• Al enkele jaren staat ongelijkheid in het middelpunt van de
  politieke belangstelling: in grote delen van de wereld zijn de rijksten
  nog vermogender geworden, terwijl de welvaart van anderen
  stagneert of terugloopt.
  Met een internationaal team van gezaghebbende economen (verenigd
  in het 'World Inequality Lab') schreef Piketty het Rapport
  over de ongelijkheid in de wereld, 2018. Het presenteert de stand van
  zaken, ook in opkomende economieën zoals China, India en Brazilië.
  Deze economieën trekken zich op aan het Westen, en de ongelijkheid
  tussen landen lijkt te verminderen. Tegelijk heeft de ongelijkheid
  binnen landen zich veelal verdiept. Uit de verschillen
  tussen landen is op te maken welk beleid ongelijkheid bevordert.
  Het rapport is een belangrijk document voor iedereen die zich zorgen
  /> maakt over een van de meest urgente onderwerpen in de hedendaagse
  politiek en economie. De informatie die erin gepresenteerd
  wordt, is van vitaal belang voor politici, beleidsmakers
  en wetenschappers over de hele wereld.

empty