• De Danseres zonder benen roept de droom op van lang geleden. Een droom waarin de schrijfster een danseres zag die met haar hele wezen de dans uitdrukte, maar bij wie het belangrijkste instrument, de benen, ontbrak.
  Ze ziet zichzelf als deze danseres: toen haar man op jonge leeftijd stierf, werd haar het belangrijkste instrument om zichzelf te uiten in haar leven ontnomen.
  Haar oorspronkelijke leed wordt, in de tijd van de Tweede Wereldoorlog, verweven met het leed dat over alle Nederlandse Joden kwam.
  Met haar lotgenoten droeg ze de Jodenster, werd ze weggevoerd naar de kampen van de vijand. Als door een wonder bevrijd, bereikte ze Israël, waar dit boek geboren is.
  Een aangrijpend boek, dat in de naoorlogse literatuur op eenzame hoogte staat.

 • Natuurlijk zijn het gesprekken met God, deze grijze gesprekken. Er moet toch iemand zijn waartegen je kunt spreken als de oren die in de loop van je lange leven geluisterd hebben, wegvallen. Iemand aan wie je je angsten, hoop, kleine vreugden en zorgen kunt vertellen. Iemand bij wie je kunt biechten wat geen ander mag weten en die je zelfspot begrijpt.
  Deze gesprekken werden `afgeluisterd' door Clara Asscher-Pinkhof. Ze getuigen van de wijsheid van de schrijfster die zoveel in haar lange leven meemaakte.

 • De koopbrief

  Clara Asscher-Pinkhof

  • Leopold
  • 27 Maart 2013

  Joseph Prager, een begaafde joodse jongen uit een arm gezin, krijgt de kans om medicijnen te studeren. In de luidruchtige en ambitieuze studentenwereld is hij een buitenbeentje, evenals in de kringen van Dina, het meisje dat zijn vrouw zal worden. Dat deert hem echter niet. Zijn idealisme maakt dat hij naar Palestina gaat om daar mee te werken aan de opbouw van een eigen staat voor zijn geloofsgenoten. Hij laat zijn bloeiende artsenpraktijk daarvoor in de steek.

 • Sterrekinderen

  Clara Asscher-Pinkhof

  • Leopold
  • 27 Maart 2013

  In Sterrekinderen - de joodse kinderen, getekend met de jodenster - ziet ze de gebeurtenissen door de ogen van kinderen, die verbaasd en nietbegrijpend ondergaan, wat de haat van ontmenste mensen hun aandoet. De meeste van deze Sterrekinderen hebben de verschrikkingen niet overleefd; hun einde was de gewelddadige dood, die de uiteindelijke ondergang van hun volk en hun ras ten doel had. Zijzelf konden het niet meer vertellen. Clara Asscher-Pinkhof heeft hun mond willen zijn, die uitsprak wat anders in eeuwig zwijgen zou zijn ondergegaan en wat mensen vandaag moeten weten.

 • Tirtsa

  Clara Asscher-Pinkhof

  • Leopold
  • 27 Maart 2013

  Tirtsa is een Joods meisje dat in Israël woont. Het gewone familieleven heeft zij nooit gekend, want zij groeide op in een Kibboets, samen met andere kinderen en grote mensen.
  Zij heeft dus een heel andere achtergrond dan andere meisjes. In zekere zin is haar leven nuchter en niet zo beschermd. Tirtsa leert werken op het land, ze gaat in militaire dienst. Dat maakt haar weerbaar en zelfstandig. Toch blijft zij in haar hart een meisje, met een heimelijk verlangen naar iemand die haar begrijpt en die alles voor haar betekent.
  Idealisme, moed, werklust en kameraadschap, geven aan dit meisjesboek zijn bizondere waarde.

empty