• China is al lang niet meer een economisch succesmodel.
  De neo-liberale mythe wilde dat goedkope arbeid de wereldeconomie aanzwengelde.

  Na het verplaatsen van arbeid naar Azië zijn weinig werkende arbeiders in het Westen overgebleven.

  Concurrentie op de arbeidsmarkt door migratie en onzekere arbeidscontracten hebben het aantal stakingen en de omvang daarvan in het Westen verminderd.

  In China staan beide ontwikkelingen felle arbeidersstrijd niet in de weg, maar bevorderen deze zelfs.

  Welke zijn de gevolgen voor China en de wereld als de economische ruimte voor onderhandelingen onder druk van de crisis afneemt?  Voor de lezers van dit boek staan op arbeidersstemmen.nl/chinavlinder.html extra materiaal plus alle voetnoten met aanklikbare hyperlinks

 • Afbeelding op het voorblad: Stalinistisch affiche:
  Anarchisten zij-aan-zij met Stalinisten
  "Nr. 1 Het winnen van de oorlog
  stop met het leeg geklets"

  De Spaanse Burgeroorlog werd tot een verlies voor de internationale arbeidersklasse; een directe voorbereiding voor de mobilisering van de arbeiders in de Tweede Wereldoorlog.

  De Nederlandse Groep(en) van Internationale Communisten (GIC) behoorden tot de weinige organisaties die op internationalistisch standpunt bleven staan.

  De analyses van de GIC, verre van ijdel geklets, zijn van grote betekenis voor het begrijpen van de huidige pe-riode van economische crisis en wererelwijde uitbreiding van terreur, terrorisme en imperialistische oorlogen.

  Nog steeds zien we hoe politieke stromingen de arbeidersklasse oproepen om partij te kiezen in de bloedige confrontaties tussen staten onder het voorwendsel van de `democratie', de strijd van onderdrukte `volkeren', `het minste kwaad' of het `zelfbeheer'. Zie bijvoorbeeld ten aanzien van Rojava (Syrisch Koerdistan).

empty