Athenaeum

 • De Bijbel is een fascinerend boek. Onze cultuur is ondenkbaar
  zonder het heilige boek van de joden en de christenen. Maar
  wie niet gelovig is, leest het niet. En dat is jammer, want het bevat
  een aantal van de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur.
  Guus Kuijer vertelt ze na voor ongelovigen (en gelovigen).

  In dit deel 1 Samuël, het begin van 2 Samuël en Ruth. Het zijn
  de Bijbelboeken waarin wordt verteld hoe de Israëlieten Kanaän
  in bezit nemen en er een koninkrijk stichten, met Saul als koning.
  Saul krijgt te maken met een geduchte tegenstander:
  David. Ze krijgen een haat-liefdeverhouding. David, lieveling
  van God, achterkleinzoon van de Moabitische Ruth, en daarmee
  derde generatie allochtoon, grijpt de macht. Als hij de ark
  van het verbond, het symbool van de godsdienst, naar Jeruzalem
  heeft overgebracht, eindigt dit deel.
  Hoogtepunten in deel 3: het gevecht tussen David en Goliat,
  het hartverscheurende gedicht waarin David de dood van Saul
  en Jonatan beweent (`Jouw liefde was mij dierbaar, meer dan
  die van vrouwen ) en de liefde tussen Boaz en Ruth.

  De eerste twee delen zijn zeer succesvol gebleken. Wie Guus
  Kuijers twitteraccount volgt krijgt een levendig beeld van de
  vele lezers die snakken naar een nieuw deel.

 • De tolerante samenleving is ontstaan tijdens onze nationale afhankelijkheidsstrijd. Mannen als Benito Arias Montano, begonnen als partijganger van de hertog van Alva, kregen vanaf de jaren zestig van de zestiende eeuw een open oor voor andersdenkenden. Zij zochten niet de confrontatie met intolerante calvinisten of katholieken, maar kozen als hun wapen de schijnbare meegaandheid, het plooien en gladstrijken. Dat was hun bijdrage aan de verdraagzame samenleving. Zij werden niet zo beroemd als Filips II of Calvijn, maar drukten wel een blijvend stempel op de Lage Landen. Anno 2011 staat de verdraagzaamheid opnieuw zwaar onder druk.
  Guus Kuijer schrijft Montanos levensverhaal tijdens diens verblijf in de kring van de Antwerpse drukker Christoffel Plantijn. Hij waarschuwt met een groot gevoel van urgentie voor het verloren gaan van de destijds ontstane normen en waarden, en zegt daarover: `U begrijpt natuurlijk waarom ik dit boek schrijf. Ik maak me zorgen over de tolerante samenleving die in dit schitterende land ten koste van zo veel bloed en tranen is ontwikkeld.

 • De Bijbel is een fascinerend boek. Onze cultuur is
  ondenkbaar zonder het heilige boek van de joden
  en de christenen. Maar wie niet gelovig is, leest het
  niet. En dat is jammer, want het bevat een aantal
  van de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur.
  Guus Kuijer vertelt ze na voor ongelovigen
  (en gelovigen).
  In dit deel Exodus tot en met Rechters. Dit zijn
  de Bijbelboeken waarin wordt verteld hoe het
  volk van Israël uit Egypte wegvlucht en in Kanaän
  terechtkomt, en dat land koloniseert. Mozes is
  de eerste leider. Met hem zwerft het joodse volk
  veertig jaar door de woestijn. Hij brengt het tot
  aan de grens van het Beloofde Land, het land van
  melk en honing. Daar neemt Jozua het over, die
  de veroveringsstrijd gaat leiden, met als bekendste
  wapenfeit de val van Jericho. Na Jozua komen
  de rechters, waarvan Simson misschien wel de
  beroemdste is. Eén thema is steeds aanwezig: de
  Israëlieten worden telkens opnieuw verleid door
  vreemde volken en hun goden, terwijl ze toch
  vooral recht in de leer moeten blijven.

 • Hoe vallen de daden van God en andere bijbelfiguren nog te rijmen met de moraal van de (eenen)twintigste eeuw? Hoe kunnen wij vandaag de dag nog goedkeuren dat een vader zijn zoon offert? Had Abraham God geweigerd zijn zoon naar de berg te brengen als hij even met zijn vrouw had overlegd? Op dit soort vragen geeft Guus Kuijer antwoord in zijn boek Hoe een klein rotgodje God vermoordde.
  In Het boek van alle dingen boog Guus Kuijer zich al over geloof, God en opvoeding. In Hoe een klein rotgodje God vermoordde gaat hij verder en dieper. Door vragen te stellen vanuit het perspectief van de moderne lezer komt hij tot opzienbarende conclusies over koran en bijbel.

 • De Bijbel is een fascinerend boek. Onze westerse cultuur is ondenkbaar zonder het heilige boek van de joden en de christenen. Maar wie niet gelovig is, leest het niet. En dat is jammer, want het bevat een aantal van de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur. Guus Kuijer vertelt ze na voor ongelovigen. Te beginnen met het eerste boek, Genesis
  .

  Genesis is de familiegeschiedenis van een groep koppige mensen onder leiding van Abraham, die vanuit Irak in Egypte terechtkomt. Het boek bevat ook de verhalen over Adam, Eva en de slang, over de zondvloed en de toren van Babel. Al die verhalen vertelt Kuijer opnieuw, vanuit het perspectief van een zoon of een vrouw, een verschoppeling of een bastaard, en daardoor worden de bekende verhalen nieuw en verrassend. Zowel voor wie de Bijbel kent als voor wie er nooit in las is De Bijbel voor ongelovigen een reis door een bekende wereld die ons toch zo vreemd is. De Bijbel van Kuijer leest als een roman.
  In 2012 won Guus Kuijer (1942) de Astrid Lindgren Memorial Award, de belangrijkste prijs ter wereld voor een kinderboekenschrijver, voor zijn volledige oeuvre. Ook is hij succesvol als auteur voor volwassenen, met als hoogtepunten Hoe een klein rotgodje God vermoordde en Hoe word ik gelukkig?

 • De Bijbel bevat de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur. Guus Kuijer vertelt ze na voor ongelovigen (en gelovigen).
  In dit deel: 2 Samuël en een deel van Koningen. Het bevat het koningschap van David en diens dood, en de regering van Davids zoon Salomo en zijn duizend vrouwen. Die maken dat Salomo ontrouw wordt aan de God van Israël. Het rijk scheurt, en Israël en Juda krijgen concurrerende koningen.
  Een bloedige geschiedenis volgt. Het verhaal van David die Batseba in bad bespiedt, haar begeert en daarom haar man Uria de dood injaagt, en dat van Absalom die de verkrachting van zijn dochter Tamar wreekt zijn literaire hoogtepunten. Passie en hartstocht, ontrouw en wraak, liefde en trouw - de verhaalkunst bereikte nooit grotere hoogten.
  Guus Kuijer heeft veel succes met De Bijbel voor ongelovigen: er zijn van de eerste drie delen al meer dan 45 000 exemplaren verkocht.

 • De Bijbel bevat de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur. Guus Kuijer vertelt ze na voor ongelovigen (en gelovigen).
  In dit laatste deel gaat het over Judit, Daniël, Susanna en Ester. De meeste van deze verhalen gaan over het ontstaan van het antisemitisme en de reactie van de Joden daarop. Het meest aangrijpende voorbeeld daarvan is het verhaal over de Joodse Ester die door koning Ahasveros van Perzië, door middel van een schoonheidswedstrijd, tot zijn vrouw wordt gemaakt. Met behulp van haar pleegvader Mordechai voorkomt zij, met gevaar voor eigen leven, dat de hoveling Haman door de uitvaardiging van een nieuwe wet het Joodse volk uitroeit.

 • Hoe word ik gelukkig?

  Guus Kuijer

  De beroemde schrijver Guus Kuijer wijst ons in dit ronduit optimistische boek de weg naar een zinvol bestaan. Hij schuwt idealisme noch humor, en zo ontstaat een vrolijk boek. Een zelfhulpboek dat ook echt helpt.
  'Met dit humoristiscbe, ernstige, eigenzinnige, kritische en optimistische boek, in een fraaie aforistische stijl geschreven, mogen we ons gelukkig prijzen. Het spoort ons op een zinvolle manier aan om ons verlangen naar geluk met nieuw elan gestalte te geven.' Intermediair
  'Kuijer schreef nu een ronduit schitterend en zeer leesbaar essay over de zoektocht naar zin en geluk.' Nieuwsblad België

 • De Bijbel bevat de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur.
  Guus Kuijer vertelt ze na voor ongelovigen
  (en gelovigen).
  In dit deel het einde van Koningen, Job en de
  Profeten. Het Noordrijk wordt onder de voet gelopen,
  Jeruzalem verwoest, de hooggeplaatsten in de
  Babylonische ballingschap gevoerd. Dit alles omdat
  het volk God niet trouw blijft.
  Met Job op de mestvaalt betreden we filosofisch
  terrein. Een weddenschap tussen God en Satan leidt
  tot deze oervragen: wat als het kwaad goede mensen
  straft? Waarom bestaat het lijden? Wat is de rol van
  God daarin? Bestaat toeval?
  Vanuit de optiek van Chulda, profetes, lezen we
  over de andere profeten, onder wie Jesaja, Jeremia
  en Ezechiël, Amos en de sociale rechtvaardigheid,
  en Jona en zijn grote vis.

 • Izebel van Tyrus

  Guus Kuijer

  In 1988 verscheen Izebel van Tyrus voor het
  eerst. Het is het portret van een intelligente en
  rebelse vrouw die hartstochtelijk hield van haar
  man, de bijbelse koning Achab van Israël.
  Izebel verzette zich tegen het religieuze fundamentalisme
  in het land, en dat leverde haar een slechte pers op
  in de Bijbel. Voor Guus Kuijer is dat des te meer reden om
  haar recht te doen in deze historische roman die hartgrondig
  partij kiest voor tolerantie, verdraagzaamheid
  en twijfel en de liefde.

 • De Bijbel is een fascinerend boek. Onze westerse cultuur is ondenkbaar zonder het heilige boek van de joden en de christenen. Maar wie niet gelovig is, leest het niet. En dat is jammer, want het bevat een aantal van de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur. Guus Kuijer vertelt ze na voor ongelovigen.

  Deel 1
  Genesis is de familiegeschiedenis van een groep koppige mensen onder leiding van Abraham, die vanuit Irak in Egypte terechtkomt. Het boek bevat ook de verhalen over Adam, Eva en de slang, over de zondvloed en de toren van Babel. Al die verhalen vertelt Kuijer opnieuw, vanuit het perspectief van een zoon of een vrouw, een verschoppeling of een bastaard, en daardoor worden de bekende verhalen nieuw en verrassend.

  Deel 2
  In dit deel Exodus tot en met Rechters. Dit zijn de Bijbelboeken waarin wordt verteld hoe het
  volk van Israël uit Egypte wegvlucht en in Kanaän terechtkomt, en dat land koloniseert. Mozes is
  de eerste leider. Met hem zwerft het joodse volk veertig jaar door de woestijn. Hij brengt het tot
  aan de grens van het Beloofde Land, het land van melk en honing. Daar neemt Jozua het over, die
  de veroveringsstrijd gaat leiden, met als bekendste wapenfeit de val van Jericho. Na Jozua komen
  de rechters, waarvan Simson misschien wel de beroemdste is. Eén thema is steeds aanwezig: de
  Israëlieten worden telkens opnieuw verleid door vreemde volken en hun goden, terwijl ze toch
  vooral recht in de leer moeten blijven.

  Zowel voor wie de Bijbel kent als voor wie er nooit in las is De Bijbel voor ongelovigen een reis door een bekende wereld die ons toch zo vreemd is. De Bijbel van Kuijer leest als een roman.

 • 'Het doden van een mens is niet het verdedigen van een doctrine, het is het doden van een mens.' Sebastian Castellio schreef dit in 1553; de aanleiding voor zijn verzuchting was de dood van Miguel Serveto (of Michel Servet), die in hetzelfde jaar onder auspici van Calvijn in Gen levend was verbrand. Guus Kuijer laat zien dat Castellio geen uitzondering was: in alle tijden zijn er mensen geweest die er humane opvattingen op nahielden, niet iedereen is zo fanatiek dat hij de leer boven het leven stelt. In een ingenieus vlechtwerk van betoog, geschiedverhaal en biografie geeft Guus Kuijer aan de hand van Servets leven een beeld van de godsdiensttwisten in de zestiende eeuw, en vervolgens houdt hij een hartstochtelijk pleidooi voor tolerantie.
  Als noodzakelijke voorwaarde voor die tolerantie wijst hij de scheiding aan van kerk en staat: 'Christenen en moslims zijn meer aan elkaar verwant dan aan de seculiere wereld. Op een dag zullen ze zich verenigen en de waardigheid van de mens uit hem knijpen zoals je een tube tandpasta leeg knijpt.'
  Guus Kuijer (1942) is een van de bekendste en meest gelauwerde kinderboekenschrijvers van Nederland. In 2005 ontving hij de Gouden Griffel voor Het boek van alle dingen. Zijn meest recente boek, Hoe een klein rotgodje God vermoordde, beleefde in een korte tijd drie herdrukken.
  Over Hoe een klein rotgodje God vermoordde:
  'een uitermate prikkelend boek, dat je ouderwets doet wippen op je stoel' Leeuwarder Courant
  'Jammer dat Guus Kuijer niet meedoet aan de preekwedstrijd van Trouw. Met zijn vertoog over Job, Ka en Abel of het offer van Abraham zou hij op z' n sloffen de finale hebben gehaald.' Trouw

empty