• Hoe vergeef je degene die jou iets heeft aangedaan? Hoe heel je wat je een
  ander hebt aangedaan? Hoe vraag je om vergiffenis en hoe vergeef je uiteindelijk jezelf? 
  Vragen waar geen betere leidsman voor is dan Desmond Tutu,
  voorzitter van de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie en winnaar
  van de Nobelprijs voor de Vrede. 
  Tutu schreef dit boek samen met zijn dochter Mpho Tutu. Zij
  schetsen een viervoudig pad waarin je tot vergeving kunt komen. In deze vier
  stappen zul je moeten toegeven wat je verkeerd hebt gedaan en zul je het verhaal van je eigen pijn of die van de ander ten volle moeten uitspreken. 
  Bisschop Desmond Tutu was voorzitter van de Waarheids- en
  Verzoeningscommissie in Zuid-Afrika. In 1984 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn inspanningen in de strijd tegen apartheid. Hij was ook de eerste zwarte

  aartsbisschop van de Anglicaanse Kerk in Zuid-Afrika.
  Zijn dochter Mpho Tutu, priester van de Anglicaanse Kerk, is de oprichtster van het Tutu Institute for Prayer and Pilgrimage.

empty