• Rouwen is niet alleen tranen laten vloeien en wegvegen.
  Het rouwproces is eigenlijk een herordening
  van het leven waarin grote en onherstelbare verliezen
  zijn gekomen.
  Rouw raakt jong en oud. De een sterft door kanker.
  De ander wordt plotseling uit dit leven weggenomen.
  Naast het ingrijpende verlies van dierbaren
  door de dood, kunnen we echter ook rouwen om
  het verliezen van gezondheid of een baan, om (seksuele)
  mishandeling, om een verhuizing, om een
  echtscheiding of de echtscheiding van onze ouders.
  In dit boekje probeer ik vanuit persoonlijke ervaringen
  met u te delen wat rouw met een mens doet.
  Bewust koos ik voor de titel: Ik wist niet hoe moeilijk
  dit was!

 • In Brug naar Esther wordt er een brug gelegd tussen het bijbelboek Esther en jou. Door op een heel eenvoudige manier uit te leggen wat er staat, heb ik geprobeerd de boodschap zo dicht mogelijk bij jou te brengen. Het boekje bevat korte stukjes om over na te denken.

  Neem er de tijd voor en bid of God het wil zegenen. Zijn boodschap is de allerbelangrijkste die je kunt horen of lezen. Het is de boodschap van redding.

  Ds. A.T. Vergunst,

  Carterton, Nieuw Zeeland

  Voor jongeren van twaalf tot zestien jaar

  Eerder verscheen in deze serie Brug naar Markus

 • In 'Bridge to Genesis' God's message is connected to you. By very simple explaining what it says, I have tried to get His Word as close to you as possible. The book contains short pieces to reflect on.

  Take time to pray that God may bless it. His message is the most important you can possibly hear or read. It is the message of salvation.

  Pastor A.T. Vergunst

  Carterton, New Zealand

  More books by this author

  'Bridge to Mark´

  ´Bridge to Esther´

 • Ik lees iedere dag in de Bijbel. Maar meestal begrijp ik niet wat er staat. De taal is ook niet altijd even makkelijk. Wat heeft God mij te zeggen?' In dit boek heb ik geprobeerd om een brug te slaan, om jou te helpen deze boodschap te begrijpen. Daarom heb ik makkelijker woorden en korte zinnen toegevoegd om het uit te leggen, terwijl je het leest. Na ieder stukje heb ik een aantal gedachten opgeschreven waarover je kunt nadenken en bidden. Moge God je zegenen.

  Ds. A.T. Vergunst, Carterton, New Zealand

  Geschikt voor kinderen van 10 jaar en ouder, maar ook voor hen die onbekend zijn met de boodschap van de Bijbel.

 • In Bridge to Mark, the Gospel according to Mark is connected to you. By very simply explaining what it says, I have tried to get the message as close to you as possible. The book contains short pieces to felect on. It is the message of salvation.

  Your pastor A.T. Vergunst, Carterton, New Zealand

 • Ieder mens heeft een geweten. Het geweten is niet onveranderlijk, maar wordt gevormd. Het op goede wijze vormen van het geweten is een opdracht van God.

  Wat is het geweten? En hoe kun je je geweten vormen? Aan
  de hand van allerlei gegevens uit de Bijbel geeft de auteur
  antwoord op deze vragen. Bovendien geeft hij praktische aanwijzingen hoe gewetensvorming in de opvoeding een plek kan krijgen.

  Deel 1 serie Bijbels belijnd

  Ds. A.T. Vergunst is predikant van de gereformeerde
  gemeente te Waupun (VS). Eerder diende hij de gemeenten
  te Carterton (Nieuw-Zeeland) en Kalamazoo (VS).

 • God beveelt ons te bidden. Hij leert Zijn volk ook bidden. Als Zijn Geest in ons hart leeft, verlangen we om inniger te bidden. Maar hoewel bidden wel de ademtocht van de ziel wordt genoemd, blijft het moeilijk. Wat zullen we bidden? Hoe houden we onze gedachten erbij? Vallen we in herhaling? Blijven we hangen in het algemene?
  Dit boekje is een poging om wat perspectief te bieden in de vaak teleurstellende ervaring en voortdurende worsteling van het gebed. Bidden met de Schrift is een methode waarin we de Schrift zelf gebruiken om richting, diepte, variatie en vorm te geven aan ons gebedsleven. Niet alleen voor het persoonlijk gebed, maar ook voor het huwelijksgebed, het gezinsgebed en zelfs het ambtelijk gebed.

 • In deze bundel vindt u de lezingen die in de achterliggende jaren gehouden zijn op de contactdagen van de stichting Winst uit verlies. Predikanten deden dit vanuit hun eigen ervaring, vanuit betrokkenheid én vanuit het pastoraat. Steeds wordt het Woord van God doorgegeven en wordt gewezen op Hem bij Wie troost is in alle smart. Deze boodschap heeft mensen mét een ernstige ziekte of zij die hersteld zijn van kanker, hun naasten, nabestaanden, maar ook de gezonde medemens alles te zeggen. Ook worden praktische en pastorale handvatten gegeven over 'hoe verder als kanker je treft'.

 • Het huwelijk is een zegen die teruggaat naar het Paradijs. De Heere brengt mensen samen en Hij wil getrouwden Zijn zegen geven. Dat is de vreugde van het huwelijk. Tegelijk is het voor mensen vaak moeilijk om die vreugde te genieten. Soms is een huwelijk reden van verdriet. Hoe leef je als man en vrouw in liefde voor en verbondenheid aan elkaar? Hoe zijn zij samen voor Gods aangezicht? En waar vinden zij het evenwicht tussen zich geheel te geven voor de ander en het behouden van hun eigenheid? Ds. Vergunst behandelt aan de hand van Bijbelse gegevens heel praktisch een heel eerlijk allerlei vragen rond het huwelijk

empty