• In `Filosoferen is makkelijker als je denkt' maakt filosoof Coen Simon korte metten met de clichés en dogma's van onze tijd. Met grote stelligheid wordt er van alles beweerd: dat je eruit moet halen wat erin zit, dat je moet durven kiezen, dat meten weten is en dat je kúnt als je maar wílt.

  De vraag is: hoe komen we aan al die wijsheid? En belangrijker nog: hoe komen we er vanaf? Het antwoord is: door te denken. Niet als de wiskundige of de detective die zoekt naar oplossingen, maar als de filosoof die weet dat het leven geen puzzeltje is. Met humor beschrijft Coen Simon in `Filosoferen is makkelijker als je denkt' hoe je kunt denken zonder dogma's.

 • In het boek Vragen van Proust vullen bekende Nederlanders een vragenlijst in die bekendstaat als de Proust Questionnaire.
  In 1887 vulde de jonge schrijver Marcel Proust, geheel volgens de society-mode van die tijd, in een vriendenboek van zijn vriendin Antoinette Faure een vragenlijst in. Het waren persoonlijke vragen die het karakter en de ware ziel van de ondervraagde beloofden bloot te leggen. In 1894 beantwoordde Proust de vragen nogmaals, en omdat deze antwoorden bewaard zijn gebleven, werd de lijst wereldwijd beroemd als de Proust Questionnaire.
  Naast dat je in dit boek de antwoorden van bekende Nederlanders kunt lezen en zo deze mensen beter kunt leren kennen, kun je de beroemde vragen ook zelf beantwoorden, waardoor je jezélf beter leert kennen.

 • 'Wij zijn geen doemdenkers. Echt niet. No fucking way.' Hoe
  hartstochtelijk we ook pleiten voor een betere wereld, we kunnen
  niet ontkennen dat naast geestdrift vooral onmacht domineert.
  Voor het eerst in de geschiedenis heeft het nihilisme echt wortel
  geschoten. Iedereen kan alles geloven, zonder buiten de boot
  te vallen. Want wat je ook bent, antivaxxer, klimaatontkenner,
  marxist of neoliberaal, je hebt altijd genoeg volgers in je bubbel.
  Niet de waarheid, maar het enthousiasme is het overtuigingsmiddel.
  'Mensen kopen niet wat jij doet, maar waarom je het
  doet,' is het motto van een TED Talk met meer dan 46 miljoen
  views. En zo is het, we laten ons liever dan door de feiten overtuigen
  door ideas worth spreading.
  Coen Simon waarschuwt voor de gevolgen van deze geestdrift,
  die zo gemakkelijk zonder feiten kan. Want terwijl enthousiasme
  viraal gaat, ligt de waarheid in het midden - ergens tussen glutenvrije
  onzin en feitenvrije bullshit.

 • Komt er een dag waarop we de waarheid vinden? Komt er een dag waarop we alles weten, ongeluk en misverstand tot het verleden behoren, dieren rechten hebben en het brein is ontraadseld? Natuurlijk niet. Toch hebben we de stille hoop dat de waarheid ons op een dag komt redden.
  Dit idee is zo aantrekkelijk, dat we vergeten dat waarheid mensenwerk is even oppervlakkig als het leven zelf. Hoe diep onze inzichten ook zijn, ze zijn alleen wat waard in onze alledaagse ervaring, daar waar we elkaar treffen, waar we het oneens zijn, kennis nog niet hebben of al weer verloren zijn. En waar het ons voortdurend aan tijd ontbreekt.

 • Oordeel zelf

  Coen Simon

  Coen Simon - Oordeel zelf
  Coen Simon, een van de meest originele opiniemakers van dit moment, geeft de lezer originele en geestige handvaten om te overleven in een tijd waarin niemand hetzelfde wil zijn en iedereen hetzelfde doet. Van Simon verschenen onder meer het veelbesproken En toen wisten we alles, dat de Socrates Wisselbeker won in 2012, het succesvolle Waarom we onszelf zoeken maar niet vinden, en het literaire Zo begint de ziener.

  Tweehonderd jaar geleden riep de Duitse filosoof Immanuel Kant de mens op om zich te bevrijden uit de `onmondigheid die hij aan zichzelf heeft te wijten'. `Heb de moed je van je éígen verstand te bedienen!' schreef hij. En hup, de mening was geboren.
  />
  Het is fijn dat die mening sindsdien alleen maar vrijer en individueler is geworden. Maar voordat het mondig geachte individu zelf grondig heeft kunnen nadenken, zijn er al vele wetenschappelijk onderbouwde meningen geproduceerd, gedeeld en geliket. En zelfs voordat hij zijn onderbuik kan laten spreken hebben tientallen satirische media zijn `echte' gevoelens al voor hem geïroniseerd.

  In Oordeel zelf toont Coen Simon op even geestige als scherpe wijze hoe we onze oordeelskracht kunnen behouden in een tijd waarin we liever een voetbalanalist napraten dan ons neerleggen bij het besluit van een scheidsrechter, een tijd waarin we ons kapot ergeren aan mensen die niet positief
  in het leven staan, en waarin we de origineelste mening willen hebben over trending topics. Kortom een tijd waarin niemand hetzelfde wil zijn en iedereen hetzelfde doet.

  De pers over Coen Simon:
  - `Filosofie wordt literatuur en literatuur wordt filosofisch.' - Trouw

  - `In een bedrieglijk lichtvoetige stijl behandelt hij de ongemakken en de eigenaardigheden van het moderne leven.' - Juryrapport Socrates Wisselbeker over En toen wisten we alles

 • Wie ben ik? Wat kan ik? Wat voel ik? De tijschriften- en boekenindustrie tiert welig op deze vragen, maar het samenstellen van lijstjes over jezelf kan in het oneindige doorgaan, want jezelf zul je niet vinden.

  In zes persoonlijke essays maakt Coen Simon korte metten met de heersende zelfhulpcultuur, die zich inmiddels tot in alle uithoeken van de samenleving heeft genesteld: iedereen zijn eigen feestje, zijn eigen mening, zijn eigen leven en zelfs zijn eigen dood. Simon analyseert niet alleen scherp hoe egocultuur leidt tot massacultuur en veel levenskunst tot schaamteloosheid, hij biedt ook een uitweg: geef je over aan het ritme van de wereld en word wie je bent! Waarom we onszelf zoeken maar niet kunnen vinden is de beste zelfhulp voor denkers, tobbers en narcisten.

 • Wachten op geluk

  Coen Simon

  De moderne mens verlangt te veel, tenminste zo luidt zijn zelfdiagnose. Dus storten we ons massaal op zelfontplooiing. Want als we weten wie we zijn, weten we beter wat we echt willen. Alleen zien we één vraag over het hoofd: biedt de wereld ooit wat we willen? Helaas, de wereld is geen etalage vol met waren die onze verlangens kunnen bevredigen. En onze verlangens zijn niet te bevredigen als een lege maag.

  In Wachten op geluk duikt filosoof Coen Simon in zijn persoonlijke gevoelens van hoop, heimwee, jaloezie, troost, geduld en schaamte en toont de verrassende wijsheid van het verlangen: het is niet de vervulling, maar het is het verlangen zelf dat zin geeft aan het leven.

  /> Na zijn filosofische ontdekking van de wereld in Zo begint iedere ziener (genomineerd voor de Socrates Wisselbeker 2011) ontdekt Simon nu de menselijke ziel.

 • Komt er een dag waarop we de waarheid vinden? Komt er een dag waarop we alles weten, ongeluk en misverstand tot het verleden behoren, dieren rechten hebben en het brein is ontraadseld? Natuurlijk niet. Toch hebben we de stille hoop dat de waarheid ons op een dag komt redden. Dit idee is zo aantrekkelijk, dat we vergeten dat waarheid mensenwerk is even oppervlakkig als het leven zelf. Hoe diep onze inzichten ook zijn, ze zijn alleen wat waard in onze alledaagse ervaring, daar waar we elkaar treffen, waar we het oneens zijn, kennis nog niet hebben of al weer verloren zijn. En waar het ons voortdurend aan tijd ontbreekt..

 • Confucius (55 I v. Chr.-479 v. Chr.) was een belangrijke Chinese geleerde die leefde lang voor het ontstaan van het beroemde keizerrijk. Zijn leven en leer zijn al sinds de late oudheid omgeven door legenden.
  De confucianisten beschouwden zichzelf als de ruggengraat van de Chinese geleerdheid en als de dragers van de traditie.
  De samenleving, meenden zij, kan niet uitsluitend zijn gebaseerd op wetten en regels. Zij moet haar basis vinden in de morele houding van haar leden. Het confucianisme heeft daardoor een pedagogisch karakter - de innerlijke vorming van de mens staat voorop.
  In Confucianisme gaat Karel L. van der Leeuw op toegankelijke wijze in op de denkbeelden en de geschiedenis van het confucia-nisme en laat hij zien wat we daarvan kunnen leren. Het boek bevat een groot aantal vertaalde fragmenten en is daarmee ook een kleine bloemlezing van het confucianisme.
  Confucianisme is het tweede deel in de inleidende reeks Oosterse filosofie; een nieuwe reeks voor een groot publiek.

empty