• Van 1948 tot 1980 was Juliana, geboren in 1909, koningin der Nederlanden. Hoewel zij in die periode me nigmaal
    zwaar onder vuur kwam te liggen, bleef zij ver zekerd van de toewijding van haar onderdanen. Juliana doorstond alle stormen door een zeldzame combinatie van eigenschappen: ze was moedig, tactloos, trots, trouw en halsstarrig. Haar eenzame jeugd in de kille paleizen van koningin Wilhelmina hadden deze eigenschappen gecultiveerd. Tijdens Juliana's bewind wankelde de Oranjemonarchie enige keren. Maar haar positie was veilig zo lang zij de deugden vertegenwoordigde, die de Nederlanders het hoogste schatten: edelmoedigheid, mededogen, vlijt, vaderlandsliefde en huwelijkstrouw. Toch waren haar laatste jaren ontluiste rend. Van J.G. Kikkert verscheen bij uitgeverij Aspekt een hele reeks titels, waaronder een aantal Oranjebiografi eën, niet alleen
    uit de moderne tijd, maar ook van Willem van Oranje, Maurits en Frederik Hendrik. Van Kikkerts Geheimen van de Oranjes verschenen in 2006 - 2008 vijf delen.

empty