• Familiezaken Nieuw

  Gabriëlle Hoppenbrouwers is officier van justitie. De wereld achter spraakmakende krantenberichten komt dagelijks in haar werk voorbij: jeugdcriminaliteit, roofovervallen, zedenzaken en ernstige verkeersongevallen.

  In Familiezaken schrijft ze over hoe het er in de rechtszaal aan toegaat, de
  moeilijke gesprekken die ze voert met nabestaanden en de vaak schrijnende
  familieomstandigheden van jonge verdachten. Maar een officier van justitie
  is ook een mens. Wanneer haar broer ongeneeslijk ziek blijkt te zijn, zet dat
  voor haar zelf de verhoudingen in haar eigen familie in perspectief. Een confronterende ervaring, die haar terugvoert naar de vroege dood van haar vader.

  In Familiezaken schrijft Hoppenbrouwers open en eerlijk over hoe haar
  werk en persoonlijk leven voortdurend met elkaar vervlochten raken - haar
  alleenstaand moederschap en de volle werkdagen, het verlies van haar broer
  en de zware delicten waar ze mee te maken krijgt. Een ontroerend, indringend
  en herkenbaar verhaal van een bevlogen officier.

empty