• The Essays

    Frank Libertas

    Frank Libertas werd in 2010 verliefd op Kiev. Eerder schreef hij zijn boek Gorki in Nederland waarin hij Kiev met Nederland vergeleek. In de essays behandelt hij een aantal vraagstukken in de vorm van korte verhalen/essays. Tegelijkertijd met deze essaybundel schreef Frank zijn kroniek over Kiev getiteld Kyv, Sjtjek en Chryv. Daarna schreef Frank de novels Paarelketting, Francesko en Bianca en Liliyana Gadyka. De essaybundel geeft een dwarsdoorsnede van de thema's die in deze boeken uitvoeriger aan de orde komen. Frank schreef de essaybundel zelf in het Engels in januari 2015 in Kiev. Hij beslot pas zeer recent de bundel in samenhang met de overige 5 boeken te publiceren.

  • In deze kroniek vernoemd naar de 3 broers die Kiev zouden hebben gesticht wordt de geschiedenis van deze bijzondere stad geschetst vanaf de oude Steentijd tot heden. Dit grensland bevindt zich thans op een breukvlak en heeft alles in zich om een succes te worden of helemaal te falen. In de 11e eeuw was Kiev de parel van Europa en de hoofdstad van het rijk Kiev-Rus. In 1240 werd deze stad met pakweg 50.000 inwoners met de grond gelijk gemaakt door Batu Khan, de kleinzoon van Dzjenkis Khan. De inwoners werden afgeslacht of als slaaf afgevoerd. Daarna leidde Kiev als provinciestadje met enkele duizenden inwoners ruim 600 jaar een zieltogend bestaan om vanaf eind 19e eeuw weer uit te groeien tot de bruisende wereldstad die het nu is met pakweg 4 miljoen inwoners, waarvan velen illegaal afkomstig uit de provincies om het helemaal te gaan maken in Kiev. De auteur was in februari 2014 aanwezig bij de door de VS geregisseerde coup die het land per saldo weinig goeds bracht. Het land is in een vrije val geraakt en zal de koers moeten gaan verleggen met de EU en met Rusland. Dat vergt een fundamentele herbezinning en verzoening met hun broedervolk.

  • When I arrived in Kiev for the first time in May 2010 I immediately fell in love with this beautiful and sparkling city. In the period 2012-2016 I lived among the inhabitants and studied the history of their city and country more in detail. In this book a compact overview is presented of the history of Kiev and Ukraine from the Stoneage till present times. After the Maidan revolt in Februari 2014 the country felt in social-economic decay and per year about 1 million, mostly highly educated young people, left their country and went to Russia, the US, Europe and Canada and never returned home. This book is about the rise and fall of this beautiful city and country. Ukraine and Kiev are now in a process of reflection how to develop further in harmony with its direct neighbours.

  • In deze kroniek vernoemd naar de 3 broers die Kiev zouden hebben gesticht wordt de geschiedenis van deze bijzondere stad geschetst vanaf de oude Steentijd tot heden. Dit grensland bevindt zich thans op een breukvlak en heeft alles in zich om een succes te worden of helemaal te falen. In de 11e eeuw was Kiev de parel van Europa en de hoofdstad van het rijk Kiev-Rus. In 1240 werd deze stad met pakweg 50.000 inwoners met de grond gelijk gemaakt door Baku Khan, de kleinzoon van Dzjenkis Khan. De inwoners werden afgeslacht of als slaaf afgevoerd. Daarna leidde Kiev als provinciestadje met enkele duizenden inwoners ruim 600 jaar een zieltogend bestaan om vanaf eind 19e eeuw weer uit te groeien tot de bruisende wereldstad die het nu is met 5 miljoen inwoners, waarvan velen illegaal afkomstig uit de provincies om het helemaal te gaan maken in Kiev. De auteur was in februari 2014 aanwezig bij de door de VS geregisseerde coup die het land per saldo weinig goeds bracht. Het land is in een vrije val geraakt en zal de koers moeten gaan verleggen met de EU en met Rusland. Dat vergt een fundamentele herbezinning en verzoening met hun broedervolk.

  • Wie op zoek gaat naar een boek over de geschiedenis van Oekraine vanaf begin van onze jaartelling tot heden zal slechts 1 boek vinden en dat is het sublieme werk van prof. Hrushevsky van pakweg een eeuw geleden . In deze luchtige kroniek wordt getracht een beknopt, inzichtelijk en evenwichtig beeld te schetsen over deze geschiedenis, waarin feiten en fictie een verbinding leggen met de huidige wereldstad in een weerbarstig geopolitiek krachtenveld. Daar waar historische bronnen beschikbaar waren, werden ze geraadpleegd, daar waar gaten zaten zijn deze zo goed en kwaad als het kon ingevuld op basis van gezond verstand. Het leven van het huidige Kiev en Odessa wordt ook beschreven en er wordt een wenkend toekomstperspectief geschetst voor deze buitengewoon belangrijke strategische corridor tussen Oost en West. Het verhaal is multidisciplinair van aard en bestrijkt in een notendop historische ontwikkelingen van Kiev vanaf de Steentijd tot heden. Kiev kent een boeiende geschiedenis, die maar heel weinig mensen kennen. Om deze kroniek leesbaar te houden worden historische feiten afgewisseld met avonturen en escapades van de auteur in zijn lievelingssteden Kiev en Odessa

empty