Direct download


  EUR 9,00


  Delen op sociale media  Dit boekje bevat twee preken die Jonathan Edwards speciaal voor jongeren hield. De eerste preek is gehouden naar aanleiding van het overlijden van een jong gemeentelid. Edwards dringt hierin aan op bekering: `De dood komt, wees bereid.' In de andere preek laat Edwards de aantrekkelijkheid zien van een leven met de Heere. Hij ontzenuwt de gedachte dat dit saai is. Alleen door het beoefenen van het geloof kunnen jonge mensen beantwoorden aan het doel van hun bestaan.

  In de serie Puriteinse teksten verschijnen unieke, niet eerder in het Nederlands vertaalde teksten van bekende puriteinen.

 • In deze preken valt het verlangen naar de geheiligde kennis der godzaligheid op.

 • Deel 1 serie Puriteinse klassieken
  Onder de verkondiging van Jonathan Edwards vinden grote geestelijke
  opwekkingen plaats. Het geheim en de kracht van zijn prediking ligt in
  de onderwerpen die hij aan de orde stelt. Vanuit de diepe overtuiging
  dat God soeverein is, doet hij een klemmend beroep op het verstand en
  hart van zondaren om de Heere te zoeken. Dat is de weg om genade en
  eeuwig leven te vinden. Een heilig leven als vreemdeling op aarde vormt
  dan de opmaat voor het hemelleven. Ook Edwards' meest bekende
  opwekkingspreek, 'Zondaren in de handen van een toornend God', is in
  deze representatieve selectie opgenomen.
  De inleiding, verzorgd door prof. dr. A. Baars, beschrijft Edwards' visie
  op opwekking, schetst zijn leven en brengt de dogmatische en praktisch
  geestelijke thema's die in de gekozen preken aan de orde komen met
  elkaar in verband. Dit is het eerste deel in de nieuwe serie Puriteinse klassieken.

 • Bidden om Zijn komst Nieuw

  De Amerikaanse prediker Jonathan Edwards (1703-1758) ontving veel zegen op zijn prediking. Velen kwamen onder zijn bediening tot bekering. Toch verlangde Edwards naar meer. Hij zag uit naar een wereldwijde opwekking. Die zou naar zijn vaste overtuiging kort voor Christus' wederkomst plaatshebben.
  Edwards zag uit naar een wereldwijde opwekking in de kerk. Hij geloofde vast dat zó de weg bereid zou worden tot Christus' wederkomst. In dit boek staat het gebed om de komst van de Heere Jezus centraal. Edwards roept christenen op tot een biddend en verwachtend leven. De kerk moet uitzien naar de komst van Christus. Dat is een krachtige opwekking aan christenen in de 21e eeuw. 'Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede' (2 Petr. 3:14). Tegelijk schrijft Edwards bemoedigende en vertroostende woorden voor christenen wanneer zij soms moedeloos raken over de toestand van de kerk.

empty